Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 12ης/25ης Ἀπριλίου 2019, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου Τιμοθέου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τοῦ  Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου ὡς πρώτου ἐκ τῶν Ἱερέων, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου, τοῦ Πρεσβυτέρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Χαραλάμπους Μπαντούρ, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί μετέχοντος πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.

Εὐθύς ἅμα τῇ Ἀπολύσει τῆς θείας Λειτουργίας, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἤρχισε ἡ τελετή τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί ηὐτρεπισμένης ἐξέδρας, συμφώνως πρός τό ἰσχῦον Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Κατ’ αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔνιψε τούς πόδας δώδεκα Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱερέων εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Κύριος ἐν τῷ Μυστικῷ Δείπνῳ πρό τοῦ Πάθους Αὐτοῦ ἔνιψε τούς πόδας τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ δίδων αὐτοῖς καί ἡμῖν ὡς ὑπογραμμόν τήν ταπείνωσιν.

Τῆς τελετῆς ληξάσης, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.