Ἀσεβέστατε Κύριε Πρωθυπουργέ

Ἐπιστολή στόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό σταυροπόδι στήν Ἐκκλησία

Ἐξοχώτατε, ἤ μᾶλλον Ἀσεβέστατε, Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μέ πολλή χαρά Σᾶς εἴδαμε νά παρίστασθε στό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, τιμώντας τήν μνήμην τοῦ μεγάλου Ἕλληνα Καλλιτέχνη Μίκη Θεοδωράκη! Ἀλλ’ ἐν ταυτῶ μεγάλη πικρία δοκίμασε ἡ ψυχή κάθε Ἕλληνα χριστιανοῦ, βεβαίως δέ καί ἡ δική μας, ὅταν σέ μία φωτογραφία, τήν ὁποίαν καί Σᾶς… παραθέτουμε στή συνέχεια, ἀτενίσαμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον καθόσασταν στόν Ὀρθόδοξο Ναό μας! Καί μόνον ἡ στάση αὐτή καταδεικνύει καί συγχρόνως περί-τρανά ἀποδεικνύει τήν ἀσέβεια ἀπό τήν ὁποίαν κυριαρχεῖται ἡ ψυχή Σας! Μία ἀσέβεια, πού ἐξηγεῖ γιατί ἔχετε χαρακτηρισθεῖ ὡς ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ καί τῶν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Ὅταν ἡ ἄλογος φύσις ὑποκλίνεται μπροστά στίς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων μας, ὅταν τά πουλάκια ὑποκλίνονται μπροστά στήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, Σεῖς δέν μπορεῖτε νά κάθεσθε μέ ἀσέβεια στόν Οἶκο τοῦ Κυρίου μας! Σᾶς παρουσιάζω, λοιπόν, μία φωτογραφία, ἡ ὁποία Σᾶς ἐξευτελίζει!

Ἕνας πελαργός «προσκυνητής» τῆς Παναγίας μας!
Καί ἕνας Πρωθυπουργός καταφρονητής τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου
Καί τώρα ἕνας ταπεινός προσκυνητής!
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Στό Ναό, δήλ. στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, μεταβαίνουμε ὡς ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ! Δήλ. σκύβουμε τό κεφάλι, γονατίζουμε, κάνουμε μερικές μετάνοιες, μερικές φορές δακρύζουν ἀκόμη καί τά μάτια μας! Μέ τόν τρόπο αὐτό δηλώνουμε τήν ταυτότητά μας, ὅτι δήλ. εἴμαστε ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Ἑπομένως στό Ναό πηγαίνουμε γιά νά προσευχήθοῦμε, γιά νά καταθέσουμε τήν ἀγωνία τῆς ψυχῆς μας, γιά νά ζητῆ-σουμε τήν βοήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Δέν καθόμαστε ὅπως θέλουμε…. ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ! Ἀντιθέτως, στό καφενεῖο καθόμαστε ὅπως θέλουμε! Καί μέ τό ἕνα πόδι ἐπάνω στό ἄλλο! ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! ΑΙΣΧΟΣ!
ΙΔΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΙ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ!
(Βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 09.09.2021, σέλ. 1η)
(Βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 09.09.2021, σέλ. 1η)
Ἀγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,
Ἐπαναλαμβάνω: Ὄντως δέν τό γνωρίζετε; Ποτέ ἄραγε δέν τό ἀκούσατε; Κανείς δήλ. δέν Σᾶς εἶπε, ὅτι στόν Ναό, δήλ. στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, δέν καθόμαστε «σταυροπόδι»; μέ τό ἕνα πόδι ἐπάνω στό ἄλλο; Ντροπή Σας! Αἶσχος! Εἶσθε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΔΟΘΕΙΣΗΣ, ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΟΤΙ ΕΙΣΘΕ ΑΣΕΒΗΣ, ΟΤΙ ΕΙΣΘΕ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΤΙ ΕΙΣΘΕ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!
ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ!
• ΕΙΣΘΕ ΕΝΑΣ ΜΑΓΚΑΣ!
• ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!
Δέν διαλύσατε μόνο τήν Ἐκκλησία! Καταστρέψατε τήν Ἑλλάδα μας! Βυθίσατε στή δυστυχία τόν Ἕλληνα Πολίτη! Εἶσθε ὄργανο τοῦ Διαβόλου! Ἀπαγορεύσατε τήν λιτανεία στόν Ἐπιτάφιο!
Ἀπαγορεύσατε τήν λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τήνου στίς 15 Αὐγούστου! Δέν ἀφήσατε τόν πιστό Λαό τῆς Ἐκκλησίας νά λάβη τήν εὐλογία Της!
ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, στίς 14 Αὐγούστου ἀφήσατε ἀνεμπόδιστη τήν περιφορά τῆς κούκλας Ἀμάλ ἀπό τό Ἀφγανιστᾶν στή Χίο καί ἔπειτα στή μισή Ἑλλάδα περίπου!
Γιά ὅλα αὐτά ὁ κόσμος Σᾶς ἀποδοκίμασε !
(βλ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 09.09.2021, ΣΕΛ. 16)
Λέγεται, ὅτι τό ἴδιο ἔπραξε καί ὁ κ. Ἀλέξιος Τσίπρας! Καί αὐτός καθόταν σταυροπόδι μέσα στήν Ἐκκλησία! Αὐτό ὅμως δέν μᾶς ἀπασχολεί, δεδομένου ὅτι ὁ κ. Τσίπρας ὡς Πρωθυπουργός ἔχει δηλώσει ὅ,τι εἶναι ΑΘΕΟΣ!
Ἄλλωστε ἡ ἐλαχιστότης μας ἐγκαίρως ἔχει ἐκφέρει τή γνώμη της γιά τόν κ. Τσίπρα, ὅταν ἀκόμη ἦταν Πρωθυπουργός, γράφοντας καί ἐκδίδοντας μία ταπεινή μελέτη μέ τόν τίτλο:
«ΠΛΑΝΑΣΘΕ κ. ΤΣΙΠΡΑ,
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!»
Ἀγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,
Δέν ἔχω τίποτε μαζί Σας! Μέ ἐνοχλεῖ, μέ δηλητηριάζει καί μέ πληγώνει ἡ συμπεριφορά Σᾶς ἔναντί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, στήν ὑπηρεσία τῆς Ὁποίας ἐγώ ὁ ταλαίπωρος θυσίασα τή ζωή μου! Ἀπό τήν ἡλικία τῶν εἴκοσι τριῶν (23) ἐτῶν, δήλ. ἀμέσως μετά τήν ἀποφοίτησή μου ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἰσῆλθα στήν Μοναχική Πολιτεία καί συγχρόνως ἔλαβα καί τό Μοναχικό Σχῆμα! Ἔκτοτε ἐπί ἑξήκοντα (60) χρόνια συνεχῶς ὑπηρέτησα τήν Ὀρθοδοξία μας, θυσιάζοντας τόν ἑαυτό μου καί τίς πτωχές μου δυνάμεις ἡμέρα καί νύκτα! Στή Μονή Βαρλαάμ τῶν Μετεώρων, στήν ἡλικία τῶν 23 ἐτῶν, ἐκδαπανώμενος συνεχῶς, ἔφθασα νά ἔχω πίεση ΕΠΤΑ-ΤΡΙΑ, 7 τήν ὑψηλή καί 3 τήν χαμηλή τιμή! Ἐργαζόμουνα συνεχῶς, ἐκδαπανώντας τίς δυνάμεις μου καί θυσιάζοντας τόν ἑαυτό μου διά τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά αἰσθάνωμαι τίποτα!
Συνεπῶς δέν δύναμαι νά ἀνεχθῶ ὅσους εἴτε περιφρονοῦν, εἴτε καταφρονοῦν, εἴτε διώκουν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος! Πρό δύο ἐτῶν περίπου, διαβάζοντας δημοσίως ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ εἰς Ὑμᾶς, τήν καν Κεραμέως καί τόν κ. Χαρδαλιᾶν ἐμπρός στήν ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας τῆς Τρυπητῆς ἐδῶ στό Αἴγιο, Σᾶς ἔδωσα τήν εὐκαιρία νά συνέλθετε, νά μετανοήσετε καί νά ἀλλάξετε πορείαν! ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ! Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί ἐπισύ-ρετε τώρα πλέον τήν κατάρα τοῦ Θεοῦ ἐπάνω Σας! ΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-ΜΕΝΕΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ! Καθημερινῶς Σᾶς ξεφωνίζουν τά Μ.Μ.Ε.
ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. Ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ. ΣΗΚΩ ΦΥΓΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΦΥΓΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΚΙ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΕΙΣΑΙ ΑΘΛΙΟΣ, ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (ΛΑΪΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ).
(βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, • 09|08|2021 12:44)
(Βλ.Ἐφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φ. τῆς 2ας Ἀπριλίου 2021)
“Χοντρό” ἐπεισόδιο μεταξύ Πολάκη καί Μητσοτάκη στήν βουλή! “Εἶσαι φασίστας”, “Σήκω φύγε ἀπό ἐδώ”
Ἀγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,
Δέν ἔχω τίποτε μαζί Σας! Σᾶς πληροφορῶ ὅμως, ὅτι ὁ Οὐρανός πενθεῖ γιά τό κατάντημά Σας! Δακρύζουν οἱ Εἰκόνες! Σᾶς παραθέτω:
1ον
Τήν Εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ ὁποία δακρύζει!
2ον
Τήν Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ Ὁποία ἔχει ματώσει!
3ον
Τήν Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Παρηγορήτριας, στό Βύρωνα Ἀττικῆς, ἡ Ὁποία ἀπό τίς 8 Σεπτεμβρίου 2020 δακρύζει συνεχῶς καί ἀκαταπαύστως!
4ον Καί οἱ πιστοί ἄνθρωποι γονατιστοί προσεύχονται!
5ον Ἀκόμη καί τά νήπια!
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἑτοιμασθεῖτε ψυχολογικά! Ἡ κατάρα τοῦ Θεοῦ Σᾶς καταδιώκει! Οἱ ἡμέρες τῆς Πρωθυπουργίας Σας κονταίνουν καί λιγοστεύουν!
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σᾶς παρακαλῶ νά ἀλλάξετε συμπεριφορά! Νά ἀφήσετε τήν Ἐκκλησία νά ἐπιτελέσει τήν ἀποστολή τῆς χωρίς τήν ἐπιβολή ὑποχρε-ὠτικῶν Διατάξεων ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας! Νά ἀφήσετε τούς πιστούς νά προσέρχωνται ΕΛΕΥΘΕΡΑ στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, χωρίς μάσκες, χωρίς προφυλάξεις, χωρίς ἀποστάσεις! Νά ἀφήσετε ἐλεύθερα τίς Λιτανεῖες, τίς Ὁλονυκτίες, τίς Παρακλήσεις! Ἡ Ἐκκλησιαστική Διοίκηση, δυστυχῶς, ὑποτάχθηκε ἀμαχητί στίς δαιμονικές Ἐντολές Σας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σήμερα κυριολεκτικά διαλύεται! Οἱ Ἀρχιερεῖς, δυστυχῶς σχεδόν ὅλοι, πρόδωσαν τήν ἀποστολή τους! Προσκύνησαν τόν ΚΑΙΣΑΡΑ καί ἐγκατέλειψαν τόν ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟ! Γιά ὅλα αὐτά ἡ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἔρχεται ὁλοταχῶς! Ἐκλιπαρῶ, λοιπόν, καί κηρύσσω ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ καί ἐπιστροφήν στήν ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας από την Ι.Μ. Κίτρους για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας με τον τίτλο «Διάκος», η παραγωγή της οποίας εντάσσεται στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 200 ετών από την...

