του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Τώρα, ὅπως κάθε θρησκεία ἔχει τά σύμβολά της –σημεῖα πού δηλώνουν μέ μυστικό τρόπο τήν σχέση ἀνθρώπου καί θείου– ἔτσι καί ὁ Μασονισμός ἔχει τά δικά του σύμβολα. Τά κυριότερα σύμβολα τῆς μασονίας εἶναι ἐκεῖνα πού πηγάζουν ἀπ’ τήν πρωταρχική κατάσταση τῆς ὀργάνωσης: ὁ γνώμονας, τό μυστρί, τό τρίγωνο, ἡ ποδιά καί τό ἄστρο μέ τίς πέντε κορυφές[1]. Ὑπάρχουν καί ἄλλα ὅπως ἡ Πεντάλφα, ἡ ἀσπίδα τοῦ Δαυίδ, τό μάτι πού βλέπει τά πάντα, ἡ τελεία μέσα στόν κύκλο, ἡ κυβική πέτρα, ὁ Ἥλιος, τό Φεγγάρι, τό ἀκτινοβόλο ἀστέρι[2], τό φίδι. Ὁ διαβήτης, εἶναι τό σύμβολο τῶν Οὐρανῶν καί τό τετράγωνο ἀντιπροσωπεύει τήν Γῆ[3].

Τό μυστρί εἶναι ἕνα ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο γιά τόν ἐνεργό μασόνο καί γι’ αὐτό ἀποτελεῖ καί τό συμβολικό ἐργαλεῖο τοῦ θεωρητικοῦ μασόνου, πού δουλεύει γιά τό χτίσιμο τοῦ ναοῦ τῆς ἀνθρωπότητας. Συμβολίζει ἐπίσης τήν ἑνότητα ἀνάμεσα στούς ἀδελφούς τῆς ὀργάνωσης, ὅπως ἀκριβῶς ἑνωμένες εἶναι καί οἱ πέτρες σ’ ἕνα οἰκοδόμημα. Πολύ συχνά τό μυστρί παίρνει ἕνα τριγωνικό σχῆμα, συμβολίζοντας ἔτσι τό τελετουργικό τρίγωνο.

Ὁ γνώμονας, πού τακτικά εἶναι δεμένος μ’ ἕνα σχοινί, στήν ἄκρη τοῦ ὁποίου κρέμεται ἕνα βαρίδι, χρησιμοποιεῖται σάν ἔμβλημα τοῦ συνεταιρισμοῦ. Εἶναι ἡ βάση τῆς οἰκοδομικῆς[4]. Τό σύμβολο αὐτό ὑπάρχει στούς τάφους τῶν ρωμαίων ἀρχιτεκτό-νων, τῶν ἀρχιτεχνιτῶν τοῦ μεσαίωνα καί ἀνακαλύφθηκε στόν τάφο ἑνός Ναΐτη. Πολύ γρήγορα πῆρε τή σημασία τῆς δικαιοσύνης, ὅπως δείχνουν μερικές τοιχογραφίες καί παλιά μωσαϊκά. Παριστάνει τό «ἱερό τρίγωνο» τοῦ Πυθαγόρα[5], ποῦ οἱ πλευρές του βρίσκονται σέ μία σχέση, πού ἐπιτρέπει νά χαράξουμε τήν ὀρθή γωνία ἡ «γωνία τῆς δικαιοσύνης»[6], μέ τήν ἀλυσίδα τοῦ χωρομέτρη. Ὁ γνώμονας τοῦ Πυθαγόρα, πού διαδόθηκε ἀπ’ τούς συνεταιρισμούς, βρίσκεται σήμερα στή βάση τῆς μασονίας. Συμβολίζει τό ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο, γιά νά μεταβληθεῖ μία ἀκατέργαστη πέτρα—ὁ ἀμαθής, σέ πέτρα κατεργασμένη, ὁ μυημένος. Συμβολίζει τήν ἐπίδραση τῆς δύναμης πάνω στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, μέσα ἀπό τήν ὁποία ὁ Μασόνος μπαίνει στό ναό τῆς ἰδέας, ὅπως ἡ πέτρα, πού ἔχει κατεργαστεῖ στό οἰκοδόμημα[7].

Τό ἴδιο θά μποροῦσε νά εἰπωθεῖ καί γιά τό τρίγωνο. Ἰδιαίτερα οἱ μυημένοι τῆς Στοᾶς ὅταν συνεδριάζουν σχημα-τίζουν ἕνα τρίγωνο, τό ἱερό τρίγωνο, ἰσοσκελές μέ μεγάλη βάση. Τό τρίγωνο ἀνάγεται στό ἑβραϊκό «ρές», πού εἶχε τριγωνικό σχῆμα καί σήμαινε κεφάλι, παριστάνοντας τόν Θεό. Ὁ συμβολι-σμός αὐτός πλούτισε μέ τήν ἐπαφή ἀπό τούς πυθαγόρειους καί τή γνώση. Ἔτσι, δέν σχεδίαζαν πιά μόνο τόν Θεό, ἀλλά τήν τριάδα τοῦ χριστιανισμοῦ ἤ τόν μεγάλο ἀρχιτέκτονα τοῦ σύμπαντος, τῶν ἐνεργῶν Στοῶν πού ἔγιναν μετά θεωρητικές[8].

Ἡ ποδιά θυμίζει ἐκείνη, πού φοροῦν πολλοί τεχνίτες στίς οἰκοδομές. Μία πέτσινη ποδιά, πού ἐξ αἰτίας τοῦ σχήματός της καί τῶν στολιδιῶν της, ἔγινε τό κυριότερο σύμβολο τῆς θεωρητικῆς μασονίας. Ἡ ποδιά τοῦ δασκάλου γιά παράδειγμα, εἶναι ἕνα κανονικό ὕφασμα μ’ ἕνα τριγωνικό κόσμημα καί δύο κορδόνια. Ἔχει ἐπίσης τρεῖς σειρές ἀπό τελεῖες, πού εἶναι ὅλοι ἀριθμοί μέ συμβολική  σημασία[9].

Τό ἄστρο μέ τίς πέντε κορυφές ἤ «φλογερό ἄστρο» εἶναι τό κυριότερο μασονικό σύμβολο. Τό σύμβολο πού  τή  μέρα  τῆς  ἕνωσης θ’ ἀντικαταστήσει τό σταυρό. Ἔτσι λοιπόν,  ὅπως κάποτε τό ἄστρο τῆς βηθλεέμ ὁδήγησε τούς μάγους  καί βοσκούς, ἔτσι καί τό φλογερό ἄστρο ὁδηγεῖ τούς μασόνους καί μαζί τους ὁλόκληρη  τήν ἀνθρωπότητα στό μεγάλο σκοπό, στό χιλιετές βασίλειο[10].

Πολύ συχνά τό μασονικό πεντάγραμμα ἔχει στό κέντρο του τό γράμμα «g». Τό  «g» εἶναι τό ἀρχικό τοῦ μεγάλου ἀρχιτέ-κτονα, τοῦ gott καί god (Θεοῦ) ἤ ἐπίσης τῆς «γεωμετρίας» ὡς  ἐπιστήμης τοῦ Θεοῦ[11]. Εἶναι ἄλλωστε λίγο-πολύ γνωστό ὅτι  οἱ ἀμερικάνοι Πρόεδροι ὁρκίζονται πάνω στό τρίγωνο καί τόν διαβήτη[12]. Ἐπιπλέον νά προσθέσουμε πώς πολλά σύμβολα τοῦ Προσκοπισμοῦ συμφωνοῦν μέ αὐτά τῆς Μασονίας[13], καθότι ὁ Προσκοπισμός εἶναι δημιούργημα καί τροφεῖο τῶν παιδιῶν πρός τήν Μασονία.

[1] ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ἀπόκρυφη γνώση- Μασσωνία, τόμ. 7, χ.ε., Ἀθήνα 1987, σ. 172-4.
[2] T. MARRS., Τά ἀπόκρυφα μυστικά τῆς Μασωνίας, ὄπ. π., σ. 45.
[3] T. MARRS., Τά ἀπόκρυφα μυστικά τῆς Μασωνίας, ὄπ. π., σ. 61.
[4] ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΚΩΣΤΑ, ὄπ. π., σ. 341.
[5] Θ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ἡ Μασονία, χ. ε., Ἀθήνα 1983, σ.76.
[6] Ὄπ. π., σ. 79.
[7] ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΚΩΣΤΑ, σ. 341-3.
[8] Ὄπ., π., σ. 344.
[9] Θ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ὄπ. π., σ. 128.
[10] Ὄπ., π., σ. 131.
[11] Ὄπ., π., σ. 345.
[12] Ὄπ. π., σ. 25.
[13] Κ. Τ. ΚΙΛΙΦΗ, Ἡ ἐπικίνδυνη Μασωνία, ὄπ. π., σ. 89.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Εθνεγέρτη Αρχιεπισκόπου Ευβοίας Νεοφύτου Αδάμ

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 το πρωί, τιμήθηκε, όπως κάθε χρόνο, η εορτή του Αγίου μάρτυρος Νεοφύτου στον Ενοριακό Ι. Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου...

Εις μνήμην κυρού Νικολάου Μητροπολίτου πρώην Καρπενησίου

Του π. Ευαγγέλου Φεγγούλη Συμπληρώθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2021, δυο χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Καρπενησίου κυρού Νικολάου. Ο σπουδαίος αυτός Ιεράρχης της Ελλαδικής...

Συναξάρι 22ας Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Τιμοθέου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού μᾶς...

Ο Φθιώτιδος Συμεών κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως

Για άλλη μια φορά βρέθηκε κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 20 & 21 Ιανουαρίου,...

Η Πανήγυρις της Παναγίας Παραμυθίας στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου

Εορτάστηκε κι εφέτος στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου η Ι. Πανήγυρις της Παναγίας της Παραμυθίας, το ακριβές αντίγραφο της θαυματουργού Εικόνος της Oποίας βρίσκεται στο...

Από τη Μονή Σταυροβουνίου στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, πλήρης ημερών (1925-2021) μετέστη στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου. Από τα δεκαπέντε του χρόνια προσήλθε στη...

Τέτοιες θεάρεστες πράξεις είναι ευλογία Θεού και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον

Στις 21 του Ιουλίου του 2020 η Ουγγρική Κυβέρνηση διαμέσου της Αυτοδιοικήσεως ων Ελλήνων της Ουγγαρίας και γνωρίζοντας τα δεινά και τις καταστροφές που...

Μητροπολίτης Γαλλίας: “Η ειρηνική συνύπαρξη δεν απαιτεί κοινή πίστη”

Η Ορθόδοξος Εκκλησία συμμετέχει εδώ και αρκετές δεκαετίες στον Διαθρησκειακό Διάλογο με πνεύμα ειρήνης, αλληλεγγύης και σεβασμού προς όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό είναι...

Τιμήθηκε στην Άρτα ο βλαστός της Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, το πρωΐ, στον εν Άρτη πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Συγκλονιστική μαρτυρία μάγου: Την ημέρα των Θεοφάνειων λύνονται όλα τα μάγια!

Απόσπασμα συνέντευξης του Σπύρου Φιλιάνου, μετανοημένου μάγου στη δημοσιογράφο Βικτωρία Ντακουνάκη (1996): "Την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων και 40 ημέρες μετά, λόγω του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Άρτα για τον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης...

Επαναπατρισμός δύο εικόνων που είχαν κλαπεί από Μοναστήρι της Καρδίτσας

Δύο δεσποτικές εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας, των ετών 1735 και 1785 αντίστοιχα, παραδόθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 2021 στην Πρεσβεία της...

Συναξάρι 21ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ῾Ομολογητοῦ. ῾Ο Ὅσιος Μάξιμος ὁ ῾Ομολογητής καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ...

Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο...

Eίναι παρατηρημένο ότι μόνο ο Ορθόδοξος Αγιασμός διατηρείται χωρίς να χαλάει

«Είναι γνωστό ότι ο Αγιασμός έχει πολύ ισχυρή και σταθερή δομή. Αυτό το νερό μπορεί να μεταβιβάσει τις ιδιότητές του. Πάρτε μόνο 10 γραμμάρια...