του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Ἡ Σατανική Βίβλος ἀκολουθεῖ τήν ἑξῆς ὑποχρεωτική διάταξη:

  1. Εἶναι μιά ἀντιχριστιανική διατριβή. Αὐτό τό τμῆμα ἀπευθύνεται εἰδικά σέ ἐκείνους πού βρίσκονται σέ Χριστιανικούς οἴκους καί τρέφονται μέ τήν Χριστιανική Θρησκεία. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ ἀναφέρεται ὅτι τό τμῆμα αὐτό εἶναι κίνηση πρός τά πάνω καί εἶναι ἀπαραίτητη μόνο γιά μερικούς ἀναγνῶστες.

  2. Ἀποτελεῖ μιά διάψευση τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος. Εἶναι ἕνας ἰσχυρισμός ὅτι δέν ὑπάρχει καμία μετά θάνατον ζωή καί ὡς ἐκ τούτου καμία ἀνταμοιβή ἤ τιμωρία μέσα στήν διαφορετική συνέχιση τῆς ζωῆς. Αὐτή ἡ ἀναφορά περιέχει πολλά παραδείγματα γιά τό πόσο ἀκόμη ἡ φαινομενική σύγκρουση τοῦ Σατανισμοῦ εἶναι ἐγγενῶς ἐχθρική μέ τήν κάθε μορφή θρησκευτικότητας.

  3. Περιέχει τρεῖς τρόπους γιά τήν μαγική ἑστίαση στήν ἐπιθετικότητα, τήν σφοδρή ἐπιθυμία καί τόν οἶκτο. Ὁ μαγικός τρόπος γιά τόν οἶκτο ἀπευθύνεται στούς ἀνθρώπους πού ἔχουν τίς προϋποθέσεις ἐκφράσεως. Πράγμα πού ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ δέν τό δίνει σέ ὅλους γενικά τούς πιστούς της, ἀλλά μόνο σέ αὐτούς πού ἔχουν προνόμιο, δηλαδή νά εἶναι σκληροί, μοχθηροί, καί κακοί.

  4. Ἡ πίστη στούς δαίμονες σύμφωνα μέ τήν Σατανική ἐκκλησία ἐπιτρέπεται στό τελετουργικό πλαίσιο καί ὄχι ἔξω ἀπό αὐτό. Εἶναι βέβαια πιθανό αὐτή ἡ ἀναφορά νά προέρχεται ἀπό τόν μυστικό τρόπο τοῦ «σατανικοῦ βαπτίσματος» τό ὁποῖο ἀναφέρεται κυριολεκτικά στόν ἴδιο τόν Σατανά. Αὐτό στηρίζεται στό γεγονός τῆς πίστης καί τῆς ἀπιστίας ὁρισμένων ὁμάδων ἀνθρώπων πού εἶναι θεϊστές ἤ καί ἄθεοι.

  5. Περιέχει μιά λίστα μέ Ἐνοχικά κλειδιά.

Ἡ Σατανική Βίβλος ἀντιπροσωπεύει μιά πληθώρα συμβολισμῶν καί ἀορίστων πεποιθήσεων γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀποδοχῆς τῆς Σατανικῆς Βίβλου ἀπό ὅλους εἴτε ἄθεοι, εἴτε θεϊστές ἤ πίστευαν σέ μιά ὑπερφυσική δύναμη, ἤ ἀκόμα περισσότερο στούς θεϊστές πού πιστεύουν στόν Θεό ἤ στόν Σατανά καί πού ὅμως δέν ἔχουν κάποια προετοιμασία γιά τήν μετά θάνατον ζωή τους. Πράγματι τό περιεχόμενο τῆς Σατανικῆς Βίβλου βοηθᾶ τόν κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα τῆς προσωπικῆς του πεποίθησης γιά νά ἐπιλέγει τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού τόν ἀφοροῦν καί ἐνδιαφέρουν. Τό μόνο βασικό ἐμπόδιο σ’ ἕναν πού θέλει νά γίνει Σατανιστής εἶναι ἡ ἀπαίτηση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ νά ἀποδεχθεῖ ἐπίσημα τήν ἐτικέτα τοῦ «Σατανιστῆ». Αὐτό τό συμπερασματικό ὑποστήριξε ὁ Blanche Barton’s Σατανιστής στήν δήλωση ὑποδοχῆς στήν ἰστοσελίδα τῆς Σατανικῆς ἐκκλησίας στήν ὁποία δήλωνε ἀκριβῶς: «ἡ φιλοσοφία εἶναι στήν πραγματικότητα ἐσωτερική καί δέν χρειάζεται πολύ συλλογισμός γιά νά τό κατανόησει κανείς. Ἀλλά οἱ παραστάσεις καί οἱ φιγοῦρες πού ἐμφανίζονται ἐκεῖ, τοῦ Σατανᾶ μέ τά δερματοειδή φτερά, στημένος μέ τήν ὑπερηφάνεια, φωτισμένος μέ τίς φλόγες τῆς κόλασης καί τῶν ὀπαδῶν του εἶναι βέβαια ὡς καί πολύ ἀνησυχητικό».

Οἱ ἀνώτεροι κληρικοί τοῦ Σατανᾶ ἔχουν ὑποστηρίξει ὅτι πολλά ἀπό τά μέρη τῆς Σατανικῆς Βίβλου εἶναι προορισμένα ὡς μιά εἰλικρινής φιλοσοφία, ἐνῶ ἄλλα μέρη της προορίστηκαν γιά νά παραπλανήσουν, νά ἱκετεύσουν, νά χλευάσουν καί νά ἐμπαίξουν τούς ὀπαδούς. Ὁ William Gidney (ἱερέας τῆς ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ) ἀναφέρει πώς: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ ὑπερασπίζεται τήν μακιαβελική ἠθική τής ἐσφαλμένης κατεύθυνσης. Πρέπει νά διαβαστεῖ ἡ Σατανική Βίβλος μέ πολλή προσοχή. Σύγχυση δέν ἐπιτρέπεται». Ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ δηλώνει ὅτι οἱ ἀντιφάσεις ἤ οἱ διαφοροποιήσεις στήν κατανόηση τῆς Σατανικῆς Βίβλου εἶναι ἐπιτρεπτές ἐφόσον στηρίζεται στήν ἰδέα τοῦ ἀτομικισμοῦ. Κάθε ἕνας μπορεῖ νά διαμορφώσει ἑπομένως μιά ἀντίληψη δική του περί τῆς σατανικῆς λατρείας. Ἡ Σατανική ἐκκλησία ἀναγνωρίζει μέ πολλή κατανόηση τήν διαφορετικότητα τῆς προσέγγισης, ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου πού εἶναι μέλος της.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

H Παράκληση προς την Θεοτόκο στον Ι.Ν. Παναγίας Γαλακτοκτισμένης Ρίζας Σητείας

Το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2020 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και ομίλησε κατάλληλα στο...

Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου: Χωρίς πίστη στον Χριστό πνιγόμαστε στην άβυσσο των θλίψεων

Μέσα στὴ θάλασσα καὶ τὴν τρικυμία τῆς ζωῆς ὁ Χριστός μας, ἀδελφοί μου, μᾶς ἁπλώνει τὸ χέρι, ζητώντας μας νὰ Τὸν ἐμπιστευθοῦμε. Καταποντιζόμαστε καθημερινῶς μέσα στὰ προβλήματα καὶ τὸ ἄγχος τῆς καθημερινότητος, βουλιάζουμε στὰ χρέη τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἡ ἀπελπισία...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως στα Μοναστήρια της Φθιώτιδας

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Πέρα από τις ενορίες, τις αφιερωμένες στην Μεταμόρφωση του Κυρίου, η μεγάλη Δεσποτική Εορτή εορτάσθηκε πανηγυρικά και σε έξι μοναστήρια...

Η εορτή του Αγ. Τριανταφύλλου και του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μετέβη στον Ενοριακό Ι. Ναό Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου Βασιλικού, όπου...

Ο Μητρ. Νεαπόλεως στην Κατασκήνωση της Μακρυνίτσας «Άξιον Εστίν»

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας με τη συνοδεία του επισκέφτηκε την Κατασκήνωση «Άξιον εστί» στη Μακρυνίτσα Σερρών.   Αυτό...

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ π. Βασίλειος Χλέπας

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες τοῦ Σαββάτου 8 Αὐγούστου 2020, πλήρης ἡμερῶν ὁ Ἱερεύς Βασίλειος Χλέπας, συνταξιοῦχος Ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Ἁγίου Βασιλείου Μαντινείας. Ὁ π. Βασίλειος υἱός τοῦ Ἰωάννου καί τῆς Γεωργίας, ἐγεννήθη εἰς Τρίπολιν Ἀρκαδίας τήν...

Η Παράκληση της Παναγίας στην Αλεξάνδρεια

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό...

Οι Παρακλητικοί Κανόνες προς την Παναγία σε ιστορικούς Ναούς της Σμύρνης

Ἐντὸς κλίματος κατανύξεως ἐτελέσθησαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου οἱ Παρακλητικοὶ Κανόνες πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς ἱστορικοὺς Ναοὺς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης. Τὸ ἑσπέρας τῆς...

ΈΔΕΣΣΑ: Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, ημέρα μνήμης του εν αγίοις πατρός ημών Καλλινίκου, Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, τελέσθηκε για πρώτη φορά από την...

Η Νάξος τίμησε την μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσσης

Το Σάββατο 8-8-2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στον Όρθρο, ευλόγησε τους προσφερθέντες Άρτους και προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό...

Χειροθεσία Οικονόμου από τον Μητροπολίτη Χαλκίδος

Το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Ιωάννη Καραμούζη-Ιεροκήρυκα της Ι. Μητροπόλεως και Γραμματέα...

Άγιος Τριαντάφυλλος εκ Ζαγοράς Πηλίου

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου  – Καθηγητού Μια μεγάλη πλειάδα Νεομαρτύρων ήταν νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία, παρά το άγουρο της ηλικίας τους, ενέταξαν...

Η Άρτα τίμησε την μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσσης

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, το πρωΐ, στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού της πόλεως Άρτης, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος...

Υποδοχή Εικόνος της Παναγίας στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου Σκάλας Ωρωπού

Με λαμπρότητα και με την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων υποδέχθηκε το εσπέρας της Παρασκευής 7 Αυγούστου ο ενοριακός ναός του Αγίου Ανδρέου της παραθαλασίας...

Συνελήφθη μοναχός στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Αίσθηση προκαλεί ή είδηση ότι μοναχός συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, κατά τον έλεγχο των αποσκευών του ιερομόναχου, βρέθηκε ένα όπλο τύπου στυλό...