Το Σάββατο του Λαζάρου 20 Απριλίου το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Aδένδρου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μητέρας του  Ηγουμένου της εν Θεσσαλονίκη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου, μακαριστής Μελιτζανιώς.

Στην εξόδιο ακολουθία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Απόστολος με την συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ΕδέσσηςΠέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου, Ανθηδώνος κ. ΝεκταρίουΚίτρουςΚατερίνης  και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θερμών κ. Δημητρίου.

Στο τέλος ομίλησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Παν. Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, εκ μέρους των παρισταμένων αρχιερέων.

Η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

«Ἐγώ εἰμί ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή».

Μέ τή βεβαιότητα ἀλλά καί τήν ἐλπίδα πού μᾶς δίδει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρός τήν ἀδελφή τοῦ τε­τρα­ημέρου φίλου του Λαζάρου, προ­πέμπουμε σήμερα τή μακα­ρι­στή ἀδελφή μας κατά τήν ἡμέρα αὐτή, κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός θέλησε νά μᾶς δώσει τή διαβε­βαί­ω­ση τῆς κοινῆς ἀναστάσεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μέ τήν ἀνά­σταση τοῦ Λαζάρου.

Καί αὐτή ἡ ἐλπίδα καί ἡ βεβαιό­τη­τα μᾶς κάνει νά μήν ἀντιμετω­πίζουμε τόν θάνατο ὡς ἀπώλεια καί νά μήν θρηνοῦμε ἀπαρηγό­ρη­τοι γιά τόν χωρισμό μας ἀπό τά οἰκεῖα καί προσφιλῆ μας πρόσω­πα, «κα­θά­­περ οἱ λοιποί, οἱ μή ἔχο­ντες ἐλ­πίδα», ἀλλά νά τόν ἀντι­μετωπί­ζου­με μέ τήν πίστη ὅτι εἶ­ναι προ­σωρινή ἡ διάστασή μας ἀπό αὐτούς, καί ὅτι ὁ θάνατος εἶναι με­τάβαση τοῦ πιστοῦ ἀνθρώ­που ἀπό τά λυ­πηρά πρός τά θυμη­δέ­στερα, εἶναι ἡ εἴσοδος τοῦ ἀν­θρώπου στήν αἰώνιο ζωή, τήν ὁποία χάρισε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους, διά τῆς σταυ­ρικῆς θυ­σίας καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ του, τοῦ Κυ­ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι­στοῦ, ὁ ὁποῖος νίκησε τόν θάνατο «θανάτῳ θάνατον πα­τή­σας».

Μέ αὐτή τή βεβαιότητα καί αὐτή τήν πίστη ἔζησε τήν ἐπίγεια ζωή της καί ἡ μακαριστή ἀδελφή μας, καί αὐτή ἡ πίστη, ἡ βαθειά καί ἁπλῆ πίστη στόν Χριστό, ἦταν ὁ κανόνας καί ὁ ὁδηγός στή ζωή της ὡς συζύγου καί ὡς μητέρας, ἀλλά καί ὡς εὐσεβοῦς μέλους τῆς Ἐκ­κλη­σίας, καί τήν ἐξέφραζε μέ τήν ἁπλότητα, μέ τή γλυκύτητα, μέ τήν πραότητα καί μέ τήν ὑπομονή πού τήν χαρακτήριζαν.

Αὐτή τήν πίστη μετέδιδε καί στούς γύρω της, στήν οἰκογένειά της καί στά παιδιά της, καί μέ τήν αὐτή τήν πίστη δέχθηκε νά προσ­φέ­ρει καί τόν υἱό της στήν Ἐκ­κλη­σία τοῦ Χριστοῦ καί στή διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρ­χείου. Καί ἀξιώθηκε νά τόν δεῖ καί Ἡ­γού­­μενο μιᾶς ἱστο­ρικῆς Πα­τρι­αρ­­­χι­κῆς Μονῆς, τῆς Μονῆς τῶν Βλα­τάδων, ἀλλά καί ἀρ­χιερέα καί Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Καί ὁ Χριστός ἐπέτρεψε γι᾽ αὐτή της τήν πίστη νά τήν καλέσει κο­ντά του τήν ἡμέρα κατά τήν ὁ­ποία ὁ ἴδιος μέ τό θαῦμα τῆς ἀνα­στά­σεως τοῦ φίλου του, τοῦ τε­τρα­ημέρου Λαζάρου, δίδει πρός ὅ­λους μας τό μήνυμα καί τήν ἐλ­πίδα τῆς ἀναστάσεώς μας.

Προπέμποντάς την, λοιπόν, σή­με­­ρα καί ἐμεῖς μέ τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, εὐχόμεθα, καί ἐκ μέ­ρους τῶν παρισταμένων Ἁγίων Ἀρ­χιερέων, ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τή μακαρία ψυχή της ἐν σκηναῖς δι­καίων καί μετά τῶν ἁγίων του, καί νά χαρίσει τήν ἐξ ὕψους πα­ρη­γο­ρία στούς οἰκείους της, γιά νά διατηροῦν τήν ἀνάμνηση τῆς πί­στεως καί τῆς ἀγάπης της, καί ἡ εὐχή της νά τούς συ­νοδεύει ὅλους, καί ἰδιαιτέρως τόν προσφιλῆ υἱό της, Θεοφιλέστατο Ἅγιο Ἀμο­ρίου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτάστηκε η μετακομιδή των Λειψάνων του Αγ. Λουκά του Ιατρού στην Ι.Μ. Δοβράς

Το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, πανηγύρισε ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως του Ιατρού στην Ιερά Μονή...
video

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος. Τι είναι αυτό το εμβόλιο και ποιος είναι υπεύθυνος στο να γίνει υποχρεωτικό; Πότε θα είναι έτοιμο...

Ο Παλαιοχριστιανικός Ναός της Νάξου Παναγιά η Δροσιανή

Η Νάξος είναι κατάσπαρτη από Eκκλησίες, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, Εκκλησίες με ανεικονικό διάκοσμο, τοιχογραφημένες βυζαντινές Εκκλησίες έχει επισημάνει η αρχαιολογική έρευνα περισσότερες από ό,τι σε...

Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν Ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας – Τουρκίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης  κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθεςδηλώσεις: «Ἐδοκίμασα ὀδυνηρή ἔκπληξη, διαβάζοντας σέ σοβαρή ἡμερήσια ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, ὅτι “ἡ Ἀλβανία εἶναι σχεδόν...

Συναξάρι 30ῆς Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἐμμελείας. Ἡ Ὁσία Ἐμμέλεια καταγόταν ἀπο εὐσεβῆ οἰκογένεια τῆς Καισάρειας τῆς...

Φθιώτιδος: «Μονάχα με την δύναμη και την Χάρη των Αγίων μας μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη ζωή μας»

Στο όμορφο, ακριτικό και ιστορικό χωριό Ανάβρα Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Γούρα), το οποίο αποτελεί και το τελευταίο χωριό της Μητροπόλεως μας στα όρια με...

Πανήγυρις Ιερού Ησυχαστηρίου Αναλήψεως του Κυρίου Σκούρτων

Η Ανάληψη του Κυρίου εορτάστηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου σε όλους τους Ναούς της Μητροπολιτικής μας επαρχίας. Ιδιαιτέρως δε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Ἐμφανής καί ἐνορχηστρωμένος, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λατρείας – Mανιωδῶς κατεπολεμήθη ἡ Θεία Κοινωνία

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον τήν 29ην Μαΐου 2020 καί ὥραν 11ην π.μ.,...

Ο Δικηγόρος Ν. Καλλιούρης για την αγορά πολυτελούς διαμερίσματος από την Ι.Α. Αυστραλίας

Αξιότιμοι κύριοι, Αναφέρομαι στην επιχειρηθείσα από ανώνυμους κύκλους της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας έμμεση, αλλά έντεχνη ανάμιξη του ονόματος του θείου μου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας...

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας εδέχθη την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τήν πρωίαν τῆς 29ης Μαΐου ε.ε., ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου εἰς πλαίσια τῆς τριημέρου ἐπισκέψεώς της εἰς τήν Θράκην, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον...

Αναγνώρισης Ι. Μονής Παναγίας Δομιανών

Μετά από προσπάθειες δύο και πλέον ετών, η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγέλλει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της, πως με το ΦΕΚ...

Επιμνημόσυνη Δέηση για την Άλωση της Πόλης στην Ι.Μ. Μαρωνείας

Το πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαΐου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ...

Μνημόσυνο για τον τελευταίο Αυτοκράτορα του Βυζαντίου στην Ι.Μ. Γρεβενών

Τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής, ημέρα μνήμης της αποφράδος ημέρας της 29ης Μαΐου του 1453, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Γρεβενών υπό...

Ου φεισόμεθα της ζωής ημών…

Στη μνήμη του μαρτυρικού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ του Παλαιολόγου και όλων εκείνων που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Πόλη το 1453, εψάλη Μνημόσυνο στον Ιερό Καθεδρικό...

Θεμελίωση Παρεκκλησίου στην Πάτρα

Στις 28 Μαΐου 2020, το απόγευμα της Αναλήψεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος θεμελίωσε το ιερό Παρεκκλήσιο της Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού της...