Ἀπὸ τὰ παλιά-παλιὰ τὰ χρόνια ἡ γειτνίασή μας μὲ τοὺς Τουρκαλβανοὺς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἰδιαίτερα φιλική. Αὐτὸς ὁ περίεργος λαὸς πολλὰ κακὰ προξένησε στὸν ἑλληνικὸ λαό. Ποτὲ δὲν φέρθηκε φιλάνθρωπα πρὸς τοὺς Ἕλληνες. Ὅσα καὶ νὰ προσφέρης σ᾽ αὐτὴν τὴν ἀρβανίτικη φάρα, ἀκόμη καὶ τὰ μάτια σου νὰ δώσης, ὄχι εὐχαριστῶ δὲν θ᾽ ἀκούσης, ἀλλὰ πολλὰ κακὰ θὰ σοῦ ἀνταποδώση. Ἅπλωσαν τὴν τράτα τους σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Καὶ στὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα νησιὰ θὰ συναντήσης αὐτὸν τὸν λαὸ μὲ κατακτητικὲς διαθέσεις. «Ναί, σοῦ λέει, σήμερα εἶναι δικά σου, ἀλλὰ αὔριο θὰ γίνουν δικά μου.» Ἀνέτοιμη ἡ Ἑλλάδα νὰ δέχεται τέτοιες ὀρδὲς στὸν χῶρο της. Αὐτοὶ δὲν ἔρχονται νὰ δουλέψουν, ἔρχονται νὰ κατακτήσουν. Πατᾶνε αὐτὴν τὴν γῆ τῶν πατέρων μας μὲ πολὺ θράσος καὶ ἀναίδεια. Χαμηλὰ τὰ μεροκάματά τους, ἀλλὰ τὰ φρονήματά τους ὑψηλὰ καὶ ἀνθελληνικά.

Ὁ Ἄθωνας εἶναι ἕνα λαμπρὸ ὄρος μέσα στοῦ Αἰγαίου τὰ νερά. Ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ δύο ἄλλα πόδια τῆς Χαλκιδικῆς. Ἔχει φωτεινὸ οὐρανό. Ἔχει ὄμορφους τόπους, καταστόλιστους ἀπὸ τοὺς ἐγκαταβιώσαντες ἁγίους πατέρες. Τὰ τελευταῖα χρόνια ὅμως, μὲ τοὺς κατακτητὲς Ἀλβανούς, καταχνιὰ πλάκωσε τὸ Ὄρος. Βαπτισμένοι καὶ ἀβάπτιστοι, χωρὶς διαπιστευτήρια, κατακλύζουν τὸν ἱερὸ τόπο. Ἐπιχειρήσεις ἀνοίξανε καὶ κουμαντάρουνε οἱ Ἀλβανοὶ στὸν Ἄθωνα.

Ἅγιοι πατέρες, ὅπου Ἀλβανός, ἀκολασία, ἐγκληματικότητα, κλεψιά, ψευτιὰ καὶ ἀτιμία· ἀθεΐα καὶ βλασφημία καὶ ἐκμετάλλευση. Ἡ ραθυμία τῶν μοναχῶν κρατάει στὰ κελλιά τους αὐτοὺς τοὺς ψωριάρηδες Ἀλβανούς, νὰ κάνουν τὶς δουλειές τους, καὶ αὐτοὶ νὰ τραβᾶνε τὸν ναργιλὲ τῆς ἁμαρτίας. Δὲν γίνεται μοναχός, καὶ μάλιστα σὲ νεαρὴ ἡλικία, νὰ μὴ κοπιάζη, νὰ μὴ βρίσκεται ἐκτεθειμένος στὸν παγετὸ τῆς νύχτας καὶ στὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας. Ἡ ζωὴ τῶν Ἀλβανῶν στὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι «ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοί». Ἡ ζωή τους εἶναι μιὰ ἀπόλυτη ἀσχημία, εἶναι τόση ἡ ἀναισχυντία τους, ποὺ κινδυνεύεις στὶς ὁδοιπορίες αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τόπου. Πρέπει τώρα ποὺ θὰ σαρακοστέψουμε γιὰ τὴν γιορτὴ τῆς Παναγίας, νὰ σαρακοστέψουμε καὶ ἀπὸ ἄλλα πράγματα, καὶ νὰ ἀπομακρύνουμε κάθε βδελυκτὸ Ἀλβανὸ ἀπὸ τοῦ Ὄρους τὰ μπαΐρια καὶ ἀπὸ τὶς κατοικιὲς τῶν μοναχῶν. Νὰ σταματήσουν οἱ εὐκαιρίες καὶ οἱ ἀφορμὲς νὰ διαπομπευώμαστε μεταξὺ τῶν ἐργαζομένων Ἑλλήνων. Τὰ γνωρίζουν ὅλα οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ δὲν ὁμιλοῦνε, γιατὶ βρίσκουν ἰσχυρότερους τοὺς Ἀλβανοὺς στὸν τόπο αὐτὸν ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς τους. Πρέπει μέχρι τὴν γιορτὴ τῆς Παναγίας νὰ ἀπελαθοῦν ὅλοι, γιὰ νὰ σταματήση ἡ διαπόμπευση καὶ ὁ διασυρμὸς τοῦ Ὄρους. Λεφτὰ νὰ παίρνουν καὶ τὰ κάνουν ὅλα. Λεφτὰ νὰ παίρνουν καὶ μᾶς θάβουν ὅλους. Λεφτὰ νὰ παίρνουν καὶ ἐπαγγέλονται κάθε δουλειὰ καὶ κάθε ἀνοσιουργία καὶ ἀκολασία. Δὲν γράφω φαντασίες. Γράφω αὐτὰ ποὺ ξώφαλτσα ἀκούω ἀπὸ παλιοὺς καὶ νέους Ἕλληνες, ποὺ ἐργάζονται σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ ἀληθινὰ μερικοὶ πονοῦν κιόλας γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ὄρους. Ἂς γίνουν λιγώτερες δουλειὲς ἢ ἂς μὴ γίνουν καθόλου, ἀρκεῖ νὰ μείνη ὁ τόπος ἅγιος, ἀμίαντος καὶ ὄχι μὲ μολυσμοὺς σαρκὸς καὶ πνεύματος. Τὰ κασιδιαμένα αὐτὰ πρόβατα, ἢ μᾶλλον οἱ κασιδιασμένοι αὐτοὶ λύκοι, πρέπει νὰ ἀπελαθοῦν ἀπὸ τὸν Ἄθωνα.

Πατέρες καὶ ἀδελφοί, τὸ καράβι τοῦ Ἄθωνα μπάταρε καὶ παίρνει νερὰ ἀπὸ παντοῦ. Μὴν ἐθελοτυφλοῦμε καὶ μὴ χαριζώμαστε, γιατὶ αὐτοὶ σὲ λίγο θὰ μᾶς φουρκίσουν. Οἱ Καρυὲς εἶναι τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἀντίχριστου αὐτοῦ λαοῦ. Εὐθὺς ὡς πλησιάζης, ὀσφραίνεσαι τὴν δυσοσμία αὐτήν, τοῦ τσιγάρου, τοῦ ποτοῦ, καὶ βλέπεις τὰ ἀχόρταγα μάτια καὶ τὰ ἀκόλαστα, καὶ λὲς ἄθελά σου «Παναγία μου, ποὺ εἶσαι στὸ κέντρο αὐτῆς τῆς μικρῆς πολίχνης, ἔξελθε ἀπ᾽ τὸ θρονί σου καὶ σύντριψον αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. Γίνου ἀσπριτζῆς καὶ γαλάτσωσε τὶς μαγαρισμένες γωνιές. Γίνου πολέμαρχος καὶ περιφρούρησε τὸν τόπο σου. Παναγία μου, ὁ τόπος αὐτὸς εἶναι μόνον γιὰ μοναχοὺς κι ἔχει γίνει τόπος συνάξεως τῶν τεράτων τῆς γῆς. Βλέπεις πρόσωπα λιονταρίσια. Ἀκοῦς βρυχηθμοὺς ἄσχημους καὶ σιγοψιθυρισμοὺς βλασφημιῶν καὶ σφίξιμο δοντιῶν, σὰν νὰ θέλουν ὅλους νὰ μᾶς κατασπαράξουν.»

Πατέρες, ἐγερθῆτε σὲ ἱερὸ πόλεμο, προτοῦ ρημάξη ὁ τόπος μας καὶ ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι καὶ ὁ κόσμος μᾶς βροντοφωνήσουν καὶ ἀντιλαλήση σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη: «Δέν ἀξίζει νὰ παραμένετε στὸ Ὄρος τὸ Ἅγιο, τὸ σεβάσμιο, στὴν ἀλάνα τῶν πνευματικῶν ἀγωνισμάτων. Φορτωθῆτε τὰ κουσούρια σας καὶ ἀπέλθετε ἀπὸ κεῖ ποὺ ἤρθατε». Κάθε μέρα ὁ Ἄθωνας στενάζει καὶ ζητᾶ βοήθεια. Ἐσεῖς, οἱ πατέρες οἱ εὐήκοοι, ποὺ συγκεντρώνεστε στὸ σεπτὸ αὐτὸ κέντρο, δὲν ἀκοῦτε; δὲν βλέπετε; δὲν ὀσφραίνεστε; δὲν γεύεστε τὴν πίκρα τοῦ τόπου αὐτοῦ; Ἐπαναλαμβάνω, ἐξεγέρθητι ὁ πραγματικὸς λαὸς τοῦ Ὄρους.

Ἀναρτήσατε σημαία ἐπανάστασης ἱεροῦ πολέμου καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Σταυροῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων, ἡ κόπρος τοῦ Αὐγείου νὰ φύγη. Ἂς κατέβουν οἱ ποταμοί, μὲ ὅση ὁρμητικότητα, ἐσὺ Παναγία μου, θέλεις νὰ τοὺς δώσης, νὰ καθαρίση ὁ τόπος. Οὔτε πατησιὰ νὰ μὴ μείνη ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄνομο λαὸ στὸν ἱερὸ αὐτὸν τόπο. Μὴ ξεχωρίζετε καλοὺς καὶ κακούς, ὅλοι ἀποβράσματα εἶναι, ὅλοι στὸ ἴδιο καζάνι βράζουνε. Χρησιμοποιῆστε κάθε μέσο νὰ φύγουν ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἅγιο τόπο. Καὶ τὴν ζωή μου θυσιάζω, γιὰ νὰ φυλαχθῆ αὐτὸς ὁ τόπος ποὺ μᾶς ἔδωσε ἡ Παναγία. Μὴν ἀναβάλλετε. Ἡ ἀναβολὴ εἶναι καταστροφή. Μὴ ραθυμῆτε. Γρηγορήσατε καὶ ἀγωνισθῆτε γιὰ τὴν κάθαρση τῶν ἑαυτῶν μας καὶ τοῦ Ὄρους.

Ἐξέγειρον, Παναγία μου, τὴν δυναστεία σου καὶ ἀπέλασε κάθε ἕνα ποὺ μαγαρίζει τὸν τόπο αὐτόν. Κι ἐμένα, ἂν μὲ βρίσκης ἐχθρὸ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τόπου, ἀνευλαβῆ, ἀσεβῆ, μὴ μοῦ φεισθῆς καὶ μὲ ἀφήσης νὰ συνεχίζω τὴν ζωή μου σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο. Βοήθα, Παναγιά μου.

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς (18 Οκτωβρίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού  Οι τέσσερις Ιεροί Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης, κατέχουν ιδιαίτερη τιμή μέσα στην Εκκλησία...

Μνημόσυνο της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα μνήμης των θεοφόρων πατέρων των συγκροτησάντων την Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 787μ.Χ. και του...

​Η πανήγυρις του Ευαγγελιστού Λουκά στο Μπέρμιγχαμ

Πανηγυρικά εορτάστηκε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Μπέρμιγχαμ. Της ιεράς πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συνοδευόμενος...

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου στην Καλαμάτα

Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021, η Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου νεομάρτυρας Ιωάννου...

Χειροτονία εις Διάκονον στην Ι.Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας τέλεσε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, την εις διάκονο χειροτονία του νεόκουρου Μονάχου π. Σεραφείμ Τερζή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ευκαρπία. Ο Σεβασμιώτατος, μέσα...

Η Ελευθερούπολη εόρτασε τα Ελευθέρια της

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2021 η 109η επέτειος απελευθέρωσης της Ελευθερούπολης από τους Οθωμανούς (17 Οκτωβρίου 1912). Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά Πολιούχου Λαμίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε απόψε ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά στην πόλη της Άρτας

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα ερειπιώδη Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά, στην πόλη της Άρτας, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του...

Σερρών Θεολόγος: «H Αρχιερωσύνη δεν είναι έπαθλο αλλά μαρτύριο και μαρτυρία Ιησού Χριστού

Αρχιερατική θ. Λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, τελέσθηκε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία τιμάται εθνοπρεπώς η έναρξη...

Άξιος Άξιος Άξιος – Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου

Εν πληθούση εκκλησία τελέσθηκε σήμερα Κυριακή 17/10 η  χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγορίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο προκαθήμενος της...

Ο Μητροπολίτης Σύρου ιερουργός στο Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Εμπορειό της Θήρας

Στον περικαλλή και κατακεκοσμημένο με καλαίσθητα έργα Εκκλησιαστικής τέχνης ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Εμπορειό της Θήρας ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος...

Η ηρωική Νάουσα εόρτασε την 109η επέτειο της απελευθερώσεως της

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως...

Ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την Εορτή του Πολιούχου της Λαμίας

Με τον Αναστάσιμο Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών το απόγευμα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την...

Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού

Κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία, με την αρχαιοπρεπή πρωτοχριστιανική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, θα τελεσθεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, με...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητρ. Σύρου στη Σαντορίνη

Την Σαντορίνη επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β’ , ως Τοποτητητής της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων. Άμα τη αφίξει του, συνεργάσθηκε...