τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Ἀξιωθήκαμε νά πραγματοποιήσουμε τά Α´ Καραβαγγέλεια, ἐδῶ στήν Καστοριά, πρός τιμήν τοῦ θρυλικοῦ Μητροπολίτη Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, καί νομίζω ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις ἦταν ἀντάξιες τοῦ ὀνόματός του καί τῆς ἱστορίας τοῦ ἰδίου καί τῆς Καστοριᾶς.

Ἦταν ἐκδηλώσεις χρέους, τιμῆς, μνήμης καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν θρυλικό Μητροπολίτη, καί πρός ὅλους τούς προκατόχους μου Μητροπολίτες πού ποίμαναν αὐτόν τόν λαό, συνδυασμένες μέ μελέτη τῆς ἱστορίας, μέ τήν ἔκφραση τῆς ζωντανῆς παράδοσης καί μέ τήν κοινωνική μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν λαό.

Βεβαίως, ὁ ἀπολογισμός τῶν ἐκδηλώσεων θά γίνει ἐν καιρῷ καί ἐπισταμένως.

Αἰσθάνομαι ὅμως τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσω τήν συγκίνησή μου, ὄχι μόνον γιά ὅσα ἔγιναν καί εἰπώθηκαν, ἀλλά καί γιά τήν προσπάθεια καί προσφορά τῶν ἀνθρώπων πού συμμετεῖχαν ἐθελοντικά καί βοήθησαν στίς ἐκδηλώσεις αὐτές, δίνοντας τόν ἑαυτό τους. Ἄνθρωποι ἀπό κάθε θέση καί κάθε ἡλικίας συνέβαλαν στήν πραγματοποίηση τῶν Α´ Καραβαγγελείων καί αὐτό μοῦ προκαλεῖ ἰδιαίτερη συγκίνηση.

Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν, ἦταν δύσκολο νά τούς εὐχαριστήσω ὅλους καί ἰδίως νά εὐχαριστήσω τούς συνεργούς, συντελεστές, βοηθούς, συμπαραστάτες, ἐθελοντές τῶν Α´ Καραβαγγελείων. Ἀλλά ὅπως ὑποσχέθηκα τό κάνω μέ τό κείμενό μου αὐτό.

*

Θέλω νά πῶ, λοιπόν, ἕνα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ:

Στόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, γιά τόν σεπτό Χαιρετισμό του, τόν ὁποῖον ἀναγνώσαμε κατά τήν ἔναρξη τῆς Ἡμερίδος.

Στόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ.Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος ἐπευλόγησε τήν προσπάθειά μας καί ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία του νά παραστεῖ στίς ἐκδηλώσεις μας -ἀσχέτως τῶν ἀντικειμενικῶν δυσκολιῶν πού προέκυψαν. Μᾶς ἔδωσε θάρρος καί δύναμη γιά τό ἐγχείρημα καί μᾶς ἀπέστειλε τούς Χαιρετισμούς του, τούς ὁποίους ἐπίσης ἀναγνώσαμε.

Στόν Ἐξοχώτατο τ. Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, γιά τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησής μας νά συμμετάσχει ὡς ὁ κύριος ὁμιλητής στήν Ἡμερίδα μας καί νά ἀναλύσει ἕνα τόσο δύσκολο θέμα.

Στούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο, πού συμμετεῖχε ὡς ὁμιλητής στήν Ἡμερίδα, μέ τήν οὐσιαστική ὁμιλία του, καί ὡς προεξάρχων Λειτουργός στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί στό ἱερό Μνημόσυνο γιά τόν Γερμανό Καραβαγγέλη καί ὅλους τούς προκατόχους μου Μητροπολίτες Καστορίας.

Τούς Σεβ. Μητροπολίτες Φλωρίνης κ. Θεόκλητο, Κοζάνης κ. Παῦλο καί Γρεβενῶν κ. Δαβίδ πού παρέστησαν στίς ἐργασίες τῆς Ἡμερίδος γιά τήν συνθήκη τῆς Λωζάνης.

Τούς Σεβ. Μητροπολίτες Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανάσιο, πού συμμετεῖχε στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί τό ἱερό Μνημόσυνο, καί Φθιώτιδος κ. Συμεών πού παρέστη καί μᾶς ἀπηύθυνε ἐνθουσιώδη λόγο κατά τήν ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.

