1. λο κι λο πνευματική μας ζωή, δελφοί χριστιανοί, εναι τό νά φαρμόζουμε σέ κάθε μας πράξη τό θέλημα τοΘεο. λλά πς θά γνωρίσουμε ποιό εναι τό θέλημα τοΘεο; Τό πρτο πού μπορομε νά πομε εναι νά διαβάζουμε τήν γία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, στήν ποία φανερώνει Θεός τό γιο θέλημά Του καί μς τό παρουσιάζουν οἱ ἅγιοι Προφτες καί πόστολοι. Καί κόμη, γιά νά μάθουμε τό θέλημα τοΘεο, εναι τό νά διαβάζουμε τούς βίους τν γίων τς κκλησίας μας, πού εναι τό καλύτερο πόμνημα τς γίας Γραφς καί βλέπουμε πς ζοσαν οἱ ἅγιοι.

2. λλά νας πλός χριστιανός, πού δέν χει μαθητευθεκαλά στά θεα, γιατί δέν διαβάζει τήν γία Γραφή οτε τά ερά Συναξάρια, πς θά γνωρίσει ατός ποιό εναι τό θέλημα τοΘεοστήν κάθε περίπτωσή του, γιά νά τό τηρήσει; Τήν πλσυμβουλή πού χουμε νά δώσουμε σατόν εναι τό νά τοπομε νά κάνει τήν προσευχή του, παρακαλώντας τόν Θεό νά τόν φωτίσει ποιό εναι τό θέλημά Του, γιά νά τό πράξει. Πάντοτε, χριστιανοί μου, πρέπει νά ζητμε πό τόν Θεό νά μς φανερώνει τό θέλημά Του καί νά μς δίνει τήν Χάρη Του νά τό πράττουμε. Καί στό «Πάτερ μν», τήν προσευχή πού μς παρέδωσε Χριστός μας, χουμε τό ατημα, «Γενηθήτω τό θέλημά Σου»! Γιατί, ν δέν πράττουμε τό θέλημα τοΘεο, δέν θά εναι πετυχημένο ατό πού κάνουμε καί τούς λλους λο καί θά τούς λυπομε καί μες οἱ ἴδιοι λο καί θά εμαστε ταραγμένοι. ν, ζητμε μέ προσευχή νά μς φωτίσει Θεός τί νά κάνουμε σέ κάθε δύσκολη περίσταση, κι᾽ ἄν δέν εναι σωστό ατό πού κάνουμε, μως πειδή γινε μέ προσευχή, Θεός θά τό φέρει καί θά τό δηγήσει τσι, στε νά χει καλή κβαση καί νά δώσει κάποια φέλεια. σο δέ προσεύχεται χριστιανός, τόσο καί καθαρίζεται νος του καί χαριτώνεται ψυχή του καί φωτίζεται καί γνωρίζει μόνος του πειτα ποιό εναι τό θέλημα τοΘεοκαί τό φαρμόζει.

3. νας λλος τρόπος γιά νά γνωρίσει χριστιανός τό θέλημα τοΘεοσέ κάποια δύσκολη καί σοβαρή περίπτωσή του, δελφοί, εναι νά καταφύγει στόν ξομολόγο του, στόν πνευματικό του. Θά λεγα τι ατό εναι τό πρτον πού πρέπει νά κάνει σωστός χριστιανός, λλά εναι καλά γιά τήν πρόοδό του καί τόν καταρτισμό του καί τά δύο προηγούμενα πού επα, γιά νά μάθει νά γωνίζεται καί μόνος του, στε νά τελειοται καιρό μέ τόν καιρό. πνευματικός μως στόν ποο λέγω νά καταφεύγει χριστιανός, γιά νά τοῦ ἀποκαλύψει τό θέλημα τοΘεοστήν περίπτωσή του, δέν πρέπει νά εναι νας πλός ξομολόγος, πού διαβάζει μιά «εχή» στά κουόμενα μαρτήματα. λλά πρέπει νά εναι φωτισμένος πατήρ, πού γνωρίζει καί πό τήν δική του πνευματική περα πς καθαρίζεται ψυχή πό τά πάθη καί πς γιάζουμε. Γιά τήν πληθυνθεσα στά χρόνια μας μαρτία, μπορενά λιγόστευσαν σήμερα κατά πολύ ατοί οπνευματικοί, λλά Θεός, διά τούς κλεκτούς Του, χει φυλάξει μερικούς γιασμένους ερες Του, ς «κρατούμενα», σέ κάθε ποχή καί στήν δική μας βεβαίως ποχή. ς τούς ναζητήσουμε, γιατί ατοί κρύβονται καί δέν διαφημίζονται!

4. Χριστιανοί μου! Μέ τά τρία πού σς επα στό σημερινό μου πλό κήρυγμα, μέ τήν μελέτη τς γίας Γραφς καί τν γίων τς κκλησίας μας, μέ τήν προσευχή καί τήν καθοδήγηση νός σοφοστά θεα πνευματικοπατέρα, ν τά φαρμόσετε ατά τά τρία, σς τό γγυμαι τι θά προοδεύσετε πνευματικά καί θά γνωρίζετε λο καί περισσότερο τόν Θεό καί τό πανάγιο θέλημά Του. Καί χι μόνο ατό, λλά θά φέρετε καί λλους κοντά στόν Θεό, γιά νά κάνετε καί ατούς ετυχισμένους. Γιατί μόνο μέ τόν Θεό εναι πραγματική χαρά καί ετυχία.

Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Δείτε Επίσης