Το πρωί των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον όρθρο και τέλεσε πανηγυρική θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας ανέγνωσε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο των Χριστουγέννων.

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

«Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα».

Παγκόσμιος συναγερμός σήμερα, σύμπραξη καί συνεργασία οὐρανίων καί ἐπιγείων καί τό θαῦμα συντελεῖται. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί γεννᾶται ἐκ παρθένου. Ὁ ἄχρονος ἐν χρόνῳ, ὁ ἀχώρητος ἐν τόπῳ, ὁ ἀπερίγραπτος ἐν δούλου μορφῇ. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Γίνεται ἄνθρωπος γιά τόν ἀποκαταστήσει ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἐξέπεσε, ἀπό τή σχέση του μέ τόν Θεό καί τήν αἰώνια βασιλεία του. Γίνεται ἄνθρωπος γιά νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο αὐτά πού στερήθηκε μέ τήν παρακοή του, ὅλα τά ἀγαθά πού δημιούργησε γι᾽ αὐτόν. Ταπεινώνεται γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μέ ἐγωιστική ὑπεροψία πίστευσε πώς μπορεῖ νά γίνει ὅμοιος μέ τόν δημιουργό του χωρίς τή βοήθειά του καί κατεπάτησε τήν ἐντολή του.

Τό θαῦμα συντελεῖται στό φτωχικό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, γιατί ὁ Θεός-Πατήρ εὐδοκεῖ καί συγκατατίθεται, ὁ Υἱός καί Λόγος δέχεται νά κενωθεῖ καί νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος, καί ἡ Παρθένος Μαρία ὑπακούει μέ προθυμία καί ἀξιώνεται νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Τό θαῦμα συντελεῖται, γιατί ἡ ἀγάπη χάρη στήν ὁποία πραγματοποιεῖται τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο εἶναι ἕνα θαῦμα. Κάθε ἄλλος στή θέση τοῦ Θεοῦ δέν θά συγχωροῦσε τόν ἄνθρωπο πού τόν προσέβαλε καί τόν ἀγνόησε. Καί ὄχι μόνο δέν θά τόν συγχωροῦσε, ἀλλά ἀκόμη καί ἄν δέν ἐπεδίωκε νά τόν συντρίψει, εἶναι βέβαιο ὅτι δέν θά ἐνδιαφερόταν γι᾽ αὐτόν. Ὅμως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τό πλάσμα του ὑπερισχύει. Ἡ ἀγάπη τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ γιά τόν Πατέρα του μεταποιεῖται σέ ὑπακοή καί ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας Παρθένου γιά τόν Θεό μετασχηματίζεται σέ ταπεινή συγκατάθεση στό μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου, καί  τό θαῦμα συντελεῖται.

«Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα».

Τρία στοιχεῖα συμπράττουν γιά τό θαῦμα: ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπακοή καί ἡ ταπείνωση. Τρία στοιχεῖα τά ὁποῖα ὅμως εἶναι ἀλληλένδετα καί ἀδιάρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Γιατί χωρίς ταπείνωση δέν ὑφίσταται οὔτε ὑπακοή οὔτε ἀγάπη. Γιατί χωρίς ὑπακοή ἡ ταπείνωση εἶναι κενός λόγος καί ἡ ἀγάπη ἀνέφικτη πραγματικότητα. Γιατί χωρίς ἀγάπη δέν εἶναι δυνατή οὔτε ἡ ταπείνωση οὔτε ἡ ὑπακοή. Καί τά τρία αὐτά στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀναδεικνύει τό μέγα θαῦμα πού ἑορτάζουμε σήμερα εἶναι ἀναγκαῖα καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού θέλουμε νά προσεγγίσουμε τό «ξένον καί παράδοξον» μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, γιά ὅλους ἐμᾶς πού θέλουμε νά μετάσχουμε στό θαῦματῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο ἡ ἰδιοτέλεια καί ὁ ἐγωισμός ἔχουν περιθωριοποιήσει τήν ἀγάπη· σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο ἡ ὑπεροψία καί ἡ αὐτοπεποίθηση ἔχουν ἐκτοπίσει τήν ταπείνωση· σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη ἔχουν καταλύσει τήν ἔννοια τῆς ὑπακοῆς, καί ἡ κατασυκοφάντηση καί τῶν τριῶν, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ὑπακοῆς, ἔχουν ἀποξενώσει τούς ἀνθρώπους, ἔχουν διασπάσει τήν ἑνότητα τῆς κοινωνίας καί ἔχουν μετατρέψει τόν κόσμο μας σέ πεδίο μάχης, ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἀναγκαιότητα τῶν τριῶν αὐτῶν ἀρετῶν, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ὑπακοῆς, πού μποροῦν νά ἀναγεννήσουν τόν κόσμο μας, πού μποροῦν νά ἀναγεννήσουν τίς ψυχές μας, πού μποροῦν νά μᾶς κάνουν νά ζήσουμε πνευματικά καί οὐσιαστικά τά φετινά Χριστούγεννα, νά τά ζήσουμε μέ τόν Χριστό στήν ψυχή μας.

«Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα».

Σέ αὐτόν τόν Θεό πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς, ἄς ἀνοίξουμε τά φετινά Χριστούγεννα διάπλατα τίς ψυχές μας, ἀδελφοί μου. Ἄς τίς ἀνοίξουμε προσφέροντας τήν ἀγάπη μας στούς ἀδελφούς μας. Ἄς τίς ἀνοίξουμε ἀποδεχόμενοι μέ εἰλικρίνεια τήν ἀδυναμία καί τήν ἁμαρτωλότητά μας. Ἄς τίς ἀνοίξουμε μέ διάθεση καί ἀποφασιστικότητα νά ἀκολουθήσουμε στό ἑξῆς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Καί τότε θά γεννηθεῖ ὁ Χριστός καί στή δική μας ψυχή καί θά μᾶς ἀναγεννήσει στή δική του ζωή, πού εἶναι αἰώνια καί ἀληθινή.

Αὐτή εἶναι καί ὁλόθερμη πατρική μου εὐχή πρός ὅλους σας, ἀδελφοί μου, γιά τά φετινά Χριστούγεννα.

Διάπυρος πρός τόν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα Κύριον εὐχέτης.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...

«Χριστώ συνεσταύρωμαι»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή μετά την Ύψωση 20/9/2020 «Χριστώ συνεσταύρωμαι» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Διανύουμε την Κυριακή μετά την Παγκόσμιο Ύψωση του...

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...