Τό πρωί τῆς Κυριακῆς, 12 Ἰανουαρίου, Κυριακῆς μετά τά Φώτα, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών τέλεσε τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στήν Ἀργυρούπολη καί χειροτόνησε σέ Διάκονο τόν κ. Σπυρίδωνα Παφτοῦνο.

Ὁ νεοχειροτόνητος Διάκονος εἶναι ἔγγαμος, πατήρ ἑνός τέκνου καί γιατρός στό ἐπάγγελμα. Ἐργάζεται στό Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἡ Ἁγία Σοφία», καί ὡς κληρικός θά διακονήσει τήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἀμισθί.

Μετά τή χειροτονία ἡ Ἐνορία δεξιώθηκε τούς πιστούς στήν Αἴθουσα-Πνευματικό κέντρο πού διαθέτει ὁ Ἱερός Ναός καί εἶχε τήν εὐκαιρία νά εὐχηθεῖ στό νέο Διάκονο.

Ἀκολουθεῖ ἡ προσφώνηση τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας :

«Ἀγαπητέ ἀδελφέ ὑποδιάκονε Σπυρίδων,

Ἡ ἀπόφαση ἑνός χριστιανοῦ, μέλους τῆς Ἐκκλησίας, νά εἰσέλθει στίς τάξεις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, ἀναδεχόμενος τό χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης, εἶναι καρπός ἀγάπης. Πολλῆς καί θερμῆς ἀγάπης πρός τόν Σωτήρα Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί τήν ἁγία Ἐκκλησία Του.

Τό διακηρύσσει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος πρός τόν κορυφαῖο μαθητή Του τόν ἀπόστολο Πέτρο : «Σίμων Ἰωνᾶ ἀγαπᾷς με;», τό ἐρώτημα τοῦ Κυρίου πρός τόν Ἀπόστολο. «Ναί, Κύριε, σύ οἶδας (= σύ γνωρίζεις) ὅτι φιλῶ σε», ἡ ἀπάντηση τοῦ Πέτρου. «Ποίμαινε τά πρόβατά μου», ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου (Ἰω. 21,16).

Τό ὑπογραμμίζει καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος στόν θαυμάσιο ἐκεῖνο λόγο του «Πρός τόν ποιμένα» : «Ποιμένα ἀληθινόν ἀποδείξει ἡ ἀγάπη· δι᾽ ἀγάπην γάρ ὁ Ποιμήν ὁ Μέγας ἐσταυρώθη» (PG 88,1177β).

*

Γεννήθηκες, ἀγαπητέ Σπυρίδων, στά σπλάχνα μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογένειας καί ἀνατράφηκες ἀπό μικρός χριστιανικά. Σπούδασες τήν ἰατρική, μιά ἐπιστήμη κατ᾽ ἐξοχήν φιλάνθρωπη. Ἦρθες σέ κοινωνία γάμου κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ τή συζυγό σου Σμαράγδα. Εὐλογήθηκε ἡ ἕνωσή σας μέ τήν ἔλευση τοῦ πρώτου σας παιδιοῦ, τοῦ Θεοφάνη.

Ὡστόσο, ἡ καρδιά σου, κινούμενη ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, ἐπιθυμοῦσε καί κάτι ἄλλο. Καί αὐτό ἦταν ἡ Ἱερωσύνη. Νά γίνεις κληρικός. Νά διακονήσεις τήν κοινή μητέρα ὅλων μας, τήν ἁγία Ἐκκλησία. Καί νά πού ὁ Κύριός μας εὐδόκησε τό ὅραμά σου νά γίνει πραγματικότητα.

*

Ἡ ἐγκατάσταση τοῦ σπιτικοῦ σας ἐδῶ στήν Ἀργυρούπολη καί συγκεκριμένα στά ὅρια τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἔφερε τά βήματά σου στόν ἐπίσκοπο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ συνάντηση αὐτή καί ἡ γνωριμία μας κατέληξε στήν ἀπόφαση νά γίνεις δεκτός στήν ἱερατική οἰκογένεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Καί σήμερα ἡ ἀπόφαση αὐτή παίρνει σάρκα καί ὀστά μέ τή χειροτονία σου στόν πρῶτο ἱερατικό βαθμό, αὐτόν τοῦ διακόνου.

Δοξάζουμε τό ὄνομα τό ἅγιο τοῦ Κυρίου καί Τόν παρακαλοῦμε νά ἐξαποστείλει πλούσια τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά νά σέ ἐπισκιάσει. Νά σέ ἐνδυναμώνει. Νά σέ φυλάττει ἀπό τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ. Νά σέ διατηρεῖ «ἐν πάσῃ σεμνότητι» (Α’ Τιμ. 2,2).

*

Ἡ σεμνότητα εἶναι τό ἀνεκτίμητο καί ταυτόχρονα τό πιό ἀναγκαῖο στολίδι τοῦ ἱερωμένου. Ἄν γενικά ὁ σεμνός ἄνθρωπος ἕλκει τήν ἐκτίμηση τῶν συνανθρώπων του, αὐτό ἰσχύει πολύ περισσότερο γιά τόν κληρικό. Ὁ σεμνός κληρικός ἐμπνέει σεβασμό γιατί στό πρόσωπό του καί στήν συμπεριφορά του οἱ ἄνθρωποι ἀναγνωρίζουν τά σημάδια τῆς παρουσίας τῆς θείας Χάριτος. Νά γιατί καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γράφοντας στόν μαθητή του Τιμόθεο, συνιστᾶ οἱ διάκονοι νά εἶναι «σεμνοί» (Α’ Τιμ. 3,8).

Ἐντός ὀλίγου, κατά τήν ἱερή στιγμή τῆς χειροτονίας σου, ὁ ἐπίσκοπος θά ἱκετεύσει ἀκόμη τόν Κύριο νά σέ ἀξιώσει νά ἔχεις «τό μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει». Τό αἴτημα τῆς εὐχῆς εἶναι λόγος ἐπίσης τοῦ ἀποστόλου Παύλου πού ἀναφέρεται στά προσόντα τοῦ διακόνου (Α’ Τιμ. 3,9).

Τό μυστήριο τῆς πίστεως εἶναι ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως πού μᾶς ἀποκαλύφθηκε μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτόν τόν θησαυρό τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαλύψεως ὁ διάκονος καί κάθε κληρικός καλεῖται νά τόν διαφυλάττει στό θησαυροφυλάκιο τῆς καθαρῆς συνειδήσεώς του. Πού σημαίνει ὅτι ὀφείλει νά ἔχει καθαρή καί ἀψεγάσιαστη ζωή. Ἀφοσίωση στόν Χριστό. Συνέπεια ἔργων καί λόγων, ἔτσι ὥστε ἡ συνείδησή του νά εἶναι εἰρηνική καί ἀνένοχη.

*

Μέ τίς σκέψεις αὐτές, ἀγαπητό μου παιδί, σέ προσκαλῶ νά ἀνέλθεις τίς ἱερές βαθμίδες γιά νά ἀναδεχθεῖς «τήν τοῦ Διακόνου λειτουργίαν» μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ παναγίου καί ζωοποιοῦ Πνεύματος».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Μητροπολίτης Κορίνθου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για την Έρευνα και...

Εορτή Ευρέσεως και Ανακομιδής των Ι. Λειψάνων των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, η ανάμνηση της επετείου της ευρέσεως και ανακομιδής...

Νέος πνευματικός στην Ηλιούπολη

Η εορτή των αγίων Αναργύρων τιμήθηκε στον ομώνυμο ναό τους, στην Ηλιούπολη. Ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος...

Ανακύκλωση για το ενοίκιο πρώην αστέγου

Μία από τις πολλές δράσεις φιλανθρωπίες της εκκλησιαστικής κοινότητας του ναού της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020. 1620 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών,...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος επέστρεψε στα καθήκοντά του

Ο ΜακαριώτατοςΑρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, μετά την επιτυχή αγγγειοπλαστικήεπέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ των Τιράνωντην Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020...

Εορτή Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Με την συμμετοχή των πιστών και την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων  εορτάσθηκε η Εορτή της Καταθέσεως της Εσθήτος της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας  Θεοτόκου...

Στην Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης περιόδευσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης, την Ιερά Καθέδρα της πάλαι ποτέ Επισκοπής Νέων Πατρών, της οποίας πρώτος Επίσκοπος...

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος επισκέφθηκαν σήμερα...

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και υπ. Υποδομών

Ρεπορτάζ, Μάκης Αδαμόπουλος, Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η πανήγυρις της μνήμης των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των καταγόμενων από την Ρώμη, στην Ι. Μητρόπολη...

Δύο περιστατικὰ σὲ κοιμητήρια

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη Δύο περιστατικὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῶν ὅσων θὰ σημειώσουμε. Καὶ τὰ δύο συνέβησαν σὲ χῶρο κοιμητηρίου. Τὸ πρῶτο: Βρισκόμουν σ'ἕνα κοιμητήριο, ἀναμένοντας...

Η εορτή των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, παραμονή της εορτής των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χοροστάτησε...

6 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειττουργία στον Ιερό...

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς {2 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ρωσική Ορθοδοξία έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο νέφος αγίων, το οποίο κοσμεί το αγιολογικό στερέωμα της Εκκλησίας...