Γράφει ὁ πατὴρ-Παῦλος Καλλίκας,  Ἐφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας,Ποταμοῦ Κυθήρων

Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Ἱερεῖς ξεσηκωθεῖτε καὶ ἀντισταθεῖτε, 

Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς κλείσουν τὶς Ἐκκλησιές. Καὶ σᾶς ρωτῶ; Γίνεται παπὰς χωρὶς Ἐκκλησία; 

Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς ἔχουν ἕνα φιλανθρωπικὸ ὀργανισμὸ ἐράνων καὶ συσσιτίων. Τί εἶναι ὁ παπὰς τελικὰ Λειτουργὸς ἢ κοινωνικὸς λειτουργός; Τώρα γίναμε ξαφνικὰ γιὰ αὐτοὺς ἀνεύθυνοι; Ὅταν, χρόνια τώρα, ἀπὸ ἀγάπη Χριστοῦ βοηθᾶμε καὶ πρωτοστατοῦμε στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο , ἐπισκεπτόμαστε φυλακές, γηροκομεῖα, νοσοκομεῖα, καὶ παλιότερα ἄλλοι κληρικοὶ πρὶν ἀπὸ μᾶς λεπροκομεῖα; Τί; Τώρα ξαφνικὰ γίναμε ἀνεύθυνοι στὰ μάτια τους; Τώρα ξαφνικὰ δὲν τοὺς κάνουμε; Τώρα ξαφνικὰ οἱ πνευματικοὶ νόμοι εἶναι ἀνενεργοί; Μά, γι’ αὐτοὺς ποὺ λένε νὰ κλείσουν οἱ Ἐκκλησιές, γιὰ αὐτοὺς ἦταν πάντα ἀνενεργὰ καὶ τὰ Μυστήρια καὶ ἡ πίστη τους στὴν Ἐκκλησία.

Θέλουν νὰ κάνουν τὸν κόσμο νὰ μὴ φιλᾶ οὔτε τὸ χέρι τοῦ παπᾶ, οὔτε νὰ μπαίνει στὴν Ἐκκλησιά. Καὶ αὐτοὶ καλὰ κάνουν καὶ ἀγνοοῦν. Οἱ «δικοί μας»; Μᾶλλον ἐναρμονίζονται καὶ συσχηματίζονται μὲ τὸν κόσμο μὲ τὸν αἰώνα τοῦτο χέρι – χέρι.

Μιλᾶνε οἱ κρατικοὶ (τὸ μάθαν ἀπὸ τοὺς δικούς μας) γιὰ τὴν ἁγία ὑπακοή. Ἁγιὰ ὑπακοὴ στὸ ἄθεο κράτος καὶ στὴν συνεργασία μὲ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία; Ἅγια ὑπακοὴ στὸν κατὰ τὸν νόμο «Ἡρώδη»; Ἁγία ὑπακοὴ σὲ αὐτοὺς τοὺς γκρεμιστάδες κάθε ἔννοιας ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ; Ἁγία Ὑπακοὴ στοὺς ἀναθεωρητὲς τοῦ Συντάγματός μας; Εἶναι γνωστὸ ὅτι…
ὁ νόμος συχνὰ καὶ ὅσο πάει πιὸ πυκνὰ γίνεται ἀνήθικος.

Μιλᾶνε (τώρα μόνο οἱ δικοί μας) καὶ λένε καὶ διατείνονται ὅτι εἶναι «ἁγία πράξη», νὰ ἀπέχουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Λὲς καὶ τὰ μυστήρια ξαφνικὰ δειλιοῦν καὶ ὠχριοῦν καὶ παύουν μπροστὰ στὸν Κορονοϊό.

Λὲς καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐξανθρωπίστηκαν καὶ ἐξορθολογίστηκαν. Λὲς καὶ ἡ «ἀγάπη» αὐτῶν τῶν ταγῶν εἶναι ἱκανὴ νὰ ὑπὲρ – καλύψει τὴν Ἀγάπη, δηλαδὴ τὸν Θεό.

Λὲς καὶ ὁ Θεὸς σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψωμὶ θὰ τοὺς δώσει πέτρες καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψάρι θὰ τοὺς δώσει φίδια.

Λὲς καὶ αὐτοὶ θεοὶ στὴν θέση τῶν Θεῶν, πατέρες στὴν θέση τῶν Πατέρων θὰ προστατεύσουν, στὰ πλαίσια πάντα τῆς δικῆς τους καινοτόμου σύγχρονης «ποιμαντικῆς», τοὺς ἀνθρώπους. Πῶς; Ἀποξενώνοντάς τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς Ἀκολουθίες της. Τί πετυχαίνουν; Ἀλίμονο! νὰ ξεχειλώσουν ἔτι καὶ ἔτι τὸ ἔρημο «κατ’ οἰκονομίαν».

Καὶ σᾶς ρωτῶ, ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς.

Ἔτσι πράτταν οἱ πρῶτοι μας Ἱερεῖς σὲ περιόδους διωγμῶν ποῦ κόστιζαν ζωές, σταμάτησαν τὶς λειτουργίες τους; Φοβήθηκαν νὰ θεωρηθοῦν «ἀνεύθυνοι» ποὺ κατηχοῦσαν καὶ ὁδηγοῦσαν στὸ μαρτύριο τοὺς Χριστιανούς; (π.χ. ἀνεύθυνος ὁ Ἅγιος Δημήτριος;)

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μας στὰ χρόνια της Τουρκοκρατίας; Ἀνεύθυνοι αὐτοὶ ποῦ ξεστράβωναν τὰ Ἑλληνόπουλα γιὰ νὰ σκέφτονται ἐλεύθερα; Ἀνεύθυνοι οἱ Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς ποῦ βάζαν φρένο στὸν ἐξισλαμισμὸ τῶν Ἑλληνόπουλων; (π.χ. ἀνεύθυνη ἡ Ἁγία Φιλοθέη;)

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μᾶς κάθε φορᾶ στὰ χρόνια της ἀπειλῆς τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητας; Ἀνεύθυνοι οἱ Ἀρχιερεῖς ποὺ ὀργάνωναν ἀντίσταση στὴν Μακεδονία καὶ ὅπου ἄλλου;

Ἀνεύθυνοι οἱ Ἱερεῖς ποῦ κοινωνοῦσαν στὴν πρώτη γραμμὴ τὰ παλληκάρια ποῦ πολεμοῦσαν;

Ἀνεύθυνος λοιπόν, εἶναι ὁ παπὰς σήμερα ποῦ ἀνοίγει τὴν Ἐκκλησία, ὡς ἀντίμετρο στὴν ἀπειλὴ τοῦ ἰοῦ;

Μά, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἂν δὲν θωρακιστεῖ τώρα ὁ πιστὸς μὲ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἂν δὲν προστρέξει νὰ καταφιλήσει τώρα τὶς ἁγίες εἰκόνες, ἂν δὲν πάρει εὐλογία τώρα ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἱερέα (καὶ ὄχι τὸ πόδι), ἂν δὲν ἀκούσει τὸν παρήγορο ἦχο τῆς καμπάνας ὅτι κάποιος προσεύχεται γιὰ αὐτὸν τὸν παπποὺ καὶ τὴν γιαγιά, πότε θὰ τὸ κάνει; Πότε; Ὅταν περάσει ὁ κίνδυνος; ὅταν τελικὰ καταλάβουμε ὅτι κάθε εἴδους ἀνθρώπινο μέτρο εἶναι καλὸ μέν, μὰ τελικὰ δὲν μᾶς καλύπτει, ἀναποτελεσματικό. Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ εἶναι ἀνθρώπινο.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς θὰ κάνουμε ὅτι καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοί; Μά, αὐτοὶ εἴτε τὶς ἔχουν ἀνοιχτές, εἴτε κλειστὲς τὶς «ἐκκλησίες» τους, τὸ ἴδιο κάνει σὲ Ἁγιαστικὴ Χάρη. Μηδέν.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς παρακαλῶ καὶ ἐκλιπαρῶ «μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτω».

Ἀγαπητοὶ παπάδες ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΜΕ.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟ.

ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΙΟΤΕΡΗ ΑΞΙΑ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΣΑΣ.

ΤΙΜΕΙΣΤΕ ΤΗΝ.

ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΠΕΙΛΕΣ.

ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ.

*17.3.2020, πάπα – Παῦλος Καλλίκας, Ἐφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας, Ποταμοῦ Κυθήρων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Εσπερινός του Οσίου Παϊσίου στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως

Με εκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε και φέτος, Σαββάτο 11 Ιουλίου 2020 ο πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του Οσίου Παϊσίου στο πανηγυρίζον εξωκκλήσιο επ’ ονώματι του...

Αρχιερατικό συλλείτουργο επί τη Ιερά Μνήμη της Αγίας Ευφημίας στην Χαλκίδα

To Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Χαλκίδος εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας με αρχιερατικό συλλείτουργο...

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Αγιοταφιτών Πατέρων

Τό Σάββατον, 28ην Ἰουνίου / 11ην Ἰουλίου 2020, ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων Ἀρχιμανδρίτου Μαρτυρίου, θανόντος τήν 1ην Ἰουνίου 2020 καί τοῦ μοναχοῦ Νικολάου...

Τό λάδι τῆς θρησκείας εἶναι ἁμαρτία καί λάθος νά χρησιμοποιεῖται γιά νά ἀνάβει καί νά ἐξυπηρετεῖ ἐθνικιστικούς σκοπούς

Σχετικά μέ τήν ἀπόφαση μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφιᾶς σέ τζαμί, ὀ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καί Πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, δήλωσε: «Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀνήκει στίς τραγικές...

Αρετή προς το θεαθήναι

Του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Σε μια κοινωνία άκρως εγωκεντρική, η οποία θρέφει και ευνοεί τον υπέρμετρο εγωισμό τα αποτελέσματα είναι ορατά και σε μεγάλο βαθμό...

Η λυπηρά ανακοίνωσις της Μητροπόλεως Λέρου για την Αγία Σοφιά

Η λιτή και λυπηρά ανακοίνωσις της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου-Καλύμνου-Αστυπαλαίας για την Αγία Σοφιά: «Η Αγία Σοφία, το Μέγα Μοναστήρι, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ήταν,...

Όσιος Παΐσιος: Αυτή την προσευχή να λέτε κάθε μέρα και o Θεός θα είναι δίπλα σας!

Η αγάπη του Γέροντα Παΐσιου για όλο τον κόσμο είναι γνωστή .Ο Γέροντας έχει βοηθήσει πλήθος ανθρώπων και πριν και μετά την κοίμησή του....

Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ο Αρχιδιάκονος της Ι.Μ. Εδέσσης π. Καλλίνικος

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας και του νεωστί ανακηρυχθέντος Οσίου Σωφρονίου Σαχάρωφ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας...

Μητροπολίτης Σύρου για Αγία Σοφία: Καθιστούν ακόμα πιο κραταιό το φρόνημα των Ορθοδόξων και δη των Ελλήνων

Για «βέβηλες ενέργειες που στόχο έχουν την αποδόμηση των παραδόσεων του Γένους μας» κάνει λόγο ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος, σχολιάζοντας την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Σε δήλωσή του...

Με 10 λέξεις το μήνυμα του Χίου Μάρκου για την Αγιά Σοφιά

Με μια λιτή δήλωση ο Σεβ.Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.Μάρκος σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις για την Αγιά Σοφιά. «Πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς πάλι...

H Φοινικούντα εόρτασε την Πολιούχο και Προστάτιδά της Παναγία Τριχερούσα

Με κάθε λαμπρότητα και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων εόρτασε σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, η Φοινικούντα την Πολιούχο και Προστάτιδά της Παναγία Τριχερούσα. Του Όρθρου...

Αυστραλίας για Αγία Σοφία: «Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την ιστορική πραγματικότητα»

Με βαθύτατη θλίψη και πόνο ψυχής ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι της Αυστραλίας, όλος ο κλήρος, οι μοναστικές αδελφότητες και...

Αναβίωσε το Μοναστήρι της Παναγίας στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς

Ιστορικές και συγκινητικές στιγμές έζησε σήμερα η Τοπική μας Εκκλησία, καθώς λειτούργησε, μετά από πολλές δεκαετίες πλήρους εγκατάλειψης, η παλαίφατη Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου...

Η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Γερόντισσας Θεοκτίστης

 Την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου όπου προέστη της Εξοδίου Ακολουθίας της μακαριστής Γερόντισσας Θεοκτίστης (1935-1920),...

Στον Ι.Ν. του Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης ιερούργησε ο Μητροπολίτης Σύρου

Με την άδεια και ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό του...