Μὲ καθομολογούμενη ἐπιτυχία στὴν ἀνακαινισμένη ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικὰ «Πνευματικὴ Στέγη» Κονίτσης πραγματοποιήθηκε ἡ Ἐκδήλωση γιὰ τὰ 100χρονα ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, τὴν τραγωδία ἐκείνη τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, τῆς προσφυγιᾶς μὲ τὰ ἐπακόλουθά της, τὸν βίαιο ξερριζωμὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες. Τὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἴσως ἀρκετοὶ ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τὸν ἄκουσαν ἀπὸ συγγενικὰ ἤ γνώριμά τους πρόσωπα. Τὴν περιπέτεια τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν παρουσίασε ἡ ὡραία σειρά, ποὺ εἴδαμε φέτος στὴν τηλεόραση, ποὺ ἀναφερόταν  στὸν Ὅσιο Παΐσιο. Συγκίνησε πολλοὺς καὶ ἔκανε ἀρκετοὺς νὰ δακρύσουν.

Φέτος, ὅμως, συμπληρώθηκαν καὶ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Ἱεράρχου Σεβαστιανοῦ. Τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, ποὺ ἀρκετοὶ Κονιτσιῶτες, οἱ μεγαλύτεροι, τὸν γνώρισαν, συνομίλησαν μαζί του, πήραν τὴν εὐχή Του, τὸν ἄκουσαν στὰ ζωντανὰ κυρήγματά του ποὺ καθείλωνε καὶ μαγνήτιζε κυριολεκτικὰ τὶς ψυχὲς τῶν ἀκροατῶν του, ἀπὸ τότε ποὺ ἦταν ἱεροκήρυκας στὴν Ἱ. Μητρόπολη Ἰωαννίνων. Ἀλησμόνητος Ἐπίσκοπος ποὺ μεριμνοῦσε ὄχι μόνο γιὰ τὸ ἐλεύθερο ποίμνιό του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ σκλαβωμένο, ἀφοῦ εἶχε τὸν τίτλο τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως. Ἡ ἀρχαία Δρυϊνούπολη εἶναι τὸ Ἀργυρόκαστρο, ἡ πόλη τοῦ Δρίνου ποταμοῦ. Ἦταν δυνατόν, ἔλεγε, νὰ μὴν ὁμιλήσω γιὰ τοὺς σκλάβους ἀδελφούς τῆς Βορείου Ἠπείρου ; Θὰ μοῦ ζητήσει λόγο ὁ Θεὸς γιατὶ σιώπησα.

Μὲ ἀναφορά, λοιπόν,  στὰ δύο αὐτὰ γεγονότα ἡ Χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ξεκίνησε τὸ πρόγραμμά της μὲὝμνους στὴν πλειάδα τῶν Ἱερομαρτύρων καὶ πιστῶν τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς. Κατόπιν προβλήθηκε ἕνα βίντεο ποὺ ἦταν καὶ δημοτικὸ τραγούδι μὲ μικρασιάτικους ἤχους, ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Χρυσόστομο Μητροπολίτη Σμύρνης καθὼς καὶ στοὺς ὑπολοίπους Ἱερομάρτυρες Ἱεράρχες. Μᾶς μετέφερε στὴν Σμύρνη, ὅπου παρουσιάστηκαν  ἀξέχαστες καὶ συγκινητικὲς στιγμὲς μεγαλείου, τότε ποὺ ὁ ἑλληνικὸς στρατός, Μάϊος τοῦ 1919, πατοῦσε δακρυσμένος, μὲ τὴν ἄδεια τῆς Ἀντάντ, τὴν Σμύρνη κάτω ἀπὸ τὶς ἐπιφημίες τῶν Σμυρνιωτῶν.

Συγχρόνως ὅμως προβλήθηκαν καὶ σκηνὲς θλίψεως καὶ ἀγωνίας ποὺ ἀναφέρονταν στὸ ὀδυνηρὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Γιὰ νὰ δεῖτε τὸ βίντεο πατῆστε https://www.youtube.com/watch?v=S9a3L4DAp_oἘπιπλέον ἀπαγγέλθηκε ἕνα ποίημα γιὰ τὸν Ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης καὶ τραγουδήθηκε τὸ τραγούδι τοῦ Γεωργίου Ἀθάνα : «Στερνὸ καράβι», ἀπὸ τὴν χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως «ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑΙ  ΔΥΝΑΜΕΙΣ», μὲ τὴν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων.

