Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως ἀναγγέλλεται στόν ἱερό Κλῆρο καί τό πλήρωμα τῆς κατά Σύρον παροικούσης Ἐκκλησίας ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ ἐκ Σύρου ὁρμωμένου Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Δαμασκηνοῦ.
Ὁ μακαριστὸς γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1930, λαβών κατά τό Βάπτισμα τό ὄνομα Στυλιανός. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Κατοχῆς καὶ τῶν Δεκεμβριανῶν, ἡ οἰκογένειά του ἐπανέκαμψε στόν τόπο καταγωγῆς του, τήν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου, ὅπου μέχρι σήμερα διαμένει ἡ ἐκλεκτή οἰκογένεια τοῦ κατά σάρκα ἀδελφοῦ του.
Ἐκεῖ συνεδέθη πνευματικῶς μὲ τοὺς Ἀρχιμανδρίτες π. Γρηγόριο Μαραγκὸ καὶ π. Τιμόθεο Δράγαση, στὸν περίλαμπρο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καὶ ἠνδρώθη, καὶ μέ τοὺς μετέπειτα Μητροπολίτες Σύρου Δωρόθεο Α’ καὶ Θήρας Παντελεήμονα.
Μετὰ τὸ πέρας τῶν γυμνασιακῶν του σπουδῶν καὶ τὴ στρατιωτική του θητεία, κατὰ τὴν ὁποία ὑπηρέτησε ὡς λαϊκὸς Ἱεροκήρυκας τοῦ Β’ Σώματος Στρατοῦ, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μητροπολίτου Σύρου Φιλαρέτου, μετέβη στὴν Ἱερὰ Μονή Παναχράντου Ἄνδρου, στὴν ὁποία ἐκάρη μοναχὸς τὴν 23-10-1954 ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Καΐρη, λαβὼν τὸ ὄνομα Σάββας, «διὰ τὴν λίαν ἀσκητικότητα αὐτοῦ» (τηλεγράφημα Μητρ. Φιλαρέτου πρὸς Ἡγούμενον Ἀθανάσιον).
Ἐχειροτονήθη διάκονος τήν 25-10-1954 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Σύρου Φιλαρέτου στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Εὑρέσεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἑρμουπόλεως καί διηκόνησε στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος καὶ τοῦ Πολιούχου Ἑρμουπόλεως Ἅγίου Νικολάου.
Τό 1956 ἐγγράφεται στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ ὑπηρετεῖ στὸν Πανεπιστημιακὸ Ναὸ Εἰσοδίων Θεοτόκου Καπνικαρέας, πλησίον τοῦ μετὰ ταῦτα Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, καὶ κατόπιν στόν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πλάκας πλησίον τοῦ Πρωτοπρ. Μαρίου Δαπέργολα.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν σπουδῶν του, ἐμπλέκεται ἐνεργὰ στὸ φοιτητικὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς Ἐνώσεως τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ συνδεέται μὲ τὸν Ἐθνάρχη Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο καὶ ἄλλους Κυπρίους Ἱεράρχες καὶ κληρικούς.
Μετὰ τὴν λήψη τοῦ πτυχίου του, καὶ ἀφοῦ εἶχε ἐπιδείξει ἀξιοσημείωτες ἐπιδόσεις στὴν ἐκμάνθηση τῆς Ἑβραϊκῆς γλώσσας καὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γενικώτερα, ἀποστέλλεται μὲ εἰσήγηση τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, Καθηγητοῦ Βασ. Βέλλα, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Τυβίγγης (Tübingen) τῆς Γερμανίας, ὅπου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τήν Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τά Ἑβραϊκά, τίς Ἀρχαῖες Ἀνατολικὲς γλῶσσες καὶ τά Αἰγυπτικά/ἱερογλυφικά. Μετέσχε, μάλιστα, στὴν ὁμάδα ἐκδόσεως τοῦ κριτικοῦ κειμένου τοῦ μασσωριτικοῦ ἑβραϊκοῦ κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA» ὑπὸ τὸν καθηγητὴ Karl Elliger.
Ἐντάσσεται ὡς θεολόγος καθηγητὴς στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα Δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως τοῦ Μονάχου.
Στὶς 3-6-1981, ἐντολῇ τοῦ Μητροπολίτου Γερμανίας Αὐγουστίνου ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀρίστης κ. Βασιλείου στόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Στουτγκάρδης καὶ διηκόνησε στό Μόναχο, τήν Τυβίγγῃ, τό Reutlingen καὶ τό Bielefeld.
Τό 1987 ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα καὶ διορίζεται καθηγητὴς σὲ Σχολεῖα τοῦ Πειραιῶς, ἐνῷ διακονεῖ ὡς Ἐφημέριος στὸ Πανεπιστημιακὸ Παρεκκλήσιο Καπνικαρέας.
Τό 1989 διορίζεται καθηγητὴς στὴν Ἱστορικὴ Ριζάρειο Ἐκκλησιαστικὴ Σχολή, παραδίδων μαθήματα Ἑρμηνείας Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης καὶ Ἑβραϊκῶν μέχρι τῆς συνταξιοδοτήσεώς του, μέ ἀκροατές πλείστους ὅσους Ἱεράρχες, κληρικούς καὶ ἐπιστήμονες, πού εὐτύχησαν νὰ διδαχθοῦν καί νά μαθητεύσουν πλησίον του.
Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1993 διορίζεται Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Χρυσοκαστριωτίσσης Πλάκας καὶ στή συνέχεια Ἐφημέριος στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ὁδοῦ Μετσόβου, ὅπου καὶ διηκόνησε μέχρι τῆς ὁσιακῆς τελευτῆς του.
Συνέγραψε ἄρθρα καὶ μελέτες ἑρμηνευτικοῦ χαρακτῆρα.
Τά κηρύγματά του ἦταν μνημειώδη, λόγῳ εὑρύτητας χρήσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς, σύντομα καὶ λίαν ἐπιτυχῆ.
Τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, παρ’ ὅτι δοκιμαζόταν ἀπό τό γῆρας, συμμετεῖχε ἀδιαλείπτως στή Λειτουργική ζωή τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί μετελάμβανε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τελῶν ὑπό τήν υϊική μέριμνα, φροντίδα και προστασία τοῦ πνευματικοῦ του τέκνου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δωροθέου Κιούση.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀποιχομένου ἐπιφανοῦς Ἑρμουπολίτου Κληρικοῦ θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ὁδοῦ Μετσόβου τήν Πέμπτη 11 Μαρτίου καί ὥρα 1η μ.μ., στήν ὁποία θά συμμετάσχει, κατόπιν πλειστάκις, γραπτῶς καί προφορικῶς, ἐκπεφρασμένης ἐπιθυμίας του, ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β’, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα.

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα. Στο παρόν βίντεο του καναλιού μας θα ασχοληθούμε με την οσιακή μορφή του μακαριστού Γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεΐτη ή...

Συναξάρι 14ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἀριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου, ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα.   Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀρίσταρχος,...

Χειροτονία νέου διακόνου στο Αγρίνιο

Τη χειροτονία ενός νέου Κληρικού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, την Κυριακή Δ’ Νηστειών, 11 Απριλίου 2021. Ο Σεβ. Ποιμενάρχης...

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου στην Εξόδιο Ακολουθία του εθνικού ευεργέτη Ιάκωβου Τσούνη

Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου με στρατιωτικές τιμές εν ενεργεία Υποστρατήγου ο εθνικός ευεργέτης, Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος δώρισε...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του Καθηγουμένου της Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών Καλάμου Αττικής

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μέ βαθειά συγκίνηση πληροφορήθηκε την εκδημία του μακαριστού ήδη Καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών του...

Η 4η εβδομάδα της Σαρακοστής στην Μητρόπολη Θηβών

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, Κυριακή Δ΄ Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο «Η Μήτηρ του...

«Μη Αποστρέψης Το Πρόσωπόν Σου Από Του Παιδός Σου….»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον Κατανυκτικό Εσπερινό, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Στην ομιλία...

Μείζων των αρετών η αγάπη

Η πορεία μας προς την ηθική μας τελείωση περνά μέσα από διάφορες βαθμίδες πνευματικής ζωής. Ο πνευματικός μας αγώνας που διεξάγουμε, ιδιαίτερα αυτή την...

Στην Χριστιανική Ορθόδοξη Ελλάδα γίνεται συντονισμένη προσπάθεια αποξένωσις των ανθρώπων από τον Θεό

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά Με την Χάρη του Αγίου Θεού, εισήλθαμε στον λειτουργικό χρόνο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σιγά σιγά πλησιάζουμε στη συγκλονιστικότερη...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Θετικός στον κορονοϊό o Mητροπολίτης Καρπενησίου

Κατόπιν πυρετού που εμφάνισε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 12/4, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου  υποβλήθηκε σε rapid test, το οποίο ήταν θετικό. Ως εκ...

Συναξάρι 13ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μαρτίνου, πάπα Ρώμης, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος...
video

Ομιλία Δημητριάδος Ιγνατίου στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό – Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Βόλου (video)

Παρακολουθήστε την επίκαιρη ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στα πλαίσια της σειράς κατανυκτικών ομιλιών που πραγματοποιεί, μετά το...

Εξεδόθη και κυκλοφορεί επετειακός τόμος με κείμενα και ομιλίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Με την Χάρη του Θεού κατά το τρέχον έτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωμάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...
video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...