«Με λαμπρότητα τα Ελευθέρια του Λαγκαδά»

Με την προσήκουσα λαμπρότητα και με κάθε επισημότητα και σεβασμό, τιμήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, η ημέρα μνήμης του συμπολιούχου της...

Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

 Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εόρτασε η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου σε δεκάδες πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς σε όλη την Περιφερειακή...

Λιτανεύτικε η Δακρυρούσα και Μυροβλύζουσα θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Παρηγορητρίας στον Βύρωνα

Το εσπέρας τελέσθηκε ο Μεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία μεταφέρθηκε η Ιερά Εικόνα από το Προσκυνητάρι σε φορητή σκαλιστή προθήκη προκειμένου να λιτανευθεί  δια των...

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος  του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ. Παρέστη δε και ο Εντιμότατος Υπουργός Προστασίας του...

Εορτάστηκε μεγαλοπρεπώς στην Θεσσαλονίκη ο Άγιος Δημήτριος

Λαμπρό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη ευκαιρία της μεγάλης εορτής του Προστάτου και Πολιούχου της Αποστολικής πόλεως των Θεσσαλονικέων, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, τελέσθηκε...

Σερρών Θεολόγος: «Το ήθος των αγίων, φιλόθεο, φιλάνθρωπο, φιλεκκλήσιο»

Στον εορτάζοντα ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Σερρών, ιερούργησε σήμερα, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος. Στο τέλος της θ....

Η Εορτή του Αγίου Δημητρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Νικησιάνης

Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου στην ομώνυμη γυναικεία Ιερά Μονή στη Νικήσιανη Παγγαίου. Την Δευτέρα 25...

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στήν Ναύπακτο ἡ μνήμη τοῦ πολιούχου της Aγ. Δημητρίου

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στήν Ναύπακτο ἡ μνήμη τοῦ πολιούχου της Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις συμμετεῖχε ἐφέτος καί ὁ μέχρι πρότινος...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στον Πανηγυρίζοντα Ι.Ν.Αγίου Δημητρίου Συκεών

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, τέλεσε την εις πρεσβύτερο χειροτονία του διακόνου π. Ευαγγέλου Μπαμπατζιάνη στον...

Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στη Κέρκυρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων νήσων κ. Νεκτάριος λειτούργησε στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου, στη βόρεια Κέρκυρα. Κατά την πανύγηρι της...

Η πανήγυρις του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συμμετοχή Ιερού Κλήρου και πιστού Λαού του Θεού, υπό τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19), πανηγύρισε ο...

Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Παλαίρου o Μητροπολίτης Αιτωλίας

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα καθώς και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στην ιστορική Ιερά Μονή...

Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον πανηγυρίζοντα  Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Μεσσήνης μετέβη την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος...

Η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε μεγαλοπρεπώς τον Άγιο Δημήτριο

Με την δέουσα ιεροπρέπεια και μεγαλοπρέπεια, η Τοπική Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε και φέτος την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, με επίκεντρο...