Στή νῆσο τῶν Κυθήρων ἑορτάσαμε μέ σεμνότητα καί τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξι τήν μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἄγει καί τά ὀνομαστήριά του.

     Συγκεκριμένα, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων τελέσθηκε ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος – Ἰατρός π.Πέτρος Μαριάτος.

Ὁ π.Πέτρος ἀναφέρθηκε στούς τρεῖς συνεορταζομένους Ἁγίους καί ἰδιαίτερα στήν ἁγία μορφή τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ καί σ’ αὐτό πού σήμερα μᾶς διδάσκει. Κι αὐτό εἶναι ἡ μίμησις τῆς ἀγάπης του καί πρός τούς διώκτες του. Ἡ ἀγάπη εἶναι αὐτή, πού ὥθησε τούς Ἁγίους μας νά μαρτυρήσουν. Συνεχίζοντας δέ τόν λόγο του τόνισε ὅτι «διαφωνία σέ μή δογματικά θέματα δέν εἶναι ἱκανή νά νά χωρίσει τούς χριστιανούς. Σάν χριστιανοί ποτέ δέν πρέπει νά ποῦμε «αὐτοί οἱ ἄλλοι».

Σάν παράδειγμα ἀνέφερε ὁ π.Πέτρος τήν διαφωνία τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Τά ἀρχαιότερα κείμενα τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί οἱ ἐπιστολές τοῦ Ἀπ. Παύλου, εἶναι ἐναργεῖς μάρτυρες τῆς συγκρούσεως δύο κόσμων, τοῦ παλιοῦ καί τοῦ καινούργιου. Τόν παλαιό κόσμο ἐκπροσωποῦσε ὁ Πέτρος, τόν καινούργιο ὁ Παῦλος. Δέν διαφωνοῦσαν σέ θέματα πίστεως. Καί οἱ δύο ἦταν φλoγερoί, κήρυκες τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε νά συνεορτάζονται τήν ἴδια μέρα οἱ δύο κορυφαῖοι Ἀπόστολοι, ὁ Πέτρος καί ὁ Παῦλος. Ἴσως, πέρα ἀπό τόν τονισμό τῆς σημασίας τους ὡς στυλοβατῶν τῆς Ἐκκλησίας, θέλησε νά ἐπισφραγίσει τήν ἄρσι τῶν διαφωνιῶν τους καί τήν τελική συμφωνία τους, σέ θέματα ὄχι πίστεως, ἀλλά βιώσεώς της στήν πράξι καί στήν καθημερινή ζωή.

Σήμερα δέν μαρτυροῦμε ἔτσι (λιοντάρια, βασανιστήρια), ὅπως μαρτύρησαν οἱ τιμώμενοι Ἅγιοι. Θά πρέπει ὅμως νά ἔχουμε πρόθεσι, ἰσχυρή θέλησι καί προθυμία γιά νά δώσουμε μαρτυρία μέ λόγια καί ἔργα. Ἀλλά πάνω ἀπ’ ὅλα μέ τήν ἀγάπη μας, πού εἶναι τό κύριο γνώρισμα τοῦ γνήσιου χριστιανοῦ.

Τέλος, ὁ π. Πέτρος ἀπηύθυνε τίς εὐχές του πρός τόν ἑορτάζοντα Ἀρχιερέα μας, προκειμένου νά βαδίζει στά ἴχνη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ καί τοῦ χρόνου νά τόν ἑορτάσουμε σέ «ἠρεμώτερα νερά».

Ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης μας κ.Σεραφείμ εὐχήθηκε νά μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός ὅλους νά ἔχουμε τήν ἁγιοπνευματική ἀγάπη, τήν ὁποία μᾶς ἐμπνέουν ὁ Ἅγιος Σεραφείμ καί οἱ συνεορταζόμενοι Ἅγιοι. Ὅλα νά τά βλέπουμε ὑπό τό πρῖσμα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, μέ πνευματικό μάτι δίνοντας τήν μαρτυρία καί ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ζωῆς. Νά ἔχουμε πλούσια τήν Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ βιοτικά καί πνευματικά ἀγαθά.

Τήν κυριώνυμον ἡμέρα, τό Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων, στήν ὁποία προέστη ὁ ἄγων τά ὀνομαστήριά του Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, μετά τῶν Ἱερέων τῆς νήσου μας.

Τόν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ὁ ἅγιος Ἱεροκήρυκας π.Πολύκαρπος, πού ἦρθε ἀπό τήν Καλαμάτα Μεσσηνίας, ὁ ὁποῖος μᾶς ὡμίλησε γιά τούς μεγάλους θησαυρούς καί τούς πνευματικούς μαργαρίτες τῶν τριῶν μεγάλων τιμωμένων Ἁγίων, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου. Γι’ αὐτούς οἱ μεγάλοι θησαυροί καί οἱ πολύτιμοι μαργαρίτες ἦταν πρωτίστως καί κυρίως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλά καί οἱ ἀσύλληπτοι καί ἀνεκτίμητοι θησαυροί καί τά ἀνεκλάλητα ἀγαθά τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας.

