του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας 

Σύμφωνα τήν γνώμη τῶν ἁγίων Πατέρων καί τῆς ἱερᾶς παράδοσης ὁ διάβολος δέν εἶναι κάτι τό ἀφηρημένο καί ἀνύπαρκτο, παρότι αὐτό ἐπιδιώκει νά πείσει τούς ἀνθρώπους ὅτι δέν ὑπάρχει1, ἀλλά εἶναι ἕνα πρόσωπο πού δημιουργήθηκε ἀπό τό Θεό ὡς ἄγγελος ἀλλά ἔχασε τήν κοινωνία μαζί του λόγω τῆς ὑπερηφάνειας ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί μετετράπη σέ σκοτεινό πνεῦμα, μέ τήν ὀνομασία διάβολος2. Ὁ διάβολος, ὡς πρόσωπο, ἔχει αὐτεξούσιο, δηλαδή ἐλευθερία, τήν ὁποία δέν παραβιάζει, οὔτε καταργεῖ ὁ Θεός.

Αὐτός ὅμως ὡς μισόκαλος ἐξακολουθεῖ νά γεννᾶ τό κακό διαπράττοντας τό καταστροφικό του ἔργο καί μάλιστα ἀπό τή στιγμή τῆς ἐμφάνισης τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ βιβλική καί πατερική παράδοση, ἔξω ἀπό κάθε θεωρητική καί ἠθική θεώρηση τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, μιλᾶ γιά τόν πονηρό ἀντίπαλο τοῦ Θεοῦ καί αἰώνιο ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτός εἶναι ὁ Βεελζεβούλ στόν ὁποῖο ἐνδημεῖ μέσα του μόνο ἡ ἄρνηση καταστρέφοντας καί νεκρώνοντας τά πάντα, γιατί εἶναι πνεῦμα νεκρότητας κατ’ ἀποβολή τῆς ὄντως ζωῆς.

Συνεπῶς ὁ διάβολος δέν εἶναι μιά ἀφηρημένη ἀλλά συγκεκριμένη ὀντότητα καί ὕπαρξη. Εἰσέρχεται μέ τήν ὕβρη, τήν ἔπαρση καί τήν πλάνη στήν ἱστορία, ὡς θεοκτόνος καί ἀνθρωποκτόνος, ἐνδεδυμένος τήν ἀπάτη καί τό ψέμα τοῦ μηδενός. Στόχος του εἶναι νά παρωδεῖ καί νά περιπαίζει τή δημιουργία καί τόν ἄνθρωπο. Τά πάθη, ἡ ἁμαρτία, καί ὁ θάνατος εἶναι τά κακά πού ἐκεῖνος γεννᾶ διά μέσου τῆς διαστροφῆς καί τοῦ μίσους του καί πάνω σέ αὐτά ἀσκεῖ τήν ἐξουσία καί τήν κυριαρχία του. Τό κακό δέν εἶναι τό σύνολο τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, ἀλλά ἕνας δραστήριος πειρασμός πού ἔχει τή ρίζα του στή δαιμονική ἀρχή, σέ μία ἀρχή δηλαδή ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τή φύση του.

Οἱ δαίμονες δέν δημιουργήθηκαν δαίμονες ἀπό τό Θεό ἐξ ἀρχῆς, γιατί ὁ Θεός δέν δημιούργησε τό κακό, ἀφοῦ τά πάντα ἐποίησε καλά λίαν, ἀλλά προῆλθαν ἀπό τή βούληση καί ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή καί τά κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων δημιουργήθηκαν ἄκακοι κατά τήν οὐσία καί τή φύση τους, ἐλεύθεροι, ἀνεξάρτητοι καί αὐτεξούσιοι κατά τή θέληση καί ἐπιθυμία τους, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τούς ἀγγέλους. Κατόπιν ὅμως τῆς ἑκούσιας πτώσης ἕνεκα τῆς ἀλαζονείας των τά λεπτά, ἀερώδη καί ἀμίαντα σώματά τους μεταβλήθηκαν σέ σκοτεινά, ὑλικά καί ἐμπαθῆ.

Ἡ Παλαιά Διαθήκη μᾶς πληροφορεῖ πώς οἱ δαίμονες κατά τή δημιουργία τους ἀποτελοῦσαν ἕνα ὁλόκληρο τάγμα, τό δέκατο τάγμα τοῦ Ἑωσφόρου καί εἶναι πολυάριθμοι διακρινόμενοι σέ ὁμάδες καί τάξεις. Τό πλῆθος τῶν δαιμόνων καί ἡ διάκρισή τους σέ ὁμάδες καί διαβαθμίσεις, ὅπως καί στά ἄλλα τάγματα τῶν ἀγγέλων, στηρίζεται στήν πολυωνυμία καί στό ἔργο τους. Ὄντες λοιπόν οἱ δαίμονες πολυάριθμοι καί ποικιλώνυμοι ἀγωνίζονται νυχθημερόν γιά τήν ματαίωση τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Μή μπορώντας ὅμως νά βλάψουν κατευθείαν τό Θεό, στρέφονται πρός τό δημιούργημά του, τόν ἄνθρωπο καί τόν πολεμοῦν μέ μεγάλη μανία, θολώνοντας τίς βουλές των, προξενώντας πειρασμούς. Ἐπιχειροῦν νά κάνουν τά πάντα γιά νά τραυματίσουνε τόν ἄνθρωπο, διά μέσου τῶν παθῶν καί τῶν θλίψεων, φέρνοντας ἐμπόδια στήν προσευχή. Μετέρχονται τόσους πολλούς τρόπους, ὥστε ἐάν ὁ Θεός εἶναι ὁ Ὤν, ὁ διάβολος θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ὡς ὁ μετασχηματιζόμενος.

******

1 Χριστοδούλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος, Ἡ ἀλήθεια γιά τά μάγια, Χρυσοπηγή 2006. σελ. 46-47.
2 Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Θρησκειῶν, τόμ. 1ος ἔκδοση. Ἀλκύων, Ἀθήνα 1994, σελ. 106. « τό ὄνομα «Διάβολος», ἔχει ἑλληνική προέλευση καί σημαίνει κανονικά «συκοφάντης». Τό ἀποκαλυπτικό ἔργο «Βιβλίο τοῦ Ἐνώχ» περιγράφει τήν ἐξέγερση μίας μερίδας ἀγγέλων, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Λούτσιφερ, ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί τῶν ὑποταγμένων σέ αὐτόν ἀγγέλων. Στό ἀγώνα μεταξύ τῶν ἀγγέλων πού ἀκολουθεῖ, ὁ Λούτσιφερ καί οἱ δυνάμεις πού συμμαχῆσαν μαζί του διώκονται ἀπό τόν ἀρχάγγελο Μιχαήλ ἀπό τόν οὐρανό. Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς ἀναφέρει πώς ὁ διάβολος «ἔπεσε σάν ἀστραπή ἀπό τόν οὐρανό».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μαντινείας Ἀλέξανδρος: Ἐπιστροφή καί καλλιέργεια τῆς γῆς

Τό Σάββατο 11 Ἰουλίου 2020 ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, μέ Κληρικούς καί ἐθελοντές πολῖτες, πραγματοποίησε τή συγκομιδή τῆς πατάτας, ὅπως κάθε...

Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Λήμνου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος με αφορμή την ιερά μνήμη του νεοφανούς Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και διορατικού, ιερούργησε στον...

Ετήσιο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Ανακοινώνεται, ότι την Δευτέρα 27 Ιουλίου συμπληρώνεται ένα έτος από την αιφνίδια εκδημία του Mακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου (Πρωτοπαπά). Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με...

Η Ιερά Σύνοδος για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει την απογοήτευσή Της, την έντονη διαμαρτυρία Της και τον προβληματισμό Της για την μετατροπή του Ιερού...

Η Γερόντισσα της Κρήτης χάρισε το μαντήλι της στον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδος Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Ιεράς Μονής Κουδουμά ευρέθη στην Κρήτη για λίγες ημέρες, προς τιμήν...

Τοποθέτηση λειψάνων στο αρχιερατικό μνημείο

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στον κοιμητηριακό Ιερό Ναό Νεαπόλεως. Μετά την Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα των...

Τριακονταετές μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Δημητρίου

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης τίμησε κλήρος και λαός, τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας κυρό Δημήτριο, επί τη συμπληρώσει τριάντα χρόνων από την εις Κύριον εκδημία του...

Μητροπολίτης Πέτρας Δημήτριος: Ένας αληθινός Επίσκοπος

Η επιμνημόσυνος ομιλία Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη συμπληρώσει 30 ετών από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας κυρού Δημητρίου «Κύκλῳ τῆς...

Μητρ. Χαλκίδος: Θλιβερή και επώδυνη η είδηση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος ερωτηθείς από δημοσιογράφο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ», σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, δήλωσε τα παρακάτω· Θλιβερή...

Αγρυπνία εις μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 τελέστηκε πανηγυρική Αγρυπνία στην Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, εις μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, προεξάρχοντος του...

Επαναλειτουργία Ι.Μ Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, κουρά Μοναχού και εις Διάκονον χειροτονία

Χαρμόσυνη ημέρα ήταν η Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 για την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, καθώς επαναλειτούργησε, ύστερα από 130 χρόνια, η Ιερά Μονή...

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εόρτασε η Πέρθη τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας εόρτασε τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στη μοναδική εκκλησία, τιμωμένη επ' ονόματι του Οσίου,...

Κορίνθου Διονύσιος: Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία

Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, χθες Κυριακή πλαισιούμενος από τους Πανοσ. Αρχιμ. π. Αρκάδιο...

Επίσκοπος Μελόης: Να παραδειγματιστούμε από το φιλότιμο του Αγίου Παϊσίου

Να βάλουν στην άκρη το «εγώ» τους και ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου, προτάσσοντας το φιλότιμο και την ανιδιοτελή αγάπη, προέτρεψε τους πιστούς...

Ο Φιώτιδος από το μπαλκόνι της Ρούμελης (Κουμαρίτσι) για την Αγία Σοφία και την απόφαση του Τούρκου Προέδρου

«Αγαπητοί  μου Πατέρες και αγαπητοί μου Αδελφοί,  Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Κουμαρίτσι, σε αυτό το μπαλκόνι της Ρούμελης, σε αυτό το μπαλκόνι της Οίτης, σε...