Αρχική Συναξάρι 13ης Μαρτίου Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