 Τὸ 2ο μέρος τῆς Ἐκδηλώσεως, ἀναφέρονταν στὸν Μακαριστὸ Μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ἀφοῦ φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησή του. Γιὰ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης καὶ πῶς ἀγωνίσθηκε, περιληπτικὰ καὶ ἐν συντομία ἀναφέρθηκε μὲ γλαφυρὸ τρόπο ὁ κ. Φιλόθεος Κεμεντσετζίδης, Φιλόλογος καὶ Θεολόγος, Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος, Παραρτήματος Θεσ/νίκης, γνωστὴ ὡς ΣΦΕΒΑ.

  Ἀκολούθησε  ἕνα ΘΕΑΤΡΙΚΟ , ποὺ πέχτηκε γιὰ πρώτη φορά  καὶ μᾶς μετέφερε στὴν σκλαβωμένη Βόρειο Ἤπειρο , ἐκεῖ ποὺ οἱ κάτοικοι τῆς ἑλληνικῆς αὐτῆς γῆς περνοῦσαν τὸν Γολγοθᾶ τους ἕως ὅτου βρέθηκε κάποιος “Κυρηναῖος” νὰ σηκώσει τὸν σταυρό τους. Τὸ θεατρικὸ ἐπιγραφόταν : “Δὲν μᾶς ξέχασε ὁ Θεὸς . Μᾶς ἔστειλε λαμπρὸ σημάδι !” καὶ ἔκλεινε μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ  φωνὴ τοῦ Σεβαστιανοῦ ποὺ ἔλεγε : «Θὰ ἔλθει, ἀδελφοί μου, ἡ ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα ἡ εὐλογημένη νὰ σημάνουν οἱ καμπάνες τοῦ Ἀργυροκάστρου, τῆς Κορυτσᾶς, τῆς Χειμάρρας, τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἐξωτερικοῦ, καὶ ὅλοι μαζὶ μὲ ἔνα στόμα  νὰ ψάλλουμε, τότε, ἀγαπητοί μου, τὸν παιᾶνα μας τὸν χριστιανικὸν καὶ τὸν ἐθνικόν : ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  ΚΑΙ Η  ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

 Ἀλλὰ ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, δὲν ἦταν μόνο “ἐθνικὸς ἀνήρ”. Τὴν ἀγωνιστικότητά του τὴν ἀντλοῦσε ἀπὸ τὴν βαθειὰ πίστη του στὸν Χριστό, ἕνα ἠθικὸ μεγαλεῖο, ποὺ  ἀντανακλοῦσε στὸ πρόσωπό του, στὶς πράξεις του, στὰ κηρύγματά του καὶ στοὺς λόγους του. Κάποιες συμβουλὲς πρὸς τοὺς νέους  ἀκούστηκαν καὶ προβλήθηκαν μέσα ἀπὸ ἕνα ἄλλο βίντεο, ποὺ ἄξιζε νὰ τὸ προσέξουν ὅλοι καὶ ἰδιαιτέρως οἱ νέοι.

Ἡ χορωδία ἔκλεισε τὸ ρεπερτόριό της  μὲ δύο τραγούδια γιὰ τὸν Μητροπολίτη Σεβαστιανό, τὰ ὁποία τραγουδήθηκαν ἀφοῦ εἰσῆλθε στὴν σκηνὴ καὶ ἡ παιδικὴ χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ». Δίνοντας τὸν λόγο στὸ Δήμαρχο Κονίτσης ἀναφέρθηκε γιὰ τὸ πόσο σημαντικὴ καὶ καθοριστικὴ ἦταν ἡ  παρουσία τοῦ Σεβαστιανοῦ στὴν ἐπικράτηση τῆς ὀνομασίας «ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ» στὴν διεθνὴ σκηνή μέχρι σήμερα. Ἡ Ἐκδήλωση ἔκλεισε πρὶν τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο μὲ τὴν φήμη τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, καταλήγοντας ἀντὶ τὸ «ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ» μὲ τὴ φράση «ΑΙΩΝΙΑ  Η  ΜΝΗΜΗ».

Οἱ παρευρισκόμενοι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νηστίσιμο γλυκὸ καὶ τὸ ἀναψυκτικὸ ποὺ γεύθηκαν, ἔλαβαν τὴν Ἐφημερίδα «Βορειοηπειρωτικὸ Βῆμα» καὶ τὸ Περιοδικὸ «Πρὸς τὴ Νίκη» ποὺ περιεῖχε ξεχωριστὸ ἀφιέρωμα στὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Νὰ ποῦμε ἐπιπλέον ὅτι στοὺς διπλανοὺς χώρους τῆς αἰθούσης ἐκδηλώσεων τῆς «Πνευματικῆς Στέγης» λειτούργησε καὶ ἔκθεση χριστιανικοῦ ἑόρτιου βιβλίου. Ἐνημερωτικὰ νὰ προσθέσουμε ὅτι ἡ ἑορτὴ αὐτὴ  ποὺ πραγματοποιήθηκε γιὰ τὸ κοινὸ τῆς Ἐπαρχίας Κονίτσης εἶχε γίνει νωρίτερα στὶς 26.11.2022 καὶ γιὰ τὸ κοινὸ τῆς Ἐπαρχίας Πωγωνίου στὸ ΚΔΑΠ Παρακαλάμου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Σε αγαπώ περισσότερο, γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό»

 «Σε αγαπώ περισσότερο γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό». Με αυτά τα λόγια και με βουρκωμένα μάτια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών απευθύνθηκε στον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ζητώ παντού την ενότητα, ζητώ να ζούμε το Άγιο Πνεύμα»

  Με μία λαμπρή και πανηγυρική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα είκοσι πέντε χρόνια Θεοφιλούς Ποιμαντορίας του Σεβ. Μητροπολίτου...

«Αυτός που πραγματικά διψά, αρκείται και σε μία μόνο σταγόνα αγάπης του Χριστού»

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φραντζή Λαμίας ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.           Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας από τηλεοράσεως,...

25 χρόνια Αρχιερατείας Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου

Διπλή χαρά μάς σύναξε απόψε στη σεμνή τούτη εκδήλωση. Η ονομαστική σας εορτή, αφ΄ενός, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, αλλά και η χρονική συγκυρία της, καθώς...

Ο Αρχιεπίσκοπος στην εκδήλωση του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Βοιωτίας Διαχρονικά

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου Έρευνας και...

Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τον Προιστάμενο...

Τό Σαββατοκύριακο τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας στήν Ι.Μ. Κλεισούρας καί στό Χιλιόδενδρο

Τό Σάββατο 28 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ.Καλλίνικος, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, τήν Ἱερά...

Είη Αυτού η μνήμη αιωνία!

Το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, τιμώντας την μνήμη του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου του...

Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς πόλεως Ναυπάκτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τήν Κυριακή τῆς Χαναναίας ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό...
video

«Life coaching» από τον Ιερό Χρυσόστομο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου το βράδυ χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων...

Με επιτυχία η εορτή των γραμμάτων της Ι.Μ. στη Νάουσα

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η Εορτή των Γραμμάτων της Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και...

Ο Καππαδόκης άγιος που τιμάται στον Έβρο

Ο άγιος Δημήτριος ο εκ Μιστίου της Νίγδης της Καππαδοκίας έζησε βίο οσιακό και ανεδείχθη κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τα χαριτόβρυτα λείψανά του βρέθηκαν...

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου στο Ελαιοχώρι Παγγαίου

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος εισηγητής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Το τριήμερο 27-29 Ιανουαρίου 2023, στο αμφιθέατρο του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας πραγματοποίησε το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η χαρά του Υπουργού είναι χαρά για όλους μας»

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που διοργανώθηκε από Αμπλιανίτες επιστήμονες προς τιμήν του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδος κ. Χρήστο Σταϊκούρα, παραβρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...