του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Τώρα, ὅπως κάθε θρησκεία ἔχει τά σύμβολά της –σημεῖα πού δηλώνουν μέ μυστικό τρόπο τήν σχέση ἀνθρώπου καί θείου– ἔτσι καί ὁ Μασονισμός ἔχει τά δικά του σύμβολα. Τά κυριότερα σύμβολα τῆς μασονίας εἶναι ἐκεῖνα πού πηγάζουν ἀπ’ τήν πρωταρχική κατάσταση τῆς ὀργάνωσης: ὁ γνώμονας, τό μυστρί, τό τρίγωνο, ἡ ποδιά καί τό ἄστρο μέ τίς πέντε κορυφές[1]. Ὑπάρχουν καί ἄλλα ὅπως ἡ Πεντάλφα, ἡ ἀσπίδα τοῦ Δαυίδ, τό μάτι πού βλέπει τά πάντα, ἡ τελεία μέσα στόν κύκλο, ἡ κυβική πέτρα, ὁ Ἥλιος, τό Φεγγάρι, τό ἀκτινοβόλο ἀστέρι[2], τό φίδι. Ὁ διαβήτης, εἶναι τό σύμβολο τῶν Οὐρανῶν καί τό τετράγωνο ἀντιπροσωπεύει τήν Γῆ[3].

Τό μυστρί εἶναι ἕνα ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο γιά τόν ἐνεργό μασόνο καί γι’ αὐτό ἀποτελεῖ καί τό συμβολικό ἐργαλεῖο τοῦ θεωρητικοῦ μασόνου, πού δουλεύει γιά τό χτίσιμο τοῦ ναοῦ τῆς ἀνθρωπότητας. Συμβολίζει ἐπίσης τήν ἑνότητα ἀνάμεσα στούς ἀδελφούς τῆς ὀργάνωσης, ὅπως ἀκριβῶς ἑνωμένες εἶναι καί οἱ πέτρες σ’ ἕνα οἰκοδόμημα. Πολύ συχνά τό μυστρί παίρνει ἕνα τριγωνικό σχῆμα, συμβολίζοντας ἔτσι τό τελετουργικό τρίγωνο.

Ὁ γνώμονας, πού τακτικά εἶναι δεμένος μ’ ἕνα σχοινί, στήν ἄκρη τοῦ ὁποίου κρέμεται ἕνα βαρίδι, χρησιμοποιεῖται σάν ἔμβλημα τοῦ συνεταιρισμοῦ. Εἶναι ἡ βάση τῆς οἰκοδομικῆς[4]. Τό σύμβολο αὐτό ὑπάρχει στούς τάφους τῶν ρωμαίων ἀρχιτεκτό-νων, τῶν ἀρχιτεχνιτῶν τοῦ μεσαίωνα καί ἀνακαλύφθηκε στόν τάφο ἑνός Ναΐτη. Πολύ γρήγορα πῆρε τή σημασία τῆς δικαιοσύνης, ὅπως δείχνουν μερικές τοιχογραφίες καί παλιά μωσαϊκά. Παριστάνει τό «ἱερό τρίγωνο» τοῦ Πυθαγόρα[5], ποῦ οἱ πλευρές του βρίσκονται σέ μία σχέση, πού ἐπιτρέπει νά χαράξουμε τήν ὀρθή γωνία ἡ «γωνία τῆς δικαιοσύνης»[6], μέ τήν ἀλυσίδα τοῦ χωρομέτρη. Ὁ γνώμονας τοῦ Πυθαγόρα, πού διαδόθηκε ἀπ’ τούς συνεταιρισμούς, βρίσκεται σήμερα στή βάση τῆς μασονίας. Συμβολίζει τό ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο, γιά νά μεταβληθεῖ μία ἀκατέργαστη πέτρα—ὁ ἀμαθής, σέ πέτρα κατεργασμένη, ὁ μυημένος. Συμβολίζει τήν ἐπίδραση τῆς δύναμης πάνω στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, μέσα ἀπό τήν ὁποία ὁ Μασόνος μπαίνει στό ναό τῆς ἰδέας, ὅπως ἡ πέτρα, πού ἔχει κατεργαστεῖ στό οἰκοδόμημα[7].

Τό ἴδιο θά μποροῦσε νά εἰπωθεῖ καί γιά τό τρίγωνο. Ἰδιαίτερα οἱ μυημένοι τῆς Στοᾶς ὅταν συνεδριάζουν σχημα-τίζουν ἕνα τρίγωνο, τό ἱερό τρίγωνο, ἰσοσκελές μέ μεγάλη βάση. Τό τρίγωνο ἀνάγεται στό ἑβραϊκό «ρές», πού εἶχε τριγωνικό σχῆμα καί σήμαινε κεφάλι, παριστάνοντας τόν Θεό. Ὁ συμβολι-σμός αὐτός πλούτισε μέ τήν ἐπαφή ἀπό τούς πυθαγόρειους καί τή γνώση. Ἔτσι, δέν σχεδίαζαν πιά μόνο τόν Θεό, ἀλλά τήν τριάδα τοῦ χριστιανισμοῦ ἤ τόν μεγάλο ἀρχιτέκτονα τοῦ σύμπαντος, τῶν ἐνεργῶν Στοῶν πού ἔγιναν μετά θεωρητικές[8].

Ἡ ποδιά θυμίζει ἐκείνη, πού φοροῦν πολλοί τεχνίτες στίς οἰκοδομές. Μία πέτσινη ποδιά, πού ἐξ αἰτίας τοῦ σχήματός της καί τῶν στολιδιῶν της, ἔγινε τό κυριότερο σύμβολο τῆς θεωρητικῆς μασονίας. Ἡ ποδιά τοῦ δασκάλου γιά παράδειγμα, εἶναι ἕνα κανονικό ὕφασμα μ’ ἕνα τριγωνικό κόσμημα καί δύο κορδόνια. Ἔχει ἐπίσης τρεῖς σειρές ἀπό τελεῖες, πού εἶναι ὅλοι ἀριθμοί μέ συμβολική  σημασία[9].

Τό ἄστρο μέ τίς πέντε κορυφές ἤ «φλογερό ἄστρο» εἶναι τό κυριότερο μασονικό σύμβολο. Τό σύμβολο πού  τή  μέρα  τῆς  ἕνωσης θ’ ἀντικαταστήσει τό σταυρό. Ἔτσι λοιπόν,  ὅπως κάποτε τό ἄστρο τῆς βηθλεέμ ὁδήγησε τούς μάγους  καί βοσκούς, ἔτσι καί τό φλογερό ἄστρο ὁδηγεῖ τούς μασόνους καί μαζί τους ὁλόκληρη  τήν ἀνθρωπότητα στό μεγάλο σκοπό, στό χιλιετές βασίλειο[10].

Πολύ συχνά τό μασονικό πεντάγραμμα ἔχει στό κέντρο του τό γράμμα «g». Τό  «g» εἶναι τό ἀρχικό τοῦ μεγάλου ἀρχιτέ-κτονα, τοῦ gott καί god (Θεοῦ) ἤ ἐπίσης τῆς «γεωμετρίας» ὡς  ἐπιστήμης τοῦ Θεοῦ[11]. Εἶναι ἄλλωστε λίγο-πολύ γνωστό ὅτι  οἱ ἀμερικάνοι Πρόεδροι ὁρκίζονται πάνω στό τρίγωνο καί τόν διαβήτη[12]. Ἐπιπλέον νά προσθέσουμε πώς πολλά σύμβολα τοῦ Προσκοπισμοῦ συμφωνοῦν μέ αὐτά τῆς Μασονίας[13], καθότι ὁ Προσκοπισμός εἶναι δημιούργημα καί τροφεῖο τῶν παιδιῶν πρός τήν Μασονία.

[1] ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ἀπόκρυφη γνώση- Μασσωνία, τόμ. 7, χ.ε., Ἀθήνα 1987, σ. 172-4.
[2] T. MARRS., Τά ἀπόκρυφα μυστικά τῆς Μασωνίας, ὄπ. π., σ. 45.
[3] T. MARRS., Τά ἀπόκρυφα μυστικά τῆς Μασωνίας, ὄπ. π., σ. 61.
[4] ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΚΩΣΤΑ, ὄπ. π., σ. 341.
[5] Θ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ἡ Μασονία, χ. ε., Ἀθήνα 1983, σ.76.
[6] Ὄπ. π., σ. 79.
[7] ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΚΩΣΤΑ, σ. 341-3.
[8] Ὄπ., π., σ. 344.
[9] Θ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ὄπ. π., σ. 128.
[10] Ὄπ., π., σ. 131.
[11] Ὄπ., π., σ. 345.
[12] Ὄπ. π., σ. 25.
[13] Κ. Τ. ΚΙΛΙΦΗ, Ἡ ἐπικίνδυνη Μασωνία, ὄπ. π., σ. 89.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Όσιος Παΐσιος: Οι ψυχές των κεκοιμημένων

- Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχωνται; - Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται...

Ο εορτασμός των oνομαστηρίων του Μητροπολίτη Σύρου Δωροθέου Β’

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος τελέσθηκε σήμερα το πρωί, επι τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου, Θεία Λειτουργία...

Βουλευτής της Μεσσηνίας για την καταβολή εφάπαξ στους ιερείς

Ερώτηση για το εφάπαξ των ιερέων κατέθεσε ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος ζητώντας να καταβάλλεται σε 70χρονους ιερείς χωρίς να απαιτείται η αποχώρησή τους από...

Δεκαετής Θεοφιλής Αρχιερατεία Μητρ. Λαγκαδά Ιωάννη (2010 – 2020)

ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ (2010 – 2020) Πρωτ. Αναστασίου Παρούτογλου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης «Οὐ γάρ διδάσκων μόνον,...

Συναξάρι 6ης Ἰουνίου – Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος †Τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ, μνείαν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς, ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, οἱ...

10ετης επέτειος ενθρονίσεως Μητροπολίτου Λαγκαδά Ιωάννη

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Επ΄ ευκαιρία της σημερινής Επετείου της συμπληρώσεως 10 ετών από της Ενθρονίσεως του, εις τον Θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, όπου τον...

Προσκυνητές από την Αθήνα επισκεύτηκαν το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο στην Κόρινθο

Προσκυνητές από την Αθήνα επισκεύτηκαν σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, προκειμένου να προσκυνήσουν την Εικόνα της...

Πάτρα: Ζήτησε να εξομολογηθεί και έκλεψε την Παντάνασσα

Περί ὣραν 12:45 εἰσῆλθε ἂγνωστος στόν Ἱερό Ναό Παντανάσσης Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε ἀπό τόν νεωκόρο πληροφορίες γιά νά ἐξομολογηθῇ. Καθ’ ἣν στιγμήν...

Λόγω “Κορονοϊού” δεν θα γίνουν Βαπτίσεις στον Άη Συμιό τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι το μυστήριο του Βαπτίσματος που πραγματοποιούνταν στην Ιερά Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, την Δευτέρα του Αγίου...

Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας  Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν εἶναι οἱ ἀκόλουθες: α) Τό Τάγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς (ΟΤΟ) Τό τάγμα αὐτὸ (Ordo...

Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων: Με μεγάλη προσφορά στην Κρήτη

Η Μονή Αγίας Τριάδας, ή Μονή Τζαγκαρόλων όπως επίσης είναι γνωστή, είναι ένα  από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια που θα δείτε στην Κρήτη. Η Μονή...

Επιτρέπεται να τελεστεί βάπτιση στη θάλασσα;

Πρωτοπρ. Νεκτάριος Μαρκάκης Αφορμή για τη δημοσίευση των παρακάτω σκέψεων, δόθηκε από το αίτημα μερικών ανθρώπων, να βαπτιστούν τα παιδιά τους στη θάλασσα, αφού ήδη...

Ἡ οἰκολογική κρίση ἀντικατοπτρίζει τήν ἐσωτερική πνευματική κρίση τοῦ ἀνθρώπου

Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σόφίᾳ ἐποίησας (Ψαλμός ΡΓ’) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ 5η Ἰουνίου ἔχει θεσμοθετηθεῖ ἀπό τόν ΟΗΕ, ἤδη ἀπό το...

Διαμαρτυρία της Μητροπόλεως Περιστερίου για συκοφαντικό δημοσίευμα

Ἐν Περιστερίῳ, τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2020 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἐξ ἀφορμῆς δημοσιεύματος με τίτλο «Ξεσηκωμός τῶν πιστῶν γιά τήν Μητρόπολη Περιστερίου», πού ἀναρτήθηκε τήν...