Ἁγιώτατε,

Ἡ Ἐκκλησία μας κατά τήν Κυριακή Β΄ Νηστειῶν προβάλλει τήν μορφή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ὑπερασπίσθηκε τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία καί τήν ἀσκητική μέθοδο τῶν Ἡσυχαστῶν. Ὑπερασπίσθηκε τά πρόσωπα καί τόν ἀσκητικό ἀγώνα μυριάδων εὐλογημένων ὁσιακῶν μορφῶν καί ἀγωνιζομένων γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνθρώπων. Ἀγωνίσθηκε ὑπέρ τῆς ἀληθείας τοῦ εἶναι καί τοῦ βίου μας. Διότι, τί δύναται νά σημαίνει τό «εὖ εἶναι» ἐάν αὐτό δέν εἶναι «ἀεί εἶναι»;

Σήμερα πολλοί ὑποκείμενοι στό «εὖ εἶναι» πού τούς ἐξασφαλίζει μία ἡγετική θέση στόν χῶρο τῆς διακονίας τους (ἐκκλησιαστικῆς ἤ πολιτικῆς), καλλιεργοῦν τήν ἔννοια τοῦ ὀπαδοῦ, προβάλλουν τήν ἐξουσία τους ἀπαιτοῦντες τήν ἀπόλυτη ὑποταγή (ὄχι ὑπακοή), ἀγνοοῦν ἠθελημένα τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, ἀπογυμνώνουν τήν ἄσκηση ἀπό τήν θυσιαστική ἀγάπη, διαχωρίζουν τούς ἀνθρώπους κατά τόν τρόπο πού ὁ Φαρισαῖος μέ ἀπαξιωτικό μεγαλοϊδεατισμό ἀπέρριπτε τόν μετανοημένο Τελώνη, καί ἀντί νά ἀρθρώνουν λόγο καταλλαγῆς καί εἰρήνης σέ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο θορυβοῦν, φλυαροῦν, ἐνοχοποιοῦν καί φανατίζουν.

Τότε ποῖος χῶρος δίδεται στό Πνεῦμα; Ποῦ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ; Ποῦ ἡ θεολογία; Ποῦ ἡ ἡσυχία; Ποῦ ἡ ἁπλότης; Ποῦ ἡ εἰρήνη; Ποῦ ἡ ἑνότητα;

Σᾶς γράφω μέ πόνο καί σεβασμό ὡς ἕνας ταπεινός Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Ἑλλάδα τῆς ὁποίας τήν Ἐκκλησία ἔχετε διαγράψει ἀπό τά Δίπτυχα. Ὅμως, σᾶς λέγω, Ἁγιώτατε, ὅτι ἡ ἀναφορά τῶν Ἐκκλησιῶν στά Δίπτυχα ἤ ἡ διαγραφή τους δέν εἶναι μία τυπική, ἀλλά μία οὐσιαστική λειτουργική πράξη, πού καλλιεργεῖ στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων ἀνάλογα τό ἦθος καί τήν ἑνότητα, ἤ τήν ἀποξένωση καί τήν ἐχθρότητα. Μιά Ὀρθοδοξία, πού, μέ ἀφορμή τόν πόνο καί τόν θάνατο χιλιάδων ἀνθρώπων στόν πόλεμο (Ὀρθόδοξοι ἐναντίον Ὀρθοδόξων), ἔχει ἕναν λόγο ἐξαντλούμενο στόν πειρασμό τῆς ἐπικοινωνιακῆς πολιτικῆς μέ κύριο σκοπό νά μήν ἀναλαμβάνει ἤ νά ἐλαχιστοποιεῖ τίς εὐθῦνες της, ἤ νά θέλει νά ἐπιβάλλει τήν ἐξουσία της, θά πρέπει στό σύνολό της ὡς Ἐκκλησία (κλῆρος καί λαός) νά προβληματιστεῖ γιά τήν αὐθεντικότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδη-σίας της καί τῆς ἀλήθειας της.

Κάνατε τό λάθος νά ταυτιστεῖτε τόσα χρόνια μέ τήν συντηρητική Δύση, τήν ὁποία σήμερα κατηγορεῖτε, σέ ἕναν πόλεμο ἐνάντια στήν κοσμικότητα καί τό Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν ἠθική καθαρότητα καί τόν χριστιανισμό, ὅπως τά ἀντιλαμβάνεται ἡ προτεσταντική λογική. Αὐτό τό τίμημα τό πλήρωσε ὁ λαός μας ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους μέ τήν προτεσταντική ἀντιβασιλεία καί τήν δικτατορία τοῦ 1967 μέ τό γραφικό σύνθημα «ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ». Ἐσεῖς ἀναδείξατε ὡς ὀμφαλό τῆς γῆς τό «ΡΩΣΙΑ ΡΩΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ». Καί τό «εἰς Μίαν, Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν» ποιόν ἐν τέλει ἀφορᾶ;

Ἔτσι καλλιεργήσατε τήν εἰ­σβο­λή τοῦ φρο­νή­μα­τος τῆς ἐκ­κο­σμί­κευ­σης στήν Ἐκκ­λη­σί­α, μέ τήν ὁ­ποί­α σβή­νε­ται ἡ πνο­ή καί ἐ­νέρ­γει­α τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος καί ἀ­ντι­κα­θί­στα­ται μέ τό ἀν­θρώ­πι­νο θέ­λη­μα καί τήν ἀν­θρώ­πι­νη δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, πού δικαιολογεῖ ἀκόμη καί τόν πόλεμο, τήν διαίρεση, τόν διχασμό, τήν ἐπιβολή τοῦ κράτους τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ, γιά νά θυμηθῶ τόν προφητικό George Orwell.

Περιμέναμε νά πεῖτε σέ ὅλο τόν κόσμο πού σᾶς παρακολουθεῖ, πῶς τό Εὐαγγέλιο θά βρεῖ θέση μέσα σέ αὐτή τήν πρωτόγνωρη δοκιμασία τῶν πληγωμένων λαῶν, πῶς θά ἑνώσετε τά διεστῶτα,  νά μᾶς ἐμπνεύσετε τί εἶναι νά πεθαίνουμε καί νά ξαναγεννιόμαστε καθημερινά ἐν Χριστῷ, νά κηρύξετε τήν μεγάλη χαρά τοῦ Πάσχα, νά ξεδιπλώσετε τήν δύναμη τῆς Ἀνάστασης.

Θά ἄξιζε, Ἁγιώτατε, νά μᾶς διδάξετε ὅλους, μέ ὅποιο κόστος, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, γιά νά ζήσει, καλεῖται νά ἐπιλέξει νά παραμείνει ἄνθρωπος.

Μόνο πού δέν ξέρουμε ἐάν αὐτό ἐντάσσεται στά οἰκουμενικά ἐνδιαφέροντά Σας.

Μέ σεβασμό καί προσδοκία Σᾶς φιλῶ τό χέρι!

†Ὁ Μητροπολίτης Φαναρίου Ἀγαθάγγελος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Σύναξη στελεχών Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στο χώρο του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαϊου, η συνάντηση των στελεχών της Κατασκήνωσης της Ιεράς...

Άφιξη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου στην Τανζανία

Στην πόλη Αρούσα της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, στην Ανατολική Αφρική, αφίχθη σήμερα Παρασκευή  ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ....

Η εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας

Με λαμπρότητα, μετά από δύο χρόνια περιορισμών και απαγορεύσεων, εορτάστηκε φέτος, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας...

Εσπερινός Εγκαινίων παρεκκλησίου Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας

Εσπερινός Εγκαινίων παρεκκλησίου Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας χοροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα. 📌 Ιερό παρεκκλήσιο Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στον...

Δωδώνης Χρυσόστομος: Επιτέλους ξεκίνησαν οι εργασίες – Χαίρεται, γεια σας και σκασμός στη πεθερά σας

Μετά από δικές μας πιέσεις αλλά και απειλές, μετά τον αγώνα που δώσαμε και αφού εμείς πληρώσαμε τη μελέτη, τελικά έστω και τώρα, ξεκίνησαν...

Θεμελίωση Ι.Ν. του Αγίου Χαραλάμπους από τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Το απόγευμα της Πέμπτης 26  Μαΐου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος θεμελίωσε το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους στο Ξηροκάμπι. Κτήτορας του Ιερού...

Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει…

Και για τον μήνα Μάιο διανεμήθηκαν 150 δέματα επισιτιστικής βοήθειας από την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, την Παρασκευή 27η του μηνός Μαΐου...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας για τον ενωτικό και αποστολικό χαρακτήρα της Εκκλησίας

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Συγχρονικές και Διαχρονικές...

H πρακτική της αγάπης ως θεμέλιος λίθος στην ανασύσταση της Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Την Πέμπτη το απόγευμα, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ομίλησε στην απογευματινή εκδήλωση που διοργάνωσαν οι εθελοντές /...

Με επιτυχία στέφθηκε η φιλοξενία στην Κύπρο παιδιών από την Ουκρανία

Η Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής επιθυμεί να ευχαριστήσει όλα τα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Μητροπόλεις, Φορείς, Εταιρείες και Εθελοντές, οι οποίοι συνεισέφεραν σημαντικά για την...

Ιερατική Σύναξη προ των πυλών των «ΚΗ´ Παυλείων» στην I.M. Βεροίας

Την Πέμπτη 26 Μαΐου το πρωί στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η μηνιαία Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Στην αρχή...

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για την Εβδομάδα Εθνικής Συμφιλίωσης

Στις 28 Μαΐου του έτους 2000, ένας πρωτοφανής αριθμός Αυστραλών (περίπου 250.000 άνθρωποι) διέσχισε τη διάσημη γέφυρα Harbour Bridge του Σύδνεϋ και προσέδωσε μία...
video

Θαύμα: Το παιδί μας περπάτησε και τρέχει

Θαύμα: Το παιδί μας περπάτησε και τρέχει. Προσωπικές εμπειρίες και εμπειρίες των ανθρώπων που τις έζησαν οι ίδιοι λαμβάνοντας τη Χάρη του Τιμίου και...

Oι Άγιοι δεν θαυματουργούσαν παλιά μόνο, θαυματουργούν πάντοτε. Είναι μαζί μας, είναι δίπλα μας, είναι ολοζώντανοι μπροστά μας

Το εσπέρας της Πέμπτης 26 Μαΐου ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέσθηκε επί τη Εορτή του Οσίου Ιωάννου του...

Μεγάλη Ευλογία | Ο Γέροντας Νεκτάριος κόμισε Τίμιο Ξύλο και Ι. Λείψανο του Αγ. Λουκά του Ιατρού...

Το εσπέρας της Πέμπτη 26ης Μαΐου,  ο πολυσέβαστος και πολυαγαπημένος Γέροντα Νεκτάριος Μουλατσιώτης, κόμισε  εις τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Βύρωνα προς...