Αρχική Συναξάρι 16ης Μαρτίου Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