Ἀγρίνιο 5-12-2021
Πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο καί πατέρα Ἰωάννη Βάθη
Αὐτές τίς Ἅγιες μέρες τῶν Χριστουγέννων τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας δοκιμάζεται ἀπό τήν ἀσθένεια τοῦ πνευματικοῦ μας πατέρα καί Ἁγίου Ἐπισκόπου καθώς ἐπίσης καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀγαποῦν καί σέβονται τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στόν Ὀρθόδοξο κόσμο. Δέ θά πῶ τίποτα ἐγώ. Ἕνας γονιός μοῦ ἔγραψε τά ἑξῆς: «Σήμερα ὅλοι προσευχόμαστε γιά ἐκεῖνον πού ἐναποθέσαμε στό πετραχήλι του τήν πνευματική μας ζωή…. γιά τόν πνευματικό μας Πατέρα καί Γέροντα πού γιά ὅλους μας εἶναι ἡ καταφυγή καί ἡ παρηγορία. Προσευχή γιά τόν ταπεινό Ἱεράρχη πού ἀκόμα στίς καρδιές μας ἔχει παραμείνει ὁ Σεβάσμιος παπα-Κοσμᾶς. Ἀλλά σήμερα εἶναι ἡμέρα προσευχῆς. Νά μᾶς λυπηθεῖ ὁ Πανάγαθος Θεός, νά τόν κρατήσει… ἀκόμα ἀνάμεσά μας. Εἴθε νά μᾶς εὐλογεῖ μέ τήν παρουσία του καί νά μᾶς καθοδηγεῖ μέ τήν ἁγιότητά του».
Ἡ θλίψη μας ὅμως, ἔγινε πιό ἀνυπόφορη ἐξαιτίας σας Σεβασμιώτατε, πού τόν ὑποτιμήσατε καί φθάσατε στό σημεῖο νά τόν χαρακτηρίσετε «μικρόνοα», πού σύμφωνα μέ τόν γλωσσολόγο κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, μικρόνους εἶναι αὐτός πού χαρακτηρίζεται ἀπό περιορισμένη διανοητική ἱκανότητα. Ἄς γνωρίζετε ὅμως, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔχει δυό πτυχία, τό Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατηγορεῖτε ὡς «μικρόνοα» ἕναν Ἱεράρχη πού ἔχει Ὀρθόδοξο φρόνημα, Ἐκκλησιαστική Παιδεία, ζηλωτή τῶν Πατρικῶν παραδόσεων, θερμουργό Ἱεροκήρυκα, Πνευματικό Πατέρα σαράντα καί πλέον κληρικῶν, πού ἀντιτίθεται στόν Οἰκουμενισμό καί στήν Νέα Ἐποχή. Ἐδῶ γιά τόν Μητροπολίτη μας ἰσχύουν τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν» (Α΄ Κορ. 4, 10).
Κατηγορεῖτε ἕναν Ἐπίσκοπο «ἀνεπίληπτον… νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτήν, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ᾿ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον…» (Α΄ Τιμ. 3, 2-3). Ἀλήθεια, δέν μποροῦμε νά διανοηθοῦμε πώς φθάσατε ἐσεῖς ὡς Ἐπίσκοπος νά ἐκφράζεστε μέ τόσο σκληρά λόγια, γι’ αὐτούς πού δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ «Κρέμασμα θέλουν ἔμ, τί; Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κανόνες. Ὅπου δέν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος». Καί σείς πάτερ Ἰωάννη ὑβρίζετε ὅσους δέν ἐμβολιάστηκαν καί τούς ὀνομάζετε «ψευτοομολογητές» καί «ἀνηθίκους».
Ἰλιγγιά ὁ νοῦς μας, ὅταν συνειδητοποιοῦμε ὅτι τέτοια λόγια ἑνός Ἐπισκόπου καί ἑνός κληρικοῦ κρύβουν ἐμπάθεια, κακότητα, σκληροκαρδία, ἄρνηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον, ἀκύρωση τοῦ Εὐαγγελίου. Μιμεῖστε τούς παπικούς τοῦ Μεσαίωνα, πού μέ τήν Ἱερά Ἐξέταση ἔριχναν στήν πυρά ὅσους δέν συμφωνοῦσαν μαζί τους, καθώς ἐπίσης μιμεῖστε καί τούς τζιχαντιστές καί ὅλους ἐκείνους πού ἐμφοροῦνται ἀπό φανατισμό καί μισαλλοδοξία.
Μέ την χάρη τοῦ Θεοῦ δέν θά ἐμβολιαστοῦμε, Σεβασμιώτατε καί πάτερ Ἰωάννη. Γιά ποιούς λόγους;
  • γιατί ὅλα τά ἐμβόλια κατά τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι λουσμένα στά αἵματα ἀθώων ἐμβρύων,
  • γιατί καταστρατηγεῖται τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας,
  • γιατί ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα Δημοκρατική. Εἶπε κάποιος σοφός: «Ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τούς Τούρκους καί σκλαβωθήκαμε ἀπό τόν κορονοϊό μετά ἀπό 200 χρόνια»