Μέσα ἀπό τήν καρδιά τους ἔδωσαν τήν καλή μαρτυρία γιά τό μοναδικό καί ἀνυπέρβλητο πρότυπό τους, τόν Ἰησοῦ Χριστό μας. Τήν ἰδική τους πνευματική πορεία πρέπει νά ἀκολουθήσουμε καί νά προχωρήσουμε στό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως. Καί οἱ τρεῖς εἶχαν τοποθετήσει μέσα στήν καρδιά τους τόν Χριστό καί μᾶς ὑποδεικνύουν, μᾶς προσκαλοῦν καί προκαλοῦν νά βροῦμε μία ἄλλη διάσταση ζωῆς, τήν ἁγιοπνευματική.

Αὐτά τά ὁποῖα κατόρθωσαν οἱ τιμώμενοι σήμερα Ἅγιοι δέν εἶναι παράλογα, ἀλλά ὑπέρλογα, κινούμενα μέσα στήν οὐράνια πνευματική σφαῖρα καί γιά τό λόγο αὐτό ἀποτελοῦν πρότυπα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Καί σήμερα ἔχουμε πρότυπα στή ζωή μας μεταξύ τῶν ὁποίων τόν ἑορτάζοντα Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νά πραγματώνη αὐτά πού σήμερα μᾶς περιέγραψε τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ εὐχόμαστε ὁλόθερμα νά ζῆ ἔτη πολλά καί εὐλογημένα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παραίτηση «βόμβα» του δικηγόρου του ιερέα

Την παραίτησή του υπέβαλε ο δικηγόρος του ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης στα Πατήσια. Αναλυτικά, ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αναφέρει στη...

Η εορτή της Οσίας Ξένης στο Ομώνυμο Μετόχιο της Ι.M. Σύρου στην Αθήνα

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο τιμώμενο επ` ονόματι της Οσίας Ξένης Μετόχιο της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Αχαρνών,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου Γρηγορίου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη...

Ποιμαντικές επισκέψεις του Τοποτηρητή στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Ιερόθεος πραγματοποίησε σειρά ποιμαντικών επισκέψεων σήμερα το πρωί...

Πανηγύρισε η ιστορικότερη Βυζαντινή Ιερά Μονή του Ολύμπου

Με λαμπρότητα και κατά τη μοναστηριακή τάξη πανηγύρισε η νέα Μονή στο Λιτόχωρο Πιερίας τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Διονυσίου. Ο εορταζόμενος Άγιος είναι...

Όσιε του Θεού Νικάνωρ πρέσβευε υπέρ της Υφυπουργού

Τό Σάββατο 22 Ἰανουαρίου τό ἀπόγευμα ἡ ὑφυπουργός Τουρισμοῦ κ. Σοφία Ζαχαράκη, στά πλαίσια τῆς ἐπίσκεψής της στήν Καστοριά, ἐπισκέφθηκε, μέ τήν συνοδεία της,...

Φύλακας άγγελος των αναγκεμένων συνανθρώπων μας ο Φθιώτιδος Συμεών

Τις πατρικές ευχές για τη νέα χρονιά και την ευγνωμοσύνη του για ακόμη μία φορά κατέθεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ευλογώντας την...

Έκοψαν τη βασιλόπιτα στη Μητρόπολη Μεσσηνίας οι κληρικοί

Ιερατική Σύναξη πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24 Ια­νουα­ρίου 2022, στην Ιερά  Μητρόπολη Μεσσηνίας.  Η Σύναξη έλαβε χώ­ρα στόν Ιερό Ναό Παμμεγί­στων Ταξιαρχών Καλαμάτας, υπό την προεδρία...

Το «παράπονο» του Πειραιώς

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Ἐν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Ἰανουαρίου 2022 Μετ’ ικανοποιήσεως παρακολουθήσαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν...

Η θεραπεία του τυφλού αποδεικνύει περίτρανα γιατί θα πρέπει να δεχόμαστε την θλίψη όχι ως θεϊκή τιμωρία, αλλά ως...

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, πόλεως Αγίου Νικολάου. Στο κήρυγμα του Θείου Λόγου ο Σεβασμιώτατος...

Νέο Διάκονο χειροτόνησε ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Σήμερα, Σάββατο 22 Ιανουαρίου, εορτάστηκε με λαμπρότητα στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικής, το υπερφυές θαύμα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης "Παραμυθίας". Του όρθρου και της...

Σύρου και Βρεσθένης εσπέρισαν στο εορτάζον Μετόχιο της Ι.Μ. Σύρου στην Αθήνα

Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου και του προς τούτο προσκαλέσαντος αυτόν Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’ τελέσθηκε απόψε Δισαρχιερατικός Εσπερινός στο Ιερό Παρεκκλήσιο...

Τον κτίτορα της, Όσιο Διονύσιο τον εν Ολύμπω, εόρτασε η Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου Βεροίας

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου...

Φθιώτιδος Συμεών: «Χάρη στον Όσιο Βησσαρίωνα στεκόμαστε όρθιοι»

Ήταν 22 Ιανουαρίου του 1991, ημέρα μνήμης του Αγίου Αναστασίου του Πέρσου, όταν άνοιξαν οι πόρτες του Ουρανού, για να δεχθεί ο Θεός στην...

Μην λυπείσθαι, ουκ απέθανεν ο Ιερεμίας αλλά καθεύδει… 40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ιερεμίου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως τελέσθηκε απόψε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μαγαλοπόλεως Ιερεμίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας...