Tου Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Εκδότου

Ισως ολίγοι γνωρίζουν τη σατανικήν και δαιμονικήν προσευχήν των Μασόνων, εις την οποίαν διατυπώνουν και το σατανικόν μίσος των κατά του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το αποτροπιαστικόν αυτό θέμα έφερεν εις την τωρινήν επικαιρότητα η εφημερίς «Ελεύθερη Ωρα» (8-2-2019). Εδημοσίευσεν αυτήν την φρικιαστικήν και ανατριχιαστικήν «προσευχήν» εις την πρώτην σελίδα με τον τίτλον «Η μασονική προσευχή στο Σατανά». Ιδού:

«Προσευχή Μασόνων 33ου βαθμού: Ελθέ, ω Εωσφόρε, ελθέ… Ελθέ να σε εναγκαλισθώμεν, να σε σφίξωμεν εις τας αγκάλας μας !… Ω ευλογημένε της καρδίας μας!… Ανευ των έργων σου, ω ΣΑΤΑΝ, το Σύμπαν θα ήτο παράλογον… Συ δε Αδωναΐ (Χριστέ), Θεέ άρπαξ, Θεέ άδικε, σε απαρνούμεθα!… Μισείς την επιστήμην, αλλά ημείς απεκτήσαμεν αυτήν εις πείσμα σου. Μισείς την ευτυχίαν, αλλ’ ημείς διά της επιστήμης θα την κερδίσωμεν εις πείσμα σου. Εκάστη των προόδων μας είναι θρίαμβος, υπό την οποίαν κατασυντρίβεται η Θεότης σου. Πνεύμα ψεύδους και απάτης, η βασιλεία σου ετελείωσε. Ζήτησον θύματα μεταξύ των ζώων. Ηδη εξεθρονίσθης και κατασυνετρίβης… Χάθητι, ω δήμιε του λογικού μας, ω φάσμα της συνειδήσεώς μας!…».

Φρίκη και συγκλονισμός. Οι Μασόνοι δεν διέψευσαν αυτήν την καταστρεπτικήν δι’ αυτούς δημοσίευσιν της εφημερίδος. Ανέρχονται εις εκατοντάδας χιλιάδων οι λαβόντες γνώσιν αυτού του δημοσιεύματος, διότι τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων προβάλλονται από όλας τας πρωινάς τηλεοπτικάς εκπομπάς. Συνεπώς, δέχονται ότι είναι ιδική των αυτή η «προσευχή».

Εις τη Μασονίαν, με διαφόρους συμβολισμούς και δαιμονικά τελετουργικά λατρεύεται η σατανική πολυθεΐα, όπως Βάκχος, Οσιρις, Αδωνις, Ζωροάστρης, Μίθρα και άλλοι δαιμονοθεοί (Texe Marrs, «Τα απόκρυφα μυστικά της Μασονίας», σελ. 25-26). Επίσης, εις το «Εγχειρίδιον των μασονικών νόμων» αναγράφεται: «Εάν είσθε μασόνος… να τιμάτε τον εωσφόρον» (ενθ. α., σελ. 84).

Δεν γνωρίζω εάν έχη δημοσιευθή άλλοτε εις τον ημερήσιον Τύπον αυτή η μασονική αθλιότης. Εις βιβλία έχει περιληφθή παλαιότερον, όπως εις το αποκαλυπτικόν βιβλίον του σεβαστού μας μακαριστού πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου «Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ». Ο π. Χαράλαμπος παρέλαβε αυτήν την σατανικήν ψευδοπροσευχήν από το πολύκροτον βιβλίον του Leo Taxil «Τα μυστήρια των μασόνων», σελ. 374 -375). Ως είναι γνωστόν, ποτέ δεν έχουν αρνηθή οι Μασόνοι αυτήν την εωσφορικήν «προσευχήν» των.

Ανοίγω το θέμα αυτό εις τον «Ορθόδοξον Τύπον» και προτείνω να υπάρξη κοινός αφορισμός των μασόνων όλων των Πατριαρχείων και των άλλων αυτοκεφάλων Εκκλησιών, αφού προηγουμένως γίνει παγκόσμιος έκκλησις προς τους καλοπροαιρέτους μασόνους να εγκαταλείψουν τα σατανικά μασονικά κέντρα. Να ελευθερωθούν από τας θανατικάς παγίδας του διαβόλου, εις τας οποίας ενεπλέχθησαν, κυρίως εν αγνοία των. Οσοι παραμείνουν αμετανόητοι να αφορισθούν.

Ομως και τα ανά τον κόσμον κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα κατά της διεθνούς αυτής καταχθονίου οργανώσεως. Κατά τας δεκαετίας 1930 και 1940 του προηγουμένου 20ου αιώνος, η Μασονία εδιώχθη απηνώς εν Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Υπέστη δε διώξεις εν Ουγγαρία και Γερμανία.

Η Μασονία, κατά τας κειμένας νομικάς διατάξεις, πρέπει να τεθή εκτός Νόμου και να σφραγισθούν αι μασονικαί στοαί, διότι είναι «Παγκόσμια μυστική οργάνωσις με απόκρυφο ρόλο και αμφιλεγομένους σκοπούς» (Λεξικόν Γ. Μπαμπινιώτη).

Η μυστικότης αυτής της οργανώσεως αποδεικνύεται και από τους διαφόρους όρκους των Μασόνων. Ο Μασονικός Κώδιξ της Γενεύης του 1885 (άρθρον 6 παράγραφος β ) ορίζει και αυτά απειλητικώς:

«Υπάρχει ιδιαιτέρως εις Νόμος ον ωρκίσθης να φυλάττης απαραιτήτως· ο όρκος της εχεμυθείας και της σιγής επί των εργασιών, τελετών, των σημείων της αναγνωρίσεως και της μορφής της Εταιρείας μας. Πρόσεχε μη τον παραβής, εφ’ όσον οικεία βουλήσει έδωκες αυτόν. Ησο ελεύθερος να τον δεχθής ή όχι, ήδη όμως δεν είσαι ελεύθερος να τον παραβής, διότι είσαι διά βίου δεσμευμένος»!

Τα άδυτα της Μασονίας είναι παντάπασιν απαράδεκτα και λίαν σκανδαλώδη. Εχει και αντικοινωνικήν δράσιν η Μασονία. Είναι μία κάστα προσωπικών συμφερόντων των μελών της εις βάρος των άλλων μελών της κοινωνίας. Η Μασονία διαπράττει πολλάς κοινωνικάς αδικίας δια να υποστηρίξη τα μέλη της.

Ενδεικτικώς, αντιγράφω κατά λέξιν τα εξής περιλαμβανόμενα εις τας σελίδας 79-80 του προαναφερθέντος βιβλίου.

«Ο όρκος που δίνεται είναι να καλυφθούν και να κρατηθούν μυστικά ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΑΚΟΜΑ και της προδοσίας και του φόνου. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας Μασόνος διαπράξει φόνο και ο δικαστής είναι Μασόνος, ο δικαστής είναι υποχρεωμένος από τον Μασονικό του όρκο να αφήσει ελεύθερο τον φονιά. Αυτό επίσης σημαίνει ότι θα μετατεθεί η ενοχή του σε κάποιο ΑΘΩΟ άτομο. Στην πραγματικότητα αυτή η διαταγή βρίσκεται σ’ ένα εγχειρίδιο: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΕΤΕ ΟΛΑ τα εγκλήματα των αδελφών σας μασόνων… και αν κληθήτε μάρτυρας ενάντια σε κάποιον αδελφό μασόνο, πρέπει πάντα να τον καλύπτετε… ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ. Είναι αλήθεια ψευδορκία, όμως έτσι τηρείτε τις υποσχέσεις σας».

Τα ανωτέρω περιέχουν και στοιχεία εγκληματικής οργανώσεως. Αδελφοί Ελληνες μασόνοι, είσθε αξιόλογα πρόσωπα και στελέχη της κοινωνίας μας. Ως ατύχημά σας θεωρώ την εμπλοκήν σας εις τα σκοτεινά δίκτυα της επικινδύνου δια την Εκκλησίαν, την Πατρίδα και την Κοινωνίαν ξενοκινήτου Μασονίας. Από ελεύθεροι πολίται της Ελλάδος εγίνατε δεσμώται μιας διεθνούς συμμορίας. Ελευθερωθήτε. Οι μασονικοί όρκοι είναι σατανιστικοί και μη σας τρομάζουν. Είναι δε και παράνομοι και αντισυνταγματικοί οι όρκοι αυτοί. Ο ενσυνείδητος μασόνος δεν είναι ούτε χριστιανός ούτε πραγματικός Ελλην.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;; »

Ιεροδιακόνου Ραφαήλ Μισιαούλη   «Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;;»   Σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα που απασχολούν την κοινωνία των ανθρώπων ανά το...

Η Δ.Ι.Σ. βάζει «φίμωτρο» στις αυθαίρετες και αντισυνοδικές τοποθετήσεις

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,  η οποία συνήλθε την 1η Απριλίου 2020, με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως μεταξύ άλλων «καλεί όλους να εμπιστεύονται την κρίση...

Δὲν γίνεται νὰ σωπαίνουν οἱ καμπάνες ἐνῶ τὰ παντοπωλεῖα εἶναι ὑποχρεωτικά ἀνοικτὰ καὶ τὶς Κυριακές

Ἀθῆναι, 24/3/20 Σεβαστοί μας πατέρες τῆς Δ.Ἱ.Σ καὶ τῆς Ἱ.Ἀ. δὲν θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω πὼς σὲ δύσκολες ὥρες καὶ σὲ ἐπιδημίες, ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν μπροστὰ, φύλαξ...

Μέχρις ἐδῶ καί μή παρέκει!

τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου Ἐπειδή ἤδη ξεπεράστηκαν τά ἐσκαμμένα, ἦλθε ἡ ὥρα καί ἡ στιγμή νά ἀνακοινώσει καί ὁ ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός τίς...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνήλθε σήμερα 1η Απριλίου 2020 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου...

Προσευχή του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για να την διαβάζουμε κάθε μέρα

Aδελφοί, νιώθω ότι ο κόσμος όλος ζει το νέο σκοτάδι της γης από ώρας έκτης έως ενάτης. Ίσως είμαστε ανυποψίαστοι για το τι συντελείται...

Αποτελέσματα Δημοσκόπησης «Πόσο ικανοποιημένος είστε από την απόφαση του Πρωθυπουργού για το κλείσιμο των Εκκλησιών;»

Αγαπητοί αναγνώστες, σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης «Πόσο ικανοποιημένος είστε από την απόφαση του Πρωθυπουργού για το κλείσιμο των Εκκλησιών;» που διενεργήθηκε πρόσφατα...

Όποιος είναι άγευστος της λειτουργικής ζωής δεν μπορεί να εννοήσει το μέγεθος της πικρίας

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 11  Προς τον Εξοχώτατο Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη Κοινοποίηση: 1) Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως 2) Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της...

Ο Αρχιεπίσκοπος στην εξόδιο ακολουθία του Μανώλη Γλέζου

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τέλεσε σήμερα το μεσημέρι την εξόδιο Ακολουθία του Μανώλη Γλέζου στον ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων στο...

Σεβαστοί πατέρες, Άρατε Πύλας!

ΠΡΟΣ: Επισκόπους μέλη της Ι. Συνόδου ΚΟΙΝ: ΜΜΕ και ιστολόγια ΘΕΜΑ: Εορτασμός του Πάσχα 2020 «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν…» Δεν μπορούμε να κάνουμε Πάσχα έξω από τις εκκλησίες μας....

Το «τσίρκο» έκλεισε

ΚΑΠΟΤΕ που οι οχλήσεις από τους τουρίστες προσκυνητές στο κελλάκι του Αγίου Παϊσίου, μπας και δούνε κανένα ταχυδακτυλουργικό θαύμα, ήταν έντονες, αναγκάστηκε ο Όσιος...

Τώρα ἔπρεπε νά χτυποῦν ὅλες οἱ καμπάνες, τώρα ἔπρεπε νά γίνονται λιτανεῖες…

Τώρα, ἰδιαίτερα στὶς κρίσιμες αὐτὲς ἡμέρες, ἔπρεπε νὰ χτυποῦν ὅλες οἱ καμπάνες τὴν ὥρα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, γιὰ νὰ σημαίνουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀγρυπνεῖ...

Τα στάδια της πνευματικής ζωής ή σταθμοί Αγιασμού

Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ Στην πνευματικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας διακρίνονται τρία στάδια στην πνευματική ζωή. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κατέταξε τους μαθητές...

Ο Αρχιεπίσκοπος θα εκπληρώσει την επιθυμία του «τελευταίου παρτιζάνου της Ευρώπης»

Σήμερα το μεσημέρι  θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του του Μανώλη Γλέζου στο ναό των Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου της Αθήνας. Την εξόδιο ακολουθία...
video

Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό από τον Μητροπολίτη Βεροίας

Την Τρίτη 31 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου και στον Παρακλητικό Κανόνα...