Αρχική Συναξάρι 11ης Φεβρουαρίου ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