Ἀπὸ τὰ παλιά-παλιὰ τὰ χρόνια ἡ γειτνίασή μας μὲ τοὺς Τουρκαλβανοὺς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἰδιαίτερα φιλική. Αὐτὸς ὁ περίεργος λαὸς πολλὰ κακὰ προξένησε στὸν ἑλληνικὸ λαό. Ποτὲ δὲν φέρθηκε φιλάνθρωπα πρὸς τοὺς Ἕλληνες. Ὅσα καὶ νὰ προσφέρης σ᾽ αὐτὴν τὴν ἀρβανίτικη φάρα, ἀκόμη καὶ τὰ μάτια σου νὰ δώσης, ὄχι εὐχαριστῶ δὲν θ᾽ ἀκούσης, ἀλλὰ πολλὰ κακὰ θὰ σοῦ ἀνταποδώση. Ἅπλωσαν τὴν τράτα τους σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Καὶ στὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα νησιὰ θὰ συναντήσης αὐτὸν τὸν λαὸ μὲ κατακτητικὲς διαθέσεις. «Ναί, σοῦ λέει, σήμερα εἶναι δικά σου, ἀλλὰ αὔριο θὰ γίνουν δικά μου.» Ἀνέτοιμη ἡ Ἑλλάδα νὰ δέχεται τέτοιες ὀρδὲς στὸν χῶρο της. Αὐτοὶ δὲν ἔρχονται νὰ δουλέψουν, ἔρχονται νὰ κατακτήσουν. Πατᾶνε αὐτὴν τὴν γῆ τῶν πατέρων μας μὲ πολὺ θράσος καὶ ἀναίδεια. Χαμηλὰ τὰ μεροκάματά τους, ἀλλὰ τὰ φρονήματά τους ὑψηλὰ καὶ ἀνθελληνικά.

Ὁ Ἄθωνας εἶναι ἕνα λαμπρὸ ὄρος μέσα στοῦ Αἰγαίου τὰ νερά. Ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ δύο ἄλλα πόδια τῆς Χαλκιδικῆς. Ἔχει φωτεινὸ οὐρανό. Ἔχει ὄμορφους τόπους, καταστόλιστους ἀπὸ τοὺς ἐγκαταβιώσαντες ἁγίους πατέρες. Τὰ τελευταῖα χρόνια ὅμως, μὲ τοὺς κατακτητὲς Ἀλβανούς, καταχνιὰ πλάκωσε τὸ Ὄρος. Βαπτισμένοι καὶ ἀβάπτιστοι, χωρὶς διαπιστευτήρια, κατακλύζουν τὸν ἱερὸ τόπο. Ἐπιχειρήσεις ἀνοίξανε καὶ κουμαντάρουνε οἱ Ἀλβανοὶ στὸν Ἄθωνα.

Ἅγιοι πατέρες, ὅπου Ἀλβανός, ἀκολασία, ἐγκληματικότητα, κλεψιά, ψευτιὰ καὶ ἀτιμία· ἀθεΐα καὶ βλασφημία καὶ ἐκμετάλλευση. Ἡ ραθυμία τῶν μοναχῶν κρατάει στὰ κελλιά τους αὐτοὺς τοὺς ψωριάρηδες Ἀλβανούς, νὰ κάνουν τὶς δουλειές τους, καὶ αὐτοὶ νὰ τραβᾶνε τὸν ναργιλὲ τῆς ἁμαρτίας. Δὲν γίνεται μοναχός, καὶ μάλιστα σὲ νεαρὴ ἡλικία, νὰ μὴ κοπιάζη, νὰ μὴ βρίσκεται ἐκτεθειμένος στὸν παγετὸ τῆς νύχτας καὶ στὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας. Ἡ ζωὴ τῶν Ἀλβανῶν στὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι «ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοί». Ἡ ζωή τους εἶναι μιὰ ἀπόλυτη ἀσχημία, εἶναι τόση ἡ ἀναισχυντία τους, ποὺ κινδυνεύεις στὶς ὁδοιπορίες αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τόπου. Πρέπει τώρα ποὺ θὰ σαρακοστέψουμε γιὰ τὴν γιορτὴ τῆς Παναγίας, νὰ σαρακοστέψουμε καὶ ἀπὸ ἄλλα πράγματα, καὶ νὰ ἀπομακρύνουμε κάθε βδελυκτὸ Ἀλβανὸ ἀπὸ τοῦ Ὄρους τὰ μπαΐρια καὶ ἀπὸ τὶς κατοικιὲς τῶν μοναχῶν. Νὰ σταματήσουν οἱ εὐκαιρίες καὶ οἱ ἀφορμὲς νὰ διαπομπευώμαστε μεταξὺ τῶν ἐργαζομένων Ἑλλήνων. Τὰ γνωρίζουν ὅλα οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ δὲν ὁμιλοῦνε, γιατὶ βρίσκουν ἰσχυρότερους τοὺς Ἀλβανοὺς στὸν τόπο αὐτὸν ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς τους. Πρέπει μέχρι τὴν γιορτὴ τῆς Παναγίας νὰ ἀπελαθοῦν ὅλοι, γιὰ νὰ σταματήση ἡ διαπόμπευση καὶ ὁ διασυρμὸς τοῦ Ὄρους. Λεφτὰ νὰ παίρνουν καὶ τὰ κάνουν ὅλα. Λεφτὰ νὰ παίρνουν καὶ μᾶς θάβουν ὅλους. Λεφτὰ νὰ παίρνουν καὶ ἐπαγγέλονται κάθε δουλειὰ καὶ κάθε ἀνοσιουργία καὶ ἀκολασία. Δὲν γράφω φαντασίες. Γράφω αὐτὰ ποὺ ξώφαλτσα ἀκούω ἀπὸ παλιοὺς καὶ νέους Ἕλληνες, ποὺ ἐργάζονται σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ ἀληθινὰ μερικοὶ πονοῦν κιόλας γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ὄρους. Ἂς γίνουν λιγώτερες δουλειὲς ἢ ἂς μὴ γίνουν καθόλου, ἀρκεῖ νὰ μείνη ὁ τόπος ἅγιος, ἀμίαντος καὶ ὄχι μὲ μολυσμοὺς σαρκὸς καὶ πνεύματος. Τὰ κασιδιαμένα αὐτὰ πρόβατα, ἢ μᾶλλον οἱ κασιδιασμένοι αὐτοὶ λύκοι, πρέπει νὰ ἀπελαθοῦν ἀπὸ τὸν Ἄθωνα.

Πατέρες καὶ ἀδελφοί, τὸ καράβι τοῦ Ἄθωνα μπάταρε καὶ παίρνει νερὰ ἀπὸ παντοῦ. Μὴν ἐθελοτυφλοῦμε καὶ μὴ χαριζώμαστε, γιατὶ αὐτοὶ σὲ λίγο θὰ μᾶς φουρκίσουν. Οἱ Καρυὲς εἶναι τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἀντίχριστου αὐτοῦ λαοῦ. Εὐθὺς ὡς πλησιάζης, ὀσφραίνεσαι τὴν δυσοσμία αὐτήν, τοῦ τσιγάρου, τοῦ ποτοῦ, καὶ βλέπεις τὰ ἀχόρταγα μάτια καὶ τὰ ἀκόλαστα, καὶ λὲς ἄθελά σου «Παναγία μου, ποὺ εἶσαι στὸ κέντρο αὐτῆς τῆς μικρῆς πολίχνης, ἔξελθε ἀπ᾽ τὸ θρονί σου καὶ σύντριψον αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. Γίνου ἀσπριτζῆς καὶ γαλάτσωσε τὶς μαγαρισμένες γωνιές. Γίνου πολέμαρχος καὶ περιφρούρησε τὸν τόπο σου. Παναγία μου, ὁ τόπος αὐτὸς εἶναι μόνον γιὰ μοναχοὺς κι ἔχει γίνει τόπος συνάξεως τῶν τεράτων τῆς γῆς. Βλέπεις πρόσωπα λιονταρίσια. Ἀκοῦς βρυχηθμοὺς ἄσχημους καὶ σιγοψιθυρισμοὺς βλασφημιῶν καὶ σφίξιμο δοντιῶν, σὰν νὰ θέλουν ὅλους νὰ μᾶς κατασπαράξουν.»

Πατέρες, ἐγερθῆτε σὲ ἱερὸ πόλεμο, προτοῦ ρημάξη ὁ τόπος μας καὶ ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι καὶ ὁ κόσμος μᾶς βροντοφωνήσουν καὶ ἀντιλαλήση σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη: «Δέν ἀξίζει νὰ παραμένετε στὸ Ὄρος τὸ Ἅγιο, τὸ σεβάσμιο, στὴν ἀλάνα τῶν πνευματικῶν ἀγωνισμάτων. Φορτωθῆτε τὰ κουσούρια σας καὶ ἀπέλθετε ἀπὸ κεῖ ποὺ ἤρθατε». Κάθε μέρα ὁ Ἄθωνας στενάζει καὶ ζητᾶ βοήθεια. Ἐσεῖς, οἱ πατέρες οἱ εὐήκοοι, ποὺ συγκεντρώνεστε στὸ σεπτὸ αὐτὸ κέντρο, δὲν ἀκοῦτε; δὲν βλέπετε; δὲν ὀσφραίνεστε; δὲν γεύεστε τὴν πίκρα τοῦ τόπου αὐτοῦ; Ἐπαναλαμβάνω, ἐξεγέρθητι ὁ πραγματικὸς λαὸς τοῦ Ὄρους.

Ἀναρτήσατε σημαία ἐπανάστασης ἱεροῦ πολέμου καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Σταυροῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων, ἡ κόπρος τοῦ Αὐγείου νὰ φύγη. Ἂς κατέβουν οἱ ποταμοί, μὲ ὅση ὁρμητικότητα, ἐσὺ Παναγία μου, θέλεις νὰ τοὺς δώσης, νὰ καθαρίση ὁ τόπος. Οὔτε πατησιὰ νὰ μὴ μείνη ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄνομο λαὸ στὸν ἱερὸ αὐτὸν τόπο. Μὴ ξεχωρίζετε καλοὺς καὶ κακούς, ὅλοι ἀποβράσματα εἶναι, ὅλοι στὸ ἴδιο καζάνι βράζουνε. Χρησιμοποιῆστε κάθε μέσο νὰ φύγουν ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἅγιο τόπο. Καὶ τὴν ζωή μου θυσιάζω, γιὰ νὰ φυλαχθῆ αὐτὸς ὁ τόπος ποὺ μᾶς ἔδωσε ἡ Παναγία. Μὴν ἀναβάλλετε. Ἡ ἀναβολὴ εἶναι καταστροφή. Μὴ ραθυμῆτε. Γρηγορήσατε καὶ ἀγωνισθῆτε γιὰ τὴν κάθαρση τῶν ἑαυτῶν μας καὶ τοῦ Ὄρους.

Ἐξέγειρον, Παναγία μου, τὴν δυναστεία σου καὶ ἀπέλασε κάθε ἕνα ποὺ μαγαρίζει τὸν τόπο αὐτόν. Κι ἐμένα, ἂν μὲ βρίσκης ἐχθρὸ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τόπου, ἀνευλαβῆ, ἀσεβῆ, μὴ μοῦ φεισθῆς καὶ μὲ ἀφήσης νὰ συνεχίζω τὴν ζωή μου σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο. Βοήθα, Παναγιά μου.

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Παρίου

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, στο Κώστο της Πάρου, γενετείρας του Αγίου, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του...

Mνήμη Μικρασίας στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Στο κατάμεστο από κόσμο δημοτικό στάδιο της Νέας Ιωνίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 η έναρξη των τριήμερων εκδηλώσεων Μικρασιατικού πολιτισμού, που τελούνται...

Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία προς τιμή του Κύπριου τραγουδιστή Μιχάλη Βιολάρη

Mε μεγάλη επιτυχία εστέφθη η συναυλία προς τιμή του μεγάλου Κύπριου καλλιτέχνη Μιχάλη Βιολάρη, η οποία έλαβε χώρα στην υπαίθρια σκηνή της Ιεράς Μητροπόλεως...

Στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε σήμερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στη...

Άγιο Όρος: Προσκυνητής πέθανε με ανατριχιαστικό τρόπο σε δυστύχημα – Οι τελευταίες στιγμές του

Θρήνος στο Άγιο Όρος για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε προσκυνητή. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν γρήγορα πυροσβέστες και αστυνομικοί αλλά ήταν...

Μνημόσυνο Μακαριστού Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου

Το Σάββατο 25 Ιουνίου, το πρωί, τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου μνημόσυνο επί τη επετείω της εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Λαρίσης...

Περί «θαυματοποιών», «θαυματολάγνων» και «θαυμάτων»

 Εις μνήμην Μελετίου Αρχιερέως(+ 21.6.2012) ΠΕΡΙ "ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΩΝ", "ΘΑΥΜΑΤΟΛΑΓΝΩΝ" ΚΑΙ " ΘΑΥΜΑΤΩΝ" Ἀξιότιμε καί ἀγαπητέ κ……….. Ἔλαβα τό κείμενο πού μοῦ ἐστείλατε. Τό ἐμελέτησα μέ προσοχή. Μοῦ ἥταν...

Αγιασμός στο ΑΠΟΕΛ από τον Μητροπολίτη Ταμασού

Το απόγευμα της Παρασκευής, 24 Ιουνίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ευγενώς προσκληθείς, τέλεσε αγιασμό στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ στον...

«Θα έλθει καιρός που θα βαδίζετε μέρες για να βρείτε καλό ιερέα»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή Β’ Ματθαίου 21/6/2020 «Θα έλθει καιρός που θα βαδίζετε μέρες για να βρείτε καλό ιερέα» Αγ. Κοσμάς Αιτωλός. Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος,...

Γέρ. Παΐσιος Αγιορείτης: Όταν τα έχουμε όλα άφθονα, ξεχνάμε τον Θεό

-Η στέρηση, Γέροντα, τονώνει την εμπιστοσύνη μας στο Θεό; Ρώτησε ένας ακόμα επισκέπτης. -Βοηθάει πολύ. Βοηθάει και στη δοξολογία του Θεού. Όταν τα έχουμε όλα άφθονα, ξεχνάμε...

Η Πάρος τιμά πανδήμως το εκλεκτό τέκνο της Άγιο Αθανάσιο, τον Πάριο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, στον Κώστο Πάρου, όπου ο Άγιος εγεννήθη και ο οποίος ενεκαινιάσθη στις 25 Ιουνίου του 2005...

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης στην επίδοση Ξιφών Στην 1η Στρατιά

Στην Αίθουσα Τιμών «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ» της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ έλαβε χώρα τελετή για την επίδοση ξιφών από τον Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη,...

Κυριακή Β’ Ματθαίου: Η κλήση των αποστόλων (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

(Ματθ. δ’ 18-23)   Γιατί οι άνθρωποι είναι πάντα τόσο βιαστικοί σήμερα; Για να δουν όσο γίνεται πιο γρήγορα την επιτυχία των προσπαθειών τους. Κι η...

Η εορτή της Συνάξεως των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, με...

Το Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με ιεροπρέπεια και κατάνυξη εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών χοροστάστησε στον...