Θλιβερὴ πραγματικότητα εἶναι ἡ κατάρρευση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Μετὰ τὴν μεταρρύθμιση, ποὺ κατάργησε οὐσιαστικὰ τὸν Ἱερατικὸ χαρακτῆρα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν καὶ ἐξίσωσε μὲ τὰ Γενικὰ Γυμνάσια καὶ Λύκεια, οἱ ἱερατικὲς Ἐκκλησιαστικὲς Σχολὲς πῆραν τὴν κατιοῦσα. Τὸ νέο σύστημα δὲν ἀνταποκρινόταν στὴν ἀνάγκη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ προετοιμασία ὑποψηφίων ἱερέων.

Παλαιότερα οἱ Ἐκκλησιαστικὲς Σχολὲς ἦταν θερμοκήπια ἱερατικῶν κλήσεων. Στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τὰ παιδιὰ, ποὺ εἶχαν τὴν κλίση τῆς Ἱερωσύνης, ἐξεπαιδεύοντο εἰς τὰ τῆς Ἱερωσύνης, ἐδιδάσκοντο Τελετουργική, Ψαλτική, Τυπικὸ πέραν τῶν ἄλλων θεολογικῶν μαθημάτων. Οἱ καθημερινὲς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ποὺ ἐτελοῦντο μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν Ἱεροσπουδαστῶν ἦταν ἡ καλύτερη ἐκπαίδευσή τους γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἱερατική τους σταδιοδρομία. Μέχρι σήμερα οἱ παλαιοὶ ἀπόφοιτοι τῶν Σχολῶν διακρίνονται ὅλων τῶν ἱερέων, γιατί γνωρίζουν νὰ ψάλλουν, νὰ λειτουργοῦν, νὰ κηρύττουν.

Αὐτὰτὰ πνευματικὰ θερμοκήπια καταργήθηκαν. Ἡ Ἐκκλησία τοὺς ὑποψηφίους ἱερεῖς τοὺς ἔχει ἀφήσει στὴν τύχη τους. Τί θὰ γίνει λοιπόν; Μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια καὶ οἱ λίγοι ἱερεῖς, ποὺ θὰ διορίζονται σὲ Ἐνορίες, θὰ εἶναι ἀπαίδευτοι καὶ ἡμιμαθεῖς. Αὐτὸ εἶναι μεγάλο πλῆγμα γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν, ποὺ ἔχουν κλίση γιὰ τὴν ἱερωσύνη, δὲν στέλνουν τὰ παιδιά τους σὲ τέτοια Σχολεῖα (Ἐκκλησιαστικὰ Γυμνάσια – Λύκεια) γιατί εὑρίσκονται ὑπὸ διάλυση.

Εἶναι καιρὸς ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐπαναλάβει ἐκεῖνο ποὺ ἔγινε ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου τοῦ Α΄ ποὺ ἀνέλαβε τὶς Ἐκκλησιαστικὲς Σχολές.

Χωρισμὸ δὲν θέλουν; Ἂς δώσει ἡ Πολιτεία τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, νὰ φροντίσει ἡ Ἐκκλησία τὴν προετοιμασία τῶν μελλοντικῶν ἱερέων της.

Ἀπὸ τὴν μία ἡ ἀδιοριστία τῶν Ἐφημερίων, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ παραμόρφωση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν πλήττουν τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας τὸ μέλλον εἶναι ὄντως ζοφερό.

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.