Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος Ἐπίσκοπος Σμύρνης, Ἀποστολικός Πατέρας καί Ἱερομάρτυρας εἶναι ὁ προστάτης τῆς Ἐπαρχίας Ναυπακτίας καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

Τό κέντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου στήν Ναυπακτία εἶναι ἡ Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης, στήν ὁποία εἶναι θησαυρισμένο τεμάχιο τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου, πανηγύρισαν βεβαίως καί ἄλλοι Ναοί τῆς Μητροπόλεως πού εἶναι ἀφιερωμένοι στόν Ἅγιο.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου Μαμουλάδας. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνέλυσε τό τροπάριο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Ἀπόκρεω «κλαίω καί ὀδύρομαι, ὅταν εἰς αἴσθησιν ἔλθω, τό πῦρ τό αἰώνιον, σκότος τό ἐξώτερον…». Ἀνέλυσε συγκεκριμένα τί θά πῆ «κλαίω καί ὀδύρομαι», τί σημαίνει «ἔρχομαι σέ αἴσθηση» καί τί σημαίνουν οἱ ἔννοιες «πῦρ αἰώνιον» καί «σκότος ἐξώτερον», πού εἶναι μεταξύ τους ἀντίθετες, ἀφοῦ τό πῦρ δέν εἶναι σκοτάδι καί στό σκοτάδι δέν ὑπάρχει πῦρ. Μέ τίς ἔννοιες αὐτές γίνεται ἀναφορά στήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού ἐνεργεῖ ἀναλόγως μέ τήν προαίρεση καί τήν προετοιμασία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ἔζησε τόν Θεό ὡς ἱλαρό αἰώνιο φῶς.

Στόν Ἑσπερινό συμμετεῖχαν πολλοί Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔψαλε χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τόν κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο καί οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐκκλησιάσθηκε πλῆθος πιστῶν, μέ ἐπικεφαλῆς τίς Ἀρχές τοῦ τόπου, τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα καί τούς Ἀντιδημάρχους κ. Θωμᾶ Κοτρωνιᾶ καί κ. Ζαχαρία Χοχτούλα.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Ἐνορία, πού ἔχει Ἐφημέριο τόν π. Γεώργιο Σαβελώνα, προσέφερε σέ ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες κεράσματα πού ἑτοίμασαν οἱ κυρίες τῆς Ἐνορίας στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ της Κέντρου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε θεία Λειτουργία τό πρωί καί τό ἀπόγευμα Ἑσπερινός μέ Παράκληση στόν Ἅγιο, προεξάρχοντος τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Εἰρηναίου Κουτσογιάννη, ὁ ὁποῖος καί ὁμίλησε καταλλήλως.

Τήν Κυριακή τό πρωί τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στό Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας, τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω, πού εἶναι ἡ περικοπή τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Κρίσεως. Σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως θά συναχθοῦν ἐνώπιόν Του ὅλα τά Ἔθνη, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπό ὁποιαδήποτε θρησκεία ἤ ὁμολογία, καί θά ἐπακολουθήση κρίση. Θά κριθοῦν ὅλοι ἐπί τῇ βάσει τῆς ἀγάπης. Ποιά ὅμως εἶναι αὐτή ἡ ἀγάπη; Πρόκειται περί τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης. Διότι ἡ ἀγάπη πού ἔχουν σέ διαφόρους βαθμούς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει ἀπό ἰδιοτελής νά μετατραπῆ διά τῆς θεραπείας σέ ἀνιδιοτελῆ, καί βάσει αὐτῆς θά κριθοῦν. Καί ποιά θά εἶναι τά κριτήρια αὐτῆς τῆς δίκης-Κρίσεως; Σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, θά εἶναι οἱ τρεῖς νόμοι, πού ἔχουν κεντρικό ἄξονα καί κινοῦνται σέ ὁμόκεντρους κύκλους. Εἶναι ὁ νόμος τῆς συνειδήσεως, ὁ νόμος διά τοῦ Μωϋσέως καί ὁ νόμος πού δόθηκε ἀπό τόν Χριστό. Τελειότερος εἶναι ὁ νόμος τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος καί ἑρμηνεύει τούς ἄλλους νόμους καί καθαρίζει τήν συνείδηση τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά ἔχη ὀρθή ἀντίληψη καί κρίση τῶν πραγμάτων. Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ἔζησε μέ τόν τέλειο νόμο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε καταλλήλως στόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. Πολύκαρπο Παστρωμᾶ γιά τήν ὀνομαστική του ἑορτή καί τόν εὐχαρίστησε γιά τούς κόπους του νά διατηρῆ ζωντανή τήν Ἱερά Μονή, πού ἀριθμεῖ σήμερα δεκατέσσερεις (14) μοναχούς, μέ πέντε (5) ἐγκαταβιοῦντες. Μεταξύ τῶν ἐγγεγραμμένων μοναχῶν εἶναι καί ὁ μοναχός π. Ἱερόθεος, γνωστός τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό παλαιά, πού γιά λόγους ὑγείας εὑρίσκεται στήν Ἀθήνα.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἐπίσης τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα καί τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἰωάννη Παπαϊωαννίδη καί γιά τόν ἐκκλησιασμό τους στό ὀρεινό Μοναστήρι καί γιά τήν φροντίδα πρός τήν Ἱερά Μονή, καί ὅσους βοήθησαν καί βοηθοῦν ἠθικά καί ὑλικά τό Μοναστήρι.

Ἐκτός ἀπό τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς στήν θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Καλλίνικος, ὁ συνταξιοῦχος Ἱεροκήρυκας π. Ἀντώνιος Βαζούρας, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πλατάνου π. Γαβριήλ Πλάκας καί ὁ συνταξιοῦχος Ἐφημέριος Νεοχωρίου π. Νικόλαος Μασγάλας, ὁ πρ. Ἐφημέριος Ἀμπελακιωτίσσης καί διατελέσας μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Διαχείρισης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π. Ἰωάννης Πολύζος, ὁ Ἱερομόναχος π. Νικόδημος καί ὁ νέος Διάκονος π. Ἀντώνιος. Ἔψαλε ὁ κ. Νεκτάριος Παπαθανασίου μέ μοναχούς καί προσκυνητές τῆς Μονῆς, ἐνῶ ἐκκλησιάσθηκαν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας καί ὁ Ἀντιδήμαρχος καί πολλοί πιστοί πού ἀνηφόρησαν πρός τήν Ἱερά Μονή εἴτε μέ τά δικά τους μέσα εἴτε μέ λεωφορεῖα πού ναύλωσε πρακτορεῖο τῆς περιοχῆς.

Οἱ πιστοί ἔλαβαν τήν εὐλογία τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου καί τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας καί χάρηκαν τήν ἡλιόλουστη ἡμέρα στό ὄμορφο καί θαύμασιο τοπίο, μέσα στό παραδοσιακό Μοναστήρι τῆς Ἀμπελακιώτισσας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ πνευματικό πνεύμονα γιά ὅλη τήν Ἐπαρχία, ἀλλά καί γιά προσκυνητές ἀπό μακρινά μέρη.

Ἄς σημειωθῆ ὅτι ἡ Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης, ἡ ἐπικληθεῖσα καί «Κιβωτός τῆς Ναυπακτίας», βρίσκεται στό κέντρο τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας, σέ ὑψόμετρο 850 μέτρων. Ἡ διαδρομή πρός τήν Μονή περνᾶ καί ἀπό ὀρεινές διαβάσεις μέ ὑψόμετρο πάνω ἀπό χίλια μέτρα καί διαρκεῖ, ἀναλόγως τόν ὁδηγό καί τό ὄχημα, ἀπό 1 ½ μέχρι 2 ὧρες. Ἐφέτος, ἄν καί τό θερμόμετρο τό πρωί ἔδειχνε ἀρκετά κάτω ἀπό τό μηδέν, δέν ὑπῆρξαν προβλήματα στό ὁδικό δίκτυο.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ἡ Ἱερά Μονή προσέφερε παραδοσιακό κέρασμα καί γεῦμα στούς προσκυνητές.

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Μαμουλάδα

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις» (Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται) Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον...

Θὰ εἶμαι ἐκεῖ…

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ (στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου) γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 1. γιατί εἶμαι παπάς, 2. γιατί Ἐφημερεύω γιὰ ὅλους τους Ἐνορίτες μου, 3. γιατί εἶμαι...

«Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ»

Ἅγιος Τύχων Ζαγκόρσκ Ἰησοῦ Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με. Νά εἶσαι τροφὴ καὶ ποτὸ τῆς ψυχῆς μου. Νά εἶσαι πηγὴ γιά τή διψῶσα ψυχή μου. Νά...

Γέροντας Νεκτάριος: Σας θυμίζω τι λέγατε για τον μακαριστό Χριστόδουλο…

Γέροντας Νεκτάριος: Σας θυμίζω τι λέγατε για τον μακαριστό Χριστόδουλο... Επειδή ο φερόμενος ως θεολόγος κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος ασχολήθηκε με την ταπεινότητά μου και μάλιστα...

Ψηφίστε τώρα: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το κλείσιμο των εκκλησιών στην Κύπρο

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των Κυπρίων αδελφών μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια δημοσκόπηση, ώστε να εκφράσουν όσο περισσότερα άτομα από την Κύπρο, αν συμφωνούν η...

Κάθαρση

του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ Ο σκοπός της ζωής του πιστού ανθρώπου είναι να ενωθεί με Τον Θεό Πατέρα με την υιοθεσία του...

Αίσχος! Βεβήλωσαν τον Εσταυρωμένο στην Πάτρα

"Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου χολήν καί εἰς τήν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος..." Λίγες μέρες προ του εκουσίου Πάθους του Κυρίου μας, προ των...

Τρισάγιο στο άγαλμα του Ελευθερωτή της Λιβαδειάς Αθανασίου Διάκου

Τιμήθηκε, 199 χρόνια μετά, λιτά λόγω των δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε, η επέτειος Απελευθέρωσης της Λιβαδειάς, που έγινε την 1 Απρίλη του 1821. Σήμερα 1η...

Δ.Ι.Σ.: Θα εορτάσουμε την Ανάσταση με Παννυχίδα κατά την Απόδοση στις 26 προς 27

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,  η οποία συνήλθε την 1η Απριλίου 2020, με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως μεταξύ άλλων «επισημαίνει με πολύ πόνο και «αίμα...

«Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;; »

Ιεροδιακόνου Ραφαήλ Μισιαούλη   «Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;;»   Σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα που απασχολούν την κοινωνία των ανθρώπων ανά το...

Η Δ.Ι.Σ. βάζει «φίμωτρο» στις αυθαίρετες και αντισυνοδικές τοποθετήσεις

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,  η οποία συνήλθε την 1η Απριλίου 2020, με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως μεταξύ άλλων «καλεί όλους να εμπιστεύονται την κρίση...

Δὲν γίνεται νὰ σωπαίνουν οἱ καμπάνες ἐνῶ τὰ παντοπωλεῖα εἶναι ὑποχρεωτικά ἀνοικτὰ καὶ τὶς Κυριακές

Ἀθῆναι, 24/3/20 Σεβαστοί μας πατέρες τῆς Δ.Ἱ.Σ καὶ τῆς Ἱ.Ἀ. δὲν θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω πὼς σὲ δύσκολες ὥρες καὶ σὲ ἐπιδημίες, ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν μπροστὰ, φύλαξ...

Μέχρις ἐδῶ καί μή παρέκει!

τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου Ἐπειδή ἤδη ξεπεράστηκαν τά ἐσκαμμένα, ἦλθε ἡ ὥρα καί ἡ στιγμή νά ἀνακοινώσει καί ὁ ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός τίς...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνήλθε σήμερα 1η Απριλίου 2020 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου...

Προσευχή του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για να την διαβάζουμε κάθε μέρα

Aδελφοί, νιώθω ότι ο κόσμος όλος ζει το νέο σκοτάδι της γης από ώρας έκτης έως ενάτης. Ίσως είμαστε ανυποψίαστοι για το τι συντελείται...