Αρχική Συναξάρι 13ης Μαρτίου Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΣΑΒΙΝΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΣΑΒΙΝΟΣ