Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«ἐγερθείς ἆρον σου τὴν κλίνην  καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου»  (Ματθ. 9,6)

Δὲν μποροῦμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, οὔτε κἄν νὰ φαντασθοῦμε τὴ χαρά, ἡ ὁποία καταπλημμύρισε κάποτε τὴν ψυχὴ τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ, ὅταν σηκώθηκε ὑγιέστατος ἀπὸ τὸ φορεῖο καὶ περπάτησε ὅπως καὶ πρίν. Τὸν εἶχαν μεταφέρει οἱ καλοί του συμπολῖτες μὲ μύριες δυσκολίες μπροστὰ στὸν Κύριο. Τότε ἡ φλόγα τῆς ἐλπίδος ἔλαμπε μέσα στὴ ψυχή του. Λίγο μετά, πῆγε νὰ σβύση καὶ νὰ χαθῆ, ὅταν ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ θείου Διδασκάλου τὰ λόγια ἐκεῖνα, ποὺ ἐσκανδάλισαν τοὺς παρισταμένους γραμματεῖς. «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου».

Ἡ τελευταία αὐτὴ δοκιμασία στὴ ψυχὴ τοῦ παραλύτου εὐτυχῶς κράτησε πολὺ λίγο. Ἀφοῦ ὁ Κύριος ἀπεστόμωσε τοὺς κακεντρεχεῖς γραμματεῖς τοῦ Νόμου, ἐχάρισε στὸ τέλος τὴν πολυπόθητη ὑγεία στὸν δυστυχισμένο παράλυτο. Καὶ μέσα σὲ λίγα δευτερόλεπτα ἡ θεία ἐκείνη καὶ σωτήρια φωνὴ «ἐγερθείς ἆρον σου τὴν κλίνην…» ἐστερέωσε τὸ σαθρὸ καὶ διαλυμένο σῶμα, δίνοντας τὴν προηγουμένη δύναμη καὶ ἀκμή. Καὶ ἐκεῖνος, ποὺ πρὶν λίγο ἀδυνατοῦσε νὰ κινήση καὶ τὸ δάχτυλό του, τώρα σηκώνεται ἐπάνω ἀκμαιότατος καὶ ἔχοντας ἐπ’ ὤμου τὸ φορεῖο του κατευθύνεται πανευτυχὴς στὸ σπίτι του.

Ἔτσι τὸν συμβούλεψε ὁ Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων.«ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου.» Νὰ μοιρασθῆς τὴν εὐτυχία σου μὲ ἐκείνους, μὲ τοὺς ὁποίους τόσα χρόνια μοιράσθηκες τὸν πόνο καὶ τὴν δυστυχία σου. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ σου, οἱ γονεῖς, τὰ ἀδέλφια ἢ ἡ σύζυγος καὶ τὰ παιδιά, ἀκριβῶς δὲν γνωρίζομε, οἱ μάρτυρες τῆς ἀνίατης ἀσθένειάς σου, αὐτοὶ θὰ γίνουν σὲ γείτονες καὶ συγχωριανούς, σὲ συγγενεῖς καὶ φίλους, σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται γιὰ σένα, οἱ μάρτυρες τοῦ μεγάλου θαύματος τῆς θεραπείας σου.

Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν μαρτυρία τους γιὰ τό θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν θὰ τὸ ἄκουγαν ἀπὸ τὸ στόμα τους; Μόνο σὲ περιπτώσεις παράλογης προκαταλήψεως, ἀθεράπευτου φανατισμοῦ, θὰ εὑρεθοῦν ἴσως μερικοὶ νὰ ἐκφράσουν ἀμφιβολία.

Ἔτσι ἐξηγεῖ, ὁ μεγάλος ἑρμηνευτής τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας, ὁ παράλυτος τῆς Καπερναοὺμ νὰ πορευθῆ κατ’ εὐθείαν στὸ σπίτι του μετὰ τὴν θαυμαστὴ θεραπεία του. «Ἀναστήσας τοίνυν αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν πέμπει, πάλιν ἐνταῦθα δεικνύς… ὅτι οὐ φαντασία ἦν τὸ γεγραμμένον· τοὺς γὰρ τῆς ἀρρωστίας μάρτυρας τούτους ποιεῖται καὶ τῆς ὑγείας».

Καὶ εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι ὁ πτωχὸς παράλυτος τῆς Καπερναοὺμ ἐκεῖ, στὸ σπίτι του, στὴν ἀγκαλιὰ τῶν δικῶν του, ποὺ χρόνια σήκωναν μαζί του τὸν σταυρὸ τῆς ἀσθένειάς του, θὰ δοκίμασε ὅλην τὴν ἀνέκφραστη χαρὰ τῆς θεραπείας του. «Χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ. 12,15) εἶναι ἡ συμβουλὴ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Ἀλλὰ ποιὸς ἀμφιβάλλει, ὅτι τὴν χαρὰ καὶ τὸν πόνο μας τὰ μοιραζόμαστε καλύτερα μὲ τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους. Καὶ προπάντων τὴ χαρά, ἡ ὁποία προκαλεῖ μερικὲς φορὲς αἰσθήματα φθόνου τῶν ἄλλων, τῶν ξένων ἀνθρώπων.

Τὸ σπίτι μας, ἡ οἰκογένειά μας, ἄς εἶναι πάντοτε τὸ καταφύγιο τῆς χαρᾶς μας. Ὁ παράλυτος τοῦ Εὐαγγελίου μας δὲν διατάχθηκε ἀπὸ τὸν Κύριό μας νὰ πάει σὲ σπίτια φιλικά του, ἤ στοὺς τόπους, ὅπου κάποτε σύχναζε μὲ τοὺς φίλους του, γιὰ νὰ χαρῆ μαζί τους τὴν θεραπεία του, ἀλλὰ στὸ σπίτι του. «Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου».

Κανεὶς ἂς μὴν ἔχει τὴν ψευδαίσθηση, ὅτι ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκογένειά μας ὑπάρχουν πολλοὶ συνάνθρωποί μας, οἱ ὁποῖοι εἰλικρινὰ θὰ συμμετάσχουν στὴν χαρά μας. Στὸν πόνο καί στήν δυστυχία μας ἴσως, στὴν εὐτυχία μας ὅμως ὄχι. Κακῶν παρακλήτορες πολλοί, τῆς χαρᾶς ὅμως μέτοχοι ἐλάχιστοι!

Ἔτσι ἡ ὡραία οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα, τὸ χαρούμενο γιορταστικὸ τραπέζι, τὰ σπιτικὰ φαγητά, ποὺ εὐωδιάζουν ἀπὸ ἀγάπη καὶ νοικοκυρωσύνη, εἶναι ἀπείρως ἀνώτερα ἀπὸ τὸ καλύτερο κοσμικὸ κέντρο, ἀπὸ τὸ πολυτελέστερο ἑστιατόριο. Στήν ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας πάντοτε τό σπίτι ἦταν τό κέντρο τῆς χαρᾶς καί τῆς διασκέδασης. Νεώτερες ξενόφερτες συνήθειες μετέφεραν αὐτό τό κέντρο ἔξω ἀπό τό σπίτι καί τήν οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα. Ἐκεῖ, ἐξάλλου, στό κοσμικό κέντρο, μπορεῖ λόγω τῆς ἀτμόσφαιρας, ὁ Κύριος μας νὰ μὴ μπορεῖ νὰ… εἶναι παρών. Ἐνῶ στὸ σπίτι μὲ τὴν ἁγνὴ ἀτμόσφαιρα, τὴν ἐν ἀφελότητι καρδίας ἀναστροφὴ ἀγαπητῶν προσώπων, μπορεῖ νὰ προβάλη ὁ οὐράνιος καὶ θεῖος Προσκεκλημένος. Γένοιτο!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόγραμμα ονομαστηρίων Μητροπολίτου Περιστερίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἀνακοινώνει ὅτι ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, καθ΄ ἥν ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας...

Δωρεάν διανομή του βιβλίου «Οι νέοι μπροστά στο θαύμα του 1821» σε σχολεία της Πιερίας

Σε μια αξιόλογη κίνηση, συγγραφής, έκδοσης και δωρεάν διανομής ενός σύγχρονου και πρότυπου βιβλίου που είναι αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση με τίτλο «Οι νέοι...

Ο εξ Άρτης Νεομάρτυς Ζαχαρίας ετιμήθη στην γενέτειρά του

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, το πρωΐ, στο πανηγυρίζον φερώνυμο του Αγίου Παρεκκλήσιο, της εν Άρτη Ιεράς Μονής Κάτω Παναγιάς, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Ο πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Ευθυμίου στο Συκούριο

Στο Πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του Οσίου Ευθυμίου της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εις μνημόσυνον αιώνιον Τιμοθέου Ιερομονάχου

Άγγελου Ασημινάκη, Θεολογου «Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθης καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν μετετέθης. Ἡρπάγης, μή κακία ἀλλάξῃ σύνεσίν σου ἤ δόλος ἀπατήσῃ τήν ψυχήν σου» (Σοφ....

Η Ι.Μ. Κερκύρας τίμησε τον προστάτη και πολιούχο της Άγιο Αρσένιο Μητροπολίτη Κερκύρας

Ο Άγιος Αρσένιος ανάγεται εις τον 10ο αιώνα, προερχόμενος εξ Ανατολής, καθώς κατάγεται από την Βηθανία της Παλαιστίνης, από την ίδια πόλη καταγωγής του...

Στην Όσσα για την Πανήγυρις του Μέγα ασκητή της ερήμου ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Όσσας χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Στο...

Κοπή Βασιλόπιτας των Κληρικών της Ι.Μ. Μαρωνείας

Τό πρωί τῆς Δευτέρας, 17ης Ἰανουαρίου 2022, διοργανώθηκε ἡ τακτική μηνιαία σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν...

Ὁ διάβολος εἶναι ἡ αἰ­τία ὅλων τῶν σχισμάτων καί ὅλων τῶν αἱρέσεων στήν Ἐκκλησία

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα,...

Με άρωμα εθνικής υπερηφάνειας ο Αγιασμός για τα Αεροσκάφη Rafale

Στην 114 Πτέρυγα Μάχης  (Αεροπορική Βάση Τανάγρας) βρέθηκε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κ. Γεώργιος συμμετέχοντας στην υποδοχή των 6 Αεροσκαφών...

Ὁ Ἥλιος τῆς Ἐρήμου. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος

Φώτης Κόντογλου - Ὁ Ἥλιος τῆς Ἐρήμου. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος (ἀπὸ τὸ Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996) Ἀληθινὰ κράζει ὁ προφήτης: «Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος καὶ ἀνθήτω...

Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος καί οἱ σιτοκλέφτες

Ένα βράδυ, ενώ το φεγγάρι ήταν ολό­γιομο και έφεγγε μέσα στο σκοτάδι, ο άγιος Ευθύμιος, ο Μέγας, μόλις είχε τελειώσει τους μεσονυκτικούς ύμνους στο...

Χωρίς την παρουσία προσκυνητών η φετινή γιορτή του Αγίου Ισιδώρου στον Κάβο Σίδερο

Ανακοινώνεται ότι, επειδή εξακολουθούν να ισχύουν και φέτος τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την...

Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Σε ορισμένους μεγάλους ασκητές η Εκκλησία μας έδωσε τον τίτλο του μεγάλου, διότι, με την ξεχωριστή βιωτή τους,...

Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου – το κήρυγμα του Αποστόλου

Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν - Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου 20 Ἰανουαρίου 2013 Β΄Κορ. δ΄ 6 – 15) «...Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὅς ἔλαμψεν ἐν...