Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως ἀναγγέλλεται στόν ἱερό Κλῆρο καί τό πλήρωμα τῆς κατά Σύρον παροικούσης Ἐκκλησίας ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ ἐκ Σύρου ὁρμωμένου Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Δαμασκηνοῦ.
Ὁ μακαριστὸς γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1930, λαβών κατά τό Βάπτισμα τό ὄνομα Στυλιανός. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Κατοχῆς καὶ τῶν Δεκεμβριανῶν, ἡ οἰκογένειά του ἐπανέκαμψε στόν τόπο καταγωγῆς του, τήν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου, ὅπου μέχρι σήμερα διαμένει ἡ ἐκλεκτή οἰκογένεια τοῦ κατά σάρκα ἀδελφοῦ του.
Ἐκεῖ συνεδέθη πνευματικῶς μὲ τοὺς Ἀρχιμανδρίτες π. Γρηγόριο Μαραγκὸ καὶ π. Τιμόθεο Δράγαση, στὸν περίλαμπρο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καὶ ἠνδρώθη, καὶ μέ τοὺς μετέπειτα Μητροπολίτες Σύρου Δωρόθεο Α’ καὶ Θήρας Παντελεήμονα.
Μετὰ τὸ πέρας τῶν γυμνασιακῶν του σπουδῶν καὶ τὴ στρατιωτική του θητεία, κατὰ τὴν ὁποία ὑπηρέτησε ὡς λαϊκὸς Ἱεροκήρυκας τοῦ Β’ Σώματος Στρατοῦ, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μητροπολίτου Σύρου Φιλαρέτου, μετέβη στὴν Ἱερὰ Μονή Παναχράντου Ἄνδρου, στὴν ὁποία ἐκάρη μοναχὸς τὴν 23-10-1954 ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Καΐρη, λαβὼν τὸ ὄνομα Σάββας, «διὰ τὴν λίαν ἀσκητικότητα αὐτοῦ» (τηλεγράφημα Μητρ. Φιλαρέτου πρὸς Ἡγούμενον Ἀθανάσιον).
Ἐχειροτονήθη διάκονος τήν 25-10-1954 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Σύρου Φιλαρέτου στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Εὑρέσεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἑρμουπόλεως καί διηκόνησε στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος καὶ τοῦ Πολιούχου Ἑρμουπόλεως Ἅγίου Νικολάου.
Τό 1956 ἐγγράφεται στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ ὑπηρετεῖ στὸν Πανεπιστημιακὸ Ναὸ Εἰσοδίων Θεοτόκου Καπνικαρέας, πλησίον τοῦ μετὰ ταῦτα Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, καὶ κατόπιν στόν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πλάκας πλησίον τοῦ Πρωτοπρ. Μαρίου Δαπέργολα.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν σπουδῶν του, ἐμπλέκεται ἐνεργὰ στὸ φοιτητικὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς Ἐνώσεως τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ συνδεέται μὲ τὸν Ἐθνάρχη Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο καὶ ἄλλους Κυπρίους Ἱεράρχες καὶ κληρικούς.
Μετὰ τὴν λήψη τοῦ πτυχίου του, καὶ ἀφοῦ εἶχε ἐπιδείξει ἀξιοσημείωτες ἐπιδόσεις στὴν ἐκμάνθηση τῆς Ἑβραϊκῆς γλώσσας καὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γενικώτερα, ἀποστέλλεται μὲ εἰσήγηση τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, Καθηγητοῦ Βασ. Βέλλα, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Τυβίγγης (Tübingen) τῆς Γερμανίας, ὅπου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τήν Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τά Ἑβραϊκά, τίς Ἀρχαῖες Ἀνατολικὲς γλῶσσες καὶ τά Αἰγυπτικά/ἱερογλυφικά. Μετέσχε, μάλιστα, στὴν ὁμάδα ἐκδόσεως τοῦ κριτικοῦ κειμένου τοῦ μασσωριτικοῦ ἑβραϊκοῦ κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA» ὑπὸ τὸν καθηγητὴ Karl Elliger.
Ἐντάσσεται ὡς θεολόγος καθηγητὴς στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα Δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως τοῦ Μονάχου.
Στὶς 3-6-1981, ἐντολῇ τοῦ Μητροπολίτου Γερμανίας Αὐγουστίνου ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀρίστης κ. Βασιλείου στόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Στουτγκάρδης καὶ διηκόνησε στό Μόναχο, τήν Τυβίγγῃ, τό Reutlingen καὶ τό Bielefeld.
Τό 1987 ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα καὶ διορίζεται καθηγητὴς σὲ Σχολεῖα τοῦ Πειραιῶς, ἐνῷ διακονεῖ ὡς Ἐφημέριος στὸ Πανεπιστημιακὸ Παρεκκλήσιο Καπνικαρέας.
Τό 1989 διορίζεται καθηγητὴς στὴν Ἱστορικὴ Ριζάρειο Ἐκκλησιαστικὴ Σχολή, παραδίδων μαθήματα Ἑρμηνείας Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης καὶ Ἑβραϊκῶν μέχρι τῆς συνταξιοδοτήσεώς του, μέ ἀκροατές πλείστους ὅσους Ἱεράρχες, κληρικούς καὶ ἐπιστήμονες, πού εὐτύχησαν νὰ διδαχθοῦν καί νά μαθητεύσουν πλησίον του.
Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1993 διορίζεται Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Χρυσοκαστριωτίσσης Πλάκας καὶ στή συνέχεια Ἐφημέριος στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ὁδοῦ Μετσόβου, ὅπου καὶ διηκόνησε μέχρι τῆς ὁσιακῆς τελευτῆς του.
Συνέγραψε ἄρθρα καὶ μελέτες ἑρμηνευτικοῦ χαρακτῆρα.
Τά κηρύγματά του ἦταν μνημειώδη, λόγῳ εὑρύτητας χρήσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς, σύντομα καὶ λίαν ἐπιτυχῆ.
Τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, παρ’ ὅτι δοκιμαζόταν ἀπό τό γῆρας, συμμετεῖχε ἀδιαλείπτως στή Λειτουργική ζωή τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί μετελάμβανε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τελῶν ὑπό τήν υϊική μέριμνα, φροντίδα και προστασία τοῦ πνευματικοῦ του τέκνου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δωροθέου Κιούση.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀποιχομένου ἐπιφανοῦς Ἑρμουπολίτου Κληρικοῦ θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ὁδοῦ Μετσόβου τήν Πέμπτη 11 Μαρτίου καί ὥρα 1η μ.μ., στήν ὁποία θά συμμετάσχει, κατόπιν πλειστάκις, γραπτῶς καί προφορικῶς, ἐκπεφρασμένης ἐπιθυμίας του, ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β’, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επί την εις Κύριον εκδημίαν του Κινσάσα Νικηφόρου

Πληροφορηθείς την εις Κύριον εκδημίαν του Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος τέλεσε με βαθειά συγκίνηση τρισάγιο και...
video

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος;

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος; Όταν ένας Άγιος ενώ ζούσε, μίλησε για κάποιο θέμα, τότε αυτό θα γίνει σίγουρα; Αυτό το θέμα για το οποίο...

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου {28 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Πολλοί από τους αγίους μας έχουν τη φήμη των θαυματουργών, διότι αξιώθηκαν να προικιστούν από το Θεό να κάνουν...

Φθιώτιδος Συμεών: «Έρχονται σήμερα οι δασικοί χάρτες, για να εξαφανίσουν την ελάχιστη εναπομείνασα μοναστηριακή γη»

Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα της Φθιώτιδας βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 26 & 27 Ιουλίου για την εορτή του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης στα Αποίκια της Άνδρου

Η παλαίφατος γυναικεία Ιερά Μονή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και της Οσίας Ειρήνης, Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Χρυσοβαλάντου, στα Αποίκια της Άνδρου, εόρτασε απόψε...

“Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, Παντελεήμων Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ…”

Στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος, του Ιερού Ησυχαστηρίου της Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης , χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εκδημία Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με βαθιά θλίψη και συνοχή καρδίας αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου. Ο αείμνηστος...

Οἱ θεολογικές ἀνησυχίες τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ πρόσφατα ξεπέρασε μιά μεγάλη δοκιμασία μέ τόν...

Ενθρόνιση Ηγουμένης στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Παγγαίου

Με θρησκευτική κατάνυξη και με συρροή εκατοντάδων προσκυνητών εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, σύμφωνα με το Αγιορείτικο τυπικό, στην ομώνυμη...

Με κατάνυξη και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εόρτασε η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος – Παναχράντου Άνδρου

Σήμερα το πρωί, στο Καθολικό της Μονής Παναχράντου-Αγίου Παντελεήμονος Άνδρου, στην οποία από αιώνων τεθησαύρισται η τιμία και χαριτόβρυτος Κάρα του Αγίου, τελέσθηκε Αρχιερατική...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τα Oνομαστήρια του Μητροπολίτου Βεροίας Παντελεήμονος

Την Τρίτη 27 Ιουλίου το πρωί με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του...

Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμάτα

Στο Παρεκκλήσιο, της Ιστορικής Ιεράς Μονής Βελανιδιάς, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο τα Μέλη της...

Η εορτή της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής στην Ι.Μ. Γρεβενών

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, παραμονή της εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στους Πανηγυρικούς Αρχιερατικούς Εσπερινούς του...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στους Μολάους για την Πολιούχο Αγία Παρασκευή

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εόρτασε η ενορία των Μολάων την Πολιούχο και προστάτιδά της, Αγία Παρασκευή. Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής τελέστηκε Αρχιερατικό...

Στο Ιερό Προσκύνημα των Τεμπών και στη Σπηλιά ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών , χοροστάτησε στην Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος της Αγίας Παρασκευής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....