Χιλιάδες ἦσαν καὶ ἐφέτος οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ποὺ κυριολεκτικὰ κατέκλυσαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Πανορμίτου, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν ἄγει τὴν μεγάλη πανήγυρή της τὴν 8η Νοεμβρίου, ἡμέρα «τῆς συνάξεως τῶν Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων». Ἀρκετὲς ἡμέρες νωρίτερα ἄρχισε ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν, προκειμένου νὰ τύχουν τῆς ἰδιαιτέρας εὐλογίας, ὥστε νὰ παρευρίσκονται τὴν λαμπρὴ αὐτὴ ἡμέρα στὸ Μοναστήρι τοῦ ἑορτάζοντος Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτου.

Τὰ πλοῖα ποὺ προσέγγισαν στὸν ἀπάνεμο ὅρμο τῆς Μονῆς τὶς μέρες αὐτές, διευκολύνθηκαν ἀπὸ τὸν εὔδιο καιρό, ὁ ὁποῖος συνετέλεσε τὰ μέγιστα, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ προσέλευση νὰ ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ἐκτοξεύοντας τὸν ἀριθμὸ τῶν προσκυνητῶν τοῦ τριημέρου, ἄνω τῶν δέκα χιλιάδων. Τὸ προβάδισμα τῆς παρουσίας κατεῖχαν τὰ γειτονικὰ νησιὰ τοῦ Δωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος, μὲ προεξάρχουσα τὴν Ρόδο, Κῶ, Κάλυμνο, Λέρο, ἀλλὰ καὶ δεκάδες ἄλλες περιοχὲς κάθε γωνιᾶς τῆς Πατρίδος μας.

Τὴν παραμονὴ καὶ ὥρα 18:00, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ἀπὸ τὸν Πανοσιολ. Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. π. Ναθαναὴλ ἐκ Κῶ, προσωπικὸ φίλο καὶ ἐν πνεύματι ἀδελφό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, τὸν Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιο Πατρό, τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰωαννίκιο Ἀναγνώστου ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰωσὴφ Λισγάρη ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λέρου, τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰωσὴφ Ἀδαμόπουλο ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, τὸν Αἰδεσιμ. Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Κορώνης Πρωτοπρ. π. Παναγιώτη Τσιριγώτη, τὸν Αἰδεσιμ. π. Χρῆστο Καρόζα ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος, τοὺς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους τῆς Σύμης καὶ τὸν Διακόνο μας π. Γεώργιο Κακακιό. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος μὲ ἐμπνευσμένη ὁμιλία του, ἀνέπτυξε τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, ὥστε νὰ ὠφεληθοῦν οἱ πιστοὶ ἀκροώμενοι καὶ τὸν θεῖον λόγον.

Τόσον στὸν Ἑσπερινό, ὅσον καὶ στὴν Θ. Λειτουργία, τὰ Ἀναλόγια ἐκόσμησαν καὶ ἔψαλλαν καλλικέλαδα μέλη δυὸ χορωδιῶν. Στὸ δεξιό ἀναλόγιο διεύθυνε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Πανελληνίου Ἱδρύματος Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Τήνου κ. Στυλιανὸς Κοντακιώτης καὶ συμμετεῖχαν οἱ Πρωτοψάλτες Ἱερῶν Ναῶν τῶν Ἀθηνῶν, κ. Εὐστάθιος Καστελλιώτης, κ. Ἀναστάσιος Δρακόπουλος καὶ κ. Γρηγόριος Καφίρης. Τὸν χορὸ τοῦ ἀριστεροῦ ἀναλογίου διεύθυνε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου Κερατσινίου κ. Γεώργιος Ρισάνος.

Τὴν νύκτα καὶ ὑπὸ τὸ ἱλαρὸ φῶς τῶν δεκάδων καντηλιῶν τοῦ κατάμεστου Καθολικοῦ, ἐτελέσθη κατανυκτικὰ Ἱ. Ἀγρυπνία πού ὁλοκληρώθη μέ τήν Θ. Λειτουργία, ὑπὸ τοῦ π. Ἰωσὴφ Ἀδαμοπούλου, ψαλλόντων τῶν μελῶν τῆς χορωδίας τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Γεωργίου Ρισάνου ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ ἰδίου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐδόθη στοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητὲς ἰδιαίτερα προσευχητικὴ εὐκαιρία ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ καὶ ἀπαστραπτούσης Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ταξιάρχου, ὡς καὶ τῆς ἐν ἡσυχίᾳ μεταλήψεως, τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Τὴν ἑπομένη, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, περὶ τὴν 07:00 ἄρχισε ὁ Πανηγυρικὸς Ὄρθρος χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὑπ’ αὐτοῦ ἡ Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων τῶν πλείστων ἐκ τῶν προαναφερομένων κληρικῶν, ἐξαιρουμένων βεβαίως ἐκείνων τῆς Σύμης, οἱ ὁποῖοι λειτούργησαν στὰ ὑπόλοιπα ὀκτὼ Ἱερὰ Σεβάσματα τοῦ Ἀρχαγγέλου, ποὺ ἐπιβεβαιώνουν περίτρανα τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς Νήσου μας ὡς «Ἀγγελοφρούρητης».

Μετὰ τὴν Ἀπόλυση, γύρω στὶς 11:00, πραγματοποιήθηκε πέριξ τοῦ ἐπιβλητικοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς Ἱ. Μονῆς, ἡ Λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ, περιστοιχιζομένης ἀπὸ τιμητικὸ στρατιωτικὸ ἄγημα, προπορευομένων τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ροδίων, τῶν μελῶν τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης μὲ τὶς παραδοσιακὲς στολές, τμήματος Ναυτοπροσκόπων καὶ τῶν Ἱεροψαλτῶν.

Ὅταν ἡ Ι. Εἰκόνα ἐξῆλθε τῆς κεντρικῆς Πύλης τῆς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Λιτανείας, τὰ ἀγκυροβολημένα στὴν προκυμαία πλοῖα, συνόδευαν τὴν πομπὴ μὲ τοὺς χαρούμενους συριγμούς τους, ἀναμεμιγμένους μὲ τὶς πανηγυρικὲς κωδωνοκρουσίες τοῦ ἱστορικοῦ Καμπαναριοῦ τοῦ Πανορμίτη, ἐπιβεβαιώνοντας ἐμπράκτως τὴν παλαιὰ παράδοση, ποὺ θέλει τὸν Ἀρχάγγελο τῆς Σύμης προστάτη καὶ τῶν ναυτικῶν μας.

Παρόντες ἦσαν καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτικῶν Στρατιωτικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Ἀντώνιο Διαματάρη, καθὼς ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Κων/νος Τσιάρας, ὁ Δωδεκανήσιος Ὑφυπουργὸς Τουρισμοῦ κ. Μάνος Κόνσολας, ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας, οἱ Βουλευτὲς Δωδεκανήσου κ. Τσαμπίκα Ἰατρίδη καὶ κ. Ἰωά. Παππᾶς, ὁ Διοικητὴς τῆς 95ης Ἀνώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Ἐθνοφυλακῆς Ὑποστράτηγος κ. Νικόλαος Φλάρης, οἱ Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου κ. Θεοδόσιος Κολιάδης καὶ κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου καὶ ὅλες οἱ λοιπὲς τοπικὲς Ἀρχές.

Ὅταν ἡ Ἱερὰ Πομπὴ ἔφθασε ἔμπροσθεν τοῦ Ἡρώου τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Χρυσάνθου Μαρουλάκη καὶ τῶν δυὸ ἄλλων ἐκτελεσθέντων ἡρώων ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν τὸ 1944, σταμάτησε, καὶ ἐτελέσθη νεκρώσιμον Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τους.

Ἡ Λιτανεία κατέληξε καὶ πάλι στὴν κεντρικὴ Πύλη, ὅπου ἐτελέσθη Ἀρτοκλασία καὶ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος ὁμίλησε καταλλήλως καὶ εὐχαρίστησε ὅλους τούς ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους γιὰ τὴν παρουσία τους, τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν Λαὸ γιὰ τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν συμμετοχή τους, τὰ μέλη τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τοὺς Ἱεροψάλτες, τοὺς Τοπικοὺς Φορεῖς καὶ τοὺς πολλοὺς ἐθελοντὲς γιὰ τὴν συνεργασία καὶ τὴν βοήθειά τους στὴν διοργάνωση τῆς Πανηγύρεως, μὰ προπαντὸς συνεχάρη τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἀρχαγγέλου. Ἐπίσης ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας» γιὰ τὴν ζῶσα ἀναμετάδοση τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν, τὸν ἐκκλησιαστικὸ Τηλεοπτικὸ σταθμὸ τῆς Ρόδου «Θάρρι», καθὼς καὶ ὅλα τὰ τοπικὰ κανάλια γιὰ τὴν τηλεοπτικὴ κάλυψη.

Μετὰ τὴν λήξη τῆς τελετῆς, ἡ Μεγάλη φιλόξενη Τράπεζα τοῦ Πανορμίτη, ὅπως κάθε χρόνο, ἄνοιξε τὶς πύλες της γιὰ νὰ παρακαθίσουν στὸ ἑορταστικὸ γεῦμα ὅλοι οἱ προσκυνητές. Ἑθελοντικὰ προσφερόμενοι ἔμπειροι μάγειροι, δίνουν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους καὶ παρασκευάζουν δουλεύοντας ἐντατικὰ ὅλη τὴν προηγούμενη νύχτα, ὑπέρογκες ποσότητες φαγητοῦ, προκειμένου νὰ ἐπαρκέσουν γιὰ ὅλον τὸν κόσμο. Στὴν ἐφετινὴ πανήγυρη, ὑπολογίστηκε ὅτι προσεφέρθησαν ἄνω τῶν πέντε χιλιάδων μερίδων φαγητοῦ.

Μετὰ τὸ μεσημέρι τὰ καράβια γεμάτα, ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἀναχώρησαν γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὰ λιμάνια ἀπ’ ὅπου ξεκίνησαν τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ τὶς προηγούμενες μέρες ἦρθαν στὴν θαλασσόβρεχτη Μονή, ἱκέτες στὴν Χάρη τοῦ Ἀρχαγγέλου. Παρατηρώντας κανεὶς τοὺς ἐπιβαίνοντες, κατανοεῖ τὴν μεγάλη ἰδιαιτερότητα αὐτοῦ τοῦ ταξειδιοῦ. Ἀνακουφισμένες ψυχὲς καὶ χαρούμενες, πρόσωπα φωτεινὰ καὶ ἱλαρά, τῶν ὁποίων μέχρι καὶ ἡ ἐπιβίβαση στὰ πλοῖα, γίνεται θαρρεῖς μία ἰδιότυπη ἱεροτελεστία. Ἐμφανῶς συγκινημένοι, ὑπὸ τοὺς ἤχους τοῦ μοναδικῆς τέχνης Καμπαναριοῦ, σταυροκοπιοῦνται μὲ δέος, εὐχαριστώντας τὸν ἀγαπημένο τους οὐράνιο Προστάτη, γιὰ τὴν μυστικὴ ἀπάντηση, ποὺ καθένας ἔλαβε στὴ θερμὴ ἱκεσία του, ἐκεῖ μπροστὰ στὴν ὑπερκόσμια θεϊκὴ μορφὴ τῆς θαυματουργῆς Ἀρχαγγελικῆς Εἰκόνας Του.

Οἱ φιγοῦρες τῶν καραβιῶν σιγά-σιγὰ ξεμακραίνουν ἀπ’ τὴν Μονὴ ποὺ ὁ ἴδιος διάλεξε γιὰ κατοικία, καὶ οἱ γλυκόηχες καμπάνες της σίγουρα, δὲν ἀκούγονται μέχρι ἐκεῖ. Οἱ δεήσεις ὅμως τοῦ λειτουργοῦ «ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου» στὸ ἤρεμο πιὰ Καθολικό, συνεχίζονται καὶ τούτη τὴν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ. Οἱ ψυχὲς ποὺ συμμετέχουν, καθικετεύουν θερμά, ἐνστερνιζόμενες τὰ χαραγμένα λόγια της μαρμαρόπλακας τοῦ Ναοῦ: «Τοὺς εὐσεβεῖς φύλαττε ὡς Ταξιάρχης, τοὺς ἐν θαλάσσῃ πλέοντας εὐόδωσον ὡς πρωτοστάτης. Τοὺς ἐν νόσοις ἴασαι, πάντας τοὺς εἰσερχομένους εἰς τὸν Ναόν σου ἐνθάδε καὶ εὐρισκομένους καὶ τοὺς πόρω καλοῦντας σὲ βοήθησον ἐν τάχει, ἵνα τιμῶσι τὴν σὴν μεγίστην Χάριν».

Ἀκολουθεῖ ἐκτενὴς φωτοπαρουσίαση ἀπὸ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ τὶς λατρευτικὲς συνάξεις τοῦ διημέρου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο εόρτιος Εσπερινός της Παναγίας Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ χοροστάτησε απόψε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά τον Εόρτιο Εσπερινό της Παναγίας της «Φανερωμένης», θαυματουργή...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα στον Κυπάρισσο

Στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, στο χωριό Κυπάρισσος του Δήμου Κιλελέρ μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και χοροστάτησε...

Αποστρατικοποίηση και της νήσου Λήμνου… απαιτεί η Άγκυρα με νέα ΝΑΥΤΕΧ

Την ώρα που υποτίθεται ότι η Άγκυρα προχωρά σε αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να δοθεί χώρος στο διάλογο, σημειώνονται νέες προκλήσεις...

Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Τήν Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 καί ὥρα 8.30 τό βράδυ, στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς...

Μόρια: Λαθρομετανάστες κατέστρεψαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου – Απίστευτες εικόνες

Οι αλλοδαποί έφτασαν στο σημείο να σκίσουν πολλές εικόνες και να γεμίσουν με σκουπίδια το σημείο. Την απόλυτη καταστροφή άφησαν πίσω τους οι μετανάστες, οι οποίοι...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο Βραχωρίτης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ανάμεσα στη χορεία των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται: «εξ Αγαρηνών». Πρόκειται για πολλούς...

Ἡ Ἀπόκρυφος Γραμματεία – Τό ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ὁ Ἐνώχ θεωρεῖται πώς εἶναι ὁ ἕβδομος μετά τόν Ἀδάμ Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια πρίν τοῦ Κατακλυσμοῦ....

Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Γράφομεν τὸ παρὸν προκειμένου νὰ προφθάσωμεν τὰς ἐξελίξεις καὶ νὰ περισωθῆ ὅ,τι εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ συνοδικὸν σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστον...

«Κλείνουν το Άγιο Όρος με πρόσχημα τον κορονοϊό ενόψει της επίσκεψης Μισούστιν, δεν υπάρχει έξαρση»

Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Άγιο Όρος την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ προγραμματίζεται να καταλύσει στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος. Η επικείμενη...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Συμπάσχουμε όλοι – Να γίνουν σωστά έργα και όχι μπαλώματα»

Ποιμαντική περιοδεία σε πληγείσες περιοχές πραγματοποιεί ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών ο οποίος απο την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους πληγέντες και εμφανίστηκε συγκινημένος απο τα...

Ζάεφ σε Βαρθολομαίο: Να δοθεί αυτοκεφαλία στη Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ ζήτησε με επιστολή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη η αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία...

Τα πάντα για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου του Ακριτοχωρίου Σερρών

Όταν ρώτησαν οι Ιεροσολυμίτες τον Πρόδρομο να τους πει για τον εαυτό του, ποιος είναι, εκείνος απάντησε: «Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Μέσα...

Πρώτος στον τρύγο των σταφυλιών ο Μητροπολίτης Μαντινείας

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέ ἐθελοντική ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά ἄλλη μία χρονιά βρέθηκε τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2020...

Αυτόφωρο για τους «αρνητές της μάσκας» ζητά με εγκύκλιο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα και να ακολουθούν ακόμα και την αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι συγκεκριμένοι πολίτες αρνούνται τη χρήση μάσκας παρά τα μέτρα, ζητά...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Στομίου

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραλίας Στομίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παραμονή της εορτής της Συλλήψεως...