του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας 

Σύμφωνα τήν γνώμη τῶν ἁγίων Πατέρων καί τῆς ἱερᾶς παράδοσης ὁ διάβολος δέν εἶναι κάτι τό ἀφηρημένο καί ἀνύπαρκτο, παρότι αὐτό ἐπιδιώκει νά πείσει τούς ἀνθρώπους ὅτι δέν ὑπάρχει1, ἀλλά εἶναι ἕνα πρόσωπο πού δημιουργήθηκε ἀπό τό Θεό ὡς ἄγγελος ἀλλά ἔχασε τήν κοινωνία μαζί του λόγω τῆς ὑπερηφάνειας ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί μετετράπη σέ σκοτεινό πνεῦμα, μέ τήν ὀνομασία διάβολος2. Ὁ διάβολος, ὡς πρόσωπο, ἔχει αὐτεξούσιο, δηλαδή ἐλευθερία, τήν ὁποία δέν παραβιάζει, οὔτε καταργεῖ ὁ Θεός.

Αὐτός ὅμως ὡς μισόκαλος ἐξακολουθεῖ νά γεννᾶ τό κακό διαπράττοντας τό καταστροφικό του ἔργο καί μάλιστα ἀπό τή στιγμή τῆς ἐμφάνισης τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ βιβλική καί πατερική παράδοση, ἔξω ἀπό κάθε θεωρητική καί ἠθική θεώρηση τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, μιλᾶ γιά τόν πονηρό ἀντίπαλο τοῦ Θεοῦ καί αἰώνιο ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτός εἶναι ὁ Βεελζεβούλ στόν ὁποῖο ἐνδημεῖ μέσα του μόνο ἡ ἄρνηση καταστρέφοντας καί νεκρώνοντας τά πάντα, γιατί εἶναι πνεῦμα νεκρότητας κατ’ ἀποβολή τῆς ὄντως ζωῆς.

Συνεπῶς ὁ διάβολος δέν εἶναι μιά ἀφηρημένη ἀλλά συγκεκριμένη ὀντότητα καί ὕπαρξη. Εἰσέρχεται μέ τήν ὕβρη, τήν ἔπαρση καί τήν πλάνη στήν ἱστορία, ὡς θεοκτόνος καί ἀνθρωποκτόνος, ἐνδεδυμένος τήν ἀπάτη καί τό ψέμα τοῦ μηδενός. Στόχος του εἶναι νά παρωδεῖ καί νά περιπαίζει τή δημιουργία καί τόν ἄνθρωπο. Τά πάθη, ἡ ἁμαρτία, καί ὁ θάνατος εἶναι τά κακά πού ἐκεῖνος γεννᾶ διά μέσου τῆς διαστροφῆς καί τοῦ μίσους του καί πάνω σέ αὐτά ἀσκεῖ τήν ἐξουσία καί τήν κυριαρχία του. Τό κακό δέν εἶναι τό σύνολο τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, ἀλλά ἕνας δραστήριος πειρασμός πού ἔχει τή ρίζα του στή δαιμονική ἀρχή, σέ μία ἀρχή δηλαδή ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τή φύση του.

Οἱ δαίμονες δέν δημιουργήθηκαν δαίμονες ἀπό τό Θεό ἐξ ἀρχῆς, γιατί ὁ Θεός δέν δημιούργησε τό κακό, ἀφοῦ τά πάντα ἐποίησε καλά λίαν, ἀλλά προῆλθαν ἀπό τή βούληση καί ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή καί τά κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων δημιουργήθηκαν ἄκακοι κατά τήν οὐσία καί τή φύση τους, ἐλεύθεροι, ἀνεξάρτητοι καί αὐτεξούσιοι κατά τή θέληση καί ἐπιθυμία τους, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τούς ἀγγέλους. Κατόπιν ὅμως τῆς ἑκούσιας πτώσης ἕνεκα τῆς ἀλαζονείας των τά λεπτά, ἀερώδη καί ἀμίαντα σώματά τους μεταβλήθηκαν σέ σκοτεινά, ὑλικά καί ἐμπαθῆ.

Ἡ Παλαιά Διαθήκη μᾶς πληροφορεῖ πώς οἱ δαίμονες κατά τή δημιουργία τους ἀποτελοῦσαν ἕνα ὁλόκληρο τάγμα, τό δέκατο τάγμα τοῦ Ἑωσφόρου καί εἶναι πολυάριθμοι διακρινόμενοι σέ ὁμάδες καί τάξεις. Τό πλῆθος τῶν δαιμόνων καί ἡ διάκρισή τους σέ ὁμάδες καί διαβαθμίσεις, ὅπως καί στά ἄλλα τάγματα τῶν ἀγγέλων, στηρίζεται στήν πολυωνυμία καί στό ἔργο τους. Ὄντες λοιπόν οἱ δαίμονες πολυάριθμοι καί ποικιλώνυμοι ἀγωνίζονται νυχθημερόν γιά τήν ματαίωση τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Μή μπορώντας ὅμως νά βλάψουν κατευθείαν τό Θεό, στρέφονται πρός τό δημιούργημά του, τόν ἄνθρωπο καί τόν πολεμοῦν μέ μεγάλη μανία, θολώνοντας τίς βουλές των, προξενώντας πειρασμούς. Ἐπιχειροῦν νά κάνουν τά πάντα γιά νά τραυματίσουνε τόν ἄνθρωπο, διά μέσου τῶν παθῶν καί τῶν θλίψεων, φέρνοντας ἐμπόδια στήν προσευχή. Μετέρχονται τόσους πολλούς τρόπους, ὥστε ἐάν ὁ Θεός εἶναι ὁ Ὤν, ὁ διάβολος θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ὡς ὁ μετασχηματιζόμενος.

******

1 Χριστοδούλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος, Ἡ ἀλήθεια γιά τά μάγια, Χρυσοπηγή 2006. σελ. 46-47.
2 Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Θρησκειῶν, τόμ. 1ος ἔκδοση. Ἀλκύων, Ἀθήνα 1994, σελ. 106. « τό ὄνομα «Διάβολος», ἔχει ἑλληνική προέλευση καί σημαίνει κανονικά «συκοφάντης». Τό ἀποκαλυπτικό ἔργο «Βιβλίο τοῦ Ἐνώχ» περιγράφει τήν ἐξέγερση μίας μερίδας ἀγγέλων, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Λούτσιφερ, ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί τῶν ὑποταγμένων σέ αὐτόν ἀγγέλων. Στό ἀγώνα μεταξύ τῶν ἀγγέλων πού ἀκολουθεῖ, ὁ Λούτσιφερ καί οἱ δυνάμεις πού συμμαχῆσαν μαζί του διώκονται ἀπό τόν ἀρχάγγελο Μιχαήλ ἀπό τόν οὐρανό. Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς ἀναφέρει πώς ὁ διάβολος «ἔπεσε σάν ἀστραπή ἀπό τόν οὐρανό».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μοναχική κουρά στὴν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου

«Ἐνδύσασθε χιτῶνα τῆς σωτηρίας, ζώσασθε τὴν ζώνην τῆς σωφροσύνης, δέξασθε τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, τοὺς πόδας τοὺς νοητοὺς ὁπλίσατε, τῆς ἐγκρατείας τοῖς ὅπλοις, καὶ...

Ο Αρχιεπίσκοπος στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Πριν από λίγη ώρα κατέφτασε στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄,...

«Η αγάπη η αληθινή είναι ένα μαρτύριο»

Δύο μοναχικές μεγαλοσχημίες και την ρασοφορία μίας δοκίμου μοναχής τέλεσε σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Προχωρά η ανέγερση του Ι.Ν. Αγίου Ανανία – Συνεχίζονται οι προσφορές αγάπης

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Ανανία Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας, στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας στη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτου Δημητριάδος στην Παλαιά Ι.Μ. Παναγίας κάτω Ξενιάς

Την παλαιά, ιστορική και πληγωμένη από τους σεισμούς του 1980 Ιερά Μονή Παναγίας κάτω Ξενιάς επισκέφθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος,...

Ο Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων και οι συν αυτώ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια από τις ηρωικότερες χρονικές περιόδους της Εκκλησίας μας είναι η, σύντομη ευτυχώς, βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη...

Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ἀγγλικανοὶ ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων

«Ἡ πλειονότητα τῶν Γερμανῶν ἐπισκόπων καὶ ἐκπροσὼπων τῶν λαϊκῶν καθολικῶν ὀργανώσεων τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ­εὐλογίας τῶν γάμων μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου στὶς καθολικὲς...

Σύναξη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου πραγματοποιήθηκε η Σύναξη των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

«Συντήρηση φορητών εικόνων του τέμπλου και ξυλόγλυπτων έργων» του ιστορικού ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Εμμ. Παπά Σερρών

Στην φάση της υλοποιήσεως εισήλθε μετά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών η Προγραμματική Σύμβαση, η δεύτερη κατά σειρά που υπογράφθηκε στις 24 Μαρτίου...
video

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων. Έλαβε την ευλογία από τον Θεό ώστε να συνομιλήσει μαζί τους. Τους δέχθηκε με αγάπη παρόλο που ήταν άγνωστοι...

Ο Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου στον Μητροπολίτη Δημητριάδος

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο Δ/κτής της ΤΑΞΑΣ και Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής Π.Υ. Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Αντιπύραρχος Πα­να­γιώτης Παπανικολάου,...

«Ἡ Ἀγία Τριάδα στήν Δυτική Χριστιανοσύνη»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ διδάκτορος θεολογίας καί διδάσκοντος στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Σίσκου μέ τίτλο «Ἡ...

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις 25 Ιουνίου στην Ι. Μ. Αγάθωνος

Δεκτός σε ακρόαση υπό της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου έγινε σήμερα στα Πατριαρχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, προκειμένου...

«Η ζωή με και για τον Χριστό»

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, τελέσθηκε ο πέμπτος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ....