Μὲ τὴν Χάριν καὶ τὴν Βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητροπόλις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μακαρίου τὴν 17ην Ἀπριλίου 2021, στὸ Ἱερόν Προσκύνημά του στὸν Βροντάδον. Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός ἐντάσσεται στὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὸ 1821, δεδομένου ὅτι ὁ Ἅγιος Μακάριος ὡς γενάρχης τοῦ φιλοκαλικοῦ κινήματος τῶν κολλυβάδων συνέβαλε στὴν πνευματική ἀφύπνιση τοῦ ὑποδούλου Γένους καὶ τὸ ὁδήγησε στὴν ἀνάσταση καὶ ἀπελευθέρωσή του.

Ἐτελέσθη, λοιπόν, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μὲ τὴν συμμετοχή τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων Γεωργίου Πουλιᾶ καὶ Ἰωάννου Μουσᾶ καὶ τοῦ Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου Ἀποστόλου Λάρδα, ἐνῶ ἔψαλε ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου κ. Πέτρος Μαθιούδης.

Κατά τὸ Θεῖον Κήρυγμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὴν προσφορά τοῦ Ἁγίου Μακαρίου στὸ ὑπόδουλο Γένος. Ἐτόνισε ὅτι ἀπέναντι στὰ ἀθεϊστικά μηνύματα, ποὺ ὡς λίβας ἐρχόταν ἀπό τὴν Δύση μὲ τὸν Εὐρωπαϊκό Διαφωτισμό καὶ τὴν Γαλλική Ἐπανάσταση οἱ Κολλυβάδες καὶ γενικότερα οἱ Διδάχοι τοῦ Γένους ἀντέτασσαν τὸν ρωμαίίκο φωτισμό καὶ τὴν Χριστιανική Ἀνάσταση, διότι χωρίς ἀνάγκη τῶν προθέσεων διὰ (διαφωτισμός) καὶ ἐπί (ἐπανάσταση), ποὺ φέρνουν τὸ φῶς ἰσχνότερο μέσα ἀπό διαύλους καὶ στηρίζουν ἐπάνω σὲ τεχνητά καὶ ἐπισφαλῆ βάθρα, ἐμεῖς λαμπρυνόμεθα μὲ «Φῶς Χριστοῦ«, τὸ ὁποῖο «φαίνει πᾶσι» καὶ συνανυψούμεθα «εἰς τὴν .ἄνω Ἱερουσαλήμ» μὲ τὸν Ἀναστάντα Κύριό μας. Ὑπεστήριξε, μάλιστα, ὁ Χῖος Ἱεράρχης ὄτι βάσει αὐτῆς τῆς παραδόσεως πρέπει νὰ ὀργανώνεται ἡ παιδεία στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι αὐτή ἡ παράδοση διεμόρφωσε τὴν πολιτισμική μας ταυτότητα. Ἐπίσης, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ Ἱερό Προσκύνημα εὑρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Μακαρίου, ἀντιμήνσιο μὲ τὴν ὑπογραφή του, ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου καὶ χειρόγραφο σημείωμά του. Πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος ὑπάρχουν τὰ δύο ἀσκητήρια τοῦ Ἁγίου Μακαρίου, στὸ ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἀναβλύζει καὶ ἁγίασμα.

Κατά εὐλογημένη συγκυρία ὁ ἑορτασμός συνέπεσε μὲ τὴν ἔκδοση καὶ κυκλοφορία τῆς ὀγδόης ἐκδόσεως τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Βιβλίου, τὸ ὁποῖον ἐξεδόθη γιὰ πρώτην φοράν τὸ 1819 στὴν Βενετίαν καὶ περιεῖχε συλλογές τῶν μεγάλων κολλυβάδων Πατέρων Ἁγίων Μακαρίου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καὶ Νικηφόρου τοῦ Χίου, οἱ ὁποῖοι ἐθεμελίωσαν κατά τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας τὸ φιλοκαλικόν τους κίνημα, ποὺ συνετέλεσε στὸν ρωμαίϊκον φωτισμόν καὶ τὴν χριστιανικήν ἀνάστασιν τοῦ ὑποδούλου Γένους.

Ἡ νέα ἔκδοσις, ἡ ὁποία συμπίπτει μὲ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν», ὑλοποιήθη μετά ἀπό συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν καὶ τοῦ κ. Γεωργίου Πιτσινέλη, Δρος τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐπεμελήθη ἐπιστημονικῶς τὴν νέαν ἔκδοσιν. Σ’ αὐτήν περιέχονται πλέον τῆς παλαιοτέρας ὕλης καὶ Ἀκολουθίες νεωτέρων Ἁγίων, καθώς καὶ νεώτερα ἐκκλησιαστικά κείμενα.

Πρόκειται γιὰ μίαν πνευματικήν, ἐπιστημονικήν καὶ ἐπετειακήν ἔκδοσιν, μὲ χορηγίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου, τὴν ὁποίαν οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ προμηθευθοῦν ἀπό τὸν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Ἐπιτροπάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου (6907908695) καὶ τὸν κ. Γεώργιον Ταναΐνην, Γραμματέα τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν (2271043045 ἐσ. 2).

 Ἡ παρουσίασις τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ, ἐάν ὁ Θεός τὸ ἐπιτρέψῃ, τὸ ἀπόγευμα τῆς 8ης Αὐγούστου 2021 στὴν Ἱεράν Μονήν Μυρσινιδίου καὶ στὸ πλαίσιον τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν γιὰ τὸ 1821.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συνάντηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου με τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο

Συνάντηση είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Τρίτη 3 Αυγούστου, στην Τρίπολη, με τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Κατά τη συνάντηση, ο περιφερειάρχης ενημέρωσε τον...
video

Ποιοι δεν πρέπει να μπαίνουν στο ιερό της εκκλησίας;

Ποιοι δεν πρέπει να μπαίνουν στο ιερό της εκκλησίας; Τι λένε οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας για το ποιος επιτρέπεται να μπει μέσα...

Η Μικρή Παράκληση προς την Παναγία στην Αλεξάνδρεια

Τη Δευτέρα 2 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Μικρή Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου...

Παράκληση προς την Θεοτόκο στο Δημαριό Άρτης

Την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, το απόγευμα, στον ενοριακό Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Δημαριού Άρτης, ετελέσθη η Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, χοροστατούντος...

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, στὴν ὀμώνυμη ἀνδρώα ἱερὰ Μονή τῆς...

Ἐπί τέλους, ἄς ἀκούσουν, κυρίως οἱ ἡμέτεροι, τά ἀνησυχητικά μηνύματα τῶν καιρῶν

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις: «Ὁ μεγάλος καί ἅγιος Προκάτοχός μου, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης...

Τελείωσαν τα προβλήματα;;;

Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά, Πρωτοσυγκέλλου  Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας Μέσα στη δίνη της πανδημίας, κατά το παρελθόν διάστημα, αναδείχθηκαν πλείστα όσα προβλήματα, τα οποία η ανθρωπότητα δυσκολεύτηκε...

Η Μυροβλύτισσα Αγία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας υπάρχουν άγιοι οι οποίοι αγίασαν ομού με μέλη των βιολογικών τους οικογενειών. Μια τέτοια...

Τρεις νέες μοναχικές κουρές στο Τρίκορφο Φωκίδος

Η τελευταία ημέρα του μηνός Ιουλίου, μπορεί να ήταν αρκετά ζεστή από τα καιρικά φαινόμενα, ταυτόχρονα όμως ήταν μια ημέρα πνευματικής δροσιάς, πλήρης χάριτος...

Αυστραλίας Μακάριος: «Εκτός από το ποιοι είμαστε, να αναδείξουμε και πόσοι είμαστε»

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Είμαι πεπεισμένος ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα των γονέων, των γιαγιάδων και των παππούδων σας, εκείνων που με θάρρος ταξίδεψαν...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Στομίου

Στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου – Κοιμήσεως της Θεοτόκου Στομίου χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Και σε μεσίτριαν έχω….

Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν καλό δεκαπεντάρη, ο μήνας της παναγιάς. την πρωταυγουστιά αλλά και όλες τις μέρες, μέχρι τον δεκαπενταύγουστο,...

Eσχάτως κάποιοι κοντόφθαλμοι, ιδιοτελείς, μικρόνοες και θρησκόληπτοι διό και επικίνδυνοι άνθρωποι μας υβρίζουν

Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Βέλου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021, πλαισιωμένος από τον Πανοσ. Αρχιμ. π....

Φωτιά στη Χρυσοκελλαριά: Απειλείται το ιστορικό μοναστήρι της περιοχής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από ενημέρωση για φωτιά κοντά στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσοκελλαριάς. Η φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση, είναι...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ερμουπόλεως τελέσθηκε απόψε η πρώτη Ακολουθία των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου κ....