Μία νέα σελίδα ἄνοιξε τόσο γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας, ὅσο καί γιά τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητρoπόλεως  “Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος”.

Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Μητρόπολης μας ἱδρύθηκε ἀπό τόν Μακαριστό Μητροπολίτη  Καστορίας κυρό Γρηγόριο τό 1989 καί ἔλαβε ἄδεια ἐπί Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ τό 2011.

Μετά ἀπό μία μακρόχρονη ἱστορική πορεία τοῦ Σταθμοῦ στά fm, ὁ σεπτός Ποιμενάρχης μας, μέ τήν βοήθεια τοῦ Μορφωτικοῦ καί Ἐπικοινωνιακοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας καθιερώνει νέο πρόγραμμα μέ ἐθελοντές τοῦ Σταθμοῦ, περιορίζοντας τήν ἀναμετάδοση ἀπό ἄλλους σταθμούς.

Ἔτσι τήν Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ.

Παρόντες ἦταν ὁ Βουλευτής Καστοριᾶς κ. Ζήσης  Τζικαλάγιας, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης της Περιφεριακῆς Ἑνότητας Καστοριᾶς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη,  ἡ Πρόεδρος περιφερειακοῦ συμβουλίου Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Καλλιόπη Κυριακίδου, ὁ Ἀντιδήμαρχος διοικητικῆς μέριμνας , καθημερινότητας καί ἐξυπηρέτησης τοῦ πολίτη κ. Στυλιανός Φουλιρᾶς καί o θεματικός ἀντιπεριφερειάρχης Πολιτικῆς Προστασίας κ. Θωμᾶς Μάνος.

Κατά τόν χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος εἶπε τά ἑξῆς:

« κ. Βουλευτά, κ. Ἀντιπεριφερειάρχη Καστορίας, κ. Ἀντιπεριφερειάρχη,

κ. Πρόεδρε τοῦ ΠΣ Δυτικῆς Μακεδονίας, κ. ἐκπρόσωπε τοῦ Δημάρχου Καστορίας,

ἀγαπητοί συνεργάτες, πατέρες καί ἀδελφοί.

Μέ μεγάλη χαρά τελέσαμε σήμερα -στίς χιονισμένες αὐτές πρῶτες ἡμέρες τῆς ἄνοιξης- τόν ἁγιασμό γιά τήν νέα περίοδο λειτουργίας τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας, πού ὀνομάζεται “Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος”, καί σῆμα τοῦ ΡΣ θά εἶναι τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου:

«Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι…».

Καί πράγματι θά ἤθελα αὐτό νά εἶναι ὁ οὐσιαστικός λόγος τοῦ ΡΣ μας. Δηλαδή, νά ἀναζητᾶ τά βάθη τοῦ πνεύματος, τά βάθη τῆς ζωῆς, πού ρέει πλούσια κάτω ἀπό τήν καθημερινότητα, ὥστε νά δοθεῖ στόν ΡΣ μας καί ἡ ὀμορφιά τοῦ λόγου.

Ἡ καθημερινότητα νοηματοδοτεῖται ἀπό τό βάθος τῆς ζωῆς καί ἡ ὀμορφιά τῆς καθημερινότητας ὀφείλεται στήν Χάρη τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ.

Θά προσπαθήσουμε νά ἔχουμε λόγο θεολογικό καί προσιτό, πού θά παρακαλεῖ καί θά ψυχαγωγεῖ τούς ἀκροατές.

Ὁ λόγος εἶναι τό πολυτιμότερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, καί αὐτό ἔχουμε πάντα ὑπ᾽ ὄψη μας, ὥστε νά μή τόν ὑποβιβάζουμε, ἀλλά νά τόν χρησιμοποιοῦμε κατά Θεόν, μέ εὐαισθησία, διάκριση, ἀγάπη.

Ἤδη, μόλις εὐλόγησε τό νέο πρόγραμμα τοῦ ΡΣ μας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος μέ τήν δήλωση πού μόλις ἀκούσαμε καί τόν εὐχαριστοῦμε ἐκ καρδίας.

Ἤδη, ἀνάμεσα στούς ἄλλους Ποιμένες πού χρησιμοποίησαν τό Ραδιόφωνο γιά νά ὑπηρετήσει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τήν παράκληση τῶν ἀνθρώπων εἶναι καί ὁ ἅγιος Καλλίνικος Ἐδέσσης, ὁ ὁποῖος ὡς λαϊκός ἀκόμη θεολόγος ὑπῆρξε ἀπό τούς πρωτεργάτες τῆς ἱδρύσεως τοῦ ΡΣ Μεσολογγίου, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἀπό τούς πρωτεργάτες τῆς ἱδρύσεως τοῦ ΡΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τελέσαμε σήμερα τόν ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου, ὄχι τά ἐγκαίνια, γιατί ὁ σταθμός αὐτός δέν εἶναι καινούριος, ἀλλά λειτουργεῖ ἤδη ἀπό τό ἔτος 1989, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Γρηγορίου (Παπουτσόπουλου), ἔλαβε ἄδεια λειτουργίας ἐπί τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μου Σεραφείμ -τούς εὐχαριστῶ καί τούς δύο καί ζητῶ τίς εὐχές τους- καί σήμερα συνεχίζει τήν λειτουργία του, μέ μιά νέα προσπάθεια ἀνανέωσης, ὅπως ὅλα τά πράγματα χρειάζονται κατά καιρούς ἀνανέωση καί ἐπανατροφοδότηση.

Τό βασικό στοιχεῖο στήν ἀνανέωση αὐτή εἶναι ἡ προσπάθεια νά λειτουργήσει μέ δικό του πρόγραμμα, ὄχι μόνον μέ ἀναμεταδόσεις ἀπό ἄλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ἔτσι ὥστε νά καταστεῖ ὁ ΡΣ ἡ φωνή τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά καί ἡ φωνή τῆς Καστοριᾶς σέ θέματα μέ τά ὁποῖα ἀσχολεῖται καί ἐνδιαφέρουν τήν Ἐκκλησία μας, γενικότερα.

Ὁ ΡΣ ὑπάγεται στό Μορφωτικό καί Ἐπικοινωνιακό Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεώς μας. Εἶναι ἕνας ὀργανισμός πού ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη καί τόν ἵδρυσε ὁ μακαριστός Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἐπιβλέπει τήν λειτουργία τοῦ ΡΣ, τοῦ Βιβλιοπωλείου καί τοῦ Κηροπλαστείου.

Τό ΔΣ τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος ἀποτελεῖται σήμερα ἀπό τόν Μητροπολίτη ὡς πρόεδρο, τόν π. Βασίλειο Μπογιατζῆ ὡς ταμία καί ἀπό τά μέλη τίς κυρίες Θεοδότα Φωτιάδου, Φιλαρέτη Σταμπουλίδου, Εὐαγγελία Παπαγεωργίου καί Ἠλέκτρα Φράγκου.

Ἔτσι μετά ἀπό πρότασή μου καί ἀπόφαση τοῦ ΔΣ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Ἐπικοινωνιακοῦ Ἱδρύματος ἐτέθη προϊστάμενος τοῦ ΡΣ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Μιχαήλ Λιάνος μέ ὑπεύθυνο προγράμματος τόν δημοσιογράφο κ. Εὐάγγελο Παπαδόπουλο. Καί οἱ δύο ἦταν ἀπό τούς πρώτους συνεργάτες τοῦ ΡΣ καί γνωρίζουν τήν λειτουργία του.

Ὁ π. Μιχαήλ καί ὁ κ. Εὐάγγελος θά καταρτίσουν τό πρόγραμμα, μέ βάση τίς πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τήν συμμετοχή ἐθελοντῶν γιά τήν παραγωγή ἐκπομπῶν.

Πολλοί συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας, Κληρικοί καί λαϊκοί, ἔχουν δηλώσει τήν θέλησή τους καί τόν ἐνθουσιασμό τους νά βοηθήσουν στό ἔργο αὐτό.

Ἤδη ἔγινε μιά πρώτη συνάντηση τῆς ὁμάδας ἐθελοντῶν τοῦ ΡΣ μας.

Ἤδη ἔγιναν οἱ πρῶτες δοκιμαστικές ἐκπομπές, ἀπό τίς 22.2.2022.

Συγχρόνως κάναμε πρόσκληση σέ φορεῖς καί συλλόγους καί πρόσωπα τῆς Καστοριᾶς γιά νά λάβουν βῆμα στόν ΡΣ μας. Καί ἐπαναλαμβάνουμε τήν πρόσκλησή μας αὐτή καί σήμερα ἀπό τήν θέση αὐτή.

Πρόσκληση πρός ἐπιστήμονες, ἐρευνητές, καλλιτέχνες, ἐκπαιδευτικούς, μαθητές, νέους καί νέες, ὥστε νά ἀκουσθεῖ ἡ φωνή τους ἀπό τόν ΡΣ τῆς Μητροπόλεως Καστορίας. Ἡ φωνή τους πού ἔχει σχέση μέ τήν θεολογία, τήν ἱστορία, τίς ἀναζητήσεις, τήν φύση, τόν ἄνθρωπο, τήν ψυχική ὑγεία, τήν κοινωνία.

Θέλουμε τήν φωνή σας καί τήν φωνή ὅλων, ὅσοι ὁμιλοῦν γιά τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, γιά τό θαῦμα τῆς δημιουργίας καί τό θαῦμα τῆς ὕπαρξης, γιά τήν εὐλογία τῆς κοινωνίας καί τῆς παράδοσης.

Τό πρόγραμμά μας θά περιλαμβάνει τήν ἀναμετάδοση θείων Λειτουργιῶν καί ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὄχι μόνον ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, ἀλλά καί ἀπό ἄλλους Ναούς πού πανηγυρίζουν ἤ τούς ἐπισκέπτεται ὁ Μητροπολίτης. Θά περιλαμβάνει ἀκόμη τό συναξάριο τῆς ἡμέρας, τίς ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις καί ἀνακοινώσεις τῆς ἡμέρας, συνεντεύξεις, ἐκπομπές θεολογικές, ἁγιογραφικές, ἁγιολογικές, ἱστορικές, καλλιτεχνικές, νεανικές κ.ἄ.

Θά εἶναι ἀκόμη ἡ φωνή πού θά καλεῖ τούς πιστούς σέ ἔργα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας.

Θέλω νά εὐχαριστήσω τούς συνεργάτες μου, τούς ὁποίους ἤδη ἀνέφερα, καί ὅλους ὅσοι ἀνέλαβαν τήν διακονία τῆς βοήθειας καί τῆς παραγωγῆς ἐκπομπῶν.

Νά εὐχαριστήσω ἀκόμη τόν κ. Χρῆστο Βέργο γιά τήν βοήθειά του σέ τεχνικά θέματα.

Νά εὐχαριστήσω τόν Δήμαρχο Ἄργους Ὀρεστικοῦ, γιατί ὁ Δῆμος φιλοξενεῖ τόν πομπό μας καί μᾶς ἠλεκτροδοτεῖ.

Νά εὐχαριστήσω ὅλες τίς Ἀρχές, ὅσους ἐκπροσώπους τους εἶναι παρόντες καί ὅσους δέν μπόρεσαν νά εἶναι μαζί μας, ἀλλά ἔστειλαν ἐκπροσώπους τους ἤ τόν χαιρετισμό τους.

Τούς κ. Βουλευτές, τόν κ. Περιφερειάρχη καί τήν κ. Ἀντιπεριφερειάρχη, τούς κ. Δημάρχους Καστορίας, Ἄργους Ὀρεστικοῦ, Νεστορίου.

Θέλω, ὅμως, νά ἀπευθύνω καί ἔκκληση καί παράκληση σέ ὅσους ἔχουν τήν δυνατότητα νά βοηθήσουν στήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ Σταθμοῦ μας ἀπό τεχνικῆς πλευρᾶς.

Ὅπως μέ ἐνημέρωσαν οἱ τεχνικοί μας χρειαζόμαστε:

-Πομπό

-Συμπληρωματικά μηχανήματα πομποῦ

-Ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές νέους

-Μικρόφωνα

Παρακαλῶ, λοιπόν, ὅποιον ἔχει τήν δυνατότητα, νά καλύψει τίς ἀνάγκες αὐτές ἤ μέρος τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν. Θά τοῦ εἴμαστε εὐγνώμονες.

Ὅπως εἴμαστε εὐγνωμόνες στόν κ. Χρῆστο Σπυρόπουλο, ὁ ὁποῖος βοήθησε στήν τελευταία, τό ἔτος 2017, ἀνανέωση τοῦ ΡΣ μας.

Τό Μορφωτικό Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας θά συνεχίσει τίς προσπάθειες γιά τήν ἀναβάθμιση τοῦ ΡΣ καί στό μέλλον, καί κυρίως τήν προσπάθεια νά ἀποκτήσει ὁ ΡΣ μιά οἰκονομική αὐτονομία, ἡ ὁποία σήμερα δέν ὑπάρχει.

Θέλουμε τήν συμπαράστασή σας, τήν βοήθειά σας, τήν ἀγάπη σας.

Προσευχόμαστε στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, διά πρεσβειῶν τῶν ἁγίων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης, νά εὐλογήσουν τήν προσπάθειά μας αὐτή.

Καλῶς ἤρθατε στόν ΡΣ τῆς ΙΜΚ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Ὁ ποιμενικός αὐλός ἄς παρακαλεῖ τίς ψυχές μας καί κατά τίς τελευταῖες αὐτές ἡμέρες τῆς πανδημίας καί στήν μετα-covid ἐποχή, πού εὐχόμαστε σύντομα νά ἔρθει, μέ εἰρήνη στόν κόσμο, γιά τήν ὁποία εἰρήνη εὐχόμαστε ἐκ βάθους καρδίας.

Σᾶς εὐχαριστῶ».

Εὐχαριστίες καί εὐχές ἀπηύθυναν ἐπίσης καί οἱ πολιτικές ἀρχές ξεχωριστά ὁ καθένας, εὐχόμενοι  ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός νά ἀποτελεῖ ἕνα ζωντανό φάρο πού θά μεταδίδει στόν λαό τῆς Καστοριᾶς τό μήνυμα  τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Τέλος ἠχογραφημένο χαιρετισμό ἀπεύθυναν ἐκτός ἀπό τούς παραβρισκόμενους, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος καί οἱ Δήμαρχοι Καστοριᾶς κ. Ἰωάννης Κορεντζίδης καί Ἄργους Ὀρεστικοῦ κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

Μπορεῖτε νά δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Δήμος Αγίας Νάπας παρέθεσε γεύμα στα 55 παιδιά από την Ουκρανία στην παρουσία του Μητρ. Ταμασού

Γεύμα στα πενήντα πέντε παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία φιλοξενούνται αυτές τις μέρες στο νησί μας υπό την επίβλεψη του Μητροπολίτη Ταμασσού Ησαϊα,...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου του Αγίου Πολυκάρπου στην Μενεμένη

Τα θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του ομώνυμου Ιερού Ναού του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου της Σμύρνης στην Μενεμένης της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, τέλεσε...

Στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής ΔΙΚΕ Πελοποννήσου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ο νέος Διοι­κη­τής της Διοίκησης Κέντρων Πελοποννήσου Υποστράτηγος Δημή­τριος Σκουφίδης,...

Συνάντηση του Προέδρου της Αιγύπτου με τους Προκαθημένους της Μ. Ανατολής

Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ.Abdel Fattah El-Sisi δέχθηκε τηνν 17η Μαΐου 2022 στο Προεδρικό Μέγαρο του Καΐρου τους επικεφαλής των...

Κάλυψη κενών θέσεων θεολόγων εκπαιδευτικών με μόνιμους διορισμούς

ΠΡΟΣ: Κυρία Νίκη Κεραμέως Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αθήνα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Θέμα:  Κάλυψη κενών θέσεων θεολόγων εκπαιδευτικών με μόνιμους διορισμούς Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Με αφορμή την πρόσφατη ανακίνηση του...

«Τον Θεόν σεβομένη … Λυδία Φιλιππησία»

Του Σεβ. Μητροπολίτου Φ.Ν.Θ. Στεφάνου «Τον Θεόν σεβομένη … Λυδία Φιλιππησία» Ήταν τότε περίπου το 50 μ.Χ. που εδώ στον τόπο μας, όπως περιγρά­φει και ο...

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας με τον Πρωθυπουργό της Βικτώριας

Συνάντηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, στη Μελβούρνη, και συγκεκριμένα στο κτίριο του τοπικού Κοινοβουλίου της Βικτώριας, με...

Τί είναι η Μεσοπεντηκοστή;

«Ο Μεσσίας (= Χριστός), όταν η εορτή ήταν στο μέσο, στάθηκε ανάμεσα στους διδασκάλους του μωσαϊκού Νόμου και τους δίδασκε». Την εορτή της Μεσοπεντηκοστής την...
video

Θεία Λειτουργία – αναπαράσταση της ζωής του Χριστού

Η Θεία λειτουργία είναι μια αναπαράσταση της ζωή του Χριστού μας πάνω στην γη. Όσα γίνονται στη Θεία Λειτουργία:Τι συμβολίζει η προσκομιδή;Τι είναι η...

Λιτάνευση Παναγίας Ελεούσης και Πανηγυρικός Εσπερινός στην Έδεσσα

Την Τρίτη 17 Μαΐου, στις 18.00, πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα η καθιερωμένη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας Ελεούσας από το Μητροπολιτικό Οίκημα στον Ιερό...

Πολυαρχιερατικός εορτασμός της Ι. Μνήμης του Αγ. Πλάτωνος Μητροπολίτου Χίου

Ἡ Κυριακή τοῦ Παραλύτου, 15η Μαΐου 2022, ἀπετέλεσε τήν ἱερή, λαμπρά καί μεγαλειώδη ἡμέρα, κατά τήν ὁποία, στά πλαίσια μάλιστα τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν 200 χρόνων...

Επίσκεψη στο Λύκειο Αμφιλοχίας και στο Εργαστήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Το Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Μαΐου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και...

Νέοι, Κορονοϊός και Εκκλησία – 7η Ιερατική Σύναξη στον Βόλο

Η 7η και τελευταία, για το τρέχον εκκλ/κό έτος, Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, υπό την...

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην 12η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής

Η ΑΘΜ ΣΤΗΝ 12η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Την 16η Μαΐου 2022 η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης  Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος...