Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«ἐγερθείς ἆρον σου τὴν κλίνην  καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου»  (Ματθ. 9,6)

Δὲν μποροῦμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, οὔτε κἄν νὰ φαντασθοῦμε τὴ χαρά, ἡ ὁποία καταπλημμύρισε κάποτε τὴν ψυχὴ τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ, ὅταν σηκώθηκε ὑγιέστατος ἀπὸ τὸ φορεῖο καὶ περπάτησε ὅπως καὶ πρίν. Τὸν εἶχαν μεταφέρει οἱ καλοί του συμπολῖτες μὲ μύριες δυσκολίες μπροστὰ στὸν Κύριο. Τότε ἡ φλόγα τῆς ἐλπίδος ἔλαμπε μέσα στὴ ψυχή του. Λίγο μετά, πῆγε νὰ σβύση καὶ νὰ χαθῆ, ὅταν ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ θείου Διδασκάλου τὰ λόγια ἐκεῖνα, ποὺ ἐσκανδάλισαν τοὺς παρισταμένους γραμματεῖς. «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου».

Ἡ τελευταία αὐτὴ δοκιμασία στὴ ψυχὴ τοῦ παραλύτου εὐτυχῶς κράτησε πολὺ λίγο. Ἀφοῦ ὁ Κύριος ἀπεστόμωσε τοὺς κακεντρεχεῖς γραμματεῖς τοῦ Νόμου, ἐχάρισε στὸ τέλος τὴν πολυπόθητη ὑγεία στὸν δυστυχισμένο παράλυτο. Καὶ μέσα σὲ λίγα δευτερόλεπτα ἡ θεία ἐκείνη καὶ σωτήρια φωνὴ «ἐγερθείς ἆρον σου τὴν κλίνην…» ἐστερέωσε τὸ σαθρὸ καὶ διαλυμένο σῶμα, δίνοντας τὴν προηγουμένη δύναμη καὶ ἀκμή. Καὶ ἐκεῖνος, ποὺ πρὶν λίγο ἀδυνατοῦσε νὰ κινήση καὶ τὸ δάχτυλό του, τώρα σηκώνεται ἐπάνω ἀκμαιότατος καὶ ἔχοντας ἐπ’ ὤμου τὸ φορεῖο του κατευθύνεται πανευτυχὴς στὸ σπίτι του.

Ἔτσι τὸν συμβούλεψε ὁ Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων.«ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου.» Νὰ μοιρασθῆς τὴν εὐτυχία σου μὲ ἐκείνους, μὲ τοὺς ὁποίους τόσα χρόνια μοιράσθηκες τὸν πόνο καὶ τὴν δυστυχία σου. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ σου, οἱ γονεῖς, τὰ ἀδέλφια ἢ ἡ σύζυγος καὶ τὰ παιδιά, ἀκριβῶς δὲν γνωρίζομε, οἱ μάρτυρες τῆς ἀνίατης ἀσθένειάς σου, αὐτοὶ θὰ γίνουν σὲ γείτονες καὶ συγχωριανούς, σὲ συγγενεῖς καὶ φίλους, σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται γιὰ σένα, οἱ μάρτυρες τοῦ μεγάλου θαύματος τῆς θεραπείας σου.

Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν μαρτυρία τους γιὰ τό θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν θὰ τὸ ἄκουγαν ἀπὸ τὸ στόμα τους; Μόνο σὲ περιπτώσεις παράλογης προκαταλήψεως, ἀθεράπευτου φανατισμοῦ, θὰ εὑρεθοῦν ἴσως μερικοὶ νὰ ἐκφράσουν ἀμφιβολία.

Ἔτσι ἐξηγεῖ, ὁ μεγάλος ἑρμηνευτής τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας, ὁ παράλυτος τῆς Καπερναοὺμ νὰ πορευθῆ κατ’ εὐθείαν στὸ σπίτι του μετὰ τὴν θαυμαστὴ θεραπεία του. «Ἀναστήσας τοίνυν αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν πέμπει, πάλιν ἐνταῦθα δεικνύς… ὅτι οὐ φαντασία ἦν τὸ γεγραμμένον· τοὺς γὰρ τῆς ἀρρωστίας μάρτυρας τούτους ποιεῖται καὶ τῆς ὑγείας».

Καὶ εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι ὁ πτωχὸς παράλυτος τῆς Καπερναοὺμ ἐκεῖ, στὸ σπίτι του, στὴν ἀγκαλιὰ τῶν δικῶν του, ποὺ χρόνια σήκωναν μαζί του τὸν σταυρὸ τῆς ἀσθένειάς του, θὰ δοκίμασε ὅλην τὴν ἀνέκφραστη χαρὰ τῆς θεραπείας του. «Χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ. 12,15) εἶναι ἡ συμβουλὴ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Ἀλλὰ ποιὸς ἀμφιβάλλει, ὅτι τὴν χαρὰ καὶ τὸν πόνο μας τὰ μοιραζόμαστε καλύτερα μὲ τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους. Καὶ προπάντων τὴ χαρά, ἡ ὁποία προκαλεῖ μερικὲς φορὲς αἰσθήματα φθόνου τῶν ἄλλων, τῶν ξένων ἀνθρώπων.

Τὸ σπίτι μας, ἡ οἰκογένειά μας, ἄς εἶναι πάντοτε τὸ καταφύγιο τῆς χαρᾶς μας. Ὁ παράλυτος τοῦ Εὐαγγελίου μας δὲν διατάχθηκε ἀπὸ τὸν Κύριό μας νὰ πάει σὲ σπίτια φιλικά του, ἤ στοὺς τόπους, ὅπου κάποτε σύχναζε μὲ τοὺς φίλους του, γιὰ νὰ χαρῆ μαζί τους τὴν θεραπεία του, ἀλλὰ στὸ σπίτι του. «Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου».

Κανεὶς ἂς μὴν ἔχει τὴν ψευδαίσθηση, ὅτι ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκογένειά μας ὑπάρχουν πολλοὶ συνάνθρωποί μας, οἱ ὁποῖοι εἰλικρινὰ θὰ συμμετάσχουν στὴν χαρά μας. Στὸν πόνο καί στήν δυστυχία μας ἴσως, στὴν εὐτυχία μας ὅμως ὄχι. Κακῶν παρακλήτορες πολλοί, τῆς χαρᾶς ὅμως μέτοχοι ἐλάχιστοι!

Ἔτσι ἡ ὡραία οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα, τὸ χαρούμενο γιορταστικὸ τραπέζι, τὰ σπιτικὰ φαγητά, ποὺ εὐωδιάζουν ἀπὸ ἀγάπη καὶ νοικοκυρωσύνη, εἶναι ἀπείρως ἀνώτερα ἀπὸ τὸ καλύτερο κοσμικὸ κέντρο, ἀπὸ τὸ πολυτελέστερο ἑστιατόριο. Στήν ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας πάντοτε τό σπίτι ἦταν τό κέντρο τῆς χαρᾶς καί τῆς διασκέδασης. Νεώτερες ξενόφερτες συνήθειες μετέφεραν αὐτό τό κέντρο ἔξω ἀπό τό σπίτι καί τήν οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα. Ἐκεῖ, ἐξάλλου, στό κοσμικό κέντρο, μπορεῖ λόγω τῆς ἀτμόσφαιρας, ὁ Κύριος μας νὰ μὴ μπορεῖ νὰ… εἶναι παρών. Ἐνῶ στὸ σπίτι μὲ τὴν ἁγνὴ ἀτμόσφαιρα, τὴν ἐν ἀφελότητι καρδίας ἀναστροφὴ ἀγαπητῶν προσώπων, μπορεῖ νὰ προβάλη ὁ οὐράνιος καὶ θεῖος Προσκεκλημένος. Γένοιτο!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή της Συνάξεως των 12 Αποστόλων στις Καμάρες Πάρου

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Καμαρών Πάρου μετέβη το πρωί της Πέμπτης 30-6-2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος.Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε...

Aποστολή μας είναι η μίμηση του Χριστού

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, το πρωΐ, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, στην ενορία Αμφιθέας Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης...

Πανηγυρικός Εσπερινός στους Αγίους Αποστόλους Μελάνων Νάξου

Με λαμπρότητα τελέσθηκε το απόγευμα της Τρίτης 28-6-2022 ο Εσπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον πανηγυρίζοντα...

Ευχές στον Εορτάζοντα Δήμαρχο Λαρισαίων

Τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Απόστολο Καλογιάννη επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος προκειμένου να του ευχηθεί για την ονομαστική του εορτή. Ο...

Εορτή της Συνάξεως των Αγίων Αποστόλων στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Αγίου Γεωργίου Γρεβενών, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ την παραμονή...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στο «Βήμα» του Αποστόλου Παύλου

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το απόγευμα τελέστηκε στο «Βήμα» του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια ο καθιερωμένος υπαίθριος Πολυαρχιερατικός Εσπερινός με την συμμετοχή Αρχιερέων των...

ΜΕΓΑΣ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ «ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ»ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μετά από δύο χρόνια αποχής, λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα ο Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στο «Βήμα του Γαλλίωνος», στην Αρχαία Κόρινθο, με...

Η Πανήγυρις των Αγίων Αποστόλων Καλαμάτας

Με την παρουσία πλήθους προσκυνητών από την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή, πανηγύρισε επί τριήμερο, τόσο την μνήμη των Πρωτοκορυφαίων όσο και την Σύναξη...

Οι ευσεβείς Θεσσαλονικείς τίμησαν τον Ιδρυτή της Εκκλησίας τους στα Κάστρα της Άνω Πόλης

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄, με την άδεια και ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό του...

Ο Φθιώτιδος Συμεών στις φυλακές Δομοκού

Στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού μετέβη σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντού του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών κ. Νικολάου...

Εξάμηνο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά

Με τη συμπλήρωση έξι μηνών από την εκδημία του Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρού Κοσμά, την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στον Ιερό...

Φθιώτιδος Συμεών: «Έχουμε αγάπη; Έχουμε τα πάντα!»

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος  η Ιερά μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ελευθερούπολη

Με εκκλησιαστική τάξη και λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος με λατρευτικές εκδηλώσεις η Μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο ομώνυμο παρεκκλήσιο της Ελευθερούπολης...

Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ’

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ μνῆμές τους σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ι.Μ.Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σε όλους τους Ιερούς Ναούς που τιμώνται...