του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Ἡ Σατανική Βίβλος ἀκολουθεῖ τήν ἑξῆς ὑποχρεωτική διάταξη:

  1. Εἶναι μιά ἀντιχριστιανική διατριβή. Αὐτό τό τμῆμα ἀπευθύνεται εἰδικά σέ ἐκείνους πού βρίσκονται σέ Χριστιανικούς οἴκους καί τρέφονται μέ τήν Χριστιανική Θρησκεία. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ ἀναφέρεται ὅτι τό τμῆμα αὐτό εἶναι κίνηση πρός τά πάνω καί εἶναι ἀπαραίτητη μόνο γιά μερικούς ἀναγνῶστες.

  2. Ἀποτελεῖ μιά διάψευση τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος. Εἶναι ἕνας ἰσχυρισμός ὅτι δέν ὑπάρχει καμία μετά θάνατον ζωή καί ὡς ἐκ τούτου καμία ἀνταμοιβή ἤ τιμωρία μέσα στήν διαφορετική συνέχιση τῆς ζωῆς. Αὐτή ἡ ἀναφορά περιέχει πολλά παραδείγματα γιά τό πόσο ἀκόμη ἡ φαινομενική σύγκρουση τοῦ Σατανισμοῦ εἶναι ἐγγενῶς ἐχθρική μέ τήν κάθε μορφή θρησκευτικότητας.

  3. Περιέχει τρεῖς τρόπους γιά τήν μαγική ἑστίαση στήν ἐπιθετικότητα, τήν σφοδρή ἐπιθυμία καί τόν οἶκτο. Ὁ μαγικός τρόπος γιά τόν οἶκτο ἀπευθύνεται στούς ἀνθρώπους πού ἔχουν τίς προϋποθέσεις ἐκφράσεως. Πράγμα πού ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ δέν τό δίνει σέ ὅλους γενικά τούς πιστούς της, ἀλλά μόνο σέ αὐτούς πού ἔχουν προνόμιο, δηλαδή νά εἶναι σκληροί, μοχθηροί, καί κακοί.

  4. Ἡ πίστη στούς δαίμονες σύμφωνα μέ τήν Σατανική ἐκκλησία ἐπιτρέπεται στό τελετουργικό πλαίσιο καί ὄχι ἔξω ἀπό αὐτό. Εἶναι βέβαια πιθανό αὐτή ἡ ἀναφορά νά προέρχεται ἀπό τόν μυστικό τρόπο τοῦ «σατανικοῦ βαπτίσματος» τό ὁποῖο ἀναφέρεται κυριολεκτικά στόν ἴδιο τόν Σατανά. Αὐτό στηρίζεται στό γεγονός τῆς πίστης καί τῆς ἀπιστίας ὁρισμένων ὁμάδων ἀνθρώπων πού εἶναι θεϊστές ἤ καί ἄθεοι.

  5. Περιέχει μιά λίστα μέ Ἐνοχικά κλειδιά.

Ἡ Σατανική Βίβλος ἀντιπροσωπεύει μιά πληθώρα συμβολισμῶν καί ἀορίστων πεποιθήσεων γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀποδοχῆς τῆς Σατανικῆς Βίβλου ἀπό ὅλους εἴτε ἄθεοι, εἴτε θεϊστές ἤ πίστευαν σέ μιά ὑπερφυσική δύναμη, ἤ ἀκόμα περισσότερο στούς θεϊστές πού πιστεύουν στόν Θεό ἤ στόν Σατανά καί πού ὅμως δέν ἔχουν κάποια προετοιμασία γιά τήν μετά θάνατον ζωή τους. Πράγματι τό περιεχόμενο τῆς Σατανικῆς Βίβλου βοηθᾶ τόν κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα τῆς προσωπικῆς του πεποίθησης γιά νά ἐπιλέγει τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού τόν ἀφοροῦν καί ἐνδιαφέρουν. Τό μόνο βασικό ἐμπόδιο σ’ ἕναν πού θέλει νά γίνει Σατανιστής εἶναι ἡ ἀπαίτηση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ νά ἀποδεχθεῖ ἐπίσημα τήν ἐτικέτα τοῦ «Σατανιστῆ». Αὐτό τό συμπερασματικό ὑποστήριξε ὁ Blanche Barton’s Σατανιστής στήν δήλωση ὑποδοχῆς στήν ἰστοσελίδα τῆς Σατανικῆς ἐκκλησίας στήν ὁποία δήλωνε ἀκριβῶς: «ἡ φιλοσοφία εἶναι στήν πραγματικότητα ἐσωτερική καί δέν χρειάζεται πολύ συλλογισμός γιά νά τό κατανόησει κανείς. Ἀλλά οἱ παραστάσεις καί οἱ φιγοῦρες πού ἐμφανίζονται ἐκεῖ, τοῦ Σατανᾶ μέ τά δερματοειδή φτερά, στημένος μέ τήν ὑπερηφάνεια, φωτισμένος μέ τίς φλόγες τῆς κόλασης καί τῶν ὀπαδῶν του εἶναι βέβαια ὡς καί πολύ ἀνησυχητικό».

Οἱ ἀνώτεροι κληρικοί τοῦ Σατανᾶ ἔχουν ὑποστηρίξει ὅτι πολλά ἀπό τά μέρη τῆς Σατανικῆς Βίβλου εἶναι προορισμένα ὡς μιά εἰλικρινής φιλοσοφία, ἐνῶ ἄλλα μέρη της προορίστηκαν γιά νά παραπλανήσουν, νά ἱκετεύσουν, νά χλευάσουν καί νά ἐμπαίξουν τούς ὀπαδούς. Ὁ William Gidney (ἱερέας τῆς ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ) ἀναφέρει πώς: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ ὑπερασπίζεται τήν μακιαβελική ἠθική τής ἐσφαλμένης κατεύθυνσης. Πρέπει νά διαβαστεῖ ἡ Σατανική Βίβλος μέ πολλή προσοχή. Σύγχυση δέν ἐπιτρέπεται». Ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ δηλώνει ὅτι οἱ ἀντιφάσεις ἤ οἱ διαφοροποιήσεις στήν κατανόηση τῆς Σατανικῆς Βίβλου εἶναι ἐπιτρεπτές ἐφόσον στηρίζεται στήν ἰδέα τοῦ ἀτομικισμοῦ. Κάθε ἕνας μπορεῖ νά διαμορφώσει ἑπομένως μιά ἀντίληψη δική του περί τῆς σατανικῆς λατρείας. Ἡ Σατανική ἐκκλησία ἀναγνωρίζει μέ πολλή κατανόηση τήν διαφορετικότητα τῆς προσέγγισης, ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου πού εἶναι μέλος της.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ’ ονόματι της Αγίας Σοφίας στη Μύκονο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ τέλεσε χθες τα Θυρανοίξια ιερού Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ' ονόματι της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Σοφίας και...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό «των ψηφίδων» στη Μύκονο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου "των Ψηφίδων", στην περιοχή "Μαού" Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ και τέλεσε Μνημόσυνο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Εορτάζουμε σήμερα το πρότυπο μιας Αγίας Οικογένειας»

Στο Λιανοκλάδι και στη Λαμία εορτάσθηκε η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγίων Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης το διήμερο...

Πανήγυρις Αγίας Σοφίας στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωΐ, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Σοφίας, στις Κατασκηνώσεις θηλέων της Μητροπόλεως Άρτης στο Άνω Αθαμάνιο, ελειτούργησε...

Πανηγυρικά εόρτασε η Ενορία της Του Θεού Σοφίας Λαρίσης

Στην Ενορία Της του Θεού Σοφίας Λαρίσης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, όπου χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Πανηγυρική...

Τον Μητροπολίτη Πρεβέζης επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά

Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος, σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στο κάστρο της Λιβαδειάς

Το εσπέρας της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται εντός του...

Διανομή υλικών αγαθών και οικοσκευών στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16/9 και την Παρασκευή 17/9/2021 η Β’ φάση διανομής υλικής βοήθειας στους πυρόπληκτους κατοίκους των χωριών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Διαβολιτσίου, της...

140 πρωτότυπα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Π.Ε. με 3.000 συμμετέχοντες εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος

Την έναρξη 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α., με 3.000 συμμετέχοντες, τα οποία καλύπτουν 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες, όπως Λειτουργική-Τελετουργική, Εξομολογητική,...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος τέλεσε το Μυστήριο του Γάμου εντός της Θείας Λειτουργίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 12 Σεπτεμβρίου 2021, χοροστάτησε στην ακολουθία...

Επιτυχής η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων στους φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA VOLOS, με...

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος πού ἀφόρισε τόν Μητσοτάκη, ἐπανέρχεται μέ νέο κείμενο – φωτιά!

Ἀσεβέστατε Κύριε Πρωθυπουργέ Ἐπιστολή στόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό σταυροπόδι στήν Ἐκκλησία Ἐξοχώτατε, ἤ μᾶλλον Ἀσεβέστατε, Κύριε Πρωθυπουργέ, Μέ πολλή χαρά Σᾶς εἴδαμε νά παρίστασθε στό Μητροπολιτικό...

Νέος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος στην Μητρόπολη Λαρίσης

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου για το νέο Εκκλησιαστικό έτος. Ο Σεβασμιώτατος...

Τελετή Μνήμης για τον Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Λαρίσης Πολύκαρπο Δαρδαίο

Τέτοιες μέρες, διακόσια χρόνια πίσω, ένας ρασοφόρος άφηνε το κεφάλι του στις όχθες του Πηνειού κάτω από την εκκλησία που υπηρέτησε. Στις 17 Σεπτεμβρίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγίας Σοφίας στη Φτέρη Μαντινείας

Με λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἐλπίδος καί  Ἀγάπης τό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τους, στή Φτέρη Μαντινείας, λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τήν Τρίπολη, τό ὁποῖο ἔχουν ὑπό τήν ἐπιμέλειά τους...