Αρχική Συναξάρι 19ης Μαῒου osios_ignatios_igemonas_tou_ougklix

osios_ignatios_igemonas_tou_ougklix