Γράφει ὁ πατὴρ-Παῦλος Καλλίκας,  Ἐφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας,Ποταμοῦ Κυθήρων

Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Ἱερεῖς ξεσηκωθεῖτε καὶ ἀντισταθεῖτε, 

Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς κλείσουν τὶς Ἐκκλησιές. Καὶ σᾶς ρωτῶ; Γίνεται παπὰς χωρὶς Ἐκκλησία; 

Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς ἔχουν ἕνα φιλανθρωπικὸ ὀργανισμὸ ἐράνων καὶ συσσιτίων. Τί εἶναι ὁ παπὰς τελικὰ Λειτουργὸς ἢ κοινωνικὸς λειτουργός; Τώρα γίναμε ξαφνικὰ γιὰ αὐτοὺς ἀνεύθυνοι; Ὅταν, χρόνια τώρα, ἀπὸ ἀγάπη Χριστοῦ βοηθᾶμε καὶ πρωτοστατοῦμε στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο , ἐπισκεπτόμαστε φυλακές, γηροκομεῖα, νοσοκομεῖα, καὶ παλιότερα ἄλλοι κληρικοὶ πρὶν ἀπὸ μᾶς λεπροκομεῖα; Τί; Τώρα ξαφνικὰ γίναμε ἀνεύθυνοι στὰ μάτια τους; Τώρα ξαφνικὰ δὲν τοὺς κάνουμε; Τώρα ξαφνικὰ οἱ πνευματικοὶ νόμοι εἶναι ἀνενεργοί; Μά, γι’ αὐτοὺς ποὺ λένε νὰ κλείσουν οἱ Ἐκκλησιές, γιὰ αὐτοὺς ἦταν πάντα ἀνενεργὰ καὶ τὰ Μυστήρια καὶ ἡ πίστη τους στὴν Ἐκκλησία.

Θέλουν νὰ κάνουν τὸν κόσμο νὰ μὴ φιλᾶ οὔτε τὸ χέρι τοῦ παπᾶ, οὔτε νὰ μπαίνει στὴν Ἐκκλησιά. Καὶ αὐτοὶ καλὰ κάνουν καὶ ἀγνοοῦν. Οἱ «δικοί μας»; Μᾶλλον ἐναρμονίζονται καὶ συσχηματίζονται μὲ τὸν κόσμο μὲ τὸν αἰώνα τοῦτο χέρι – χέρι.

Μιλᾶνε οἱ κρατικοὶ (τὸ μάθαν ἀπὸ τοὺς δικούς μας) γιὰ τὴν ἁγία ὑπακοή. Ἁγιὰ ὑπακοὴ στὸ ἄθεο κράτος καὶ στὴν συνεργασία μὲ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία; Ἅγια ὑπακοὴ στὸν κατὰ τὸν νόμο «Ἡρώδη»; Ἁγία ὑπακοὴ σὲ αὐτοὺς τοὺς γκρεμιστάδες κάθε ἔννοιας ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ; Ἁγία Ὑπακοὴ στοὺς ἀναθεωρητὲς τοῦ Συντάγματός μας; Εἶναι γνωστὸ ὅτι…
ὁ νόμος συχνὰ καὶ ὅσο πάει πιὸ πυκνὰ γίνεται ἀνήθικος.

Μιλᾶνε (τώρα μόνο οἱ δικοί μας) καὶ λένε καὶ διατείνονται ὅτι εἶναι «ἁγία πράξη», νὰ ἀπέχουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Λὲς καὶ τὰ μυστήρια ξαφνικὰ δειλιοῦν καὶ ὠχριοῦν καὶ παύουν μπροστὰ στὸν Κορονοϊό.

Λὲς καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐξανθρωπίστηκαν καὶ ἐξορθολογίστηκαν. Λὲς καὶ ἡ «ἀγάπη» αὐτῶν τῶν ταγῶν εἶναι ἱκανὴ νὰ ὑπὲρ – καλύψει τὴν Ἀγάπη, δηλαδὴ τὸν Θεό.

Λὲς καὶ ὁ Θεὸς σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψωμὶ θὰ τοὺς δώσει πέτρες καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψάρι θὰ τοὺς δώσει φίδια.

Λὲς καὶ αὐτοὶ θεοὶ στὴν θέση τῶν Θεῶν, πατέρες στὴν θέση τῶν Πατέρων θὰ προστατεύσουν, στὰ πλαίσια πάντα τῆς δικῆς τους καινοτόμου σύγχρονης «ποιμαντικῆς», τοὺς ἀνθρώπους. Πῶς; Ἀποξενώνοντάς τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς Ἀκολουθίες της. Τί πετυχαίνουν; Ἀλίμονο! νὰ ξεχειλώσουν ἔτι καὶ ἔτι τὸ ἔρημο «κατ’ οἰκονομίαν».

Καὶ σᾶς ρωτῶ, ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς.

Ἔτσι πράτταν οἱ πρῶτοι μας Ἱερεῖς σὲ περιόδους διωγμῶν ποῦ κόστιζαν ζωές, σταμάτησαν τὶς λειτουργίες τους; Φοβήθηκαν νὰ θεωρηθοῦν «ἀνεύθυνοι» ποὺ κατηχοῦσαν καὶ ὁδηγοῦσαν στὸ μαρτύριο τοὺς Χριστιανούς; (π.χ. ἀνεύθυνος ὁ Ἅγιος Δημήτριος;)

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μας στὰ χρόνια της Τουρκοκρατίας; Ἀνεύθυνοι αὐτοὶ ποῦ ξεστράβωναν τὰ Ἑλληνόπουλα γιὰ νὰ σκέφτονται ἐλεύθερα; Ἀνεύθυνοι οἱ Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς ποῦ βάζαν φρένο στὸν ἐξισλαμισμὸ τῶν Ἑλληνόπουλων; (π.χ. ἀνεύθυνη ἡ Ἁγία Φιλοθέη;)

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μᾶς κάθε φορᾶ στὰ χρόνια της ἀπειλῆς τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητας; Ἀνεύθυνοι οἱ Ἀρχιερεῖς ποὺ ὀργάνωναν ἀντίσταση στὴν Μακεδονία καὶ ὅπου ἄλλου;

Ἀνεύθυνοι οἱ Ἱερεῖς ποῦ κοινωνοῦσαν στὴν πρώτη γραμμὴ τὰ παλληκάρια ποῦ πολεμοῦσαν;

Ἀνεύθυνος λοιπόν, εἶναι ὁ παπὰς σήμερα ποῦ ἀνοίγει τὴν Ἐκκλησία, ὡς ἀντίμετρο στὴν ἀπειλὴ τοῦ ἰοῦ;

Μά, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἂν δὲν θωρακιστεῖ τώρα ὁ πιστὸς μὲ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἂν δὲν προστρέξει νὰ καταφιλήσει τώρα τὶς ἁγίες εἰκόνες, ἂν δὲν πάρει εὐλογία τώρα ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἱερέα (καὶ ὄχι τὸ πόδι), ἂν δὲν ἀκούσει τὸν παρήγορο ἦχο τῆς καμπάνας ὅτι κάποιος προσεύχεται γιὰ αὐτὸν τὸν παπποὺ καὶ τὴν γιαγιά, πότε θὰ τὸ κάνει; Πότε; Ὅταν περάσει ὁ κίνδυνος; ὅταν τελικὰ καταλάβουμε ὅτι κάθε εἴδους ἀνθρώπινο μέτρο εἶναι καλὸ μέν, μὰ τελικὰ δὲν μᾶς καλύπτει, ἀναποτελεσματικό. Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ εἶναι ἀνθρώπινο.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς θὰ κάνουμε ὅτι καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοί; Μά, αὐτοὶ εἴτε τὶς ἔχουν ἀνοιχτές, εἴτε κλειστὲς τὶς «ἐκκλησίες» τους, τὸ ἴδιο κάνει σὲ Ἁγιαστικὴ Χάρη. Μηδέν.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς παρακαλῶ καὶ ἐκλιπαρῶ «μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτω».

