Μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεό καί ἐθνικῆς ὑπερηφανείας ἑόρτασε ἡ ἀκριτική καί μαρτυρική Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν 200ήν ἐπέτειο τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγεννεσίας. Τό μεσημέρι τῆς Τετάρτης 24 Μαρτίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἀπηύθυνε ἑόρτιο ἱστορικό μήνυμα μέ θέμα «1821: Οἱ Μεγάλες καί Βασιλικές Ὧρες τοῦ Ἔθνους» στό ὁποῖο μεταξύ ἄλλων ἐτόνισε «Ἡ ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους μας ἐγεννήθη στούς θόλους τῶν Ναῶν μας καί ἔζησε στά ἅγια θυσιαστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. «Φῶς ἱλαρόν» ἀκτινοβολεῖ ἀπό τά ἐνδότατα, ἀνεξερεύνητα βάθη τῆς Πίστεως. Ἡ χρυσή, ἀλύμαντη σφραγίδα  τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι τό φυλαχτό καί ἡ πυξίδα μας γιά νά μήν χάσουμε στήν πορεία μας τόν πολικό ἀστέρα τῆς Ἑλλάδος, γιά νά μήν βρεθοῦμε σέ κανένα μας σταθμό ἔξω ἀπό τούς κόλπους τοῦ εὐμενοῦς Θεοῦ τῶν Πατέρων μας. Ἄς ἀντλοῦμεν ἀενάως εὐκρασία, εὐρωστία, εὔπνοια ἀπό τίς ἀστείρευτες πηγές τῆς Ἱστορίας μας. Πηγή γάργαρη καί λαγαρή ἀπό τίς πλουσιώτερες, πηγή μεγάλη, στήν ὁποία στραγγίζουν καί ἀνανεώνονται ὅλα τά νάματα τοῦ Ἑλληνοχριστιανισμοῦ εἶναι ἡ μυσταγωγία τοῦ Εἰκοσιένα.

 Φτερουγίζει χερουβικά ἐπάνω ἀπ’ τούς τόπους τῆς θυσίας.

 Κελαϊδεῖ ἐωθινά μέσα στίς ἰαχές τῆς μάχης.

Ἀναρπάζει ἀπόκοτα στούς κόλπους της τήν πραγμάτωση τοῦ πόθου τῆς ἐλευθερίας.

 Ἁγιασμένη στά λάβαρα τῶν Ἐκκλησιῶν.

 Σφικτοδεμένη στό σκοινί τοῦ Πατριάρχη.

Ματωμένη στά Χιώτικα Μοναστήρια.

Ὁρμητική στίς μποῦκες τῶν κανονιῶν τοῦ Μεσολογγίου.

 Ἀδούλωτη στούς πύργους τῆς Μάνης.

 Φωτισμένη ἀπ’ τόν δαυλό τοῦ Κανάρη.

Φλογισμένη ἀπ’τούς σπινθῆρες στό Κούγκι καί στά Ψαρά.

 Κρεμασμένη στά γιαταγάνια τοῦ Μπότσαρη καί τοῦ Καραϊσκάκη.           Νικηφόρα στίς μάχες τοῦ Πετρόμπεη καί τοῦ Ἀνδρούτσου.  

 Εὐλογημένη ἀπ’ τόν Τριαδικό Θεό.

Ἀνεκτίμητο στέμμα τῆς αἰωνίου Ἑλλάδος.

Μυσταγωγία, κατηχουμένη ἀπό τόν εὐαγγελικό λόγο τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ στούς μαθητές τοῦ Βασιλικοῦ Γυμνασίου Ἀθηνῶν κάτω ἀπ’ τόν ἴσκιο τοῦ ἀρχαίου Παρθενῶνα: « Πρέπει νά φυλαξέτε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος» (8 Ὀκτωβρίου 1838)».

Μέ ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅλοι οἱ Ἱεροί Ἐνοριακοί Ναοί, τά Μοναστήρια, τά Ἱερά Προσκυνήματα καί τά ἐξωκκλήσια εἶχαν σημαιοστολισθεῖ καί φωταγωγηθεῖ, εἶχαν ἀναρτήσει ἑορταστικές ἀφίσσες μέ τόν ἐπετειακό λόγοτυπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἔκαναν πανηγυρικές κωδονοκρουσίες στόν ἑσπερινό καί στήν Θεία Λειτουργία. Σημαιοστολισμένοι κάι φωταγωγημένοι ἦταν κυρίως ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός, τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τήν πρόσοψη καλυμμένη ἀπό μία μεγάλη Ἑλληνική Σημαία, καθώς καί ἡ Βιβλιοθήκη ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Μέγα Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα 25 Μαρτίου οἱ Ἱερεῖς μέ γαλάζια ἄμφια μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσαν τήν ὁρισθεῖσα ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο Δοξολογία καί στίς 12.00 τό μεσημέρι ἐκρούοντο ἐπί 5 λεπτά πανηγυρικῶς ὅλες οἱ καμπάνες ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Μοναστηριῶν τῆς Χίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου. Ἐν συνεχείᾳ μετέβη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου ἀπό τά μεγάφωνα τοῦ ὁποίου, μετεδίδοντο ἑορταστικά ἐθνικά τραγούδια ἀπό τόν Θούριο τοῦ Ρήγα Φερραίου, τήν Ὠδή ‘’εἰς τόν Ἱερόν Λόχον’’τοῦ  Ἀ. Κάλβου, τό ‘’Ξύπνα Ραγιά’’ τόν ‘’Τσάμικο’’, καθώς καί τραγούδια γιά τήν προσφορά τῆς Μάνης στόν ἀγῶνα. Μέ ἀναμμένα καντήλια καί κεριά καί δαφνοστεφανωμένες ἦταν οἱ ἐντός τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ λάρνακες τῶν ὀστέων τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου, καθώς καί τῶν θυμάτων τῆς μεγάλης σφαγῆς, ἐνῶ κάτω ἀπ’ τόν ἱερό ἄμβωνα  ἐξετέθη γιά προσκύνηση τό ἐπιτραχήλιο τοῦ Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄.

Στίς 11.00 ἀκριβῶς ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική Δοξολογία τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο μέ τήν συμμετοχή τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων π. Δημητρίου Γεομέλου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, π. Δημητρίου Φώτη, Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,  π. Προκοπίου Κόμβου, Στρατιωτικοῦ Ἱερέως τῆς 96 ΑΔΤΕ, π. Ἰωάννου Μουσᾶ, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου καί Εἰσηγητοῦ παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Χίου καί τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου π. Ἀποστόλου Λάρδα. Ἔψαλαν ὁ κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος , Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί ὁ κ. Ἀντώνιος Κυδώνης, Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἐνῶ Τελετάρχης ἦταν ὁ Καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς κ. Ἰωάννης Πετρῆς. Παρέστησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν, δικαστικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν, παιδιά  μέ ἐθνικές ἐνδυμασίες καί σημαῖες. Τόν πανηγυρικό ἐξεφώνησε ἡ κ. Μαριάννα Πελαντῆ, Διευθύντρια τοῦ Β΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Βροντάδου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε μὲ τὴν ἀνώτατη τιμὴ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας, τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, τὸν Διοικητὴ τῆς 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχο Κωνσταντῖνο Κολοκοτρώνη, στὸ πλαίσιο τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία ποὺ τελέστηκε τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Βικτώρων. Κατά τήν προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε ‘’Εἶναι μετρημένα τὰ χώματά μας, τὰ βράχιά μας, οἱ πέτρες μας, οἱ σταγόνες μὲ τὰ νερὰ στὴ θάλασσά μας καὶ τὰ φύκια στὸν βυθό της. Ὅταν μὲ τὸ καλὸ παραδώσεις στὸν διάδοχό σου, προσεύχομαι καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι, δὲν θὰ λείπει οὔτε ἕνα μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ’’, ἀναφωνώντας τὸ ‘’Ἄξιος’’.

Στό τέλος ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἐκάλεσε ὅλους νά ψάλουν τόν Ἔθνικό Ὕμνο καί τούς ἐδώρισε τόν λογότυπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γιά τά 200 χρόνια ἀπό τό 1821 πού εἰκονίζει τήν Ἑλληνική Σημαία μέ τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας, ΄΄τό σημεῖον δι’ οὗ πάντοτε νικῶμεν΄΄, ὅπως ἄλλωστε ἀναφέρεται καί στόν “Ὕμνον εἰς τήν Ἐλευθερίαν” τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ

 “Τοῦτο ἀνίσως μελετᾶτε

ἰδοὺ ἐμπρός σας τὸν Σταυρό:

Βασιλεῖς, ἐλᾶτε, ἐλᾶτε,

καὶ κτυπήσετε κι ἐδῶ!”,

καθώς καί μέ τά χρώματα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς θάλασσας, πού προσδιορίζουν τό Αἰγαῖό μας. Στό κέντρο δεσπόζει  ὁ γνωστός ἀνδριάντας τοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη στό μέσον τοῦ Δημοτικοῦ Κήπου τῆς Χίου. Ἕνα ἥρωα, πού τιμᾶ τήν Μητρόπολή μας γιά τήν πίστη του στό Χριστό, τήν ἀγάπη του στήν Ἑλλάδα, τήν οἰκογένεια πού δημιούργησε, τόν ἡρωϊσμό, τά νικηφόρα ἀνδραγαθήματά του στόν ἀγῶνα, τήν τιμιότητα καί τήν σοβαρότητά του ἀργότερα στόν πολιτικό στίβο: Τό ἀρχέτυπο γιά κάθε Νεοέλληνα. Ἡ παρουσία στόν Δημοτικό Κῆπο, ἀνάμεσα στίς προτομές τόσων ἐπιφανῶν Χίων τῶν γραμμάτων καί τῶν ἀγώνων (Συκουτρῆς, Βερίτης, Ἀγγουλές, Περρίκος καί ἄλλοι) τόν καθιστοῦν παράγοντα ἑνότητος τῆς πολιτιστικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας. Ἡ εὐρύτερη περιοχή τοῦ χώρου, ἡ Πλατεῖα Βουνακίου, τόπος θυσίας τῶν Νεομαρτύρων, δεικνύει τά ἱερά θεμέλια τοῦ ’21.

Παράλληλα ἡ μορφή του καί ἡ ἐπιγραφή τῶν λόγων του, “τίποτ’, ἀρχόντοι, δέν φελᾶ, μονάχα τό καράβι”, συνδέει τήν Χίο, (ὅπου ἐπραγματοποίησε τό κορυφαῖο ἡρωϊκό του ἐπίτευγμα), τά Ψαρά  (τήν γενέτειρά του) καί τίς Οἰνοῦσσες (στήν Πλατεῖα Ναυτοσύνης ὑπάρχει ὁ ἀναγραφόμενος στίχος), τά εὐλογημένα νησιά τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀκόμη ἡ ἀναφορά τοῦ στίχου αὐτοῦ δεικνύει τόν βαθύτατο ἰσχυρό δεσμό τῆς Χίου μέ τήν θάλασσα, τήν ναυτιλία, “τό μέγα τῆς θαλάσσης Κράτος”. Ἐπίσης, τούς προσέφερε καί τό βιβλίο του ‘’Θυσία – Δόξα – Ἐλευθερία’’, πού ἀφορᾶ στήν σφαγή τῆς Χίου (1822).

Μετά τήν Δοξολογία ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στό Ἡρῶον ὅπου ἐτέλεσε ‘’Τρισάγιον’’ ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως πάντων τῶν  ‘’ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων’’.

Ὅλες τίς ἡμέρες τό διαδίκτυο καί τό Ραδιόφωνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΣΗΜΑΝΤΡΟ» ἦταν γεμάτο μέ ἀποκλειστικά ἱστορικά ἐπετειακά θέματα.

Εὐλογημένες, ἱστορικές στιγμές μνήμης ἑνός ἐνδόξου παρελθόντος, ἐμπνεύσεως ἑνός χριστιανικοῦ καί Ἑλληνικοῦ παρόντος καί μέλλοντος.    

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναυλία με το Δημήτρη Μπάση και τη Γυναικεία Χορωδία της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως «Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος»

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής, πραγματοποίησε Συναυλία με τη...

Χειροτονία Διακόνου στην Καρδίτσα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τό «θεολογικό» ὑπόβαθρο τῶν ψευδοπροφητειῶν

Ἡ πρόσφατη Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι σημαντική καί ἔθεσε τόν δάκτυλο στόν τύπο τῶν ἥλων, ἀναφερόμενη στούς ψευδοπροφῆτες πού δημιουργοῦν προβλήματα στήν Ἐκκλησία...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ Ι. ΝΑΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

Την Θ. Λειτουργία τέλεσε χθες Κυριακή, 26 Ιουλίου 2022, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, πλαισιούμενος από τους Ιερείς του Ι. Ναού και τους...

Πρώτη κατασκηνωτική περίοδος στον Άγιο Λαυρέντιο

Στις ανακαινισμένες κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, βρέθηκε προχθές, Σάββατο 25 Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και...

Αγιασμός στο πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην Πόλη»

Η έναρξη του προγράμματος «Κατασκήνωση στην Πόλη», έγινε με αγιασμούς σε όλες τις κατασκηνωτικές δομές, ενώ ο επίσημος αγιασμός πραγματοποιήθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο...

Ο Σύλλογος Ανθοχωριτών Μεγαλόπολης τίμησε τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ευστάθιος τέλεσε το Μυστήριο της Θείας...

Έναρξη των εργασιών του 28ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλείων

Την Κυριακή 26 Ιουνίου το απόγευμα στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εργασιών του 28ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλείων...

Στην Καρίτσα ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στον Ιερό Ναό τον Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρίτσας τέλεσε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία ο Σρβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, σήμερα Κυριακή...

Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις Μικρασιατικού πολιτισμού της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Με μία πραγματική εορτή, ωδή στις αλησμόνητες πατρίδες και στο Μικρασιατικό μουσικό πολιτισμό, που περιλάμβανε χορούς και παραδοσιακά τραγούδια, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 26 Ιουνίου...

ΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 27η Ιουνίου 2022     Οι Διαχριστιανικές και Διαθρησκειακές Συναντήσεις και Συνέδρια με τους αιρετικούς...

Οι τρεις εκφράσεις του θείου νόμου

Τον Άμβωνα του Μετοχίου της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Ελεούσας του Κύκκου, στη Λευκωσία, διακόνησε σήμερα, κατόπιν ευλογίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου...

«Μικρασία αλησμόνητη» Μουσικό αφιέρωμα από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ΔΑΥΙΔ Ο ΨΑΛΜΩΔΟΣ

Στα 100 χρόνια μνήμης από την Μικρασιατική Καταστροφή ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση για την λήξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο...

Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος (Η μνήμη του τιμάται στις 27 Ιουνίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία αγίων της Εκκλησίας μας είναι και οι Ανάργυροι και Ιαματικοί, οι οποίοι ανάλωσαν τη ζωή τους στην...

Η Εκκλησία της Ελλάδος τιμά την μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου

 Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και εφέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, Ιδρυτού της Εκκλησίας...