«Ονομασία και Κατάταξη Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων των

Ενόπλων Δυνάμεων»

ΑΔΑ: Ω0Ρ16-Γ1Ρ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Ονομάζονται μόνιμοι Στρατιωτικοί Ιερείς Α΄ Τάξης (Λοχαγοί), για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω επιτυχόντες κατά τον διαγωνισμό Κληρικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και περιλαμβάνονται στους κυρωμένους και τροποποιημένους με ημερομηνία 31-12-2018 και 24-01-2019 αντίστοιχα, πίνακες επιλογής υποψηφίων Στρατιωτικών Ιερέων Α΄ Τάξης (Λοχαγών), με την εξής σειρά αρχαιότητας, που απορρέει, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του νδ 90/1973, από την ημερομηνία χειροτονίας τους:…

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.