Αρχική Συναξάρι 23ης Μαρτίου Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