Γράφει ὁ πατὴρ-Παῦλος Καλλίκας,  Ἐφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας,Ποταμοῦ Κυθήρων

Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Ἱερεῖς ξεσηκωθεῖτε καὶ ἀντισταθεῖτε, 

Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς κλείσουν τὶς Ἐκκλησιές. Καὶ σᾶς ρωτῶ; Γίνεται παπὰς χωρὶς Ἐκκλησία; 

Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς ἔχουν ἕνα φιλανθρωπικὸ ὀργανισμὸ ἐράνων καὶ συσσιτίων. Τί εἶναι ὁ παπὰς τελικὰ Λειτουργὸς ἢ κοινωνικὸς λειτουργός; Τώρα γίναμε ξαφνικὰ γιὰ αὐτοὺς ἀνεύθυνοι; Ὅταν, χρόνια τώρα, ἀπὸ ἀγάπη Χριστοῦ βοηθᾶμε καὶ πρωτοστατοῦμε στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο , ἐπισκεπτόμαστε φυλακές, γηροκομεῖα, νοσοκομεῖα, καὶ παλιότερα ἄλλοι κληρικοὶ πρὶν ἀπὸ μᾶς λεπροκομεῖα; Τί; Τώρα ξαφνικὰ γίναμε ἀνεύθυνοι στὰ μάτια τους; Τώρα ξαφνικὰ δὲν τοὺς κάνουμε; Τώρα ξαφνικὰ οἱ πνευματικοὶ νόμοι εἶναι ἀνενεργοί; Μά, γι’ αὐτοὺς ποὺ λένε νὰ κλείσουν οἱ Ἐκκλησιές, γιὰ αὐτοὺς ἦταν πάντα ἀνενεργὰ καὶ τὰ Μυστήρια καὶ ἡ πίστη τους στὴν Ἐκκλησία.

Θέλουν νὰ κάνουν τὸν κόσμο νὰ μὴ φιλᾶ οὔτε τὸ χέρι τοῦ παπᾶ, οὔτε νὰ μπαίνει στὴν Ἐκκλησιά. Καὶ αὐτοὶ καλὰ κάνουν καὶ ἀγνοοῦν. Οἱ «δικοί μας»; Μᾶλλον ἐναρμονίζονται καὶ συσχηματίζονται μὲ τὸν κόσμο μὲ τὸν αἰώνα τοῦτο χέρι – χέρι.

Μιλᾶνε οἱ κρατικοὶ (τὸ μάθαν ἀπὸ τοὺς δικούς μας) γιὰ τὴν ἁγία ὑπακοή. Ἁγιὰ ὑπακοὴ στὸ ἄθεο κράτος καὶ στὴν συνεργασία μὲ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία; Ἅγια ὑπακοὴ στὸν κατὰ τὸν νόμο «Ἡρώδη»; Ἁγία ὑπακοὴ σὲ αὐτοὺς τοὺς γκρεμιστάδες κάθε ἔννοιας ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ; Ἁγία Ὑπακοὴ στοὺς ἀναθεωρητὲς τοῦ Συντάγματός μας; Εἶναι γνωστὸ ὅτι…
ὁ νόμος συχνὰ καὶ ὅσο πάει πιὸ πυκνὰ γίνεται ἀνήθικος.

Μιλᾶνε (τώρα μόνο οἱ δικοί μας) καὶ λένε καὶ διατείνονται ὅτι εἶναι «ἁγία πράξη», νὰ ἀπέχουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Λὲς καὶ τὰ μυστήρια ξαφνικὰ δειλιοῦν καὶ ὠχριοῦν καὶ παύουν μπροστὰ στὸν Κορονοϊό.

Λὲς καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐξανθρωπίστηκαν καὶ ἐξορθολογίστηκαν. Λὲς καὶ ἡ «ἀγάπη» αὐτῶν τῶν ταγῶν εἶναι ἱκανὴ νὰ ὑπὲρ – καλύψει τὴν Ἀγάπη, δηλαδὴ τὸν Θεό.

Λὲς καὶ ὁ Θεὸς σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψωμὶ θὰ τοὺς δώσει πέτρες καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψάρι θὰ τοὺς δώσει φίδια.

Λὲς καὶ αὐτοὶ θεοὶ στὴν θέση τῶν Θεῶν, πατέρες στὴν θέση τῶν Πατέρων θὰ προστατεύσουν, στὰ πλαίσια πάντα τῆς δικῆς τους καινοτόμου σύγχρονης «ποιμαντικῆς», τοὺς ἀνθρώπους. Πῶς; Ἀποξενώνοντάς τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς Ἀκολουθίες της. Τί πετυχαίνουν; Ἀλίμονο! νὰ ξεχειλώσουν ἔτι καὶ ἔτι τὸ ἔρημο «κατ’ οἰκονομίαν».

Καὶ σᾶς ρωτῶ, ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς.

Ἔτσι πράτταν οἱ πρῶτοι μας Ἱερεῖς σὲ περιόδους διωγμῶν ποῦ κόστιζαν ζωές, σταμάτησαν τὶς λειτουργίες τους; Φοβήθηκαν νὰ θεωρηθοῦν «ἀνεύθυνοι» ποὺ κατηχοῦσαν καὶ ὁδηγοῦσαν στὸ μαρτύριο τοὺς Χριστιανούς; (π.χ. ἀνεύθυνος ὁ Ἅγιος Δημήτριος;)

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μας στὰ χρόνια της Τουρκοκρατίας; Ἀνεύθυνοι αὐτοὶ ποῦ ξεστράβωναν τὰ Ἑλληνόπουλα γιὰ νὰ σκέφτονται ἐλεύθερα; Ἀνεύθυνοι οἱ Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς ποῦ βάζαν φρένο στὸν ἐξισλαμισμὸ τῶν Ἑλληνόπουλων; (π.χ. ἀνεύθυνη ἡ Ἁγία Φιλοθέη;)

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μᾶς κάθε φορᾶ στὰ χρόνια της ἀπειλῆς τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητας; Ἀνεύθυνοι οἱ Ἀρχιερεῖς ποὺ ὀργάνωναν ἀντίσταση στὴν Μακεδονία καὶ ὅπου ἄλλου;

Ἀνεύθυνοι οἱ Ἱερεῖς ποῦ κοινωνοῦσαν στὴν πρώτη γραμμὴ τὰ παλληκάρια ποῦ πολεμοῦσαν;

Ἀνεύθυνος λοιπόν, εἶναι ὁ παπὰς σήμερα ποῦ ἀνοίγει τὴν Ἐκκλησία, ὡς ἀντίμετρο στὴν ἀπειλὴ τοῦ ἰοῦ;

Μά, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἂν δὲν θωρακιστεῖ τώρα ὁ πιστὸς μὲ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἂν δὲν προστρέξει νὰ καταφιλήσει τώρα τὶς ἁγίες εἰκόνες, ἂν δὲν πάρει εὐλογία τώρα ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἱερέα (καὶ ὄχι τὸ πόδι), ἂν δὲν ἀκούσει τὸν παρήγορο ἦχο τῆς καμπάνας ὅτι κάποιος προσεύχεται γιὰ αὐτὸν τὸν παπποὺ καὶ τὴν γιαγιά, πότε θὰ τὸ κάνει; Πότε; Ὅταν περάσει ὁ κίνδυνος; ὅταν τελικὰ καταλάβουμε ὅτι κάθε εἴδους ἀνθρώπινο μέτρο εἶναι καλὸ μέν, μὰ τελικὰ δὲν μᾶς καλύπτει, ἀναποτελεσματικό. Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ εἶναι ἀνθρώπινο.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς θὰ κάνουμε ὅτι καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοί; Μά, αὐτοὶ εἴτε τὶς ἔχουν ἀνοιχτές, εἴτε κλειστὲς τὶς «ἐκκλησίες» τους, τὸ ἴδιο κάνει σὲ Ἁγιαστικὴ Χάρη. Μηδέν.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς παρακαλῶ καὶ ἐκλιπαρῶ «μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτω».

Ἀγαπητοὶ παπάδες ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΜΕ.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟ.

ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΙΟΤΕΡΗ ΑΞΙΑ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΣΑΣ.

ΤΙΜΕΙΣΤΕ ΤΗΝ.

ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΠΕΙΛΕΣ.

ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ.

*17.3.2020, πάπα – Παῦλος Καλλίκας, Ἐφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας, Ποταμοῦ Κυθήρων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Αν η ψήφος των Συνοδικών ήταν μυστική, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά»

Tον διχασμό της Ιεράς Συνόδου αναφορικά με το Ουκρανικό ζήτημα επιβεβαίωσε η χθεσινή θυελλώδης συνεδρίαση των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Κύπρου, σύμφωνα με τον...

Τα βάζει με τον Βαρθολομαίο ο Ρώσος Πρέσβης στην Κύπρο

Tην απόφαση χθες της Ιεράς Συνόδου στο ζήτημα της μνημόνευσης του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ουκρανίας, Επιφανίου σχολιάζει στο ΚΥΠΕ ο Πρέσβης της Ρωσίας...

Χωρίς την παρουσία πιστών η φετινή πανήγυρη του Πολιούχου της Σπάρτης

Δυστυχώς χωρίς την παρουσία πιστών εντός του περικαλλούς Ιερού Ναού τίμησε φέτος τον Πολιούχο της, Όσιο Νίκωνα τον ‘’Μετανοείτε’’, η Σπάρτη, λόγω των μέτρων...

14 επέτειος από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου

Σε ανάμνηση της δεκάτης τετάρτης (14) επετείου από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Διονύσιος λειτούργησε σήμερα Πέμπτη,...

Τηρούμε τα μέτρα μέχρι να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει o Θεός

Με αφορμή την ιδιαίτερη επιβάρυνση της περιοχής από την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων covid-19 η Ιερά Μητρόπολις Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ανακοινώνει ότι στις...

Το κουτσομπολιό τυφλώνει τον άνθρωπο

Η καταλαλιά είναι πολύ βαρύ και ολέθριο αμάρτημα. Ωστόσο μερικοί άνθρωποι την έχουν σαν τροφή και ξεκούραση. Εσύ όμως, πιστή στον Κύριο αδελφή, να...

«Πόλεμος» Συνοδικών με αλληλοκατηγορίες για παιχνίδια…

του Γιώργου Χρυσάνθου Έψαχνε την πλειοψηφία και την βρήκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με αποτέλεσμα και επίσημα από σήμερα η Κυπριακή Εκκλησία να αναγνωρίζει το Αυτοκέφαλο...

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Νικολάου Κοκολάκη

Εξεδήμησεν εις Κύριον Ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Νικόλαος Κοκολάκης, σε ηλικία 90 ετών. Ο π. Νικόλαος διακρίθηκε για το πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό...

Βαθαίνει το σχίσμα στην Εκκλησία της Κύπρου

(Δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμου)  Την σημερινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου σχολίασε ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου...

Απολογία Μητροπολίτη Κύκκου για το συμβάν με δημοσιογράφο

Απολογία  Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου Σχετικά με το σημερινό επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο, ο οποίος εμφανίστηκε προς το τέλος της συνέντευξής...

Άγιος Στυλιανός, ο Προστάτης των παιδιών – Eορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου

Ο Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του...

Μητροπολίτης Κύκκου: Ζητώ συγνώμη από όλο τον κόσμο

Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος μίλησε αποκλειστικά στο AlphaNews.live για τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο κατά τη διάρκεια της οποίας...

Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης στην Ι.Μ. Θηβών

«Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ» τιμά η Εκκλησία μας την 25η Νοεμβρίου. Η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης τιμήθηκε στο...

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των 118 στο Μονοδένδρι από τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Θλιβερή επέτειο αποτελεί για τη Σπάρτη η 25η Νοεμβρίου, καθώς την ημερομηνία αυτή, το έτος 1943, στη θέση Μονοδένδρι εκτελέσθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα...