Ή Ιερά Μητρόπολις Σύμης, άναγγέλει μετά βαθείας θλίψεως και κατ’ άνθρωπον Λύπης την πρός Κύριον έκδημίαν τού μακαριστού Βασιλείου Πίτση, αδελφού κατά σάρκα τού σεπτού Ποιμενάρχου αύτής, Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, ό όποιος έκοιμήθη την πρωΐάν της σήμερον 24’Κ Μαΐου 2019.

Ό Ιερός Κλήρος καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τής καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως εκφράζουν πρός τόν Σεβ. Ποιμενάρχην ημών κ. Χρυσόστομον καί τήν οϊκογένειαν τού εκλιπόντος, τήν βαθυτάτην θλίψιν καί τά θερμά συλλυπητήρια αύτών, καί προσεύχονται πρός τόν έκ νεκρών Αναστάντα Κύριον διά τήν άνάπαυσιν αύτού εν χώρα ζώντων καί έν σκηναΐς δικαίων.

Ή Έξόδιος Ακολουθία, θά τελεσθή τό Σάββατον 25’ΐν Μαΐου 2019 εις τόν Ί. Ναόν Αγίου Παύλου Πόλεως Κώ, ώραν 17:00.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.