Ἀγαπητοὶ παπάδες ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΜΕ.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟ.

ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΙΟΤΕΡΗ ΑΞΙΑ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΣΑΣ.

ΤΙΜΕΙΣΤΕ ΤΗΝ.

ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΠΕΙΛΕΣ.

ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ.

*17.3.2020, πάπα – Παῦλος Καλλίκας, Ἐφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας, Ποταμοῦ Κυθήρων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Και θεολόγοι βλασφημούν στην υπηρεσία της Νέας Τάξης;

Του Αρχιμ. Δαβίδ Τσελίκα, Ιεροκήρυκος της Ι. Μητροπόλεως Φωκίδος Κάθε συνειδητός χριστιανός που γνωρίζει και βιώνει τον ευαγγελικό λόγο, έχει αντιληφθεί τις φοβερές αλλαγές στους...

Συνελήφθη Ιερέας γιατί κοινώνησε πιστούς

Συνελήφθη  Κληρικός της Μητροπόλεως Χαλκίδος,  που  υπηρετεί  στο χωριό Πούρνος του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. Η σύλληψη έγινε σύμφωνα με το «eviazoom.gr», σήμερα Κυριακή μετά από  καταγγελία ...
video

«Η απάντηση στην μεγάλη δοκιμασία μας είναι η προσευχή και η νηστεία»

«Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ».   Με τα σωτήρια αυτά Λόγια του Κυρίου μας, από την...

Ο Θεός και η εκκλησία ξέρουν να στηρίζουν τον άνθρωπο και να τον κάνουν να αντέχει

Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή και μετά την λήψη των σχετικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η περεταίρω μετάδοση του κορωνοϊού, οι Εκκλησίες και της Λάρισας...

Κορωνοϊός: Παρατείνονται έως και το Σάββατο του Λαζάρου τα περιοριστικά μέτρα στις εκκλησίες

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού που πλήττει και τη...

Ιστορική ημέρα για την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος

Ο Ιερός Ναός, ως ο ιερός χώρος της συνάξεως του λαού του Θεού, συνδέθηκε εξαρχής με την ιδέα του ουρανού επί της γης, αφού...

«Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, 29 Μαρτίου ε.έ., ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει την ασκητική μορφή...

Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Ιερέως π. Θεμιστοκλή Δεληγιαννίδη

Εκοιμήθη εν Κυρίω την 26η Μαρτίου ο εφημέριος του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Κοιμητηρίου Ζωγράφου Πρωτοπρ. Θεμιστοκλής Δεληγιαννίδης. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το...
video

«Ἡ πνευματική ἰατρική ἐγκυκλοπαίδεια»

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Από την μάχη που δίνουμε όλοι μαζί θα είμαστε νικητές»

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου λειτούργησε σήμερα, Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε...

Κυριακή Δ’ Νηστειών στη Νέα Ιωνία

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (Δ΄ Νηστειών), τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγ. Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας...

199η Επέτειος Κήρυξης της Επανάστασης στη Ρούμελη

Η Θεία Λειτουργία, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020, τελέσθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Λεβαδείας, από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Γεώργιο, κεκλεισμένων...

Κορονοϊός: Ιερέας το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα!

Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως  Λάμπης, Συβρίτου  και Σφακιών βρέθηκε θετικός  στον κορωνοϊο. Ο Ιερέας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου σε  σταθερή, μη ανησυχητική  κατάσταση. Μέχρι στιγμής στην...

Ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

Τό Σάββατον, 15ην / 28ην  Μαρτίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου μέ μετάθεσιν ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ....

Κορονοϊός – Άγιο Όρος: Μοναχός βρέθηκε θετικός στον ιό – Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Θετικός βρέθηκε στον κορονοϊό Mοναχός του Αγίου Όρους και αυτή την στιγμή νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο Μοναχός...