Αρχική Συναξάρι 3ης Ἀπριλίου ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΕΛΠΙΦΟΔΟΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΕΛΠΙΦΟΔΟΡΟΣ