Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν ἐτιμήθη ἐν Σμύρνῃ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, εἰς τὸν ἐν Μπασμανὲ ἱστορικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου, κατὰ τὸ διήμερον 22-23 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.. Ὁ Σεβ. κ. Συμεών, ἀνταποκρινόμενος εἰς πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. κ. Βαρθολομαίου, μετέβη εἰς Σμύρνην διὰ νὰ τιμήσῃ μαζὶ μὲ τὸν τοπικὸν Ἐπίσκοπον καὶ τοὺς πιστοὺς τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰωνίας τὸν μέγαν αὐτὸν Ἀποστολικὸν Πατέρα, τοῦ ὁποίου ἡ πνευματικὴ κληρονομία ἀποτελεῖ ἐμμέσως παρακαταθήκην καὶ διὰ τὴν κατ’ αὐτὸν Ἱ. Μητρόπολιν, ὡς χαρακτηριστικῶς ἀνέφερεν εἰς τὸν πανηγυρικόν, τὸν ὁποῖον ἐξεφώνησε κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, διὰ τοῦ ὁποίου ἐξῆρε τὸν ἰδιαίτερον συμβολισμὸν τῆς παρουσίας τῆς Νέας Σμύρνης, διὰ τοῦ Ἐπισκόπου καὶ τοῦ Δημάρχου αὐτῆς ἐν Σμύρνῃ διὰ τὸν συγκεκριμένον ἑορτασμόν, ἀναλύσας ἰδιαιτέρως, διὰ τοῦ γνωστοῦ τοῖς πᾶσι μεστοῦ θεολογικοῦ αὐτοῦ λόγου τὸ νόημα τοῦ ἑορτασμοῦ.

Ὁ Σεβ. κ. Συμεὼν ἐχοροστάτησε κατὰ τὸν Μ. Ἑσπερινόν, τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, προεξῆρχε δὲ Τρισαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετὰ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καὶ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβροσίου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος προσεφώνησε τὸν προεξάρχοντα τῆς πανηγύρεως, χαρακτηρίσας τὴν ἡμέραν ταύτην ὡς ἱστορικὴν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σμύρνης, καθὼς διὰ τῆς συλλειτουργίας τῶν Ἐπισκόπων Σμύρνης καὶ Νέας Σμύρνης, «ἠνώθη ἐντὸς τοῦ ἀενάου λειτουργικοῦ παρόντος τὸ χθές, τὸ σήμερον καὶ τὸ μέλλον τῆς Σμύρνης, τῆς ἰδέας τῆς Σμύρνης, καὶ ὅ, τι αὕτη ἐκπροσωπεῖ διὰ τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος», προσθεὶς ὅτι σήμερον «ἀγάλλονται αἱ ψυχαὶ τῶν ἀειμνήστων πατέρων ἡμῶν, τῶν τε ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐν τῇ Ἀττικῇ γῇ ἀναπαυομένων».

Ἰδιαιτέρως συμβολικὴ ἡ ἀπὸ Θεοῦ πρόνοια ἵνα ὁ ἑορτασμὸς συμπέσῃ πρὸς τὴν Κυριακὴν τῆς Ἀπόκρεω, ἐφ’ ᾧ καὶ οἱ δύο Ἱεράρχαι μετέβησαν εἰς τὸ Ἑλληνορθόδοξον Κοιμητήριον Σμύρνης τὴν μεσημβρίαν τοῦ Ψυχοσαββάτου καὶ ἀνέγνωσαν ἀπὸ κοινοῦ Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀπ’ αἰώνων πατέρων ἡμῶν, ἰδίᾳ τῶν ἐν τῇ Ἰωνικῇ γῇ ἀναπαυομένων καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς καταγομένων καὶ ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ καὶ ξένῃ τελειωθέντων.

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ὁ Σεβ. κ. Συμεὼν ἐπεσκέφθη, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τὸν ἐν τῇ ἐρειπιώδει καταστάσει εὑρισκόμενον ἱστορικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἄνω πόλεως Σμύρνης, ἔνθεν καὶ τὸ Ἱερὸν Εἰκονοστάσιον, τὸ Ἀρχιερατικὸν Στασίδιον καὶ ὁ Ἱερὸς Ἄμβων, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης, τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς ὡς καὶ τὸ Γενικὸν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν προκυμαίαν τῆς Σμύρνης, γενόμενος φιλοφρόνως δεκτὸς ὑπὸ τῆς Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Παπούλια, Γεν. Προξένου.

Ὀλίγον πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ ἐκ Σμύρνης προσῆλθεν εἰς τὸ Γραφεῖον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, γενόμενος ἐγκαρδίως δεκτὸς ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καὶ τῶν συνεργατῶν του.

Τέλος, σημειοῦται ὅτι τὸν Θεῖον Λόγον κατὰ τὸν Μ. Ἑσπερινὸν τοῦ Σαββάτου 22ας ἰδίου ἐκήρυξεν ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρυσόστομος Νάσσης, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας ΑΠΘ, ὁ ὁποῖος, ἐν τῇ ἐγνωσμένῃ καταρτίσει αὐτοῦ, ἀνεφέρθη ἐμπεριστατωμένως καὶ κατανοητῶς εἰς τὴν ἱερὰν μορφὴν τοῦ τιμωμένου Ἁγίου καὶ τὴν σημασίαν αὐτοῦ διὰ τὴν ζωὴν τοῦ Χριστιανοῦ.

Τὸ Ἱερὸν Ἀναλόγιον ἐκόσμησαν ἱεροψάλται ἐκ τοῦ «Χοροῦ Ψαλτῶν Χίου», ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἡρακλέους Μαλανδρίνου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Γιατί κάνουμε το σταυρό μας με το δεξί μας χέρι;

Μια από τις πρώτες κινήσεις που κάνει ο χριστιανός κάθε μέρα που ξυπνάει και από τις τελευταίες πριν κοιμηθεί, είναι το σημείο του σταυρού. Κι...

Κλειστοί Ναοί: Μια πορεία με Σταύρωση αλλά χωρίς προοπτική «Ανάστασης»…!

του π. Αντωνίου Χρήστου Αγαπητοί μου Αναγνώστες, θέλω να πιστεύω ότι διαβάζοντας τις γραμμές αυτές είστε όλοι υγιείς, γεροί και δυνατοί ή τουλάχιστον και να...

Τά δάκρυα τοῦ Θεοῦ

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  Ἡ λειτουργική περίοδος πού θά διανύσουμε κατ' αὐτή την ΣΤ΄ Ἑβδομάδα ταῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς δέν δίδει...

Παναγία μου σε παρακαλούμε λύτρωσε μας όλους και αυτή τη φορά

Όταν με τη χάρη του Αγίου Θεού,τις Ευλογίες της Παναγίας της Βουρλιώτισσας και των Νεομαρτύρων Νεκταρίου και Μιχαήλ ξαναγύρισε η Εικόνα της Παναγίας στο...

Με προσευχή και πίστη θα ξεπεράσουμε τα δύσκολα – Μην παρασύρεστε από όσα λέγονται από τα Μ.Μ.Ε.

Σε αγώνα πίστης και προσευχής, κάλεσε τους πιστούς χριστιανούς της Μητροπόλεώς μας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, στο...

Εξιτήριο για τον 58χρονο ιερέα – Αρνητικό και το δεύτερο τεστ

Έδωσε τη μάχη και ξεπέρασε τον κίνδυνο ο 58χρονος κληρικός από το Αμάρι Ρεθύμνου, ο οποίος φαίνεται να ανάρρωσε από τον κορωνοϊό. Όπως ενημέρωσε ο γιος...
video

Μητρ. Ναυπάκτου: H Εκκλησία κάνει υπακοή, σε όσους έχουν την ευθύνη

–Είναι ένας αόρατος πόλεμος και αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος Στην ενημερωτική εκπομπή της ΕΤ1 Μαζι το Σαββατοκύριακο φιλοξενήθηκε σήμερα...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση βηματοδότη στον Αρχιεπίσκοπο

Σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη, υπεβλήθη το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος εισήχθει στο Ωνάσειο...

Να προτρέψουμε τα μικρά παιδιά, τα αγγελούδια μας που έχουν παρρησία στο Θεό να προσεύχονται

Σε αγώνα μετανοίας και προσευχής, κάλεσε τους πιστούς χριστιανούς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Ακαθίστου...

Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. Εἶναι ὁ πυρήν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστή...

Η Εκκλησία δεν κλείνεται σε τοίχους. Ο Θεός εντός μας είναι. Πού Τον ψάχνομε, επιτέλους;

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και από ώρας 7:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, τελέστηκε η Ακολουθία του...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

«Οἱ τά ἐπίγεια φρονοῦντες»

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Ἐμμανουήλ  «… Οἵδα αι ταπεινοῦσθαι οἵδα καί περισσεύειν ἐν παντί καί ἐν πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι και πεινᾶν και περισσεύειν και ὑστερεῖσθαι. Πάντα ἰσχύω ἐν...

Η ευλογημένη γυμνότητα ή Περί της Παρθενίας του Πνεύματος

(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου Γενικού Διευθυντού Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει καί τιμᾶ την Ε΄ Κυριακή...

Αυστραλίας Μακάριος: «Ο καρπός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα από τη δοκιμασία»

Κεκλεισμένων των θυρών τελέστηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου, η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν του...