Αρχική Συναξάρι 13ης Μαρτίου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ, ΠΟΥΠΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ, ΠΟΥΠΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