Μὲ τὴν Χάριν καὶ τὴν Βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητροπόλις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μακαρίου τὴν 17ην Ἀπριλίου 2021, στὸ Ἱερόν Προσκύνημά του στὸν Βροντάδον. Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός ἐντάσσεται στὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὸ 1821, δεδομένου ὅτι ὁ Ἅγιος Μακάριος ὡς γενάρχης τοῦ φιλοκαλικοῦ κινήματος τῶν κολλυβάδων συνέβαλε στὴν πνευματική ἀφύπνιση τοῦ ὑποδούλου Γένους καὶ τὸ ὁδήγησε στὴν ἀνάσταση καὶ ἀπελευθέρωσή του.

Ἐτελέσθη, λοιπόν, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μὲ τὴν συμμετοχή τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων Γεωργίου Πουλιᾶ καὶ Ἰωάννου Μουσᾶ καὶ τοῦ Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου Ἀποστόλου Λάρδα, ἐνῶ ἔψαλε ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου κ. Πέτρος Μαθιούδης.

Κατά τὸ Θεῖον Κήρυγμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὴν προσφορά τοῦ Ἁγίου Μακαρίου στὸ ὑπόδουλο Γένος. Ἐτόνισε ὅτι ἀπέναντι στὰ ἀθεϊστικά μηνύματα, ποὺ ὡς λίβας ἐρχόταν ἀπό τὴν Δύση μὲ τὸν Εὐρωπαϊκό Διαφωτισμό καὶ τὴν Γαλλική Ἐπανάσταση οἱ Κολλυβάδες καὶ γενικότερα οἱ Διδάχοι τοῦ Γένους ἀντέτασσαν τὸν ρωμαίίκο φωτισμό καὶ τὴν Χριστιανική Ἀνάσταση, διότι χωρίς ἀνάγκη τῶν προθέσεων διὰ (διαφωτισμός) καὶ ἐπί (ἐπανάσταση), ποὺ φέρνουν τὸ φῶς ἰσχνότερο μέσα ἀπό διαύλους καὶ στηρίζουν ἐπάνω σὲ τεχνητά καὶ ἐπισφαλῆ βάθρα, ἐμεῖς λαμπρυνόμεθα μὲ «Φῶς Χριστοῦ«, τὸ ὁποῖο «φαίνει πᾶσι» καὶ συνανυψούμεθα «εἰς τὴν .ἄνω Ἱερουσαλήμ» μὲ τὸν Ἀναστάντα Κύριό μας. Ὑπεστήριξε, μάλιστα, ὁ Χῖος Ἱεράρχης ὄτι βάσει αὐτῆς τῆς παραδόσεως πρέπει νὰ ὀργανώνεται ἡ παιδεία στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι αὐτή ἡ παράδοση διεμόρφωσε τὴν πολιτισμική μας ταυτότητα. Ἐπίσης, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ Ἱερό Προσκύνημα εὑρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Μακαρίου, ἀντιμήνσιο μὲ τὴν ὑπογραφή του, ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου καὶ χειρόγραφο σημείωμά του. Πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος ὑπάρχουν τὰ δύο ἀσκητήρια τοῦ Ἁγίου Μακαρίου, στὸ ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἀναβλύζει καὶ ἁγίασμα.

Κατά εὐλογημένη συγκυρία ὁ ἑορτασμός συνέπεσε μὲ τὴν ἔκδοση καὶ κυκλοφορία τῆς ὀγδόης ἐκδόσεως τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Βιβλίου, τὸ ὁποῖον ἐξεδόθη γιὰ πρώτην φοράν τὸ 1819 στὴν Βενετίαν καὶ περιεῖχε συλλογές τῶν μεγάλων κολλυβάδων Πατέρων Ἁγίων Μακαρίου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καὶ Νικηφόρου τοῦ Χίου, οἱ ὁποῖοι ἐθεμελίωσαν κατά τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας τὸ φιλοκαλικόν τους κίνημα, ποὺ συνετέλεσε στὸν ρωμαίϊκον φωτισμόν καὶ τὴν χριστιανικήν ἀνάστασιν τοῦ ὑποδούλου Γένους.

Ἡ νέα ἔκδοσις, ἡ ὁποία συμπίπτει μὲ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν», ὑλοποιήθη μετά ἀπό συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν καὶ τοῦ κ. Γεωργίου Πιτσινέλη, Δρος τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐπεμελήθη ἐπιστημονικῶς τὴν νέαν ἔκδοσιν. Σ’ αὐτήν περιέχονται πλέον τῆς παλαιοτέρας ὕλης καὶ Ἀκολουθίες νεωτέρων Ἁγίων, καθώς καὶ νεώτερα ἐκκλησιαστικά κείμενα.

Πρόκειται γιὰ μίαν πνευματικήν, ἐπιστημονικήν καὶ ἐπετειακήν ἔκδοσιν, μὲ χορηγίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου, τὴν ὁποίαν οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ προμηθευθοῦν ἀπό τὸν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Ἐπιτροπάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου (6907908695) καὶ τὸν κ. Γεώργιον Ταναΐνην, Γραμματέα τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν (2271043045 ἐσ. 2).

 Ἡ παρουσίασις τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ, ἐάν ὁ Θεός τὸ ἐπιτρέψῃ, τὸ ἀπόγευμα τῆς 8ης Αὐγούστου 2021 στὴν Ἱεράν Μονήν Μυρσινιδίου καὶ στὸ πλαίσιον τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν γιὰ τὸ 1821.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Νάξο

Το Σάββατο της Διακαινησίμου  8-5-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στην Κεραμωτή της Νάξου όπου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ιερούργησε...

Η εορτή του Αγίου Δονάτου πολιούχου και προστάτου της Ι.Μ. Παμυθίας

Την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά 9 Μαΐου 2021 εορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα εκ μεταθέσεως λόγω του Πάσχα η μνήμη  του Αγίου Δονάτου επισκόπου Ευροίας του Θαυματουργού...
video

Θα αναστηθούν οι νεκροί και πώς;

Θα αναστηθούν οι νεκροί και πώς; Τι διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη και στην ακολουθία των κεκοιμημένων για την ανάσταση των νεκρών; Με ποιον τρόπο...

Η Κυριακή του Αντίπασχα στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού,  στην πόλη της Καλαμάτας,  προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.  Χρυσόστομος,  σήμερα Κυριακή...
video

Ένας εκ των τελευταίων μεγάλων Ιεραρχών ο Πατρών Νικόδημος ψάλλει καταβασίες του Αντίπασχα

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών κυρός Νικόδημος Βαλληνδράς, ένας εκ των τελευταίων μεγάλων Ιεραρχών, που ήταν παράλληλα άριστος γνώστης και εκτελεστής της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής μας...

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία σε πόλεις και μικρά χωριά της Φθιώτιδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ιερούργησε στον Θεολόγο Λοκρίδος και στην...

Το «Παναγιοσκέπαστο» Αίγιο τίμησε υποδειγματικά και μεγαλόπρεπα την πολιούχο του Παναγία Τρυπητή

Η Μεγαλόχαρη παραχώρησε, ο Ιερός Κλήρος συνέπραξε, οι Αρχές σεβάστηκαν, ο λαός συνηγόρησε, ώστε ο πάνδημος εορτασμός της πολιούχου του Αιγίου, Παναγίας Τρυπητής, να...

Σερρών Θεολόγος: «Σε τάμα μετέτρεψαν το θαύμα οι σοφοί Σερραίοι πατέρες μας»

Ιεροπρεπώς και σε πνευματικώς αναστάσιμο κλίμα, τελέσθηκε και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, με επίκεντρο τον εορτάζοντα εμβληματικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Θωμά! (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή του Θωμά. “Κυριακή του Θωμά και βιαστήκαμε να...

«Ρώννυσι Τας Ψυχάς, Το Ύδωρ Της Παρθένου…»

Μεθέορτος Εσπερινός τελέσθηκε στον Ενοριακό Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Προ της...

Κερί στη μνήμη του αετού της Σκριπούς που πέταξε ψηλά

Όταν οι αετοί πετούν, ακόμα και τα αηδόνια σιωπούν, έτσι σιώπησαν όλοι παπά – Χαράλαμπε, σαν ήρθε η είδηση πως πέταξες ψηλά για να...

Η Μητρόπολις Άρτης πανηγύρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο

Το Σάββατο της Διακαινησίμου, 8 Μαΐου 2021, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να απλώσουμε τα χεράκια μας στην αγκαλιά της Παναγίας»

Στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στον Γοργοπόταμο και στον Ιερό Ναό της Παναγίας Δέσποινας Λαμίας ιερούργησε για την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής ο...
video

Που να ποντάρω;

Που να ποντάρω; Οι δουλειές, οι μέριμνες, τα προβλήματα, η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα αυτών δεν σταματάνε ποτέ. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι...