Ποιμαντική ἑβδομάδα Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου (12-18 Δεκεμβρίου 2022)

Μέσα στά πλαίσια τῆς σαρανταήμερης προετοιμασίας γιά τόν ἑορτασμό τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων κύλησε καί ἡ παρελθοῦσα ἑβδομάδα γιά τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο, μέ τίς διάφορες ποιμαντικές καί κοινωνικές του δραστηριότητες.

Στό Ἀμπελοχώρι

Τήν Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἀμπελοχωρίου, μέ τόν π. Λεωνίδα Μπάρδο, τόν συνταξιοῦχο Ἱερέα π. Παναγιώτη Ζυγᾶ καί τούς Διακόνους π. Παῦλο καί π. Παντελεήμονα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν θεολογία τῆς ἁπλότητος καί γιά τό χάρισμα τῆς ἁπλότητος, τό ὁποῖο εἶναι τό ζητούμενο γιά τόν σύγχρονο διασπασμένο καί πολυσύνθετο ἐσωτερικά ἄνθρωπο.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ἀκολούθησε δεξίωση στήν αἴθουσα τοῦ χωριοῦ.

Ἐκκλησιασμοί Σχολείων

Κατά τήν διάρκεια τῆς ἑβδομάδος αὐτῆς ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στούς ἐκκλησιασμούς τῶν Σχολείων: -Γυμνασίου καί 1ου Δημοτικοῦ Μανιάκων, καί -5ου Δημοτικοῦ Σχολείου Καστοριᾶς.

Στό Σχολεῖο καί τό Ἀστυνομικό Τμῆμα Γάβρου

Ἐπίσης, ὁ Σεβασιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Σχολεῖο Νέου Οἰκισμοῦ-Γάβρου Κορεστίων, ὅπου στεγάζεται τό Δημοτικό Σχολεῖο καί τό Νηπιαγωγεῖο τοῦ χωριοῦ, μίλησε μέ τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές καί τούς μοίρασε χριστουγεννιάτικα δῶρα.

Ὑποσχέθηκε στά παιδιά νά τά ἐπισκεφθεῖ καί πάλι μέσα στόν χειμώνα.

Ἀμέσως μετά τό Δημοτικό Σχολεῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Ἀστυνομικό Τμῆμα Κορεστίων, ὅπου συζήτησε μέ τόν διοικητή κ. Ἀχιλλέα Μᾶρκο καί τό προσωπικό.

Στόν Δήμαρχο Πρεσπῶν

Μετά τόν Γάβρο, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε στό Δημαρχεῖο Πρεσπῶν τόν Δήμαρχο Πρεσπῶν κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη καί συζήτησε μαζί του καί μέ τούς συνεργάτες του θέματα πού ἀφοροῦν τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστοριᾶς πού ἀνήκουν διοικητικά στόν Δῆμο Πρεσπῶν.

Ὁρκωμοσία νέων πτυχιούχων Πληροφορικῆς

Τήν Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος παρέστη στήν ὁρκωμοσία τῶν νέων πτυχιούχων τοῦ Τμήματος Πληροφορικῆς στήν αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας στήν Καστοριά.

Κληθείς νά χαιρετίσει τήν ἐκδήλωση, ὁ Σεβασμιώτατος ὑπογράμμισε τήν σημασία τῆς Σχολῆς γιά τήν Καστοριά, συνεχάρη τήν Κοσμητεία καί τούς Καθηγητές, συνεχάρη ἐπίσης τούς γονεῖς καί τούς πτυχιούχους καί τούς εὐχήθηκε κάθε καλό ὄχι μόνον σέ ἐπαγγελματικό ἐπίπεδο, ἀλλά καί σέ κοινωνικό καί ψυχολογικό καί πνευματικό. Προσέφερε δέ μιά εἰκόνα τοῦ ἁγίου Μηνᾶ σέ κάθε πτυχιοῦχο.

Ἡ κ. Ζαχαρούλα Καλογεράτου καί ἄλλοι καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου συνεχάρησαν τόν Σεβασμιώτατο καί γιά τήν χειροτονία τοῦ νέου Ἱερέως π. Γεωργίου Ἰωσηφίδη, πτυχιούχου τοῦ Πανεπιστημίου τους, ἡ ὁποία μόλις εἶχε τελεσθεῖ κατά τήν θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικάνορα.

Στό Γηροκομεῖο

Τήν Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος, ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Λαζάρου καί Ἀθηνᾶς Ρίζου, ἐπισκέφθηκε τό Γηροκομεῖο Καστοριᾶς. Μίλησε μέ τήν διαχειρίστρια κ. Ἀναστασία Τσαδήλα, μέ τόν ἰατρό κ. Βασίλειο Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος ἐθελοντικά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του, μέ τούς νοσηλευτές.

Κυρίως συνομίλησε ἐπί μακροῦ μέ τούς Γέροντες πού περιθάλπονται ἐκεῖ.

Τέλος ξεναγήθηκε καί πάλι σέ ὅλους τούς χώρους τοῦ Γηροκομείου.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος καί Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ἔχουν στενή συνεργασία μέ τούς φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης γιά τήν ἀντιμετώπιση μιᾶς σειρᾶς θεμάτων τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑποτροφίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ Φοιτητές

Ἐπίσης, τήν Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε στούς δικαιούχους τήν πρώτη δόση τῆς ὑποτροφίας πού χορηγεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολη σέ φοιτητές. Οἱ φοιτητικές ὑποτροφίες πού εἶχαν ἀνασταλεῖ λόγῳ τῆς κρίσεως καί τῆς πανδημίας, μέ ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου δίδονται ἀπό φέτος σέ φοιτητές πού προτείνονται ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἁγίου Μοδέστου στό Τοιχιό

Τήν Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου ἑορτή τοῦ ἁγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στό Τοιχιό, ὅπου τιμοῦν ἰδιαιτέρως τόν ἅγιο Μόδεστο, ἔχοντας ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του καί ἱερά εἰκόνα του.

Ὁ Σεβασμιώτατος, μέ ἀφορμή τό θαῦμα τοῦ ἁγίου Μοδέστου, πού προφύλαξε τίς καλλιέργειες ἀπό δαιμονική ἐπίδραση, ἀναφέρθηκε στίς δαιμονικές ἐπιδράσεις πού δέχονται καί σήμερα οἱ καλλιεργητές καί γενικά οἱ ἄνθρωποι, ὅπως εἶναι ἡ μόλυνση τῆς φύσης, ἡ αἰσχροκέρδια ἐπί τοῦ κόπου τῶν παραγωγῶν καί ἡ αὐτονόμηση τῆς φύσης μέ ἀποτέλεσμα τό ἄγχος. Ἀπό τίς ἐπιδράσεις αὐτές μᾶς ἀπαλλάσσει ἡ πίστη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ διά τῶν ἁγίων μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε καί στόν συνταξιοῦχο Ἱερέα π. Ἀργύριο, τόν ὁποῖο χειροθέτησε σέ σταυροφόρο.

Ἐκκλησιάσθηκαν ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Καστοριᾶς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη, ὁ Δήμαρχος Καστοριᾶς κ. Ἰωάννης Κορεντσίδης, ἡ πρόεδρος τῆς Κοινότητας κ. Αἰκατερίνα Πηγατσιώτη.

Μετά τήν θεία Λειτουργία παρετέθη δεξίωση ἀπό τίς γυναῖκες τῆς Ἐνορίας στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας

Τό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ καί τῶν ἁγίων Τριῶν Παίδων, ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας.

Μίλησε γιά τούς ἑορταζόμενους Ἁγίους καί παραλλήλισε τόν βίο τῶν Τριῶν Παίδων μέ τόν ἀγώνα τῶν σημερινῶν εὐλαβῶν νέων, ἀλλά καί τῶν εὐσεβῶν γονέων, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν τῆς συγχρόνου ζωῆς, πού πολλές φορές μοιάζουν μέ καμίνι.

Εὐχήθηκε στήν Γερόντισσα Ἐφραιμία καί στίς μοναχές καί στούς προσκυνητές καλή προετοιμασία γιά τά Ἅγια Χριστούγεννα.

Προεόρτια Ἐκδήλωση Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Τό Σάββατο τό βράδυ, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριᾶς πραγματοποιήθηκε ἡ προεόρτια ἐκδήλωση τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Χορός τῶν Ἱεροψαλτῶν μέ χοράρχη τόν Πρωτοψάλτη κ. Γεώργιο Ἀποστολίδη στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης ἀπέδωσε ὕμνους τῶν Χριστουγέννων καί στό δεύτερο μέρος ἔψαλε παραδοσιακά Κάλαντα.

Τό πρόγραμμα παρουσίαζε ὁ θεολόγος καθηγητής καί ἱεροψάλτης κ. Σωκράτης Βασιόπουλος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν χαιρετισμό του ἐξῆρε τήν ἀξία τῆς θεολογίας τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἀξία τῆς ρωμέϊκης (βυζαντινῆς) μουσικῆς πού ὑπηρετεῖ τόν λόγο καί τήν μοναδικότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης γιά τόν ἑορτασμό τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς θείας Θεοφανείας καί Ἐπιφανείας.

Ὑπογράμμισε, ὁ Σεβασμιώτατος, τό γεγονός ὅτι οἱ ἀκροατές μιᾶς χορωδίας ἔχουν τό μεγάλο προνόμιοα νά ἀκοῦν τούς ὕμνους πού θά ἀκούσουμε καί στούς Ἱερούς Ναούς χορωδιακά καί νά θαυμάσουν τήν ἐκκλησιαστική μας μουσική. Τέλος συνεχάρη καί εὐχαρίστησε θερμῶς τούς Ἱεροψάλτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τήν πολύτιμη προσφορά τους στήν Ἐκκλησία.

Ἁγίου Σεβαστιανοῦ στήν Ἱ.Μ. Κόττορη

Τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ καί Κυριακή τῶν ἁγίων Προπατόρων, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Κόττορη, μέ τόν π. Νικηφόρο Καλλίνικο καί τόν Διάκονο π.Παντελεήμονα, ἐνῶ ὁ π. Σεβαστιανός ἦταν συμπροσευχόμενος.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στόν π. Σεβαστιανό τά δέοντα, τόν εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά του στήν Τοπική Ἐκκλησία καί τοῦ προσέφερε ἕνα συμβολικό δῶρο.

Ἑορτή Κατηχητικῶν Ἁγίου Νεκταρίου Ἄργους Ὀρεστικοῦ

Ἀμέσως μετά τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ.Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Κόττορη, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἄργους Ὀρεστικοῦ, ὅπου παρακολούθησε τήν ἑορτή τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας καί εὐλόγησε τά παιδιά, τόν ἐφημέριο π. Πασχάλη, τούς κατηχητές καί τούς γονεῖς.

Ὁμιλίες Μητροπολίτου

Ἐπίσης, πραγματοποιήθηκαν κατά τήν ἑβδομάδα αὐτή κανονικά οἱ ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου (Κυριακή 11 Δεκεμβρίου) στούς Μανιάκους καί στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Πάντων (Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου) καί στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικάνορος (Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου).

                                                                      Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Σε αγαπώ περισσότερο, γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό»

 «Σε αγαπώ περισσότερο γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό». Με αυτά τα λόγια και με βουρκωμένα μάτια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών απευθύνθηκε στον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ζητώ παντού την ενότητα, ζητώ να ζούμε το Άγιο Πνεύμα»

  Με μία λαμπρή και πανηγυρική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα είκοσι πέντε χρόνια Θεοφιλούς Ποιμαντορίας του Σεβ. Μητροπολίτου...

«Αυτός που πραγματικά διψά, αρκείται και σε μία μόνο σταγόνα αγάπης του Χριστού»

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φραντζή Λαμίας ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.           Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας από τηλεοράσεως,...

25 χρόνια Αρχιερατείας Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου

Διπλή χαρά μάς σύναξε απόψε στη σεμνή τούτη εκδήλωση. Η ονομαστική σας εορτή, αφ΄ενός, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, αλλά και η χρονική συγκυρία της, καθώς...

Ο Αρχιεπίσκοπος στην εκδήλωση του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Βοιωτίας Διαχρονικά

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου Έρευνας και...

Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τον Προιστάμενο...

Τό Σαββατοκύριακο τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας στήν Ι.Μ. Κλεισούρας καί στό Χιλιόδενδρο

Τό Σάββατο 28 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ.Καλλίνικος, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, τήν Ἱερά...

Είη Αυτού η μνήμη αιωνία!

Το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, τιμώντας την μνήμη του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου του...

Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς πόλεως Ναυπάκτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τήν Κυριακή τῆς Χαναναίας ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό...
video

«Life coaching» από τον Ιερό Χρυσόστομο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου το βράδυ χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων...

Με επιτυχία η εορτή των γραμμάτων της Ι.Μ. στη Νάουσα

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η Εορτή των Γραμμάτων της Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και...

Ο Καππαδόκης άγιος που τιμάται στον Έβρο

Ο άγιος Δημήτριος ο εκ Μιστίου της Νίγδης της Καππαδοκίας έζησε βίο οσιακό και ανεδείχθη κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τα χαριτόβρυτα λείψανά του βρέθηκαν...

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου στο Ελαιοχώρι Παγγαίου

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος εισηγητής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Το τριήμερο 27-29 Ιανουαρίου 2023, στο αμφιθέατρο του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας πραγματοποίησε το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η χαρά του Υπουργού είναι χαρά για όλους μας»

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που διοργανώθηκε από Αμπλιανίτες επιστήμονες προς τιμήν του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδος κ. Χρήστο Σταϊκούρα, παραβρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...