Αρχική Συναξάρι 13ης Μαρτίου Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΥΠΛΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΥΠΛΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