Την Πέμπτη της Διακαινησίμου, 28 Απριλίου, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ναούσης τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη μνήμη των Αγίων Πέντε Ναουσαίων Ιερομαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας μέσα στον ναό.

Στον Όρθρο και στο πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, ο οποίος τιμά και λαμπρύνει με την παρουσία του τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 ετών από το ολοκαύτωμα της Ναούσης, και συλλειτούργησε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο.

Κατα τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση το Ιερό Λείψανο της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας από τον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης του Δήμου Αγίας Φιλοθέης – Ψυχικού Αθηνών, το οποίο κόμισε ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού και Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτίσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Αρχιμ. Διονύσιος Χατζηαντωνίου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο Άγιο Λαοδικείας και τον π. Διονύσιο και είπε μεταξύ άλλων: «Ἦσαν δέ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καί τῇ κοι­νωνίᾳ καί τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καί ταῖς προσευχαῖς».

Μιά εἰκόνα ἀπό τή ζωή τῆς πρώ­της χριστιανικῆς Ἐκκλησίας στά Ἱεροσόλυμα μᾶς μετέφερε σήμερα ὁ ἱερός συγγραφέας τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς. Συγκεντρωμένοι οἱ χρι­στια­νοί ἄκουαν τή διδαχή τῶν ἀποστόλων, προσευχόταν καί με­τα­λάμβαναν τῶν ἀχράντων μυ­στη­ρίων.

Καί αὐτή ἡ εἰκόνα μοιάζει νά ἐπα­ναλαβάνεται ἐδῶ στήν πόλη μας, στόν ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου, σάν σήμερα, πρίν ἀπό διακόσια χρόνια. Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου τοῦ 1822.

Ἡ κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στή Νάουσα, πού πρίν ἀπό δύο περίπου μῆνες εἶχε ἐπαναστατήσει γιά νά ἀποτινάξει τόν βαρύ τουρκικό ζυγό καί νά ἀπολαύσει τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας, εἶναι δύσκολη. Οἱ Τοῦρκοι βρίσκονται ἔξω ἀπό τά τείχη της καί τήν πιέζουν ἀσφυκτι­κά. Ὅμως οἱ ἡρωικοί κάτοικοί της δέν δειλιάζουν, δέν ἀπογοητεύο­νται. Ὅταν τήν Κυριακή τῆς Ὀρθο­δοξίας εἶχαν σηκώσει στόν ναό τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου  τά λάβαρα τῆς ἐπαναστάσεως, εἶ­χαν ψάλει, ἄν καί πρώτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τό «Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπι­σθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ».

Καί τώρα, στόν ναό τοῦ τροπαιο­φό­ρου ἁγίου Γεωργίου, λίγες ἡμέ­ρες μετά τήν Ἀνάσταση, καί ἐνῶ ζοῦν τήν πολιορκία τῶν Τούρκων, δέν διστάζουν νά τό ψάλουν καί πάλι «Ἀναστήτω ὁ Θεός καί δια­σκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ».

Πέντε ἱερεῖς λειτουργοῦν ἐκεῖνο τό πρωινό καί τριάντα πιστοί, σάν τούς πρώτους χριστιανούς, προσ­καρτεροῦν «τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καί ταῖς προσευχαῖς» στόν ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου. Προσεύχονται στόν μεγαλομάρτυρα καί «τῶν αἰχμα­λώτων ἐλευθερωτήν» καί ζητοῦν τίς πρεσβεῖες του στόν Θεό γιά νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τούς ἐχθρούς πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τή γειτονική πύλη. Ὁ φόβος δέν τούς ἀγγίζει οὔτε ἡ ἀγωνία γιά τήν ἔκβαση τῆς πολιορκίας. Ὅλοι ἦταν ἀποφασι­σμέ­νοι νά ἐλευθερώσουν τή γῆ τους μαχόμενοι, ἔστω καί ἄν κά­ποιοι θά ἔπεφταν στή μάχη αὐτή. Ἦταν ἀποφασισμένοι νά ἀντι­στα­θοῦν γενναῖα καί πίστευαν ὅτι θά μποροῦσαν νά ὑπομείνουν τόν ἀποκλεισμό καί νά ἀναγκά­σουν τούς Τούρκους νά ὑποχω­ρή­σουν.

