Αδελφοί,

Οι κίνδυνοι πού μάς απειλούν καθημερινά είναι πολλοί και ποικίλοι. Κίνδυνοι πού απειλούν άμεσα τη ζωή μας. Κίνδυνοι από τούς κλέφτες, τούς ληστές, τούς τρομοκράτες, τούς απαγωγείς.Φθάσαμε στο σημείο να μη νιώθουμε καμιά ασφάλεια όχι μόνο στο δρόμο, αλλά και μέσα στο σπίτι μας.

Αλλά, εκτός από τούς κινδύνους αυτούς πού απειλούν τη ζωή μας, υπάρχουν και οι άλλοι κίνδυνοι, πού απειλούν την ψυχή μας. Πού απειλούν την πίστη μας. Κι αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από τούς αιρετικούς. Είναι και αυτοί δυστυχώς πολλοί στην πατρίδα μας.Μπορείς να τούς συναντήσεις ακόμη και στα χωριά. Μερικοί μάλιστα αιρετικοί είναι τόσο θρασείς, ώστε μπαίνουν πεισματικά και μέσα στα σπίτια μας, για να μάς «διδάξουν» το λόγο τού Θεού. Οι πεισματικοί, αδιάκριτοι, όσο και ανεπιθύμητοι αυτοί αιρετικοί, οι οποίοι δικαιολογημένα σε εξοργίζουν, είναι οι πασίγνωστοι «Μάρτυρες τού Ιεχωβά».

Δεν είπαμε όμως τι σημαίνει «αιρετικός». Πώς προέκυψαν οι άνθρωποι αυτοί; τι ήταν πρώτα και πώς έγιναν αιρετικοί; Πρώτα, ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι κι αυτοί. Ήταν το ίδιο με όλους μας. Δυστυχώς «ο πλανών την οικουμένην όλην» (Αποκ. ιβ΄ 9), ο Σατανάς, αφότου ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία του, άρχισε το σατανικό του έργο. Άρχισε να σπείρει τις πλάνες του. Και πέτυχε να πλανήσει μερικούς χριστιανούς σε σημείο να διδάσκουν αιρετικές διδασκαλίες. Διδασκαλίες, πού ήσαν αντίθετες με εκείνες πού κήρυξε ο Χριστός. Διδασκαλίες νοθευμένες. Αυτόν τον κίνδυνο τον επεσήμαναν έγκαιρα και ο Κύριος και οι Απόστολοι. Και τον υπογράμμιζαν ιδιαίτερα στους πιστούς, ώστε να προφυλάγονται. Και είναι πολύ ωφέλιμο να σημειώσουμε τις επισημάνσεις αυτές τού Κυρίου μας και των Αποστόλων.

Είπε ο Κύριος:

  • «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών,  οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες» (Ματθ. ζ΄ 15).
  • «Και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς» (Ματθ.κδ΄11).
  • «Εγερθήσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τούς εκλεκτούς» (Ματθ. κδ΄ 24).
  • «Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση» (Ματθ. κδ΄ 4).

Είπαν και οι Απόστολοι:

  • «Εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα τού αποσπάν τούς μαθητάς οπίσω αυτών» (Απ. Παύλος – Πράξ. κ΄ 30).
  • «το Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς αποστήσονταί τινές της πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις και διδασκαλίαις δαιμονίων» (Απ. Παύλος – Α΄ Τιμ. δ΄ 1).
  • «Και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας» (Απ. Πέτρος – Β΄ Πέτρ. β΄ 1).
  • «Μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ει εκ Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τόν κόσμον» (Α΄ Ιωάν. δ΄ 1).
  • «Τεκνία, μηδείς πλανάτω υμάς» (Απ. Ιωάννης – Α΄ Ιωάν. γ΄ 7).

Κι αυτό πού είπαν αρχικά ο Κύριος και  μετέπειτα οι Απόστολοι, δυστυχώς έγινε.

Παρουσιάσθηκαν ψευδοπροφήτες,  δηλαδή ψευδοδιδάσκαλοι,  πού με την επήρεια τού Σατανά, κήρυτταν νοθευμένη τη διδασκαλία τού Χριστού μας. Εμφανίσθηκαν άνθρωποι, χριστιανοί εγωπαθείς, πού δίδασκαν διδασκαλίες,  οι οποίες διέστρεφαν τήν αλήθεια και αποσπούσαν πιστούς από την Εκκλησία τού Χριστού και τούς έκαναν οπαδούς τους.

Τέτοιοι ψευδοδιδάσκαλοι αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη ο Υμέναιος και ο Αλέξανδρος. Ο Φύγγελος και  ο Ερμογένης.  Ο Φίλητος.  Ο Διοτρεφής.  Αυτοί είναι οι πρώτοι αιρεσιάρχες,  με ανάλογο αριθμό οπαδών ο καθένας.   Αυτοί δημιούργησαν τις πρώτες αιρέσεις, «αιρέσεις απωλείας» (Β΄ Πέτρ. β΄ 1).

Ύστερα, χρόνο με το χρόνο, παρουσιάσθηκαν άλλοι «άνδρες λαλούντες διεστραμμένα» (Πράξ. κ΄ 30). στα χρόνια πού κύλησαν, παρουσιάσθηκαν και άλλοι αιρεσιάρχες, αλλά πολλοί, οι περισσότεροι, με τη διαφώτιση και τη σπουδή της Εκκλησίας, διαλύθηκαν. Έσβησαν. Ωστόσο ο Διάβολος Δεν άφησε την Εκκλησία απόλεμη. Όσο υπάρχει ο Διάβολος στον κόσμο, πάντα θα πολεμά τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία τού Χριστού. Άλλοτε με το ξίφος, άλλοτε με την πέννα και άλλοτε με τις αιρέσεις.

Ιδιαίτερα με τις αιρέσεις. Γιατί οι αιρέσεις είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο. Ο αιρετικός δεν πολεμά την Εκκλησία με το ξίφος, αλλά με το λόγο και το δόλο. Με τη διαστροφή της αλήθειας. Με το ψέμα. Γι΄ αυτό ακριβώς, τα τελευταία χρόνια πού ο Διάβολος μαίνεται κατά της Εκκλησίας τού Χριστού, οι αιρέσεις πολλαπλασιάζονται. Ποια πρώτη και Ποια δεύτερη να αναφέρουμε; Αλλά, προσοχή! Οι ίδιες οι αιρέσεις Δεν παρουσιάζονται σαν αιρέσεις πού είναι, αλλά παρουσιάζονται σαν Εκκλησίες!!! Αυτό είναι το περίεργο. Το τραγικό. Και ενώ ο Χριστός ίδρυσε μιά μόνο Εκκλησία, τη δική του Εκκλησία, έρχονται οι αιρεσιάρχες και ονομάζουν τις αιρέσεις τούς Εκκλησίες. σαν να ίδρυσε ο Χριστός χίλιες-δυο Εκκλησίες. Αυτό και μόνο μαρτυρεί την τραγική πλάνη, στην οποία βρίσκονται.

Έτσι λοιπόν, εκτός από τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία τού Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ελλάδα έχουμε και άλλες «Εκκλησίες», οι γνωστότερες από τις οποίες είναι:

Η Παπική ή Ουνική Εκκλησία:

Όπως είναι γνωστό, η Δυτική Εκκλησία αποσχίσθηκε από τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία τού Χριστού επίσημα το 1054  μ.Χ.  και,  χρόνο με το χρόνο, εξελίχθηκε σε Παπική Εκκλησία με το Πρωτείο και το αλάθητο τού Πάπα.  Και σαν να μην έφθαναν οι δύο αυτές κακοδοξίες,  προστέθηκαν κι άλλες πολλές,  οι οποίες την αποξένωσαν από το γνήσιο πνεύμα της Εκκλησίας τού Χριστού.  Κι αυτές οι άλλες είναι το Φιλιόκβε,  ο Παποκαισαρισμός,  το βάπτισμα,  πού το τελούν με ράντισμα κι όχι με κατάδυση στο νερό.  Η Θ. Κοινωνία,  με την οποία Δεν μεταδίδουν στους πιστούς αίμα Χριστού.  το Ευχέλαιο, πού το τελούν μία μόνο φορά, πριν πεθάνει ο άρρωστος.  Και άλλα. Τόσα,   ώστε ο Μάρκος ο Ευγενικός νά διακηρύττει ότι «ου μόνον εισίν οι Λατίνοι σχισματικοί,  αλλά και αιρετικοί».   Τέλος,  για να υποτάξει βαθμηδόν την Ορθόδοξη Εκκλησία τού Χριστού στις κακοδοξίες της,  δημιούργησε το δούρειο ίππο πού λέγεται Ουνία, με την οποία παρασύρει ανύποπτους, απλούς, χριστιανούς ορθοδόξους στη δική του «Εκκλησία».

«Εκκλησία» των Διαμαρτυρομένων:

Η «Εκκλησία» αυτή προήλθε από την Παπική. Πώς προήλθε; Από αγανάκτηση επιφανών ιερέων και καθηγητών Πανεπιστημίου κατά τού Πάπα, πού πωλούσε συγχωροχάρτια με εντεταλμένους μοναχούς. Πρώτος αντέδρασε στο εμπόριο αυτό ο Λούθηρος (1517), ιερέας και καθηγητής τού Πανεπιστημίου Βυττεμβέργης. Και κάλεσε τούς χριστιανούς σε μεταρρύθμιση. Ο Πάπας Λέων ο 10ος τον αφόρισε, αλλά ο Λούθηρος παίρνοντας στα χέρια του τον αφορισμό, τον πέταξε στη φωτιά λέγοντας προς τον Πάπα:

«Γιατί κατέστρεψες την αλήθεια τού Θεού, θα σε καταστρέψει ο Κύριος σήμερα μέσα σ’ αυτή τη φωτιά». Δεύτερος αντέδρασε ο Ζβίγγλιος (1484-1531), ιερέας στο Μητροπολιτικό Ναό της Ζυρίχης, και στη συνέχεια ο Καλβίνος (1509-1564). Δυστυχώς όμως οι «διαμαρτυρόμενοι», πού δικαιολογημένα διαμαρτυρήθηκαν κατά τού Πάπα, αντί να επιστρέψουν στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία τού Χριστού μας, δημιούργησαν δική τούς «Εκκλησία» και, από αντίθεση προς την Παπική, απέρριψαν τα πάντα και διατηρούν μόνο την Αγία Γραφή. Τίποτε περισσότερο.

Η «Εκκλησία» των διαμαρτυρομένων απέρριψε την Ι. Παράδοση, την Ιεροσύνη, τα Μυστήρια, τις εορτές. Όλα. Και το χειρότερο. Ύστερα από το Λούθηρο, το Ζβίγγλιο και τον Καλβίνο, άρχισαν οι διαμαρτυρόμενοι ή προτεστάντες, ο ένας ύστερα από τον άλλο, να δημιουργεί τη δική του «Εκκλησία» όπως τη σκεπτόταν ο ίδιος. Έτσι έχουμε πολλές «Εκκλησίες», δηλαδή αιρέσεις, όπως:

«Εκκλησία» τού Θεού της Πεντηκοστής:

Αυτή την  «Εκκλησία»,  αυτή την αίρεση,  την ίδρυσε ο Αμερικανός Αμβρόσιος Τόμπλισον το 1907.   Και την ίδρυσε,  όπως λέει,  ύστερα από το φωτισμό τού Αγίου Πνεύματός, πάνω σ’ ένα λόφο τού Κλίβελαντ.

Και τι παραδέχεται η «Εκκλησία» αυτή;  Σχεδόν τίποτε.  Βαπτίζονται, λέει, οι πιστοί της στο Άγιο Πνεύμα.  Αλλά  μήπως βαπτίζονται σ΄ άλλο πνεύμα;  Έχει, λέει, το χάρισμα της γλωσσολαλίας.   Αυτό όμως το χάρισμα Έχει ανασταλεί,  αφού η χριστιανική πίστη διαδόθηκε σε όλο, σχεδόν, τον κόσμο.  Πιστεύει στη χιλιετή βασιλεία τού Χριστού στη γη, όπως οι «Μάρτυρες τού Ιεχωβά».   Δεν έχει Ιεροσύνη.   Ούτε Μυστήρια.   Ούτε εορτές. Απορρίπτει την Ι.  Παράδοση και παραδέχεται μόνο την Αγία Γραφή.   Και πιστεύει το παράδοξο ότι μόνον η δική του «Εκκλησία» είναι γνήσια και πραγματική!!!

«Παγκόσμια Κεντρικά Γραφεία Εκκλησίας τού Θεού»:

Άλλη «Εκκλησία» αυτή.  Και ποίος ίδρυσε την «Εκκλησία», την αίρεση, αυτή;  Την ίδρυσε ο δεύτερος γιος τού Αμβροσίου Τόμπλισον,  ο Όμηρος Τόμπλισον.  Και Ποια η διαφορά από την «Εκκλησία» τού πατέρα του;   Ελάχιστη.  Έτσι, για να διαφέρει.  Έτσι, για να δικαιολογεί την ύπαρξή της σαν μιά άλλη «Εκκλησία».  «Εκκλησία» χωρίς Χριστό, αφού κι αυτή είναι μιά άλλη αίρεση εμπνεόμενη από το πονηρό πνεύμα.

Αποστολική «Εκκλησία» της Πεντηκοστής:

Ποίος πάλι, ίδρυσε την «Εκκλησία» αυτή; Την ίδρυσε, το 1917, ο Κάρολος Σεϋμούρ στο Λός Αντζελες της Αμερικής. στην Ελλάδα την ίδρυσε το 1938 ο ελληνοαμερικανός Χαράλαμπος Μάμαλης.

Και οι οπαδοί της «Εκκλησίας» αυτής βαπτίζονται στο «Άγιο Πνεύμα». Κι ύστερα δέχονται το χάρισμα της «γλωσσολαλίας». Πιστεύει κι αυτή η «Εκκλησία» στη χιλιετή βασιλεία τού Χριστού πάνω στη γη. Απορρίπτει την Ιερά Παράδοση, την Ιεροσύνη, τις εορτές των αγίων. Και όπως ο Αμβρόσιος Τόμπλισον, έτσι και ο Κάρολος Σεϋμούρ πιστεύει ότι μόνον η δική του «Εκκλησία» είναι γνήσια και πραγματική. Τώρα ποίος έχει την αλήθεια; Ο πρώτος ή ο δεύτερος; Κανένας. Και οι δύο βρίσκονται στην πλάνη, αφού Εκκλησία είναι μία και μοναδική. Κι αυτή είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποία ίδρυσε ο Χριστός.

Ελευθέρα Αποστολική «Εκκλησία» της Πεντηκοστής:

Να κι ένας Έλληνας, πού ίδρυσε κι αυτός μιά «Εκκλησία». Κι αυτός είναι ο Λεωνίδας Φέγγος, ιατρός καρδιολόγος. Αυτός, λοιπόν είναι και ο αρχηγός της «Εκκλησίας» αυτής. Και την ίδρυσε τώρα, το 1965. Σύγχρονη «Εκκλησία». Η διδασκαλία της; Η ίδια, σχεδόν, με όλες τις άλλες.

Βάπτισμα στο «Άγιο Πνεύμα». «Γλωσσολαλία». Χιλιετής βασιλεία του Χριστού στη γη. Απορρίπτει την Ιερά Παράδοση, την Ιεροσύνη και συνεπώς τα Μυστήρια.

Δεν τιμά τούς αγίους. Ούτε την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας. Και το άλλο. Παραδέχεται και ο Λεωνίδας Φέγγος ότι η «Εκκλησία» του είναι η μόνη γνήσια «Εκκλησία», ενώ όλες οι άλλες απομακρύνθηκαν από το ορθό πνεύμα της Αγίας Γραφής.

«Εκκλησία» των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας:

Την  «Εκκλησία»  αυτή,  την αίρεση αυτή,  ίδρυσε ο αμερικανός γεωργοκτηματίας Γουλιέλμος Μύλλερ.  Η διδασκαλία της είναι όμοια με εκείνη των «Μαρτύρων τού Ιεχωβά», τού Χιλιασμού. Έχει σαν ημέρα αργίας, αντί της Κυριακής,  το Σάββατο.  Προφητεύει τον ερχομό τού Χριστού στη γη.  Δεν παραδέχεται τη θεότητα τού  Χριστού.  Ούτε τού Αγίου Πνεύματός.  Δεν πιστεύει στην Αγία Τριάδα.  Διδάσκει ότι η ψυχή τού ανθρώπου πεθαίνει.

Δεν πιστεύει στη δίκαιη και αιώνια κόλαση ή αμοιβή.   Απορρίπτει την Ιεροσύνη και τα Μυστήρια.  Οι άνθρωποι πού θα σωθούν είναι μόνον 144.000.  Οι άλλοι θα εκμηδενιστούν μαζί με τον Σατανά. Και σαν πηγή διδασκαλίας έχει μόνο την Αγία Γραφή,  την οποία ερμηνεύει όπως αυτή θέλει.

Ελληνική Ευαγγελική «Εκκλησία»:

Όπως το λέει ο τίτλος, Έλληνας ίδρυσε την «Εκκλησία» αυτή. Είναι ο Μιχαήλ Καρπαθάκης. Την ίδρυσε το 1874. Και η διδασκαλία της; σαν προτεσταντικές όλες αυτές οι «Εκκλησίες» έχουν την ίδια σχεδόν, διδασκαλία, με λίγες διαφορές η μία από την άλλη,  εκτός ορισμένων, όπως εκείνη των Αντβεντιστών.   Δεν έχει Ιεροσύνη.   Συνεπώς απορρίπτει τα Μυστήρια.   το βάπτισμα και τη Θ. Ευχαριστία πού τα τελούν,  τα τελούν όχι μόνο σαν Μυστήρια, αλλά σαν αναμνηστικά σύμβολα.   Αυτό συμβαίνει με όλες αυτές τις «Εκκλησίες» –  αιρέσεις. Δέχεται ότι ο άνθρωπος σώζεται μόνο με την πίστη.   Τα έργα Δεν έχουν καμιά σημασία. Και από την Αγία Γραφή,  δέκα βιβλία της Π.  Διαθήκης τα απορρίπτει,  όπως όλες οι προτεσταντικές «Εκκλησίες».

Ελευθέρα Ευαγγελική «Εκκλησία»:

Την «Εκκλησία» αυτή ίδρυσε το 1910 ο Έλληνας Κωνσταντίνος Μεταλληνός, συνταξιούχος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, μαζί με τέσσερις άλλους: Αθ. Κατσάρκα, Γ. Καρβούνη, Θεοφ. Ζαφειρόπουλο και Ι. Δημόπουλο.

Τι παραδέχεται; Ότι το Άγιο Πνεύμα φωτίζει το πενταμελές Συμβούλιο – Πρεσβυτέριο, πού διοικεί την «Εκκλησία». Ο Χριστός θα έλθει πάνω σε σύννεφα, για να παραλάβει την «Εκκλησία» του. θα ιδρύσει πάνω στη γη τη χιλιετή βασιλεία του.

Απορρίπτει την Ιερά Παράδοση, την Ιεροσύνη και τα Μυστήρια. το Βάπτισμα, τη Θ. Ευχαριστία και το Γάμο τα δέχεται όχι σαν Μυστήρια, αλλά σαν απλές τελετές, όπως και οι άλλες αυτές «Εκκλησίες».

«Εκκλησία» των Μορμόνων:

Ποίος ίδρυσε πάλι, την «Εκκλησία» αυτή;   Ένας αμερικανός νεανίας 18 χρόνων, ο Ιωσήφ Σμίθ!  Στην ηλικία αυτή τού παρουσιάσθηκε,  λέει η ιστορία της περίεργης αυτής «Εκκλησίας»,  ο άγγελος Μορμόνι και τού υπέδειξε τον τόπο,  όπου ήταν θαμμένο το «αιώνιο ευαγγέλιο» τού Θεού από το 421 μ.Χ., γραμμένο στην αρχαία αιγυπτιακή γραφή, σε δύο χρυσές πλάκες.  Τού υπέδειξε τον τρόπο της μεταφράσεως τού βιβλίου και τού τόνισε ο Μορμόνι ότι είναι προορισμένος για μεγάλη αποστολή σε έθνη,  φυλές και γλώσσες.

Η διδασκαλία των Μορμόνων είναι γραμμένη στο «βιβλίο τού Μορμόνου» και στο άλλο βιβλίο «Διδασκαλία και Διαθήκαι της Εκκλησίας τού Ιησού Χριστού των αγίων της εσχάτης ημέρας». Τα δυο αυτά βιβλία θεωρούνται συμπλήρωμα της Αγίας Γραφής!!!

Η «Εκκλησία» αυτή δέχεται την πολυγαμία (γάμος πολλών γυναικών).  Ο Χριστός, λέει, παντρεύτηκε πολλές γυναίκες και είχε πολλά παιδιά.  Ο Θεός υπόκειται στο νόμο της συνεχούς προόδου.

Ο Χριστός θα εμφανισθεί στην Αμερική και θα ενωθεί με τη γήινη «Εκκλησία» και θα αναλάβει για χίλια χρόνια τη διακυβέρνηση της γης.  Ο Θεός Πατήρ έχει σώμα από σάρκα και οστά.  Φυσικά Δεν έχουν Ιεροσύνη.  τα Μυστήριά τους Θ. Ευχαριστία και Βάπτισμα τα τελούν όχι σαν Μυστήρια,  αλλά σαν σύμβολα αναμνήσεως  το Βάπτισμα το τελούν και στους νεκρούς.

Ο ιδρυτής της  «Εκκλησίας»  αυτής διδάσκει ότι ο Χριστός φανερώθηκε κατά διαφόρους καιρούς και σε διάφορα μέρη της Βορείου και Νοτίου Αμερικής.  Εκεί κήρυττε, θεράπευε, έκανε θαύματα και επιπλέον δίδασκε νέες και παραγωγικότερες μεθόδους της γεωπονίας….  Και έφυγε με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει….

Ευαγγελική Βαπτιστική «Εκκλησία»:

Την  «Εκκλησία»  ίδρυσε ο άγγλος Ιωάννης Σμίθ το 1612.Τήν ονόμασε «Βαπτιστική Εκκλησία»  επειδή,  λέει,  οι οπαδοί της πιστεύουν στο  «ενσυνείδητο Βάπτισμα».

Η διδασκαλία της είναι παρόμοια με όλες τις Ευαγγελικές,  Προτεσταντικές, «Εκκλησίες».  Δέχεται μόνο την Αγία Γραφή, από την οποία απορρίπτει δέκα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.   Απορρίπτει την Ιερά Παράδοση,  την Ιεροσύνη,  τα Μυστήρια,  τις μνήμες αγίων και της Παναγίας.   Την Αγία Γραφή μπορεί να την ερμηνεύει ο καθένας, όπως αυτός θέλει.  στη δε λατρεία χρησιμοποιεί μουσική τζαζ.

Η «Εκκλησία» τού Χριστού:

ποίος ψευδοπροφήτης ίδρυσε αυτή την  «Εκκλησία»;   Ο Έλληνας βιομήχανος Θεόδωρος Λαναράς το 1911.  Και η διδασκαλία της «Εκκλησίας» αυτής Ποια είναι;  Ότι το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος είναι επινόηση των διεφθαρμένων και ανήθικων πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου!  Ακούτε ύβρη;  Ο Χριστός Δεν είναι Θεάνθρωπος.  Θεός έγινε από το Θεό Πατέρα, μετά την ανάσταση του.   το Άγιο Πνεύμα Δεν είναι Θεός.  Η ψυχή πεθαίνει.  Διάβολος Δεν υπάρχει.  Η Δεύτερη Παρουσία τού Χριστού έγινε χωρίς να τη δουν οι άνθρωποι.  Οι πρώτοι άνθρωποι πού δημιουργήθηκαν από το Θεό Δεν είναι ο Αδάμ και η Εύα.  Απορρίπτει το βιβλίο της Αποκαλύψεως.  Απορρίπτει όλα τα Μυστήρια.

Δέχεται μόνο το Γάμο σαν απλή ευλογία πίστεως.  Δεν έχει ιερείς ούτε εορτές.

Η «Εκκλησία» τού Θεού:

Προχωρούμε σε άλλη.  Την «Εκκλησία» τού Θεού.  Αυτή την ίδρυσε ο αμερικανός Δανιήλ Γουώρνερ το 1880.  στην Ελλάδα την ίδρυσε ο ελληνοαμερικανός Νικ. Ζαζάνης.  Και μετά το θάνατό του, την ανέλαβε ο Παναγιώτης Δενδρινός.

Να σημειώσουμε και τη διδασκαλία της:   Ο Θεός φταίει για τα κακά πού μάς βρίσκουν. Όσους προσέρχονται στη δική τους «Εκκλησία» – αίρεση, από άλλες αιρέσεις, τούς ξαναβαπτίζουν, επειδή Δεν θεωρούν έγκυρο το βάπτισμά τους, σαν να είναι το δικό τους βάπτισμα έγκυρο.  Δεν έχουν ιερείς και το βάπτισμα είναι απλή ανάμνηση.  το ίδιο και η Θ. Ευχαριστία.  Έχουν σαν υποχρεωτική ιεροτελεστία την «ποδολουσία».  Τη νίψη των ποδιών, σαν απόδειξη της ταπεινοφροσύνης τους.  Η λοιπή διαδικασία είναι όμοια με τις άλλες «Εκκλησίες».

Η «Εκκλησία» των Ευαγγελιστών:

Άλλος τώρα ίδρυσε τούτη την  «Εκκλησία»  το 1937.   Είναι ο Κωνσταντίνος Ξηροκώστας.

Η «Εκκλησία» τού Ξηροκώστα απορρίπτει το δόγμα της Αγίας Τριάδος.  Ο Χριστός υπήρξε μόνον άνθρωπος.   Η θεία φύση προστέθηκε στον άνθρωπο Χριστό μετά την ανάστασή του!   Δεν τιμά την Παναγία και τούς Αγίους.   το Άγιο Πνεύμα Δεν είναι πρόσωπο.  Η ψυχή είναι θνητή.  Πεθαίνει.  Ο άνθρωπος Δεν διαφέρει από το κτήνος.  Πιστεύει στη χιλιετή βασιλεία τού Χριστού πάνω στη γη….  Τι άλλο να προσθέσουμε;  Δεν αρκούν αυτά;

Αποστολική «Εκκλησία» τού Χριστού:

Αυτή την «Εκκλησία» Δεν την δημιούργησε άνδρας, αλλά μιά γυναίκα.   το όνομά της Αιμέ Σέμπλ Μακφέρσον, από το Οντάριο τού Καναδά.

Ο Θεός, λέει, της ανέθεσε να κηρύττει το θείο λόγο από νεαρή ηλικία.  Της έδωσε μάλιστα το χάρισμα της γλωσσολαλίας και της θεραπείας.   Και το άλλο:   Να είναι αντιπρόσωπος τού Θεού στη γη. Έτσι,  σαν αντιπρόσωπος τού Θεού,  άρχισε περιοδείες στην Αγγλία, Αυστραλία, Κίνα.  Παντού κήρυττε το λόγο τού Θεού με μουσική υπόκρουση και με φαντασμαγορικούς φωτισμούς.

Και το 1927, σε ηλικία 37 χρόνων, ίδρυσε την «Εκκλησία» της, που αρχικά ονόμασε «Εκκλησία τού τετραπλεύρου Ευαγγελίου».  Ο διάδοχός της Ράλφ Μακφέρσον,  γιος της από τον πρώτο της γάμο, έδωσε στην «Εκκλησία» τη σημερινή ονομασία.

Η ιδρύτρια της  «Εκκλησίας»  αυτής συνέταξε δικό της σύμβολο πίστεως με 21 παραγράφους.  Έχει κοινή διδασκαλία με τούς Πεντηκοστιανούς για τη γλωσσολαλία,  τις ιάσεις, τις προφητείες, τη χιλιετία και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

Στην πατρίδα μας την αίρεση ίδρυσε ο ελληνοαμερικανός Θεόδωρος Νταίβς το 1951,  πού ήλθε για το σκοπό αυτό και με εντολή τού κέντρου.   Στην αίρεση αυτή εντάχθηκαν και τα μέλη της Πεντηκοστιανής «Εκκλησίας».

Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά»:

Τι είναι οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά;   Είναι  «Εκκλησία»;   Είναι αίρεση;   Είναι μιά Οργάνωση;   Η είναι μιά μεγάλη Εταιρεία,  η «Εταιρεία Σκοπιά»;   Είναι κάτι απ΄ όλα.

Μάλλον το τελευταίο.  Ωστόσο, ό,τι κι αν είναι, αποτελεί την πιο μεγάλη απειλή όχι μόνο κατά της Εκκλησίας τού Χριστού, αλλά και κατά της Πατρίδος.  Έτσι, οι λεγόμενοι κοινώς Μάρτυρες τού Ιεχωβά, είναι και αντίχριστοι, αφού αρνούνται τη θεότητα τού Χριστού, και ανθέλληνες,  αφού κάθε Τι το χριστιανικό και εθνικό αρνούνται να υπερασπισθούν την Ελλάδα.  Μισούν και αποφεύγουν.

Η Χ.Ο.Ε:

Τι σημαίνει Χ.Ο.Ε.; Σημαίνει Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης. Είναι κι αυτή «Εκκλησία»; Όχι ακόμη επίσημα. Οι κακοδοξίες της όμως πρέπει να καταστήσουν κάθε χριστιανό ορθόδοξο προσεκτικό απέναντι στη Χ.Ο.Ε.

Αρχηγός είναι ο υπερήλικας Στυλιανός Γιαννετάκης, στον οποίο φανερώθηκε δήθεν ο Χριστός και τού είπε: «Πήγαινε να εγκατασταθείς στην Αθήνα και εκεί να δημιουργήσεις μιά Οργάνωση, πού θα είναι γέφυρα τού λαού προς την Εκκλησία».

Και με βοηθούς το γαμβρό του Ν. Μουτσάκη και τον κουμπάρο του Α. Χασιώτη, άρχισε το έργο του, το 1959, όταν ίδρυσε τη ΧΟΕ.

Και η διδασκαλία του; τα στελέχη Δεν πρέπει να προέρχονται από την Εκκλησία αλλά από απλούς και αγράμματους ανθρώπους. Οι πιστοί της Οργανώσεως είναι οι 144.000, πού αναφέρει η Αποκάλυψη. Όλα τα ανώτατα στελέχη της ΧΟΕ δεν θα πεθάνουν. το μήνυμα αυτό της αφθαρσίας το έλαβε ο ιδρυτής της ΧΟΕ από το Θεό.

Πιστεύει στη χιλιετία, όπως και οι χιλιαστές. Έχει και η ΧΟΕ τη «γλωσσολαλία», όπως πολλές άλλες προτεσταντικές «Εκκλησίες». Αναφέρει το όνομα τού Αντιχρίστου και αυτό είναι ο Γουλιέλμος Β΄. Οι δύο προφήτες, που θα παρουσιασθούν στον καιρό τού Αντιχρίστου, είναι ο ιδρυτής τής ΧΟΕ και δεύτερος, πιθανόν, ο γαμβρός του Ν. Μουτσάκης.

Για να παραπλανήσουν τούς ορθόδοξους χριστιανούς και να αποφύγουν τις κατηγορίες, εκκλησιάζονται. Επίσης, για εντυπωσιασμό, κοινωνούν 80 φορές το χρόνο!

Ακόμη, εξομολογούνται στο πρώτο στάδιο, για να «εξομολογούνται» κατόπιν με τη προσευχή. Και παίρνουν αντίδωρο επιδεικτικά. Αυτές κι άλλες «Εκκλησίες» – αιρέσεις, δρουν στην πατρίδα μας ασκώντας άμεσα ή έμμεσα προσηλυτισμό στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Αγίας Εκκλησίας μας, την οποία ίδρυσε ο Χριστός και η οποία διατηρεί ανόθευτη και ακέραιη τη διδασκαλία του και εγγυάται τη σωτηρία τού ανθρώπου.

Και   κοντά  στις  παραπάνω «Εκκλησίες» – αιρέσεις,  πρέπει να προστεθούν και οι παραθρησκευτικές οργανώσεις, με αποκορύφωμα αυτή των Σατανιστών!!!

