Αρχική Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Ε΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου ? ????? ???????????? ? ?????????, ? ?? ??????????, Saint Christodoulos martyr, ex Cassandra, ?????? ??????? ?????????, ??? ?????????

? ????? ???????????? ? ?????????, ? ?? ??????????, Saint Christodoulos martyr, ex Cassandra, ?????? ??????? ?????????, ??? ?????????