Εὐχαριστῶ τούς ἐλλογιμωτάτους Καθηγητές Πανεπιστημίου κ. Ἀθανάσιο Καραθανάση καί κ. Νικόλαο Μαγγιῶρο γιά τήν συμμετοχή τους, μέ τίς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τους καί τίς ἀπαντήσεις τους, στήν Ἡμερίδα μας.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στούς συνδιοργανωτές τῶν ἐκδηλώσεων:

Τόν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη, ὁ ὁποῖος καί παρέστη καί συμμετεῖχε στίς ἐκδηλώσεις.

Τήν Περιφερειακή Ἑνότητα Καστοριᾶς, τήν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Δέσποινα Κοζατσάνη καί τούς συνεργάτες της.

Τόν Δῆμο Καστοριᾶς, τόν Δήμαρχο κ. Ἰωάννη Κορεντσίδη, καί τούς συνεργάτες του.

Τόν Δῆμο Ἄργους Ὀρεστικοῦ, τόν Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου καί τούς συνεργάτες του.

Στούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου πού παρέστησαν στίς ἐκδηλώσεις καί ἀπηύθυναν χαιρετισμούς:

Τούς Βουλευτές τοῦ Νομοῦ μας, κ. Ζήση Τζηκαλάγια καί κ. Ὀλυμπία Τελιγιορίδου.

Τήν Πρόεδρο τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Κάλλη Κυριακίδου.

Τόν Δήμαρχο Νεστορίου κ. Χρῆστο Γκοσλιόπουλο.

Τήν ὑπεύθυνη τοῦ Γραφείου Πρωθυπουργοῦ στήν Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Ἀντωνίου.

Ἀπό τήν Φλώρινα τόν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήριο Βόσδου καί τούς Δημάρχους Ἀμυνταίου κ. Ἄνθιμο Μπιτάκη καί Πρεσπῶν κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη γιά τήν συμμετοχή τους.

Εὐχαριστῶ τούς ἐκπροσώπους τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, γιά τήν παρουσία τους καί τήν βοήθειά τους.

Εὐχαριστῶ τούς Διευθυντές τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Καστοριᾶς κ. Ἀναστάσιο Ξανθόπουλο καί κ. Εὐγενία Μαρνέρη, τόν Ἀντιπρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Γεώργιο Ἰορδανίδη καί τήν Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν κ. Ζαχαρούλα Καλογηράτου, γιά τήν παρουσία καί συμμετοχή τους.

Εὐχαριστῶ τούς Μαθητές τῶν Λυκείων πού συμμετεῖχαν, μαζί μέ τούς Διευθυντές τους, καί μάλιστα ἀπηύθυναν χαιρετισμό.

Εὐχαριστῶ τούς χορηγούς τῶν ἐκδηλώσεων ἀδελφούς Σπυρίδωνα, Ἀλέξανδρο καί Νικόλαο Γρηγοριάδη.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στούς Συλλόγους τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ, τούς προέδρους, τά μέλη, τούς χοράρχες καί διδασκάλους τοῦ χοροῦ, τούς χορωδούς καί χορευτές, μικρούς καί μεγάλους, πού μᾶς παρουσίασαν μέ ἐνθουσιασμό τό πρῶτο, πολιτιστικό μέρος τῶν ἐκδηλώσεων, στό Πολιτιστικό Κέντρο τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ, προκαλώντας αἰσθήματα θαυμασμοῦ καί συγκίνησης. Συγκεκριμένα εὐχαριστῶ  τόν Μορφωτικό σύλλογο “Ὀρεστίς, τόν σύλλογο ΜικρασιατῶνΚύζικος“, τόν Λαογραφικό Ὅμιλο Ἀργέσται” καί τήν Εὔξεινο Λέσχη.

Εὐχαριστῶ τό Μουσικό Σχολεῖο Καστοριᾶς, τήν διευθύντριά του Βαρβάρα Μπελερῆ, τούς καθηγητές καί τούς μαθητές τοῦ Σχολείου, πού μᾶς παρουσίασαν δύο θαυμάσια προγράμματα, ἕνα στό Πολιτιστικό Κέντρο τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ καί ἕνα στήν ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. Τούς εὔχομαι κάθε πρόοδο.

Εὐχαριστῶ τούς Ἀπόγονους τῶν Μακεδονομάχων Καστοριᾶς πού παρέστησαν ἐν σώματι μέ τά λάβαρά τους καί τά παιδιά τοῦ Συλλόγου Ἁρμονία, πού παραδοσιακά ντυμένα καί μέ τό ποίημα πού ἀπήγγειλαν ἔδωσαν μιά ξεχωριστή νότα στίς ἐκδηλώσεις μας.

Εὐχαριστῶ τήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τόν Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πού μέ χοράρχη τόν κ. Γεώργιο Ἀποστολίδη μᾶς παρουσίασε τό δικό του πρόγραμμα μέ ὕμνους καί τραγούδια κατά τήν ἐκδήλωση τοῦ Γ.Φ.Τ.

Εὐχαριστῶ τόν Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τόν διευθυντή του κ. Ἀλέξανδρο Κατσιάρα γιά τήν ἀναμετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας, καθώς ἐπίσης τά τοπικά μέσα ἐνημέρωσης πού ἀνακοίνωσαν, κάλυψαν ἤ ἀναμετέδωσαν τίς ἐκδηλώσεις, καί τά πανελλήνια ἐκκλησιαστικά μέσα ἐνημέρωσης πού ἐπίσης ἀναμετέδωσαν τίς ἐκδηλώσεις.

Εὐχαριστῶ τούς ἐκπροσώπων Φορέων καί κάθε συμμετέχοντα μέ ὁποιονδήποτε τρόπο στά Α´ Καραβαγγέλεια, πού εἴτε ἀπό πλῆθος ὀνομάτων εἴτε ἀπό λήθη δέν μνημόνευσα, ἀλλά τούς γνωρίζει ὁ Θεός καί ἡ συνείδησή τους.

*

Ἰδιαιτέρως ἐκφράζω τήν εὐαρέσκειά μου καί δίνω τίς εὐχές μου στούς συνεργάτες μου:

Τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καστοριᾶς, Ἀρχιμ. π. Στέφανο Σχοινᾶ καί Πρωτ. π. Φώτιο Λεβέντη, καί τούς συνεργάτες τους Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους, Ἱεροψάλτες, Νεωκόρο, ἐθελοντές καί ἐθελόντριες, τίς Κυρίες τῆς Ταβιθᾶ, τίς Κατηχήτριες καί τά παιδιά, οἱ ὁποῖοι ἑτοίμασαν ὅλα τά ἀπαραίτητα γιά τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, τό ἱερό Μνημόσυνο καί τήν κατάθεση στεφάνου στό μνημεῖο τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη.

Τόν ἐπικεφαλῆς τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Πρωτοπρ. π. Ἐλευθέριο Συτιλίδη, καί τούς βοηθούς του π. Βασίλειο Μπογιατζῆ καί π. Χρῆστο Θεοδώρου, καί ὅλους τούς Ἐφημερίους ἐπικεφαλῆς τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων μέ τούς συνεργάτες τους καί ἐθελοντές τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἰδιαιτέρως στόν Πρωτοπρ. π. Λεωνίδα Μπάρδο πού βοήθησε καί στίς δύο πολιτιστικές καί κοινωνικές ἐκδηλώσεις.

Τό Γραφεῖο Τύπου, ἀποτελούμενο ἀπό τόν Διάκονο π. Παῦλο Λαζόγκα καί τόν φοιτητή κ. Σπύρο Ἀσημακόπουλο, οἱ ὁποῖοι συνεπικουρούμενοι ἀπό τόν θεολόγο κ. Κυριάκο Μωϋσίδη καί τόν τεχνικό κ. Χρῆστο Βέργο, κάλυψαν μέ ἐπαγγελματικό, θά ἔλεγα, τρόπο τίς ἐκδηλώσεις μας.

Τόν κ. Εὐάγγελο Παπαδόπουλο, ὑπεύθυνο τοῦ Ρ/Σ μας, πού κάλυψε τίς ἐκδηλώσεις ραδιοφωνικά καί εἶχε καθήκοντα παρουσιαστοῦ στήν ἐκδήλωση τοῦ Γ.Φ.Τ.

Τόν Γραμματέα κ. Βασίλειο Στυλιάδη γιά τήν γραμματειακή του ὑποστήριξη.

Τόν ὁδηγό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κ. Ἰωάννη Δημητρόπουλο, πού εἶχε τήν εὐθύνη τῆς μετακίνησης τοῦ τ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἀλλά καί τοῦ συντονισμοῦ τῶν ὁδηγῶν τῶν Μητροπολιτῶν.

Ἄφησα τελευταία τήν Ἐπιτροπή Διοργάνωσης τῶν Καραβαγγελείων, πού ἀποτελεῖται ἀπό τούς Ἀρχιμ. π. Στέφανο Σχοινᾶ, κ. Ἐμμανούλ Κουτσιαύτη, ὁ ὁποῖος εἶχε καί καθήκοντα παρουσιαστῆ στήν Ἡμερίδα μας, κ. Σόνια Εὐθυμιάδου-Παπασταύρου καί κ. Κυριάκο Μωϋσίδη, πού ἐργάσθηκαν καί διοργάνωσαν μέ ἄψογο τρόπο τίς ἐκδηλώσεις καί θά ἑτοιμάσουν καί τίς ἑπόμενες.

*

Χαίρομαι ἰδιαιτέρως γιά τήν εὐλογημένη αὐτή συστράτευση ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων, προκειμένου νά τιμηθεῖ ὁ μεγάλος Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης καί ὅλοι οἱ Μητροπολίτες Καστοριᾶς, νά ἀναδειχθεῖ τό κοινωνικό καί ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί νά μελετηθεῖ ἡ ἱστορία μας.

Τούς εὐχαριστῶ καί τούς εὐλογῶ ὅλους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δοξολογία επί τη επετείω της τελευταίας μάχης της Θεσσαλικής Επαναστάσεως του 1878

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, προέστη της επισήμου Δοξολογίας επί τη επετείω της τελευταίας μάχης της...

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος, συνυπέγραψαν προγραμματική...

Η Tιμία Κάρα του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου στη Μύκονο

Με την άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ο οποίος ανταπεκρίθη προθύμως σε σχετικό αίτημα του Σεβασμιωτάτου κ, Δωροθέου...

Επίσκεψη του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κωνσταντίνο Λύρο δέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στα Γραφεία...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησαν σήμερα Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, ο Υποστράτηγος του Π.Σ. Νι­κό­­λαος Ρουμελιώτης, Συντονιστής Επιχειρή­σεων Πελοποννήσου, Δυτι­κής...

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία για τους μαθητές της Νέας Περάμου από τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος ετέλεσε την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Νέας...

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ τυγχάνει ἐξόχως διδακτικός καί εὐεργετικός. Ἀποτελεῖ βιβλική ἀρχή καί πρεπόντως ἀνακηρύσσεται ὡς «ἀρχή σοφίας»,...

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η αναδημιουργία του κόσμου

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Με αφορμή την μεγάλη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μέρος μελέτης...

Πανηγύρι της πίστης και της λευτεριάς

«Πανηγύρι της πίστης και της λευτεριάς» κατά τον ποιητή η 25η Μαρτίου. Ημέρα που καλούμαστε να θυμηθούμε τους αγώνες που έκαναν οι ηρωϊκοί προγονοί μας,...

Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Τρία σημαντικότατα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. To πρώτο είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τον οποίο εορτάζουμε σήμερα με χαρά...

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Αγίας Φωτεινής Υμηττού

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Την 24η και 25η Μαρτίου επί τη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου πανηγυρίζει με λαμπρότητα  ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της...

Δικαίωση Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας από το Δικαστήριο

Σουηδικό Δικαστήριο, με πρόσφατη απόφασή του, επεδίκασε στο Σουηδικό Συνδικάτο Εργαζομένων “Vision”, την καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, μετά...

Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα

Θερμή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ρίσι Σούνακ απέστειλε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ζητώντας την επιστροφή...

Ο Μητρ. Ναυπάκτου στήν ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου ΑΜΕΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ 1821

Τήν Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος παραβρέθηκε σέ μουσικοχορευτική ἐκδήλωση γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου, πού διοργάνωσε ὁ...

«Ὁ Εὐαγγελισμός: τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἑλλήνων»

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 13ῃ Μαρτίου 2023 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, -Α- Εἶναι ἀμφίβολο ἄν ἄλλοι λαοί ἔχουν τόσο πολύ συνδεδεμένη τήν πίστη μέ τούς ἐθνικούς τους ἀγῶνες. Ἡ...