Μ. Γ. Βαρβούνης Καθηγητής Λαογραφίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Η Θεοτόκος αποτελεί το πλέον αγαπητό πρόσωπο της ελληνικής λαϊκής λατρείας. Το αρχέτυπο της Παναγίας ως μητέρας όλων των ανθρώπων, προερχόμενο ασφαλώς από την ιδιότητά της ως μητέρας του Θεανθρώπου Χριστού, κυριαρχεί σε όλες τις σχετικές παραδόσεις, τις προσευχές και τις αντιλήψεις του λαού μας.

Για να δούμε τη θέση της Παναγίας στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική και τελετουργική παράδοση, πρέπει να εξετάσουμε τα έθιμα των εορτών της, όπως αυτές έχουν κατανεμηθεί στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο, από την αρχή του εκκλησιαστικού έτους την 1η Σεπτεμβρίου, ως το τέλος του, στις 31 Αυγούστου. Πρώτη θεομητορική εορτή, στις 8 Σεπτεμβρίου, εκείνη του Γενεθλίου της Θεοτόκου, η οποία εορτάζεται με πολλά πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Αυστηρή ήταν παλαιότερα, στις ελληνικές παραδοσιακές κοινότητες, η τήρηση της εθιμικής αργίας την ημέρα εκείνη.

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της μεικτής λατρευτικής τιμής της Παναγίας της Πρεβεζάνας στην Κεφαλονιά, όπως την αναφέρει ο Δ. Σ. Λουκάτος, που βρίσκεται μεν σε ρωμαιοκαθολικό ναό, οι ορθόδοξοι όμως έχουν το δικαίωμα της τέλεσης παρακλήσεων μπροστά της, από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως την εορτή της.

Η εορτή αυτή αποτελεί γεωργικό ορόσημο, σχετιζόμενο με τη συγκομιδή ορισμένων χαρακτηριστικών, κατά τόπους, προϊόντων, γεγονός που οδηγεί στο σχηματισμό συγκεκριμένων θεοτοκωνυμίων: στην Καστοριά την έλεγαν «Καρυδού», γιατί τότε μάζευαν τα καρύδια, στην Αιτωλία «Αποσοδειά» γιατί τότε τελείωναν οι σοδειές, στον Πόντο «Σταφυλόψη» γιατί τότε άρχιζαν να τρυγούν. Πολλά από τα προϊόντα των σοδειών αυτών πρώτα ευλογούνται ως απαρχές στον ναό, και κατόπιν μοιράζονται στους πιστούς και επιτρέπεται η κατανάλωσή τους.

Η εορτή αποτελούσε επίσης ορόσημο έναρξης των μεγάλων εμποροπανηγύρεων του ελληνικού χώρου, δεδομένου ότι και ο Σεπτέμβριος προσφερόταν σχετικά, με τον σχετικό ήπιο καιρό του και τους αγρότες να έχουν ολοκληρώσει τις σοδειές τους. Μεγάλη πανήγυρη τελείται στη Λίμνη Ευβοίας, με πλειστηριασμό για τη μεταφορά της εικόνας της Παναγίας, από τα χρήματα του οποίου αγοράζεται ταύρος, που σφάζεται για την κοινή εστίαση των πανηγυριστών.

Δεδομένου ότι με το παλαιό ημερολόγιο κατά την εορτή αυτή άρχιζαν τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου, σε πολλές περιοχές, κυρίως νησιωτικές, η εορτάζουσα αυτή την ημέρα Παναγία ονομάζεται «Παναγία Βροντού», σε μία ακόμη υπενθύμιση της σύνδεσης της τελετής με τη γεωγραφική ζωή και παραγωγή της ελληνικής υπαίθρου.

Ακολουθεί, καθώς η σειρά των εορτών κατά το εκκλησιαστικό έτος παρακολουθεί τα γεγονότα της ζωής της Παναγίας, η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στις 21 Νοεμβρίου, η αναφορά, η εικονογραφία και η υμνολογία της οποίας προέρχονται από τα απόκρυφα ευαγγέλια. «Παναγία Μεσοσπορίτισσα» την ονόμαζαν παλαιότερα οι Ελληνες γεωργοί, καθώς τη χρησιμοποιούσαν ως ορόσημο για την ολοκλήρωση του μισού της χειμερινής σποράς τους. Γι’ αυτό και στον ελληνικό λαό υπάρχουν πολλά και ποικίλα ονόματα για τη συγκεκριμένη εορτή, το πλείστον των οποίων σχετίζεται με τη σπορά, την πρόοδο και την προκοπή της, αλλά και γενικότερα με τις παραγωγικές γεωργικές καλλιέργειες του κάθε τόπου, όπως Αρχισπειρίστρα (Θράκη), Πολυσπορίτισσα (Ευρυτανία, Δυτ. Μακεδονία), Ξεσπορίτισσα (Ρουμλούκι), Πορτοκαλούσα (Αργος) κ.λπ.

Πρόκειται λοιπόν για μία κατά βάση γεωργική εορτή στην ελληνική λαϊκή παράδοση, και μάλιστα σχετιζόμενη με τη σπορά και την καλλιέργεια των δημητριακών, γι’ αυτό και έχει ενσωματώσει πολλά στοιχεία από ανάλογες λαϊκές γεωργικές εορτές των προχριστιανικών χρόνων. Σχετική είναι και η δοξασία των κατοίκων της Μακεδονίας ότι όσα έχουν σπαρθεί μέχρι την εορτή αυτή φυτρώνουν αμέσως, ενώ τα υπόλοιπα χρειάζονται σαράντα μέρες. Ως θεομητορική εορτή εξαιρείται της νηστείας των Χριστουγέννων και τιμάται με κατάλυση ιχθύος.

Σε πολλές γεωργικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η Αιτωλία, παρασκευάζουν και τελετουργικά πολυσπόρια, αφού η εορτή συνδέεται στη λαϊκή παράδοση με τη σπορά, και τα διανέμουν σε συγγενείς. Την ίδια μέρα συνήθιζαν μάλιστα να ραίνουν με πολυσπόρια (σιτάρι, καλαμπόκι και όσπρια) τη βρύση του χωριού, διατυπώνοντας τελετουργικές ευχές για την πρόοδο της σποράς και παίρνοντας μαζί τους στο σπίτι νερό. Πρόκειται για προσφορά απαρχών, η οποία συνήθως συνδυάζεται με τη συγκομιδή των πρώτων καρπών.

Σε κτηνοτροφικές πάλι περιοχές, συνήθιζαν οι βοσκοί να κατεβαίνουν την ημέρα αυτή στα χειμαδιά. Πίστευαν επίσης ότι επειδή στις 21 Νοεμβρίου «βασίλευε η Πούλια», οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα αυτή θα επαναλαμβάνονταν και τις επόμενες σαράντα ημέρες.

Πολλά είναι τα σχετικά πανηγύρια του ελληνικού χώρου, καθώς πανηγυρίζουν ενοριακοί και μοναστηριακοί ναοί, αλλά και παρεκκλήσια και ξωκλήσια της ελληνικής υπαίθρου. Περιέργως, η εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, στις 26 Δεκεμβρίου, κατά την οποία θα έπρεπε να εορτάζονται οι φέρουσες το όνομά της γυναίκες, δεν έχει ιδιαίτερη προβολή στην ελληνική παραδοσιακή εθιμοταξία, καθώς άλλωστε χάνεται ανάμεσα στις μεγάλες γιορτές του Δωδεκαημέρου, δεδομένου ότι οι περισσότερες Μαρίες εορτάζουν στην Κοίμηση.

Η θεομητορική εορτή της Υπαπαντής πάλι, στις 2 Φεβρουαρίου, ονομάζεται από τον λαό, κατά τόπους, «Αποπαντή», «Πακουή» και «Πακού», με την πίστη ότι η Παναγία ακούει την ημέρα εκείνη τις ικεσίες και τις προσευχές των πιστών. Κατά την ημέρα αυτή σε πολλές περιοχές, όπου υπάρχουν αντίστοιχες πανηγύρεις, τηρείται εθιμική αργία, ιδιαιτέρως δε αργούσαν παλαιότερα οι μυλωνάδες, που είχαν την εορτή ως προστάτιδά τους, γι’ αυτό και είναι επίσης γνωστή ως «Παναγία Μυλιαργούσα». Σε πολλές αγροτικές περιοχές οι γεωργοί συνδέουν την αργία της εορτής με την υπερφυσική προστασία των καλλιεργειών τους από το χαλάζι, ενώ αλλού με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ημέρα εκείνη προβαίνουν σε αντίστοιχες προγνώσεις, πιστεύοντας ότι παρόμοιες συνθήκες θα επικρατήσουν για σαράντα μέρες ή για όλο τον Φεβρουάριο. Από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της ημέρας είναι, ως γνωστόν, εκείνο της Καλαμάτας, που εορτάζει την Υπαπαντή ως πολιούχο της.

Ωστόσο οι εορτές της Παναγίας συνεχίζονται στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο, γι’ αυτό και θα επανέλθουμε στο ζήτημα και σε επόμενο άρθρο μας.

«Κιβωτό της Ορθοδοξίας»

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δεκαπενταύγουστος και πανδημία

Του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη   Όπως για πρώτη φορά ζήσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα με ένα οδυνηρό τρόπο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που...

Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί τον θάνατο

Είναι η μοναδική φορά στην ανθρώπινη ιστορία που γιορτάζεται ο θάνατος. Και αυτό, βέβαια, συμβαίνει μέσα στο χριστιανικό χώρο και τόπο, γιατί ο θάνατος...

Ολοκληρώθηκαν οι Παρακλήσεις της Παναγίας στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Ολοκληρώθηκαν το εσπέρας της Πέμπτης 13 Αυγούστου ε.έ., οι Ιερές Ακολουθίες των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και...

Ο Μητροπολίτης Σύμης χοροστατών των Ιερών Παρακλήσεων

Καθ’ ὄλη τὴν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταύγουστου, σέ ὅλες τίς ἐνορίες, τελοῦνταν οἱ ἱερές Παρακλήσεις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ...

Ο Μητρ. Λαρίσης στον Ι.Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου Σπηλιάς για την Παράκληση της Παναγίας

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Μητροπολίτης Aιτωλίας: Mὴν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό. Ὅποιοι κι ἄν μᾶς ζητήσουν… μὴν τοὺς ἀκούσουμε!

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, Μιὰ «ὄασι» εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τὴν ὁποία ζοῦμε σήμερα. Μιὰ «ὄασι» δροσερή καί πνευματικὴ, ἡ ὁποία μέσα...

Η ακολουθία των Εγκωμίων του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Νάουσα

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, ξεκίνησαν όπως κάθε χρόνο στην Ημαθία οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την...

«…και Παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου…»

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ, κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020 Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα,  «…ΚΑΙ...

«Συ γαρ ει της όντως αληθινής Ζωής η μήτηρ»

Ιεροδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη «Χαίρε, πύλη, η μόνω των Βασιλεί, εις την είσοδον της καθ’ ημάς αφωρισμένη ζωοπλαστίας,  των κλείθρων σοι...

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε»

(Προσέγγιση του μυστηρίου της Θεομήτορος) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι (θα πρέπει να είναι) ευκαιρία για...

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Φθιώτιδος Συμεών για τις Παρακλήσεις της Παναγίας

Ολοκληρώθηκαν με ευλάβεια οι Ιερές Παρακλήσεις της Παναγίας μας απ' άκρου εις άκρον και στην Ιερά Μητρόπολή μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών όλες...

Στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι ο Μητρ. Κορίνθου για την Παράκληση της Παναγίας

Στον Ι. Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι τέλεσε την Ι. Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, ομιλώντας στους...

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τή Γιόγκα

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας ἡ ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου τῆς Γιόγκα, γιά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἐπανειλημμένως...

Νέα Μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδώνος

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοδείας του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, κατά τον οποίο χοροστάτησε στις ακολουθίες των Παρακλητικών Κανόνων στην Υπεραγία Θεοτόκο,...

Τό Θεοτοκάριον

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι μεγάλη Θεο­μητορική ἑορτή πού δείχνει τό μεγαλεῖο καί τήν δόξα...