Ἕνα μόνο δέν εἶχαν ὑπολογίσει: ὅτι σέ κάθε μεγάλο ἀγώνα, σέ κάθε μεγάλη μάχη ὑπάρχει μία προ­δο­σία. Μία ἑβδομάδα νωρίτερα, τή Με­γάλη Τετάρτη τό βράδυ, εἶχαν ἀκούσει στούς ναούς γιά τήν προ­δοσία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν μαθητή του Ἰούδα, πού τόν ὁδήγησε στή σύλληψη καί στή σταύρωση. Αὐτή τήν Τετάρτη, τῆς Διακαινησίμου, ξημερώματα Πέμπτης, μία ἄλλη προδοσία ἐκτυλίχθηκε μέ ἄγνωστο προδότη. Ἡ πύλη τοῦ Ἁγίου Γεωρ­γίου βρέθηκε ἀπροσδόκητα ἀνοι­κτή καί μία ὁμάδα Τούρκων μπῆκε στή Νάουσα.

Τήν περασμένη Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη, οἱ ἱερεῖς τελοῦσαν τή θεία Λειτουργία εἰς ἀνάμνηση τοῦ Μυ­στικοῦ Δείπνου τοῦ Κυρίου, λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος του. Καί σήμερα τήν τελοῦσαν καί πάλι, λίγο πρίν ἀπό τό δικό τους πάθος καί τό δικό τους μαρτύριο. Μόνο πού δέν γνώ­ριζαν ὅτι θά ἐρχόταν τόσο σύντο­μα. Πρίν νά τελειώσει ἡ θεία Λει­τουργία, οἱ Τοῦρκοι ὅρμησαν μέσα στόν ναό τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Γεωργίου καί ἔσφαξαν τούς ἱερεῖς καί τούς πιστούς πού δέν θέλησαν νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη στόν Χριστό. Πρίν νά προλάβουν νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί νά ἑνωθοῦν μαζί του, ἔχυσαν τό δικό τους καί ἑνώθηκαν μαζί του ὄχι στή γῆ ἀλλά στόν οὐρανό. Ἐκεῖ ὅπου βρί­σκονται ὡς μάρτυρες τῆς πίστεως, ὡς μάρτυρες τοῦ ἀγῶνος γιά τήν ἐλευθερία, «προσκατεροῦντες ταῖς προσευχαῖς» ὄχι στήν ἐπίγεια ἀλλά στήν ἐπουράνια Ἱερουσαλήμ, στήν οὐράνια πατρίδα τους, πρεσβεύ­ο­ντας γιά τήν ἡρωική πόλη τῆς Ναούσης καί τούς ἀπογόνους τους.

Αὐτούς τούς πέντες ἱερομάρ­τυρες, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν ἐκ Πέτρας, τόν ἅγιο Γεράσιμο τόν πνευματικό, τόν ἅγιο Δημήτριο καί τούς ἄλλους δύο ἱερεῖς, τῶν ὁποί­ων τά ὀνόματα δέν μᾶς διεσώ­θη­σαν, μαζί μέ τούς σύν αὐτοῖς μαρ­τυρήσαντες στόν ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου τριάντα πιστούς τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου τοῦ 1822 τιμοῦμε σήμερα, ἀρχίζοντας ἀπό ἐδῶ, ἀπό τόν πρῶτο τόπο θυ­σίας τῶν ἁγίων νεομαρτύρων τῆς Ναούσης τίς ἑορταστικές ἐκδηλώ­σεις γιά τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρό­νων ἀπό τήν ἐπανάσταση καί τό ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης. Τούς τιμοῦμε γιά τήν πίστη τους καί τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους. Τούς εὐγνω­μονοῦμε γιά τή γενναιότητα καί τή θυσία τους, καί καλούμεθα ὅλοι νά μιμηθοῦμε τήν ἀγάπη τους γιά τόν Χριστό καί τήν πατρίδα, ἀγάπη πού τούς κράτησε πιστούς μέχρι τό τέλος καί τούς ἀνέδειξε μάρ­τυρες, ἥρωες, πρότυπα γιά ὅλους ὅσους τούς τιμοῦμε.

Εἴμεθα ἰδιαίτερα εὐγνώμονες, γιατί τούς φετινούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριό τους λα­μπρύνει μέ τή σεπτή παρουσία του ὁ ἐκλεκτός ἱεράρχης καί ἀγαπητός ἐν Χριστός ἀδελφός τοῦ Οἰκου­με­νικοῦ Πατριαρχείου καί ἐκπρό­σω­πος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Πανα­γιό­τητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα­τριάρ­χου κ.κ. Βαρθολομαίου, στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τή διακοσιοστή ἐπέτειο τοῦ Ὁλοκαυ­τώ­ματος τῆς Ναούσης καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ, ὁ Σεβα­σμι­ώτατος Μητροπολίτης Λαο­­­­­δι­κείας κ. Θεοδώρητος, ὁ ὁποῖος καί προεξάρχει κατά τή σημερινή θεία Λειτουργία, πρός τόν ὁποῖο καί ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου, τίς ὁλοκάρδιες εὐχα­ρι­στίες μου καί τήν ἀδελφική μου ἀγάπη.

Θερμότατες εὐχαριστίες ἐκφράζω καί πρός τόν ἱερατικῶς προϊστά­μενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τοῦ Δήμου Φιλοθέης, πα­νοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Διονύσιο Χατζηαντωνίου, ὁ ὁποῖ­ος μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλο­γία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι­σκό­που Ἀθη­νῶν καί πάσης Ἑλλά­δος κ.κ. Ἱερωνύμου μᾶς ἔφερε τό ἱερό λεί­ψανο τῆς ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, γιά νά συνεορτάσει μαζί μας τήν ἐπέτειο τῆς μνήμης τῶν ἁγίων Ναουσαίων Νεομαρτύ­ρων, καί γιά νά λάβουμε τήν εὐ­λογία καί τή χάρη του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αγίας Φωτεινής Υμηττού

Μέσα στο Αναστάσιμο και πανευφρόσυνο εορταστικό κλίμα της Πασχαλινής περιόδου που διανύουμε, πανηγύρισε με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια την Κυριακή  22 Μαΐου, Κυριακή της Σαμαρείτιδος,  ο...

Η εορτή των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λάρισα

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ναό τους στην Λάρισα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου...

Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης

Μέσα στή χαρμόσυνη πασχάλια περίοδο ἑορτάστηκε κι ἐφέτος μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἡ μεγάλη ἐτήσια πανήγυρη τῆς ἁγίας καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος

Τη σύναξη των μεγάλων, θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος σε Ενοριακούς Ναούς και γραφικά Εξωκκλήσια της...

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας θα συνεχίσει να στηρίζει τα 55 παιδιά από την Ουκρανία

Στιγμές χαλάρωσης  με τα 55 παιδιά από την Ουκρανία πέρασε σήμερα ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, συνδυάζοντας μέσα από διάφορες δραστηριότητες την...
video

Σε πόρνη είπε τις μεγαλύτερες αλήθειες (Άγιοι Τόποι: Φρέαρ του Ιακώβ)

Σε πόρνη είπε τις μεγαλύτερες αλήθειες. Ο Χριστός έκανε την μεγάλη αποκάλυψη, ότι ο Θεός είναι Πνεύμα! Για εμάς σήμερα δεν φαίνεται αποκάλυψη. Σήμερα...

Εκδημία π. Παναγιώτη Στυλιανόπουλου, κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας με βαθιά συγκίνηση αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτη Στυλιανόπουλου, ο οποίος εκοιμήθη το Σάββατο,...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Τίμιος Σταυρός πυξίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου»

Με λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο εόρτασε η όμορφη πόλη της Μαλεσίνας  τους Προστάτες και Πολιούχους της Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.           Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της...

Ομιλία εις την Κυριακή της Σαμαρείτιδος επί του Ευαγγελίου

Όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, επεκτεινόμενη σε πενήντα μέρες, εορτάζομε την από τους νεκρούς ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των και κτιτόρων του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. Το Σάββατο...

Πανδήμως ο λαός της Γλυφάδας τίμησε τους πολιούχους και προστάτες του Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄ και...

Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της Νέας Περάμου

Με σεμνότητα εορτάσθηκε, το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης σε Μεγαλόπολη και Καραβά

Την μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Τοποτηρητής της Ιεράς...

Λαμπρή η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών και έντονης προσμονής, η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε φέτος, με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, την ιερά μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων...

Η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό...