ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Μαΐου 2021
 
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΤΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ
 
Ὁ Ἐντιμότατος κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος Δικηγόρος καί ἄρχων Ἀσηκρήτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ὑπογράφεται ἔχει ἀναλάβει αὐτοκλήτως τόν ρόλο τοῦ «κήνσορος» τῆς Ἐκκλησιστικῆς Δικαιοσύνης καί χωρίς γνώση τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν ἀποφαίνεται ex catedra, διότι ὡς γράφει, γιατί μέ τόν «θεσμό τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδσύνης καί τήν ἀξιοπρέπεια τῶν κληρικῶν δέν παίζεις».
 
Γιά νά ἐκφέρεις ὅμως γνώμη ἐπί δικαστικῶν θεμάτων πρέπει νά ἔχεις ὑπ’ ὄψιν σου τά πραγματικά περιστατικά καί τά σχετικά δικαστικά ἔγγραφα καί ὄχι ἕνα ὀλιγόλογο ἀνακοινωθέν. Τό λάθος τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Βαβούσκου εἰς τήν περίπτωση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου ἐπαναλαμβάνεται διότι εἰς τήν κριτική του παρέμβαση διά τάς Ἀνακοινώσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου «συνελήφθη» ἀγνοῶν ὅτι κατά παγίαν νομολογίαν τοῦ ΣτΕ ἡ πρόβλεψις τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας», διά τῆς ὁποίας μετ’ ἔγγραφον ἤ προφορικήν ἀπολογίαν ἐπιβάλλεται ἀργία 30 ἡμερῶν μετά ἤ ἄνευ ἐκπτώσεως ἀπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ὀφφικίου καί μέχρι 6 μηνῶν ἄν προεκλήθη σκανδαλισμός, ἐπιβάλλεται καί εἰς ἐγγάμους Πρεσβυτέρος καί Διακόνους. Ἑπομένως ἀπολύτως συννόμως ἐνήργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος ἐν προκειμένῳ.
 
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς ὁ Ἐντιμότατος κ. Βαβοῦσκος ἀγνοῶν τά κείμενα καί μή ἔχων γνώσιν τοῦ κατηγορητηρίου, ἀποφαίνεται καί πάλιν ἐσφαλμένως, διότι ἡ διαδικασία τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας» ἐπελέγη ὄχι ἀσφαλῶς διά τήν κατάγνωση αἱρετικῶν ἀπόψεων τοῦ Κληρικοῦ, ἀλλά διά τήν ἄκριτον δημοσίευσιν δίχα κανονικῆς εὐλογίας τοῦ Ποιμενάρχου του θεολογικοῦ κειμένου παρά τήν ὕπαρξη σχετικῆς ἐγκυκλίου ἐντολῆς αὐτοῦ. Συνεπῶς, ὑφισταμένης κανονικῆς προβλέψεως διά τήν ἀπείθειαν καί καταφρόνησιν τοῦ οἰκείου αὐτοῦ Ποιμενάρχου καί πρόκλησιν σκανδαλισμοῦ, πού ἀποτελεῖ παρεπόμενο ἀδίκημα βασικοῦ τοιούτου, διά τοῦ Η΄ Κανόνος τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, νομίμως ἐφηρμόσθη ἡ διάταξις τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας», πού σαφῶς προβλέπει καί τήν ἔκπτωση ἀπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου, τήν ὁποία προδήλως ἀγνοεῖ ὁ κ. Βαβοῦσκος. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἀφαίρεση τῆς πνευματικῆς πατρότητος, αὐτή δέν ἐπεβλήθη ὡς κανονική ποινή, ἀλλ’ ὡς πνευματικό μέτρο καί διά πνευματικούς λόγους, πού ἐκφεύγουν τῆς δικανικῆς κρίσεως καί ἀνήκουν εἰς τήν θεόθεν ἐξουσία τοῦ Ἐπισκόπου, ὡς διαδόχου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, κατά τό Κυριακόν Λόγιον «Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον…».
 
Ἑπομένως, ἡ ἄσκησις κανονικῆς διώξεως διά τάς αἱρετικάς κακοδόξους θέσεις τοῦ κατηγορουμένου πλέον Ἱερομονάχου, ἀφορᾶ σέ ἕτερο Κανονικό ἀδίκημα καί σέ ἕτερα πραγματικά περιστατικά, γιά τά ὁποῖα δέν ἔχει ὑπάρξη δικανική κρίσις οἱουδήποτε βαθμοῦ καί γιά τά ὁποία ὑφίσταται σαφεστάτη κανονική πρόβλεψις ὑπό πλήθους ἱερῶν κανόνων, πού ἀναφέρονται εἰς τήν ἄσκησιν τῆς κανονικῆς διώξεως τἠν ὁποίαν ἀγνοεῖ ὁ ἀποφαινόμενος κ. Βαβοῦσκος!!!
 
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν καθύβρισιν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀσφαλῶς καί ὑφίσταται κανονική πρόβλεψις, τήν ὁποία ἀγνοεῖ ὁ κ. Βαβοῦσκος, κολάζεται ὡς ἡ βλασφημία κατά τοῦ Παναγίου Θεοῦ τοῦ ἐνοικοῦντος εἰς τούς ἁγίου Του καί θεώσαντος αὐτούς. Ἡ κανονική πρόβλεψις καί κατάγνωσις τῶν κανονικῶν ἐγκλημάτων, δέν ἑδράζεται ὡς ἐσφαλμένως θεωρεῖ ὁ κ. Βαβοῦσκος μόνον ἐπί τῶν Ἱ. Κανόνων, ἀλλά καί ἐπί τῶν Γραφικῶν Λογίων, πού ἀποτελοῦν γιά τήν Ἐκκλησία κανόνες δικαίου. Ἑπομένως ὁ Ἐντιμότατος κ. Βαβοῦσκος χωρίς γνώση τῶν δικαστικῶν κειμένων καί τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν ἀποφαίνεται.
 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Λιτανεία του Απ. Παύλου στην Καβάλα στην διακριτική ευχέρεια του Χαρδαλιά

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και σε συνέχεια κοινής συνεντεύξεως τύπου που παρεχώρησαν ο Σεβ....

Εφραίμ: Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου

Για κρίσιμες ώρες μιλούν οι γιατροί – Παρά τα σημάδια σταθεροποίησης, σήμερα το απόγευμα υπέστη σηπτικό σοκ Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες η υγεία του...
video

Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί;

Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί; Πολύς λόγος γίνεται για το αν θα πλανηθούν οι εκλεκτοί. Πολύς λόγος γίνεται για ορισμένα «εδάφια» της Αγίας Γραφής...

Η Εξόδιος Ακολουθία του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου Εγκλειστριώτου

Με τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη, σε κλίμα βαθύτατου πένθους και έντονης συγκίνησης, προπέμφθηκε στην αιωνιότητα, το απόγευμα της Τρίτης, 15 Ιουνίου 2021, ο μακαριστός...

Ἅγιος Παΐσιος: «Νά δοξάσετε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἐπιστήμης»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ λόγος αὐτός πού ἔθεσα στήν ἐπικεφαλίδα τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι λόγος τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό μιά ἐπιστολή,...

ΚΖ΄ Παύλεια : «Η προσφορά των γυναικών στην Επανάσταση». Ημερίδα πρεσβυτερών και μητέρων κληρικών.

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Τρίτη 15 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Μία ακόμη δέσμευση του υλοποίησε ο Φθιώτιδος Συμεών

Τα 149 παιδιά και τους γονείς τους, που φιλοξενούνται προσωρινά στον προσφυγικό καταυλισμό των Θερμοπυλών, επισκέφτηκε για πρώτη φορά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ....
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...