του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Ἡ Σατανική Βίβλος ἀκολουθεῖ τήν ἑξῆς ὑποχρεωτική διάταξη:

  1. Εἶναι μιά ἀντιχριστιανική διατριβή. Αὐτό τό τμῆμα ἀπευθύνεται εἰδικά σέ ἐκείνους πού βρίσκονται σέ Χριστιανικούς οἴκους καί τρέφονται μέ τήν Χριστιανική Θρησκεία. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ ἀναφέρεται ὅτι τό τμῆμα αὐτό εἶναι κίνηση πρός τά πάνω καί εἶναι ἀπαραίτητη μόνο γιά μερικούς ἀναγνῶστες.

  2. Ἀποτελεῖ μιά διάψευση τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος. Εἶναι ἕνας ἰσχυρισμός ὅτι δέν ὑπάρχει καμία μετά θάνατον ζωή καί ὡς ἐκ τούτου καμία ἀνταμοιβή ἤ τιμωρία μέσα στήν διαφορετική συνέχιση τῆς ζωῆς. Αὐτή ἡ ἀναφορά περιέχει πολλά παραδείγματα γιά τό πόσο ἀκόμη ἡ φαινομενική σύγκρουση τοῦ Σατανισμοῦ εἶναι ἐγγενῶς ἐχθρική μέ τήν κάθε μορφή θρησκευτικότητας.

  3. Περιέχει τρεῖς τρόπους γιά τήν μαγική ἑστίαση στήν ἐπιθετικότητα, τήν σφοδρή ἐπιθυμία καί τόν οἶκτο. Ὁ μαγικός τρόπος γιά τόν οἶκτο ἀπευθύνεται στούς ἀνθρώπους πού ἔχουν τίς προϋποθέσεις ἐκφράσεως. Πράγμα πού ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ δέν τό δίνει σέ ὅλους γενικά τούς πιστούς της, ἀλλά μόνο σέ αὐτούς πού ἔχουν προνόμιο, δηλαδή νά εἶναι σκληροί, μοχθηροί, καί κακοί.

  4. Ἡ πίστη στούς δαίμονες σύμφωνα μέ τήν Σατανική ἐκκλησία ἐπιτρέπεται στό τελετουργικό πλαίσιο καί ὄχι ἔξω ἀπό αὐτό. Εἶναι βέβαια πιθανό αὐτή ἡ ἀναφορά νά προέρχεται ἀπό τόν μυστικό τρόπο τοῦ «σατανικοῦ βαπτίσματος» τό ὁποῖο ἀναφέρεται κυριολεκτικά στόν ἴδιο τόν Σατανά. Αὐτό στηρίζεται στό γεγονός τῆς πίστης καί τῆς ἀπιστίας ὁρισμένων ὁμάδων ἀνθρώπων πού εἶναι θεϊστές ἤ καί ἄθεοι.

  5. Περιέχει μιά λίστα μέ Ἐνοχικά κλειδιά.

Ἡ Σατανική Βίβλος ἀντιπροσωπεύει μιά πληθώρα συμβολισμῶν καί ἀορίστων πεποιθήσεων γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀποδοχῆς τῆς Σατανικῆς Βίβλου ἀπό ὅλους εἴτε ἄθεοι, εἴτε θεϊστές ἤ πίστευαν σέ μιά ὑπερφυσική δύναμη, ἤ ἀκόμα περισσότερο στούς θεϊστές πού πιστεύουν στόν Θεό ἤ στόν Σατανά καί πού ὅμως δέν ἔχουν κάποια προετοιμασία γιά τήν μετά θάνατον ζωή τους. Πράγματι τό περιεχόμενο τῆς Σατανικῆς Βίβλου βοηθᾶ τόν κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα τῆς προσωπικῆς του πεποίθησης γιά νά ἐπιλέγει τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού τόν ἀφοροῦν καί ἐνδιαφέρουν. Τό μόνο βασικό ἐμπόδιο σ’ ἕναν πού θέλει νά γίνει Σατανιστής εἶναι ἡ ἀπαίτηση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ νά ἀποδεχθεῖ ἐπίσημα τήν ἐτικέτα τοῦ «Σατανιστῆ». Αὐτό τό συμπερασματικό ὑποστήριξε ὁ Blanche Barton’s Σατανιστής στήν δήλωση ὑποδοχῆς στήν ἰστοσελίδα τῆς Σατανικῆς ἐκκλησίας στήν ὁποία δήλωνε ἀκριβῶς: «ἡ φιλοσοφία εἶναι στήν πραγματικότητα ἐσωτερική καί δέν χρειάζεται πολύ συλλογισμός γιά νά τό κατανόησει κανείς. Ἀλλά οἱ παραστάσεις καί οἱ φιγοῦρες πού ἐμφανίζονται ἐκεῖ, τοῦ Σατανᾶ μέ τά δερματοειδή φτερά, στημένος μέ τήν ὑπερηφάνεια, φωτισμένος μέ τίς φλόγες τῆς κόλασης καί τῶν ὀπαδῶν του εἶναι βέβαια ὡς καί πολύ ἀνησυχητικό».

Οἱ ἀνώτεροι κληρικοί τοῦ Σατανᾶ ἔχουν ὑποστηρίξει ὅτι πολλά ἀπό τά μέρη τῆς Σατανικῆς Βίβλου εἶναι προορισμένα ὡς μιά εἰλικρινής φιλοσοφία, ἐνῶ ἄλλα μέρη της προορίστηκαν γιά νά παραπλανήσουν, νά ἱκετεύσουν, νά χλευάσουν καί νά ἐμπαίξουν τούς ὀπαδούς. Ὁ William Gidney (ἱερέας τῆς ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ) ἀναφέρει πώς: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ ὑπερασπίζεται τήν μακιαβελική ἠθική τής ἐσφαλμένης κατεύθυνσης. Πρέπει νά διαβαστεῖ ἡ Σατανική Βίβλος μέ πολλή προσοχή. Σύγχυση δέν ἐπιτρέπεται». Ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ δηλώνει ὅτι οἱ ἀντιφάσεις ἤ οἱ διαφοροποιήσεις στήν κατανόηση τῆς Σατανικῆς Βίβλου εἶναι ἐπιτρεπτές ἐφόσον στηρίζεται στήν ἰδέα τοῦ ἀτομικισμοῦ. Κάθε ἕνας μπορεῖ νά διαμορφώσει ἑπομένως μιά ἀντίληψη δική του περί τῆς σατανικῆς λατρείας. Ἡ Σατανική ἐκκλησία ἀναγνωρίζει μέ πολλή κατανόηση τήν διαφορετικότητα τῆς προσέγγισης, ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου πού εἶναι μέλος της.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο εορτασμός της Οσίας Ξένης στο Μετόχι της Ι.Μ. Σύρου στην Αθήνα

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο τιμώμενο επ` ονόματι της Οσίας Ξένης Μετόχιο της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Αχαρνών,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στο Παρίσι

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ προεξήρχε σήμερα της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων και ετέλεσε την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του...

Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος στον Ναό της Αναστάσεως του Χριστού Καλαμάτας

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, επί της παραλιακής οδού της Καλαμάτας, μετέβη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ....

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά στον Μητροπολιτικό Ναό Σύμης

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς 24ης Ἰανουαρίου 2021, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τῆς Ὁσίας Ξένης, ὁ Σεβ....

Κυριακή ΙΔ´ Λουκά στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην πρώτη Θεία Λειτουργία (7:00 –...

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Την Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά, στις 24 Ιανουαρίου ε.έ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου...

Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων

Από την Διεύθυνση του Σουρλίγκειου Ιδρύματος ανακοινώνονται τα εξής: Επί συνόλου 37 τροφίμων και 11 εργαζομένων διαγνώστηκαν 28 τρόφιμοι και 7 εργαζόμενοι θετικοί στον...

Συναξάρι 25ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου.     Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ...

Στη Λίμνη Κάρλα ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στη Λίμνη Κάρλα μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, προκειμένου να δει από κοντά το έργο το οποίο επιτελέστηκε από την...

30 έτη από την κοίμηση του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου

Τη μνήμη του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου, του Ελεήμονος Πνευματικού τίμησε ευλαβώς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών. Επί τη συμπληρώσει 30 ετών από...

Μνημόσυνο μακαριστών Μητροπολιτών Μαντινείας και Κυνουρίας

Τήν Κυριακή, 24 Ἰανουαρίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας, κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου   καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου...

Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Αγώνα της Ελευθερίας

Άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στο Sports3 Η Εκκλησία της Ελλάδος, προετοιμάζεται και εργάζεται για να γιορτάσει την επέτειο των διακοσίων ετών από την...

H αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον Πειραιά

Πραγματοποιήθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιώς η αρχαιοπρεπής...

Συναξάρι 24ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τῆς ἁγίας μητρός ἡμῶν Ξένης καί τῶν δύο αὐτῆς θεραπαινίδων.  ῾Η Ἁγία Ξένη καταγόταν ἀπό...

Άξιος ο νέος Διάκονος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Στεφανοβικείου μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε την αναίμακτο Θεία Λειτουργία, σήμερα, Σάββατο...