Γράφει ὁ πατὴρ-Παῦλος Καλλίκας,  Ἐφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας,Ποταμοῦ Κυθήρων

Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Ἱερεῖς ξεσηκωθεῖτε καὶ ἀντισταθεῖτε, 

Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς κλείσουν τὶς Ἐκκλησιές. Καὶ σᾶς ρωτῶ; Γίνεται παπὰς χωρὶς Ἐκκλησία; 

Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς ἔχουν ἕνα φιλανθρωπικὸ ὀργανισμὸ ἐράνων καὶ συσσιτίων. Τί εἶναι ὁ παπὰς τελικὰ Λειτουργὸς ἢ κοινωνικὸς λειτουργός; Τώρα γίναμε ξαφνικὰ γιὰ αὐτοὺς ἀνεύθυνοι; Ὅταν, χρόνια τώρα, ἀπὸ ἀγάπη Χριστοῦ βοηθᾶμε καὶ πρωτοστατοῦμε στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο , ἐπισκεπτόμαστε φυλακές, γηροκομεῖα, νοσοκομεῖα, καὶ παλιότερα ἄλλοι κληρικοὶ πρὶν ἀπὸ μᾶς λεπροκομεῖα; Τί; Τώρα ξαφνικὰ γίναμε ἀνεύθυνοι στὰ μάτια τους; Τώρα ξαφνικὰ δὲν τοὺς κάνουμε; Τώρα ξαφνικὰ οἱ πνευματικοὶ νόμοι εἶναι ἀνενεργοί; Μά, γι’ αὐτοὺς ποὺ λένε νὰ κλείσουν οἱ Ἐκκλησιές, γιὰ αὐτοὺς ἦταν πάντα ἀνενεργὰ καὶ τὰ Μυστήρια καὶ ἡ πίστη τους στὴν Ἐκκλησία.

Θέλουν νὰ κάνουν τὸν κόσμο νὰ μὴ φιλᾶ οὔτε τὸ χέρι τοῦ παπᾶ, οὔτε νὰ μπαίνει στὴν Ἐκκλησιά. Καὶ αὐτοὶ καλὰ κάνουν καὶ ἀγνοοῦν. Οἱ «δικοί μας»; Μᾶλλον ἐναρμονίζονται καὶ συσχηματίζονται μὲ τὸν κόσμο μὲ τὸν αἰώνα τοῦτο χέρι – χέρι.

Μιλᾶνε οἱ κρατικοὶ (τὸ μάθαν ἀπὸ τοὺς δικούς μας) γιὰ τὴν ἁγία ὑπακοή. Ἁγιὰ ὑπακοὴ στὸ ἄθεο κράτος καὶ στὴν συνεργασία μὲ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία; Ἅγια ὑπακοὴ στὸν κατὰ τὸν νόμο «Ἡρώδη»; Ἁγία ὑπακοὴ σὲ αὐτοὺς τοὺς γκρεμιστάδες κάθε ἔννοιας ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ; Ἁγία Ὑπακοὴ στοὺς ἀναθεωρητὲς τοῦ Συντάγματός μας; Εἶναι γνωστὸ ὅτι…
ὁ νόμος συχνὰ καὶ ὅσο πάει πιὸ πυκνὰ γίνεται ἀνήθικος.

Μιλᾶνε (τώρα μόνο οἱ δικοί μας) καὶ λένε καὶ διατείνονται ὅτι εἶναι «ἁγία πράξη», νὰ ἀπέχουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Λὲς καὶ τὰ μυστήρια ξαφνικὰ δειλιοῦν καὶ ὠχριοῦν καὶ παύουν μπροστὰ στὸν Κορονοϊό.

Λὲς καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐξανθρωπίστηκαν καὶ ἐξορθολογίστηκαν. Λὲς καὶ ἡ «ἀγάπη» αὐτῶν τῶν ταγῶν εἶναι ἱκανὴ νὰ ὑπὲρ – καλύψει τὴν Ἀγάπη, δηλαδὴ τὸν Θεό.

Λὲς καὶ ὁ Θεὸς σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψωμὶ θὰ τοὺς δώσει πέτρες καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψάρι θὰ τοὺς δώσει φίδια.

Λὲς καὶ αὐτοὶ θεοὶ στὴν θέση τῶν Θεῶν, πατέρες στὴν θέση τῶν Πατέρων θὰ προστατεύσουν, στὰ πλαίσια πάντα τῆς δικῆς τους καινοτόμου σύγχρονης «ποιμαντικῆς», τοὺς ἀνθρώπους. Πῶς; Ἀποξενώνοντάς τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς Ἀκολουθίες της. Τί πετυχαίνουν; Ἀλίμονο! νὰ ξεχειλώσουν ἔτι καὶ ἔτι τὸ ἔρημο «κατ’ οἰκονομίαν».

Καὶ σᾶς ρωτῶ, ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς.

Ἔτσι πράτταν οἱ πρῶτοι μας Ἱερεῖς σὲ περιόδους διωγμῶν ποῦ κόστιζαν ζωές, σταμάτησαν τὶς λειτουργίες τους; Φοβήθηκαν νὰ θεωρηθοῦν «ἀνεύθυνοι» ποὺ κατηχοῦσαν καὶ ὁδηγοῦσαν στὸ μαρτύριο τοὺς Χριστιανούς; (π.χ. ἀνεύθυνος ὁ Ἅγιος Δημήτριος;)

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μας στὰ χρόνια της Τουρκοκρατίας; Ἀνεύθυνοι αὐτοὶ ποῦ ξεστράβωναν τὰ Ἑλληνόπουλα γιὰ νὰ σκέφτονται ἐλεύθερα; Ἀνεύθυνοι οἱ Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς ποῦ βάζαν φρένο στὸν ἐξισλαμισμὸ τῶν Ἑλληνόπουλων; (π.χ. ἀνεύθυνη ἡ Ἁγία Φιλοθέη;)

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μᾶς κάθε φορᾶ στὰ χρόνια της ἀπειλῆς τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητας; Ἀνεύθυνοι οἱ Ἀρχιερεῖς ποὺ ὀργάνωναν ἀντίσταση στὴν Μακεδονία καὶ ὅπου ἄλλου;

Ἀνεύθυνοι οἱ Ἱερεῖς ποῦ κοινωνοῦσαν στὴν πρώτη γραμμὴ τὰ παλληκάρια ποῦ πολεμοῦσαν;

Ἀνεύθυνος λοιπόν, εἶναι ὁ παπὰς σήμερα ποῦ ἀνοίγει τὴν Ἐκκλησία, ὡς ἀντίμετρο στὴν ἀπειλὴ τοῦ ἰοῦ;

Μά, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἂν δὲν θωρακιστεῖ τώρα ὁ πιστὸς μὲ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἂν δὲν προστρέξει νὰ καταφιλήσει τώρα τὶς ἁγίες εἰκόνες, ἂν δὲν πάρει εὐλογία τώρα ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἱερέα (καὶ ὄχι τὸ πόδι), ἂν δὲν ἀκούσει τὸν παρήγορο ἦχο τῆς καμπάνας ὅτι κάποιος προσεύχεται γιὰ αὐτὸν τὸν παπποὺ καὶ τὴν γιαγιά, πότε θὰ τὸ κάνει; Πότε; Ὅταν περάσει ὁ κίνδυνος; ὅταν τελικὰ καταλάβουμε ὅτι κάθε εἴδους ἀνθρώπινο μέτρο εἶναι καλὸ μέν, μὰ τελικὰ δὲν μᾶς καλύπτει, ἀναποτελεσματικό. Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ εἶναι ἀνθρώπινο.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς θὰ κάνουμε ὅτι καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοί; Μά, αὐτοὶ εἴτε τὶς ἔχουν ἀνοιχτές, εἴτε κλειστὲς τὶς «ἐκκλησίες» τους, τὸ ἴδιο κάνει σὲ Ἁγιαστικὴ Χάρη. Μηδέν.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς παρακαλῶ καὶ ἐκλιπαρῶ «μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτω».

Ἀγαπητοὶ παπάδες ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΜΕ.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟ.

ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΙΟΤΕΡΗ ΑΞΙΑ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΣΑΣ.

ΤΙΜΕΙΣΤΕ ΤΗΝ.

ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΠΕΙΛΕΣ.

ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ.

*17.3.2020, πάπα – Παῦλος Καλλίκας, Ἐφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας, Ποταμοῦ Κυθήρων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ι.Μ. Καλαβρύτων για τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας

Τον τελευταίο καιρό στη λοιμική πανδημία του κορωνοϊού, που δοκιμάζει εκατοντάδες συνανθρώπους μας, προστέθηκαν και οι καταστροφικές συνέπειες του μεγάλου σεισμού, που έπληξε την...

Σημαντική στήριξη στο Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων ευχαριστεί: Α. Την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και τον Άγιο Καθηγούμενο αυτής, Γέροντα Εφραίμ, για την προσφορά μεγάλης...

Ιερό τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Μαξίμου

Στον ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, στον αύλειο χώρο του οποίου αναπαύεται ο αοίδιμος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κυρός Μάξιμος,...

Συναξάρι 6ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν Τιμίων Ἥλων ὑπό τῆς Ἁγίας...

Η Καμπάνα στο Κουτσόχερο απόψε Ξαναχτυπά

Από νωρίς το πρωί, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου π. Ιγνάτιος Μουρτζανός βρέθηκε στο χωριό Κουτσόχερο, το οποίο χτυπήθηκε πολύ περισσότερο από όλα...

Φτάνουν πια οι εκπτώσεις

Αρχιμ. Αλέξιος Εγκλειστριώτης Η Κύπρος "της Μπανανίας", όπως πολύ σοφά την χαρακτήρισε ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης,  έσπευσε και πάλι να πρωτοτυπήσει, αυτή τη φορά...

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς…» – Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης

Μαθητικό Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  «Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς...» -  Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης Αυτός είναι ο τίτλος του 10ου...

Νέος ηγούμενος στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα

Νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα, εις διαδοχήν του αειμνήστου π. Ευθυμίου Δούη, εξελέγη από την αδελφότητα της Μονής ο...

Συναξάρι 5ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου. Ὁ Ἅ­γι­ος Κό­νων ἐγεννήθηκε περί τά τέλη τοῦ...

Ένα- ένα τα ζούμε όλα….

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από μας....Ο σεισμός. Μια ρωγμή στον ήλιο του μεσημεριού, μια ρωγμή στην αδιαφορία μας, στην ασφάλειά μας, στην σιγουριά μας. Από...

Πρόταση ΔΙΣ για σύσταση Παρατηρητηρίου κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων, πανδημιών

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του...

Στιγμιότυπα από την καταστροφή στο Κουτσόχερο

Μέσα στην καταστροφή το καντήλι της πίστης κι η λαμπάδα της ελπίδας επιμένουν να καίνε. ...

Στον δοκιμαζόμενο Τύρναβο ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στην πληγείσα, από τον σεισμό, περιοχή του Τυρνάβου, μετέβη αμέσως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και διεπίστωσε με τα μάτια του...

Συναξάρι 4ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ὁ Ὅ­σι­ος Γε­ρά­σι­μος ὁ Ἰ­ορ­δα­νί­της ἐγεν­νή­θη­κε...