Tου Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Εκδότου

Ισως ολίγοι γνωρίζουν τη σατανικήν και δαιμονικήν προσευχήν των Μασόνων, εις την οποίαν διατυπώνουν και το σατανικόν μίσος των κατά του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το αποτροπιαστικόν αυτό θέμα έφερεν εις την τωρινήν επικαιρότητα η εφημερίς «Ελεύθερη Ωρα» (8-2-2019). Εδημοσίευσεν αυτήν την φρικιαστικήν και ανατριχιαστικήν «προσευχήν» εις την πρώτην σελίδα με τον τίτλον «Η μασονική προσευχή στο Σατανά». Ιδού:

«Προσευχή Μασόνων 33ου βαθμού: Ελθέ, ω Εωσφόρε, ελθέ… Ελθέ να σε εναγκαλισθώμεν, να σε σφίξωμεν εις τας αγκάλας μας !… Ω ευλογημένε της καρδίας μας!… Ανευ των έργων σου, ω ΣΑΤΑΝ, το Σύμπαν θα ήτο παράλογον… Συ δε Αδωναΐ (Χριστέ), Θεέ άρπαξ, Θεέ άδικε, σε απαρνούμεθα!… Μισείς την επιστήμην, αλλά ημείς απεκτήσαμεν αυτήν εις πείσμα σου. Μισείς την ευτυχίαν, αλλ’ ημείς διά της επιστήμης θα την κερδίσωμεν εις πείσμα σου. Εκάστη των προόδων μας είναι θρίαμβος, υπό την οποίαν κατασυντρίβεται η Θεότης σου. Πνεύμα ψεύδους και απάτης, η βασιλεία σου ετελείωσε. Ζήτησον θύματα μεταξύ των ζώων. Ηδη εξεθρονίσθης και κατασυνετρίβης… Χάθητι, ω δήμιε του λογικού μας, ω φάσμα της συνειδήσεώς μας!…».

Φρίκη και συγκλονισμός. Οι Μασόνοι δεν διέψευσαν αυτήν την καταστρεπτικήν δι’ αυτούς δημοσίευσιν της εφημερίδος. Ανέρχονται εις εκατοντάδας χιλιάδων οι λαβόντες γνώσιν αυτού του δημοσιεύματος, διότι τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων προβάλλονται από όλας τας πρωινάς τηλεοπτικάς εκπομπάς. Συνεπώς, δέχονται ότι είναι ιδική των αυτή η «προσευχή».

Εις τη Μασονίαν, με διαφόρους συμβολισμούς και δαιμονικά τελετουργικά λατρεύεται η σατανική πολυθεΐα, όπως Βάκχος, Οσιρις, Αδωνις, Ζωροάστρης, Μίθρα και άλλοι δαιμονοθεοί (Texe Marrs, «Τα απόκρυφα μυστικά της Μασονίας», σελ. 25-26). Επίσης, εις το «Εγχειρίδιον των μασονικών νόμων» αναγράφεται: «Εάν είσθε μασόνος… να τιμάτε τον εωσφόρον» (ενθ. α., σελ. 84).

Δεν γνωρίζω εάν έχη δημοσιευθή άλλοτε εις τον ημερήσιον Τύπον αυτή η μασονική αθλιότης. Εις βιβλία έχει περιληφθή παλαιότερον, όπως εις το αποκαλυπτικόν βιβλίον του σεβαστού μας μακαριστού πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου «Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ». Ο π. Χαράλαμπος παρέλαβε αυτήν την σατανικήν ψευδοπροσευχήν από το πολύκροτον βιβλίον του Leo Taxil «Τα μυστήρια των μασόνων», σελ. 374 -375). Ως είναι γνωστόν, ποτέ δεν έχουν αρνηθή οι Μασόνοι αυτήν την εωσφορικήν «προσευχήν» των.

Ανοίγω το θέμα αυτό εις τον «Ορθόδοξον Τύπον» και προτείνω να υπάρξη κοινός αφορισμός των μασόνων όλων των Πατριαρχείων και των άλλων αυτοκεφάλων Εκκλησιών, αφού προηγουμένως γίνει παγκόσμιος έκκλησις προς τους καλοπροαιρέτους μασόνους να εγκαταλείψουν τα σατανικά μασονικά κέντρα. Να ελευθερωθούν από τας θανατικάς παγίδας του διαβόλου, εις τας οποίας ενεπλέχθησαν, κυρίως εν αγνοία των. Οσοι παραμείνουν αμετανόητοι να αφορισθούν.

Ομως και τα ανά τον κόσμον κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα κατά της διεθνούς αυτής καταχθονίου οργανώσεως. Κατά τας δεκαετίας 1930 και 1940 του προηγουμένου 20ου αιώνος, η Μασονία εδιώχθη απηνώς εν Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Υπέστη δε διώξεις εν Ουγγαρία και Γερμανία.

Η Μασονία, κατά τας κειμένας νομικάς διατάξεις, πρέπει να τεθή εκτός Νόμου και να σφραγισθούν αι μασονικαί στοαί, διότι είναι «Παγκόσμια μυστική οργάνωσις με απόκρυφο ρόλο και αμφιλεγομένους σκοπούς» (Λεξικόν Γ. Μπαμπινιώτη).

Η μυστικότης αυτής της οργανώσεως αποδεικνύεται και από τους διαφόρους όρκους των Μασόνων. Ο Μασονικός Κώδιξ της Γενεύης του 1885 (άρθρον 6 παράγραφος β ) ορίζει και αυτά απειλητικώς:

«Υπάρχει ιδιαιτέρως εις Νόμος ον ωρκίσθης να φυλάττης απαραιτήτως· ο όρκος της εχεμυθείας και της σιγής επί των εργασιών, τελετών, των σημείων της αναγνωρίσεως και της μορφής της Εταιρείας μας. Πρόσεχε μη τον παραβής, εφ’ όσον οικεία βουλήσει έδωκες αυτόν. Ησο ελεύθερος να τον δεχθής ή όχι, ήδη όμως δεν είσαι ελεύθερος να τον παραβής, διότι είσαι διά βίου δεσμευμένος»!

Τα άδυτα της Μασονίας είναι παντάπασιν απαράδεκτα και λίαν σκανδαλώδη. Εχει και αντικοινωνικήν δράσιν η Μασονία. Είναι μία κάστα προσωπικών συμφερόντων των μελών της εις βάρος των άλλων μελών της κοινωνίας. Η Μασονία διαπράττει πολλάς κοινωνικάς αδικίας δια να υποστηρίξη τα μέλη της.

Ενδεικτικώς, αντιγράφω κατά λέξιν τα εξής περιλαμβανόμενα εις τας σελίδας 79-80 του προαναφερθέντος βιβλίου.

«Ο όρκος που δίνεται είναι να καλυφθούν και να κρατηθούν μυστικά ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΑΚΟΜΑ και της προδοσίας και του φόνου. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας Μασόνος διαπράξει φόνο και ο δικαστής είναι Μασόνος, ο δικαστής είναι υποχρεωμένος από τον Μασονικό του όρκο να αφήσει ελεύθερο τον φονιά. Αυτό επίσης σημαίνει ότι θα μετατεθεί η ενοχή του σε κάποιο ΑΘΩΟ άτομο. Στην πραγματικότητα αυτή η διαταγή βρίσκεται σ’ ένα εγχειρίδιο: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΕΤΕ ΟΛΑ τα εγκλήματα των αδελφών σας μασόνων… και αν κληθήτε μάρτυρας ενάντια σε κάποιον αδελφό μασόνο, πρέπει πάντα να τον καλύπτετε… ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ. Είναι αλήθεια ψευδορκία, όμως έτσι τηρείτε τις υποσχέσεις σας».

Τα ανωτέρω περιέχουν και στοιχεία εγκληματικής οργανώσεως. Αδελφοί Ελληνες μασόνοι, είσθε αξιόλογα πρόσωπα και στελέχη της κοινωνίας μας. Ως ατύχημά σας θεωρώ την εμπλοκήν σας εις τα σκοτεινά δίκτυα της επικινδύνου δια την Εκκλησίαν, την Πατρίδα και την Κοινωνίαν ξενοκινήτου Μασονίας. Από ελεύθεροι πολίται της Ελλάδος εγίνατε δεσμώται μιας διεθνούς συμμορίας. Ελευθερωθήτε. Οι μασονικοί όρκοι είναι σατανιστικοί και μη σας τρομάζουν. Είναι δε και παράνομοι και αντισυνταγματικοί οι όρκοι αυτοί. Ο ενσυνείδητος μασόνος δεν είναι ούτε χριστιανός ούτε πραγματικός Ελλην.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκοπος Κεγχρεών: O Χριστός δεν παραβλέπει τις δεήσεις της Μητρός Του

Στον Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Καίσαρι Κορινθίας λειτούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος την Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020. Στον λόγο του...

Μνημόσυνο Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρού Προκοπίου

Τελέσθηκε χθες Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 το Τριετές Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρού Προκοπίου στον ιερό Καθεδρικό Ναό του αγίου...

Τιμήθηκε η επέτειος των 200 ετών ιστορίας του Ι.Ν. Αγίου Βλασίου Πηλίου

Με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, τιμήθηκε, την Κυριακή 2/8, η επέτειος των 200 ετών από την θεμελίωση του Ιερού Ναού...

Στόν ἱερό Ναό φορᾶμε μάσκες;

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου Μετά ἀπό τή σημερινή Κ.Υ.Α. γιά τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας μέσα στούς ἱερούς Ναούς, ἐκφράζουμε μέ...

Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, σιωπῶσα καί ὑπνώττουσα, ἐγκλωβισμένη καί ὑποτεταγμένη ἀδυνατεῖ νά ὀρθώσει λόγο ἀληθείας

Χαιρετισμός Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ.Μ.Μ. Μετεώρου Ἐκπροσώπου τῆς «Συνάξεως γιά τήν Ὀρθοδοξία»  στην Ημερίδα με θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα Σχολεία: Αγωγή ή χειραγώγηση;» Πολυσέβαστε Γέροντα καί...

Ο πρώτος Παρακλητικός Κανών στην Παναγία Νέας Περάμου

Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στην ακολουθία του πρώτου Παρακλητικού Κανόνος στον Προσκυνηματικό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης...

Η Παράκληση της Παναγίας στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλάστρας

Την Κυριακή 2 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη συνέχεια στον πρώτο Παρακλητικό...

Ο Μητροπολίτης Σταγών τέλεσε την Παράκληση στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Αγναντίας

Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγναντιάς τέλεσε την ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ....

Τυφλή και άνευ όρων υπακοή; Το απαγορεύουν οι Πατέρες της Εκκλησίας!

του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας Γράφαμε προ ολίγων ημερών για το θέμα της υπακοής, για την υποχρέωση των πιστών να αντιδρούν απέναντι στις κακοδοξίες πλανεμένων ποιμένων, αλλά και...

Κυριακή Η’ Ματθαίου στο Άργος Ορεστικό

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Άργους Ορεστικού βρέθηκε την Κυριακή Η΄ Ματθαίου ο Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, προκειμένου να τελέσει τη Θεία Λειτουργία...

Προσευχὴ Ἁγίου Νεκταρίου πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Δέσποινα παντευλόγητε, Ὑπέραγνε Παρθένε, παράδεισε πανθαύμαστε, κῆπε ἐσφραγισμένε. Σὲ δυσωπῶ, (παρακαλῶ ἰδιαιτέρως) Πανάχραντε, χαρίτωσον τὸν νοῦν μου, κατεύθυνον τὰς σκέψεις μου, φώτισον τὴν ψυχήν μου. Κόρη με ποίησον ἁγνόν,...

H εορτή της «Παναγίας της Τριπολιτσάς»

Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως ἔχει ἀποθησαυρισθεῖ ἡ ἱερά Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ἐπονομαζόμενη «Παναγία τῆς Τριπολιτσᾶς». Τήν Κυριακή 2...

Κύπρου Μακάριον Γ’ επαινών, την ευσέβειαν και τον χριστιανικόν βίον επαινέσομαι»

Ιεροδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη Συμπληρώνονται, σήμερα, 43 χρόνια (3 Αυγούστου 1977) από την ημέρα της κοιμήσεως του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του...

Η Μυροβλύτισσα Αγία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας υπάρχουν άγιοι οι οποίοι αγίασαν ομού με μέλη των βιολογικών τους οικογενειών. Μια τέτοια...