  • γιατί δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε τά «ἀργυρώνητα» κοπροκάναλα, τά ὁποῖα ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ πολεμοῦν τούς μή ἐμβολιασμένους, διαφημίζουν τά ἐμβόλια καί ἀναλίσκονται σέ μιά πεθαμενολογία, πολύ δέ περισσότερο ὅταν ἡ πολεμική αὐτή στρέφεται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἁγίων Μυστηρίων.
  • γιατί ζοῦμε τήν ἀπολυταρχία, τήν ὑγειονομική δικτατορία καί τήν θεοποίηση τῆς ἐπιστήμης καί τῆς ὑγείας. Στήν ἀπό 28/11/2021 ἐμπεριστατωμένη μελέτη τοῦ πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου (Ἰατρός – Ψυχίατρος καί Διδάκτωρ Βιοηθικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν), ἀναφέρεται ὅτι: ἡ ἐπιστήμη δὲν εἶναι αὐτόνομη. Εἶναι φυσικὴ συνέπεια τοῦ κατ’ εἰκόνα, δώρημα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπον γιὰ τὴν ἀνάψυξή του, λόγῳ τῶν συνεπειῶν, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν παράχρηση τοῦ αὐτεξουσίου του στὸν Παράδεισον. ὁ Κύριος »ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ, καὶ ἰατρὸν ἔκτισε καὶ μυρεψόν καὶ φάρμακα ἐκ γῆς (Σοφία Σειράχ, 38, 1-9)». ἡ αὐτόνομη ἐπιστήμη καταντᾶ σὲ »αὐτονομία πλάνης (Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος 39, 7, P.G. 36,341c)», δηλαδή εἰδωλολατρεία κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο.
  • γιατί δέν ἀπαρνούμαστε τόν Παντοδύναμο Θεό καί δέν φοβόμαστε ἕναν κορονοϊό,
  • γιατί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἑτοιμάζεται ἡ Παγκόσμια Δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἐμεῖς θά ἀκολουθήσουμε τήν προτροπή τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ «Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω· κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμί σᾶς ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς μέλλει· δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δυὸ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δυὸ νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε.»
Σᾶς παρακαλῶ ἱκετευτικῶς:
1ον. Νά ζητήσετε δημοσίως συγνώμη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, γιά νά σᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός. Τούς ἀσθενεῖς δέν τούς μαστιγώνουμε ἀλλά τούς σεβόμαστε, τούς τιμοῦμε καί προσευχόμαστε γιά αὐτούς διότι ἡ ἀσθένεια εἶναι μεγάλη δοκιμασία.
2ον. Νά σταματήσετε νά κατακρίνετε τούς ἀνεμβολίαστους καί νά μήν διχάζετε τόν Ἑλληνικό Λαό. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶπε τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά σέ ἕναν σεμνό ἄνθρωπο «μετά τόν θάνατό μου θά ἔλθει ἐμφύλιος πόλεμος στήν Ἑλλάδα».
3ον. Νά μελετήσετε σᾶς παρακαλῶ τόν ὓμνον τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καθώς ἐπίσης καί τίς τρεῖς Καθολικές Ἐπιστολές τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, γιά νά ἀποκτήσετε «σπλάχνα οἰκτιρμοῦ» (Κολ. 3, 12), γιά νά βιώσουμε τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως καί τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Μετά Σεβασμοῦ
Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς
Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μην λυπείσθαι, ουκ απέθανεν ο Ιερεμίας αλλά καθεύδει… 40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ιερεμίου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως τελέσθηκε απόψε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μαγαλοπόλεως Ιερεμίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας...

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο μοναχισμός αποτελεί για την Εκκλησία μας την αδιάκοπη εδώ και είκοσι αιώνες μοναδική πολιτεία, την οποία, λάμπρυναν, σε όλες...

Λιβανωτός εὐγνωμοσύνης ἀπό τήν Φωκίδα στήν μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος κυροῦ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

Λιβανωτός εὐγνωμοσύνης ἀπό τήν Φωκίδα στήν μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος κυροῦ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ἐπί τῷ τεσσαρακονθημέρῳ μνημοσύνῳ αὐτοῦ. «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν...

Χωρίς Θεό ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυστυχισμένος

Τήν Κυριακή 23 Ἰανουαρίου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἀγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας χοροστάτησε στόν...

«Κάθε μέρα να λέμε: «Δόξα σοι ὁ Θεός»

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ λειτούργησε σήμερα Κυριακή 23/1/22 στο ιερό παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Επισκοπείο και στο κήρυγμά του...

«Σήμερα ο τυφλός μας άνοιξε τα μάτια με το παράδειγμά του»

Σε ένα πανέμορφο λευκό τοπίο και παρά το τσουχτερό κρύο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σπηλαίου Γρεβενών. Στο κήρυγμά...

Νέα στοιχεία στην υπόθεση του ιερέα

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πορνογραφικού υλικού, δεν υπάρχει το παραμικρό που να αποδεικνύει ότι υπήρξε μεταξύ του ιερέα και της ανήλικης βιασμός ή ερωτική...

Πατήρ Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων ο Φθιώτιδος Συμεών

Ποιμαντική, προσκυνηματική και ευχετική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας Φανερωμένης Ξυνιάδος. Τον Σεβασμιώτατο συνόδευε ο Άγιος Πρωτοσύγκελλος...

Ποιμαντικές ἐπισκέψεις Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνέχισε τῆς ποιμαντικές του ἐπισκέψεις στήν Μητροπολιτική του περιφέρεια ὡς ἑξῆς: Ἀρχικά τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ὑμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου...

† Συναξάρι τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κλήμεντος, ἐπισκόπου ᾿Αγκύρας, καί τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀγαθαγγέλου (+ 23 Ἰανουαρίου)

῾Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ο Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κλήμης καταγόταν ἀπό τήν Ἄγκυρα, ἀπό πατέρα Ἐθνικό καί μητέρα Χριστιανή, πού...
video

Κυριακή του τυφλού: Γιατί δεν γίνονται πάντα θαύματα

Κυριακή του τυφλού: Γιατί δεν γίνονται πάντα θαύματα; «Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ έστιν». Τα αδύνατα για τους ανθρώπους, είναι κατορθωτά...

O Tυφλός της Ιεριχώ – +Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία

Λίγα λόγια θά σᾶς πῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, πάνω στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή καί παρακαλῶ νά τά ἀκούσετε. Τό Εὐαγγέλιο μᾶς εἶπε σήμερα γιά...

Η οικογένεια και τα άτομα με ειδικές ανάγκες – Κυριακή ΙΔ’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...τυφλὸς τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν...» (Λουκᾶ 18,35) Ἡ εἰκόνα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὴν ὁποίαν παριστάνει ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι, ὅπως...

Ημέρα τιμής και μνήμης του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος στη γενέτειρά του

Στη γενέτειρά του, στο Πεταλίδι Μεσσηνίας και στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, τιμήθηκε το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 η μνήμη του οσιακώς βιώσαντος...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στην Καρδίτσα για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Τιμοθέου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης, η μνήμη του Αποστόλου Τιμοθέου, ημέρα...