Μετά τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας τέλεσε τήν ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως (μικρά ἤ μεγάλη) στήν Παναγία, σέ Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας, μέχρι καί τήν τελευταία γιά ἐφέτος Παράκληση, τήν Παρασκευή 12 Αὐγούστου.

Τόν Σεβασμιώτατο συνόδευαν συνήθως οἱ δύο Διάκονοι π. Παῦλος καί π. Παντελεήμων καί τόν ὑποδέχονταν οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἐνοριῶν, μαζί μέ Ἱερεῖς γειτονικῶν Ἐνοριῶν.

Γάβρος (8.8.2022)

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Γάβρου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ λεγόμενος νέος οἰκισμός τῶν Κορεστείων, τελέσθηκε ἡ Μικρή Παράκληση στήν Θεοτόκο, τήν ὁποία ἔψαλαν μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς Ἱεροψάλτες καί οἱ Ἐνορίτισσες.

Συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς π. Σωκράτης Παπαδόπουλος, π. Νικόλαος  καί π. Γαβριήλ Παπαδόπουλος

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς μας πρός τόν Θεό, τήν Θεοτόκο καί τούς ἀνθρώπους καί τήν ὑπακοή, καί τήν μεγάλη σημασία πού ἔχουν γιά τήν ψυχική μας ὑγεία.

Μετά τήν Παράκληση ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο στόν τάφο τοῦ π. Θωμά Παπαδημητρίου, ὁ υἱός τοῦ ὁποίου, Λάζαρος, ἔψαλε στήν Παράκληση.

Χιονάτο (9.8.2022)

Στό Χιονάτο, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ἔννοια τῆς Παρακλήσεως, καί πῶς ἡ Θεοτόκος παρηγορεῖ τίς ψυχές τῶν πιστῶν.

Συμμετεῖχαν π. Πέτρος Σαρικαλαϊτσίδης καί π. Χρῆστος Παλαπαΐδης.

Μετά τήν Παράκληση, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ καί συζήτησε διάφορα θέματα μέ τούς Ἐνορίτες, παρόντος καί τοῦ Προέδρου κ. Ἐλευθερίου Κεκίρογλου.

Κομνηνάδες (10.8.2022)

Οἱ Κομνηνάδες, ἕνα ἐπίσης ὄμορφο χωριό στά ὁμαλά ὑψώματα πρίν τούς πρόποδες τοῦ Γράμμου, ἐπίσης συμμετεῖχαν καί οἱ Ἐνορίτισσες ψάλλοντας τά τροπάρια τῆς Παρακλήσεως. Ἐφημέριος στό χωριό αὐτό εἶναι ὁ π. Πέτρος Σαρικαλαϊτσίδης.

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἡ Θεοτόκος ἀφιερώθηκε ὁλοκληρωτικά στόν Θεό καί εἶναι τό ὑψηλότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Καί οἱ πιστοί μποροῦν νά συμμετέχουν στήν δόξα τῆς Θεοτόκου, ὅταν κοινωνοῦν ἀξίως καί ὅταν προσεύχονται μέ καθαρή καρδιά καί ἐλεύθερο λογισμό.

Παρόντες ἦταν καί ἡ Βουλευτής Καστοριᾶς κ. Ὀλυμπία Τελιγιορίδου, ἡ ὁποία κατάγεται ἀπό τούς Κομνηνάδες, ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας κ. Ἰωάννης Τσοτουρίδης καί οἱ Ἐνορίτες, μέ τούς ὁποίους συνομίλησε ὁ Σεβασμιώτατος μετά τό πέρας τῆς Παρακλήσεως, στήν αἴθουσα τῆς Ἐνορίας.

Μέ τά μέλη τοῦ Προοδευτικοῦ Συλλόγου Γυναικῶν καί στήν Κουμπελίδικη

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι τήν 9η καί τήν 10η Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί λειτούργησε ἀντίστοιχα σέ θεῖες Λειτουργίες στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ρέζα καί στήν Παναγία τήν Κουμπελίδικη.

Στήν πρώτη περίπτωση γιά τά μέλη τοῦ Προοδευτικοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Καστοριᾶς καί στήν δεύτερη ὡς προετοιμασία ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας στόν ἱστορικό αὐτό Ναό της.

Βράχος (11.8.2022)

Τήν Πέμπτη 11 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βράχου, ὅπου τοῦ ἔγινε ὑποδοχή ἀπό τούς Ἐνορίτες, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἱερέα π. Γεώργιο Καραγιαννίδη καί τόν Πρόεδρο κ. Πασχάλη Κιρκόπουλο.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος ἀνέπεμψε δέηση καί μίλησε στούς Ἐνορίτες γιά τόν μεταμορφωθέντα Χριστό, πού εἶναι ὁ ἴδιος πού ἐμφανίσθηκε στόν Μωϋσῆ ὡς «ἐγώ εἰμί ὁ Ὤν», ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου πού ὑπῆρχε «ἐν Ἀρχῇ» πρίν τήν δημιουργία.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε ἐπίσης τό λαογραφικό μουσεῖο τοῦ χωριοῦ καί τό καφενεῖο, ὅπου προσφέρθηκε κέρασμα καί συζήτησε μέ τούς κατοίκους.

Λάγκα (11.8.2022)

Ἀμέσως μετά τόν Βράχο, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος ἐπισκέφθηκε τό μαρτυρικό χωριό Λάγκα, ὅπου ἐπίσης τοῦ ἔγινε ὑποδοχή ἀπό τούς κατοίκους, κάθε ἡλικίας, ἀπό παιδιά μέχρι γέροντες, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἱερέα π. Γεώργιο, ἐνῶ ἦταν παρόντες ὁ Βουλευτής Καστοριᾶς κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Καστοριανῶν Νέας Ὑόρκης κ. Δαμιανός Σιώκης, ὁ Πρόεδρος τῆς τοπικῆς Κοινότητας κ. Δημήτριος Θεοχάρης.

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολύ πραγματιστική, ἰσορροπημένη καί ἐφαρμόσιμη, σέ ἀντίθεση μέ τίς θεωρίες τῶν διαφόρων κοσμοθεωριῶν καί τίς προτάσεις τοῦ κόσμου γενικότερα. Ἐντόπισε δέ τήν διαφορά αὐτή σέ ὅσα διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας γιά τήν ὀμορφιά, γιά τόν παράδεισο καί γιά τήν θέωση.

Ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης κ. Χρῆστος Τογκαρίδης μέ τόν κ. Σωκράτη Βασιόπουλο, μέ μαθητές τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Καστοριᾶς καί μέ τίς γυναῖκες τῆς Ἐνορίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συμμετοχή τῶν Ἐνοριτῶν στήν Παράκληση καί τούς εὐχήθηκε καταλλήλως.

Ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό προσφέρθηκε κέρασμα σέ ὅλους ἀπό τίς γυναῖκες τοῦ χωριοῦ, καί στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ξεναγήθηκε στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ ἀπό τόν κ. Σιώκη καί τόν πρόεδρο κ. Δημήτριο Θεοχάρη.

Ἱερά Μονή Κλεισούρας

Τήν Παρασκευή 12 Αὐγούστου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε πρῶτα τήν Ἐνορία τοῦ Ἀετοῦ, ὅπου συνομίλησε μέ τόν Ἱερέα π. Κωνσταντῖνο, τόν Πρόεδρο κ. Κωνσταντῖνο Γκιουλέκα καί μέ Ἐνορίτες γιά θέμα τῆς Ἐνορίας.

Στήν συνέχεια ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Κλεισούρας, ὅπου τέλεσε τόν ἑσπερινό τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως καί τήν μικρά Παράκληση στήν Θεοτόκο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν σημασία τῆς παρουσίας τῶν προφητῶν Ἠλιού καί Μωϋσῆ κατά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, ἀφοῦ οἱ δύο αὐτοί Προφῆτες εἶχαν ὅραση τοῦ Ἀσάρκου Λόγου στήν Παλαιά Διαθήκη.

Στήν συνέχεια συνομίλησε γιά διάφορα ἐκκλησιαστικά θέματα μέ τήν Ἡγουμένη Γερόντισσα Ἐφραιμία καί μέ προσκυνητές.

Κλεισούρα

Ἀμέσως μετά τόν Ἑσπερινό καί τήν Ἱερά Παράκληση, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τήν μαρτυρική Κοινότητα Κλεισούρας, ὅπου ξεναγήθηκε στό Κειμηλιαρχεῖο τῆς Μονῆς ἀπό τόν θεολόγο κ. Νικόλαο Σιώκη καί ἀπό τόν Πρόεδρο κ. Γιάννη Γκόγκα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τόν θαυμασμό του γιά τά κειμήλια καί γιά εἰκονογραφικές παραστάσεις πού εἶναι σπάνιες ἤ καί μοναδικές.

Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Κότορι

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου 13 Αὐγούστου, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος τέλεσε θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Βασιλειάδος, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἀρχιμ. π. Νικηφόρου Καλλινίκου καί μέ τήν παρουσία τοῦ Γέροντος Ἀρχιμ. π. Σεβαστιανοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ πού γνωρίζεται ὡς ἡ τελεία ἀγάπη, καί γιά τίς προϋποθέσεις τῆς τελείας ἀγάπης, ὅπως τίς καταγράφει ὁ μεγάλος Πατέρας ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής.

Μετά τήν θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος συνομίλησε μέ τούς πατέρες τῆς Μονῆς καί μέ προσκυνητές γιά διάφορα πνευματικά θέματα, στό ἐξωτερικό ἀρχονταρίκι της στήν πύλη τῆς Μονῆς.

                                                                Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ιερατική Σύναξη στην Μητρόπολη Άρτης

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, το πρωΐ, πραγματοποιήθηκε Ιερατική Σύναξη, για τους Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου-Αγίου Μερκουρίου,...

Ἡ διδακτική ἐξουσία τοῦ Ἀρχιερέως

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Ὁ Ἀρχιερεύς κατά τήν χριστιανική διδασκαλία καί τό Κανονικό Δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας εἰσέρχεται στό τριπλό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ,...

Αγία Νεομάρτυς Ακυλίνα: Η πανέφημη νύμφη του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία Νεομαρτύρων είναι και τα νεαρά κορίτσια, τα οποία, παρά το άωρο της ηλικίας τους, ομολόγησαν την σώζουσα...

Μνήμη Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος

Mε λαμπρότητα εορτάσθηκε την Κυριακή 25 και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος...

Αγιασμός στη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ι.Μ. Κίτρους

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος τέλεσε τον Αγιασμό για τη νέα χρονιά μαθημάτων και δράσεων της...

Αρχιμ. π. Εφραίμ Παναούσης:«Η Παναγία Μητέρα μας στον πόνο και στη χαρά μας»

Άλλη μία εσπερινή σύναξη πραγματοποιήθηκε απόψε 26 Σεπτεμβρίου 2022 στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος όπου στα πλαίσια των Κ’ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ, τα οποία  φέτος είναι...

Ο Μητροπολίτης Κερκύρας στο Αγιόνυμον όρος

Ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, προσκληθείς από την Ιερά μονή Καρακάλλου του Αγίου όρους, προκειμένου να παραστεί στην ολονύκτια...

Οι Μητροπολίτες Σιατίστης και Καστορίας στα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Κορυτσάς

Τήν Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, μαζί μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης...

Η Εορτή της Μετάστασης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Άγιο Χριστόφορο Παγγαίου

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 εορτάσθηκε η μνήμη της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου σε όλες τις ενορίες και Μονές της Μητροπόλεως μας. Ιδιαιτέρως...

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος και πάλι παραληρεί

Η αντίληψη περί «ιερού πολέμου» που εξέφρασε ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος για να υποστηρίξει την επιστράτευση στην Ρωσία είναι καταδικασμένη στην Ορθόδοξη Εκκλησία τονίζει...

Η πανήγυρις του Αγίου Σεραφείμ στον τόπο μαρτυρίου του, στο Φανάρι

Την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, η τοπική μας Εκκλησία τιμά τον άγιο και ένδοξο ιερομάρτυρα Σεραφείμ αρχιεπίσκοπο Φαναρίου και Νεοχωρίου, στο Φανάρι (τόπος μαρτυρίου...

Ο Μητροπολίτης Ταμασού στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών

Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, συνοδευόμενος από τον Αρχιδιάκονο, π. Ραφαήλ Μισιαούλη, ανεχώρησε για την Κέρκυρα, προκειμένου να...

Λόγος Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνου επί τη επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Ανδρέα

“Συγκίνησις δυσπερίγραπτος πληροί τας ψυχάς. Παλμοί ιεροί διατρέχουν την πόλιν. Δάκρυα κυλούν εις τους οφθαλμούς. Επανέρχεται μετά 500 έτη από την Βασιλικήν του Αγίου Πέτρου Ρώμης...

Η εορτή του «Υιού της βροντής» Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Εκκλησία των Σερρών

Στον εορτάζοντα ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Σερρών, τελέσθηκε την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, στις 6:30 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατήσαντος του Σεβ. Μητροπολίτου...

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων με τον Βασιλιά Κάρολο

Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα δέχθηκε στα Βασιλικά Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ο Βασιλιάς Κάρολος Γ'. Ο Μεγαλειώτατος προσκάλεσε την Παρασκευή 16...