Ἡ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καί ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλά καί ἡ εἴσοδος στό Νέο Ἔτος 2022, γιορτάστηκαν στήν Ναύπακτο —στήν ἐν Ναυπάκτῳ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία— μέ τά παραδοσιακά κάλαντα καί πανηγυρικές ἀκολουθίες σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς περιφερείας καί, ἰδιαίτερα, μέ ἀρχιερατική χοροστασία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου τῆς Ναυπάκτου.

Τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, τελευταίας ἡμέρας τοῦ 2021, ἡ Παπαχαραλάμπειος Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Ναυπακτίας, ἀλλά καί κάποιοι μικροί καλαντιστές ἔψαλαν τά κάλαντα στόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε μέ κέρασμα (γλυκό, εὐχές καί τόν σχετικό «μποναμά»).

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

Μετά τόν Ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐλόγησε τήν Βασιλόπιττα γιά τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους, τούς Συνδέσμους «Ἀγάπης», τούς Ἱεροψάλτες, τούς Νεωκόρους, τούς Κατηχητάς, καί γενικά ὅλους τούς συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀλλά καί τούς παρόντας στόν Ἱερό Ναό.

Εἶπε ὅτι ἄλλοτε γινόταν ἡ εὐλόγηση τῆς Βασιλόπιττας τήν παραμονή τό μεσημέρι, σέ πανηγυρική ἀτμόσφαιρα, ἀλλά αὐτό δέν ἦταν δυνατό νά γίνη ἐφέτος, καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά μᾶς δίνη ὅλον τόν νέο χρόνο ὑγεία σωματική καί πνευματική, ἀλλά καί μετάνοια.

Ὑπενθύμισε ἕναν στίχο τοῦ 118ου Ψαλμοῦ τοῦ Δαυΐδ: «Σός εἰμί ἐγώ σῶσόν με ὅτι τά δικαιώματά σου ἐξετήτησα». Νά ἀνήκουμε στόν Χριστό, νά τηροῦμε τά δικαιώματά Του, τίς ἐντολές Του, ἀφοῦ ὁ Θεός ἔχει δικαιώματα ἐπάνω σέ μᾶς, ἐπειδή μᾶς δημιούργησε καί δέν ἔχουμε ἐμεῖς δικαιώματα ἐπάνω σέ Αὐτόν, καί νά ἔχουμε τό θάρρος καί τήν παρρησία νά Τοῦ λέμε: Σῶσε με ἀφοῦ εἶμαι δικός Σου.

Κατέληξε ὅτι σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά χρειαζόμαστε μετάνοια καί προσευχή, καί ἔτσι τό νέο ἔτος θά εἶναι σωτήριο.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Σάββατο, 1η Ἰανουαρίου 2022, ὁ Σεβ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Θωμᾶ Βαμβίνη καί  π. Παναγιώτη Χαντζῆ καί τόν Διάκονο Ἀντώνιο Ἀντωνιάδη. Στά ἀναλόγια ἔψαλαν τούς θεολογικούς καί κατανυκτικούς ὕμνους τῆς ἑορτῆς ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Παντελῆς Ἀναστασόπουλος καί ὁ Β΄ ἱεροψάλτης κ. Δημήτριος Καλογερῆς. Παρών στήν θεία Λειτουργία καί στήν Δοξολογία πού ἀκολούθησε  ἦταν ὁ ἑορτάζων Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας.

Κατά τήν ὥρα τοῦ κοινωνικοῦ ἀναγνώστηκε ἡ Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας γιά τήν Πρωτοχρονιά.

Ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἀναφερόταν στό Νέο Ἔτος καί στήν ἑορτή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Στήν ἀρχή τόνισε ὅτι «μέ τήν νέα αὐτή χρονιά ἀφήνουμε πίσω μας τά λυπηρά τῆς προηγούμενης χρονιᾶς καί ἀρχίζουμε μέ νέες καί χρηστές ἐλπίδες γιά τήν νέα χρονιά, τόσο γιά μᾶς, ὅσο καί γιά τήν Ἐκκλησία, τήν Πατρίδα μας καί ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη».

Στήν συνέχεια ἀναφέρθηκε σέ ἕνα καταπληκτικό χωρίο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιά τό «τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος καί ποιός εἶναι ὁ προορισμός του». Στό χωρίο αὐτό φαίνεται «μιά μεγαλόπνοη θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο, πού εἶναι διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μέρος τοῦ παρόντος κόσμου, δέν εἶναι ἐξάρτημα τῆς φύσεως, ἀλλά δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά εἶναι ἄρχοντας τῆς φύσεως καί νά πορεύεται σέ Αὐτόν. Ἡ ἀποστολή του ἐδῶ στόν κόσμο εἶναι νά σκιαγραφῆ στήν γῆ «τήν ἐν οὐρανοῖς εὐταξίαν»».

Τόνισε ὅτι ὁ λόγος αὐτός εἶναι ἐπίκαιρος γιατί «οἱ σύγχρονοι Χριστιανοί ἔχουμε κατεβάσει πολύ τό ἐπίπεδο τῆς ζωῆς μας καί ἀσχολούμαστε ὁλοκληρωτικά μέ τήν καθημερινότητα, ἡ ὁποία μᾶς καταβροχθίζει». Ὅμως, «ὁ νέος χρόνος μᾶς δίνει ἀφορμή νά σκεφθοῦμε τί εἴμαστε καί πῶς πρέπει νά ζοῦμε», ὅτι «πρέπει νά ζοῦμε κατά Θεόν καί θά δώσουμε λόγο σέ Αὐτόν γιά ὅσα κάνουμε ἐδῶ στήν γῆ στό σύντομο χρονικό διάστημα πού θά ζήσουμε».

Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Δοξολογία «ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου», στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τήν κρισιμότητα τῆς ἐποχῆς στήν ὁποία ἔζησε καί πῶς, ὡς γνώστης τῆς ἀνθρώπινης ἀλλά καί τῆς θείας σοφίας, μποροῦσε ὡς ποιμένας νά ἰσορροπῆ ἀνάμεσα στά ἄκρα καί νά ὀρθοτομῆ τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Τέτοιους ποιμένες ἔχει ἀνάγκη καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία.

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τά κάλαντα

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν θ. Λειτουργία

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος εἶν’ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς μεγάλους ἱεράρχες...

Η αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην Μητρόπολη Άρτης

Σε Αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού Άρτης, την Δευτέρα προς Τρίτη (24-25/1/2022), ετελέσθη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Άρτης...

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Ο ουρανομύστης πατέρας της Εκκλησίας μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Οι Καππαδόκες Πατέρες έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στην ανάπτυξη της Θεολογίας κατά τον 4ο μ. Χ. αιώνα στην...

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που ένωσε Ελληνισμό και Εκκλησία

Του Κώστα Τζίμα Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός (329 – 25 Ιανουαρίου 390), γνωστός και ως Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και Γρηγόριος της Ναζιανζού, ήταν...

Παραίτηση «βόμβα» του δικηγόρου του ιερέα

Την παραίτησή του υπέβαλε ο δικηγόρος του ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης στα Πατήσια. Αναλυτικά, ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αναφέρει στη...

Η εορτή της Οσίας Ξένης στο Ομώνυμο Μετόχιο της Ι.M. Σύρου στην Αθήνα

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο τιμώμενο επ` ονόματι της Οσίας Ξένης Μετόχιο της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Αχαρνών,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου Γρηγορίου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη...

Ποιμαντικές επισκέψεις του Τοποτηρητή στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Ιερόθεος πραγματοποίησε σειρά ποιμαντικών επισκέψεων σήμερα το πρωί...

Πανηγύρισε η ιστορικότερη Βυζαντινή Ιερά Μονή του Ολύμπου

Με λαμπρότητα και κατά τη μοναστηριακή τάξη πανηγύρισε η νέα Μονή στο Λιτόχωρο Πιερίας τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Διονυσίου. Ο εορταζόμενος Άγιος είναι...

Όσιε του Θεού Νικάνωρ πρέσβευε υπέρ της Υφυπουργού

Τό Σάββατο 22 Ἰανουαρίου τό ἀπόγευμα ἡ ὑφυπουργός Τουρισμοῦ κ. Σοφία Ζαχαράκη, στά πλαίσια τῆς ἐπίσκεψής της στήν Καστοριά, ἐπισκέφθηκε, μέ τήν συνοδεία της,...

Φύλακας άγγελος των αναγκεμένων συνανθρώπων μας ο Φθιώτιδος Συμεών

Τις πατρικές ευχές για τη νέα χρονιά και την ευγνωμοσύνη του για ακόμη μία φορά κατέθεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ευλογώντας την...

Έκοψαν τη βασιλόπιτα στη Μητρόπολη Μεσσηνίας οι κληρικοί

Ιερατική Σύναξη πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24 Ια­νουα­ρίου 2022, στην Ιερά  Μητρόπολη Μεσσηνίας.  Η Σύναξη έλαβε χώ­ρα στόν Ιερό Ναό Παμμεγί­στων Ταξιαρχών Καλαμάτας, υπό την προεδρία...

Το «παράπονο» του Πειραιώς

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Ἐν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Ἰανουαρίου 2022 Μετ’ ικανοποιήσεως παρακολουθήσαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν...

Η θεραπεία του τυφλού αποδεικνύει περίτρανα γιατί θα πρέπει να δεχόμαστε την θλίψη όχι ως θεϊκή τιμωρία, αλλά ως...

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, πόλεως Αγίου Νικολάου. Στο κήρυγμα του Θείου Λόγου ο Σεβασμιώτατος...

Νέο Διάκονο χειροτόνησε ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Σήμερα, Σάββατο 22 Ιανουαρίου, εορτάστηκε με λαμπρότητα στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικής, το υπερφυές θαύμα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης "Παραμυθίας". Του όρθρου και της...