Αρχική Συναξάρι 11ης Φεβρουαρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΕΚ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΕΚ ΣΕΡΒΙΑΣ