Ο διαγωνισμός έληξε.

Το βιβλίο είναι ο τέλειος σύντροφος του κάθε ανθρώπου, γι’ αυτό το poimin.gr κάνει δώρο 3 αντίτυπα του βιβλίου  του Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, με τίτλο «Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως».

Για να μπείτε στον διαγωνισμό και να κερδίσετε το βιβλίο θα πρέπει να κάνετε LIKE στην σελίδα του poimin.gr στο Facebook, να κοινοποιήσετε το άρθρο στο προφίλ σας στο Facebook και να στείλετε μήνυμα στην σελίδα του poimin.gr στο Facebook με την λέξη «Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως».

Σε περίπτωση που έχετε κάνει like στην σελίδα του poimin.gr στο Facebook, κοινοποιήσετε το άρθρο στο προφίλ σας στο Facebook και στείλετε το μήνυμα.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2017 και οι νικητές θα ενημερωθούν αποκλειστικά και μόνο, μέσω του λογαριασμού τους στο Facebook.

Θα στείλουμε δηλαδή ένα μήνυμα στο οποίο θα σας ενημερώνουμε πως είστε ένας εκ των νικητών που κέρδισε το βιβλίο και θα σας ζητηθούνε τα πλήρη στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας και ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσει μαζί σας η εταιρία courrier).

Σημείωση: το poimin.gr ΔΕ θα χρησιμοποιήσει ποτέ και για κανένα λόγο τα στοιχεία σας, παρά μόνο για την αποστολή των δώρων.

vivlio_mantinias1Παραθέτουμε ἀτόφιο τόν Πρόλογο τού ὡς ἄνω βιβλίου καί τίς σκέψεις τοῦ συγγραφέως, σχετικά μέ τή συγγραφή τοῦ βιβλίου καί μέ τό περιεχόμενό του:

«Κατά τά φοιτητικά μου χρόνια ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας Γερμανός (Ρουμπάνης) μοῦ ἔδωσε ἐντολή νά συγκεντρώσω στοιχεῖα γιά νά συνταχθῇ ἡ ἱστορία τοῦ ἐπιβλητικοῦ καί μοναδικοῦ στό εἶδος του Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως καί μέ τήν εὐχή τοῦ Δεσπότη μου καί τόν ἐνθουσιασμό τῆς ἡλικίας μου κατέγινα τότε νά ξεφυλλίζω βιβλία, νά διαβάζω σκονισμένα φυλλάδια καί κιτρινισμένες ἀπό τόν χρόνο ἐφημερίδες καί νά συγκεντρώνω ὑλικό γιά νά συγγραφῇ ἡ ἱστορία τοῦ Ναοῦ.

Ὅμως «ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων, ἄλλα δέ Θεός κελεύει». Τήν 21ην Ἰανουαρίου 1964 ὁ Μητροπολίτης Γερμανός ἀπεβίωσε καί στήν Ἱερά Μητρόπολι κυριάρχησαν πρόσωπα μέ ἄλλο πνεῦμα καί μέ ἄλλα ἐνδιαφέροντα. Ἡ προσπάθειά μου δέν εὐοδώθηκε καί παρέμειναν στά χέρια μου ἀδιενέργητα τά στοιχεῖα, τά ὁποῖα εἶχα συγκεντρώσει. Ἀπό αὐτά συνέταξα ἕνα συνοπτικό κείμενο τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Ναοῦ, τό ὁποῖο παρέδωσα στόν νέο Μητροπολίτη, μακαριστό Θεόκλητο (Φιλιππαῖο) καί ὅλα τά συλλεγέντα στοιχεῖα ἔμειναν στό Ἀρχεῖο «ἄχρι καιροῦ».

Ὕστερα ἀπό σαράντα περίπου χρόνια, ὡς Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας πλέον, ἦρθε ὁ καιρός νά ἀνασύρω τό ὑλικό αὐτόἀπό τό Ἀρχεῖο, προκειμένου νά ἑτοιμασθοῦν σελίδες γιά τό Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας τοῦ ἔτους 2005, τό ὁποῖο ἦτο ἀφιερωμένο στή συμπλήρωσι ἑκατόν πενήντα ἐτῶν ἀπό τή θεμελίωσι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. Στή συνέχεια σκέφθηκα ὅτι ἦτο πλέον καιρός νά ἀσχοληθῶ συστηματικά μέ τήν ἀνασυγκρότησι τῶν στοιχείων, νά ἐγκύψω σέ νέες πληροφορίες πού ἐπαρουσιάζοντο ἀπό τήν ἔρευνα ἀλλά καί ἀπό τό γεγονός, ὅτι ἡ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης διευκόλυνε τήν πρόσβασι σέ Ἀρχεῖα καί Βιβλιοθῆκες, καί ἀποφάσισα νά προβῶ στήν ἔκδοσι πανηγυρικοῦ λευκώματος γιά τόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς πρωτευούσης τῆς Ἀρκαδίας, τοῦ ἡρωικοῦ Μοριᾶ ὅλου, τῆς Τριπολιτσᾶς.

 Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως δέν εἶναι κοινός Ναός. Ἀποτελεῖ ἰδιόμορφο ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό μνημεῖο μέ μεγάληἱστορική καί καλλιτεχνική ἀξία. Ἡ ἰδιομορφία του συνίσταται στή μοναδικότητα τῆς θέσεως στήν ὁποία ἱδρύθηκε, ἀφοῦ εἶναι οἰκοδομημένος ὄχι ἀπευθείας στό ἔδαφος ἀλλά ὑπερυψωμένος, ἐπάνω σέ ἰσόγειο οἰκοδόμημα, ὅπου στεγάζονται καί λειτουργοῦν δεκατέσσερις εἰδικοί χῶροι, οἱ ὁποῖοι ἐνοικιάζονται καί λειτουργοῦν ὡς καταστήματα. Ἐπάνω ἀπό αὐτά ὑπάρχει ἐξώστης, ὅπου ὁδηγοῦν δύο μεγαλοπρεπεῖς κλίμακες καί στό κέντρο τοῦ ἐξώστου αὐτοῦ ἔχει ἀνεγερθῆ ὁ Ναός.

Ἡ ἱστορία του καί δή καί ὑπό τή μορφή ὑπό τήν ὁποία παρουσιάζεται σήμερα, ὡς ὁλόκληρο δηλαδή οἰκοδομικό συγκρότημα Ναοῦ καίἐργαστηρίων – καταστημάτων, συνδέεται, ἐξ ἄλλου, ἄμεσα καί μέ τή ἱστορία τῆς πόλεως στήν ὁποία εὑρίσκεται καί τῆς ὁποίας ἀποτελεῖκατ’ ἐξοχήν σύμβολο. Ἄν μάλιστα ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν, ὅτι ἡ Τριπολιτσά εἶναι ὁ τόπος ἀπό τόν ὁποῖο ἄρχισε ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασις τοῦ 1821 καί γύρω ἀπό τόν ὁποῖον διεδραματίσθησαν τά σημαντικότερα γεγονότα της, εἶναι αὐτονόητο, ὅτι συνδέεται καί μέ τή γενικώτερη ἱστορία τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, εἶναι τό κόσμημα της πόλεως, εἶναι τό καμάρι τῶν Τριπολιτῶν καί τό σύμβολο τῆς Τριπολιτσᾶς.

Ἐκτός αὐτοῦ, ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἶναι ἔργο τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, οἱ ὁποῖοι ἔνιωσαν τήν ἀνάγκη τῆς ψυχῆς τους νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό γιά τήν εὐεργεσία τήν ὁποία τούς προσέφερε χαρίζοντάς τους τήν ἐλευθερία τους καί τοῦ ἀφιέρωσαν ἐπιβλητικό Ναό στό κέντρο τῆς πρωτεύουσας τοῦ Μοριᾶ καί καρδιᾶς τῆς ἀγωνισθείσης γιά τήν ἐλευθερία της Ἑλλάδος πόλεως.

Γι’ αὐτό μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνησι παραδίδω τό πόνημα αὐτό στούς ἀναγνῶστες, ἐντοπίους καί μή, σεμνυνόμενος, διότι ὁΚύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου, μέ ἐνίσχυσε νά τό φέρω εἰς πέρας, ἀλλά κυρίως, διότι μέ εὐλόγησε σέ αὐτόν νά χειροτονηθῶ Διάκονος καί Ἱερεύς καί νά ἐνθρονισθῶ Ποιμενάρχης τοῦ εὐσεβοῦς ἀρκαδικοῦ λαοῦ».

vivlio_mantinias2Ἀκολουθοῦν οἱ ἕνδεκα θεματικές ἑνότητες τοῦ βιβλίου, ὡς πρώτη γνωριμία μέ αὐτό τό πολύ σημαντικό ἔργο γιά τόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς ἱστορικῆς Τριπολιτσᾶς στό κέντρο τοῦ Μοριᾶ:

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Ὁ τόπος καί ὁ περίγυρος

Ὁ Μoριάς καί ἡ Τρίπολι πρίν ἀπό τήν Ἐπανάστασι τοῦ 1821

Ἡ ἐκκλησιαστική κατάστασι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ἡ ἱστορία του

Πρώτη Περίοδος

Δευτέρα Περίοδος

Ἡ ἀρχιτεκτονική δομή

Ἡ πλατεῖα «Ἁγίου Βασιλείου»

Ἡ «Ὥρα», τό Ὡρολόγιο καί τό «Παλάτι» τῆς Τριπολιτσᾶς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Ἡ ἐσωτερική μορφή καί ἡ «καταστόλισις» τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως

Γενική θεώρησις

Τό τέμπλο τοῦ Ναοῦ

Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου

Εἰκών τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Εἰκών τῆς Θεοτόκου

Εἰκών τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Εἰκών τοῦ Ἁγίου Βασιλείου

Εἰκών τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Εἰκών τοῦ Ἁγίου Νικολάου

Εἰκών Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Εἰκών τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ Ζαχαρίου

Ἡ Ὡραία Πύλη

Ὁ Ἄμβων τοῦ Ναοῦ

Ὁ Δεσποτικός Θρόνος

Ἡ ἁγιογράφησι τοῦ Ναοῦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ἔργα καί ἐπισκευές

A΄. Παλαιότερα

Ἡ πυρκαϊά τοῦ 1995

Βʹ. Νεώτερα καί σύγχρονα ἔργα

Οἱ κώδωνες τοῦ Ἁγίου Βασιλείου

Τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Μακρίνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Ἡ Ἐνοριακή κατάστασις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου

Ἡ σημασία καί ἡ προσφορά τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως στήν σύγχρονη ἐποχή.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Τό Δελτίο Ἐπικοινωνίας τοῦ Ναοῦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Τά σχετιζόμενα μέ τόν Ναό πρόσωπα

Οἱ Ἀρχιερεῖς

Ἰωακείμ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμυκλῶν (πρό τοῦ 1763)

Ἄνθιμος Ἀρχιεπίσκοπος Τριπολιτσᾶς

Νικηφόρος Μητροπολίτης Ἀμυκλῶν καί Τριπολιτσᾶς (1793-1817)

Διονύσιος Μητροπολίτης Ρέοντος καί Πραστοῦ (1812-1852)

Δανιήλ ὁ ἀπό Ἀκόβων Μητροπολίτης Τριπολιτσᾶς (1819-1831)

Διονύσιος ὁ ἀπό πρώην Τριπολιτσᾶς, Μητροπολίτης Τριπολιτσᾶς καί Μεγαλοπολίτιδος (1833-1846)

Θεοφάνης ὁ Σιατιστεύς Ἀρχιεπίσκοπος Μαντινείας καί Κυνουρίας (1852-1868)

Θεόκλητος Α΄ Ἀρχιεπίσκοπος Μαντινείας καί Κυνουρίας (1869-1903)

Γερμανός Α΄ Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας (1906-1944)

Προκόπιος ὁ ἀπό Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως (1934-1945)

Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας (1945-1949)

Γερμανός Β΄ ὁ ἀπό Κεφαλληνίας (1934-1951)

Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας (1951-1964)

Θεόκλητος Β΄ Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας (1965-1995)

Ἀλέξανδρος ὁ ἀπό Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου (1984-1995) Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας (1995-)

Ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου

Ἱερεύς Γεώργιος Σαμαρᾶς

Ἱερεύς Δημήτριος Βλασόπουλος

Ἱερεύς Παναγιώτης Σινόπουλος

Ἱερεύς Ἰωάννης Καραπαναγιώτης

Ἱερεύς Σωτήριος Ἀνδριανόπουλος

Ἱερεύς Χρῖστος Τζιμούρης

Ἀρχιμανδρίτης Βενέδικτος Καρύδης

Ἱερεύς Σωτήριος Ἀθανασούλιας

Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας

Οἱ Ἱεροκήρυκες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τοῦ παρελθόντος αἰῶνος ἕως σήμερον

Ἀρχιμανδρίτης Ἱερόθεος Παρασκευόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Γερμανός Ρουμπάνης

Ἀρχιμανδρίτης Θεόδωρος Κωτσάκης

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Ἰγγλέσης

Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Ψαριανός

Ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ Καλοκαιρινός

Ἀρχιμανδρίτης Πέτρος Βογιατζῆς

Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ Ρόρης

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Σκλήφας

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Ἀθανασόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Ντούλιας

Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος Τσαγκούρης

Οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος ἤ Κοῦρος

Ἰωάννης Βαρβέρης (1920-2016)

Στυλιανός Μπονάνος (1929-)

Κωνσταντῖνος Τασόπουλος (1923-2005)

Ἰωάννης Λυμπέρης (1941-)

Ἰωάννης Κούκλης (1933-)

Βασίλειος Μπιστόλας (1962-)

Σπῦρος Τσάκωνας (1960-2009)

Βασίλειος Γεωργαρᾶς (1976-)

Δημήτριος Καραχάλιος (1992-)

Οἱ Νεωκόροι τοῦ Ναοῦ.

Παναγιώτης Μελισσόβας

Ἰωάννης Βάγιας

Ἰωάννης Κ. Σιέρρος

Χρῖστος Μπίτας

Βασίλειος Πασιαλῆς

Ἐκκλησιαστικοί Σύμβουλο

Διάφορα ἔγγραφα περί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια

Εὐεργέτες καί Δωρητές

Τιμητικές πλάκες τῶν Εὐεργετῶν τοῦ Ναοῦ

Δωρεές καί Διαθῆκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Εἰκόνες Περίπυστοι Ἱερά Λείψανα καί Ἱερά Σκεύη

Εἰκόνες Περίπυστοι

Ἡ Παναγία τῆς Τριπολιτσᾶς

Ἡ «Παναγία τῶν Χαιρετισμῶν»

Εἰκών τοῦ Ἁγίου Βασιλείου

Εἰκών τοῦ Ἁγίου Συμεών

Εἰκών «Ἴδε ὁ Ἄνθρωπος»

Εἰκών τοῦ Ἁγίου Παταπίου

Τά Προσκυνητάρια

Δεξιό ζεῦγος προσκυνηταρίων

Ἀριστερό ζεῦγος προσκυνηταρίων

Ἱερά Λείψανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Ὁ Ἑορτασμός τῆς Ἑκατονπεντηκονταετηρίδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

Παρεκκλήσια καί Ἐξωκκλήσια

Μιά περιήγηση

Ἐξωκκλήσιον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Παρεκκλήσιον Παναγίας Γοργοεπηκόου

Ἐξωκκλήσιον τῆς Ἀναλήψεως

Ἐξωκκλήσιον  Ἁγίου Μηνᾶ

Ἐξωκκλήσιον Γενέσεως τῆς Θεοτόκου

Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Διονυσίου Δικαστικῶν

Ἐξωκκλήσιον Ἁγίας Σοφίας

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος

Ἀπό τή Λιγούδιστα στό μαρτύριο

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου

Ἡ ἑορτή τοῦ Νεομάρτυρος Δημητρίου καί ἡ Δήμητρα Παπαλεξανδρῆ

Ἡ οἰκοδόμησι καί οἱ περιπέτειες τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

Γεγονότα – σταθμοί στήν ἱστορία τοῦ Μητρ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως

Ἀλησμόνητες ἱστορικές στιγμές

Ἡ μεταφορά στήν Τρίπολι τῶν ὀστῶν τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Βασιλείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Ἱστορικές φωτογραφίες

Βιβλιογραφία

Ἐπιλεγμένες ἱστοσελίδες

Εὑρετήριον ὀνομάτων-τόπων-μνημείων

Ὕμνοι ἀφιερωμένοι στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως – Περιεχόμενα CD

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.