Αγαπητοί,

Προσέχετε από τούς ψευδοπροφήτες των ημερών μας, από τούς οποίους ο ένας κατόπιν τού άλλου,  ιδρύει και τη δική του «Εκκλησία» – αίρεση, για να μάς παγιδεύσουν στην πλάνη.  Αλλά και από κάθε παραθρησκευτική οργάνωση, η οποία απειλεί όχι μόνο την ψυχή μας, αλλά και τη ζωή μας, όπως το ίδιο να προσέχουμε και από τα περιοδικά τους, με τούς εντυπωσιακούς τίτλους:

«ΣΚΟΠΙΑ». «ΞΥΠΝΑ». «ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ». «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ». «ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ». «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ». «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ». «Ο ΔΡΟΜΟΣ». «ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ». «ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ». «Η ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ». «Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣ». «ΛΟΓΟΙ ΖΩΗΣ». «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ». «ΝΕΑ ΠΝΟΗ». «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ». «ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ». «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ – ΦΩΣ». «ΛΥΤΡΩΜΕΝΑ ΝΕΙΑΤΑ». «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ».

Από το Βιβλιοπωλείο  «Ο ΛΟΓΟΣ».   Από την TV «62  ΕΛΛΑΣ».   Και από τα τηλεφωνικά μηνύματα στις πόλεις:  Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, Δράμα, Κατερίνη, Ζάκυνθο, Αμαλιάδα, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Ιωάννινα, Λάρισα, Μαλεσίνα, Νικολέικα.

Μ΄ όλα αυτά επιδιώκουν νά πνίξουν, σαν αράχνη, την ορθόδοξη πίστη μας και να μάς απομακρύνουν από τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία τού Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Αρχιμ. Γ. Ι. Ρ.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μεγαλοσχημία Μοναχής στην Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Μελιταίας Δομοκού

Στην  Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μελιταίας Δομοκού μετέβη για τέταρτη φορά από την ενθρόνιση του  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, όπου ετέλεσε την...

Στον θεομητορικό Ναό Ευαγγελιστρίας Φελλού ιερούργησε ο Μητροπολίτης Σύρου

Στον θεομητορικό Ναό Ευαγγελιστρίας Φελλού ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, με τη λειτουργική συμμετοχή του Εφημερίου, Πρωτοπρ. Παναγιώτη Μανιδάκη, την...
video

Μάθε ποιος έχει Πνεύμα Άγιο – Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

Μάθε ποιος έχει Πνεύμα Άγιο. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ έλεγε, το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ψυχή μας,...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιτέα Πηγών Άρτης

Το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου και Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Ιτέα Πηγών Άρτης, λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος...

Σερρών Θεολόγος: Η Πατρίδος μας ακόμα και σήμερα ευρίσκεται στην δίνη ενός επικίνδυνου κυκλώνα

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και μέσα σε κλίμα εθνικής περηφάνειας τιμήθηκε, το πρωί του Σαββάτου 19 Ιουνίου 2021, η 108η επέτειος της τριήμερου μάχης Λαχανά-Κιλκίς...

Πεντηκοστή: Η Δωρεά του Αγίου Πνεύματος

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Πράξ. 2, 1-11 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «Καί ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τήν...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Σύρου στην Άνδρο

Την Άνδρο επισκέπτεται από σήμερα ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ , ο οποίος το απόγευμα τέλεσε τον Εσπερινό και την Ακολουθία των Κολλύβων, μνημονεύσας...

Ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στη Λάρισα και στον Τύρναβο

Εθιμοτυπική επίσκεψη με την ευκαιρία και των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ιερωνύμου, πραγματοποίησε στη Μητρόπολή μας, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ραφαήλ, Έξαρχος...

Ἐξόδιος Ἀκολουθία Μοναχοῦ Θεοδοσίου ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν

Τήν Παρασκευή 18 Ἰουνίου 2021, τελέσθηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Μοναχοῦ Θεοδοσίου (Βλάχου), ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς καί παλαιφάτου Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Μαντινείας. Τό πρωί...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος σε 60’’ – Αύριο είναι Κυριακή της Πεντηκοστής (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή της Πεντηκοστής, αναφερόμενος και στο ειδεχθές έγκλημα...

«Ψυχοσάββατα», μέρες αφιερωμένες στις ψυχές των κεκοιμημένων

 Αρχιμανδρίτης του οικουμενικού θρόνου π. Μελχισεδέκ Αμπελικάκης Τι είναι το Ψυχοσάββατο και πόσα Ψυχοσάββατα έχει η Εκκλησία μας; κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Όπως...

Κλῆρος καί ἐκκοσμίκευση

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη «Ὁ Ἱερέας εἶναι ὁ ἀγγελιοφόρος, ὁ κήρυκας τοῦ θείου νόμου. Οἱ ἄνθρω­ποι ἀπό αὐτόν ζητοῦν νά μάθουν τόν θεῖον νόμον» (Μαλ....

ΚΖ΄ Παύλεια : «Το μυστήριο της Εξομολόγησης στον καιρό της πανδημίας». Ημερίδα Πνευματικών

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Πέμπτη 17 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου

Με την παρουσία όλων των Κληρικών της Ι. Μητροπόλεως μας πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021, η 34η Ιερατική Σύναξη, στον Ι. Καθεδρικό Ναό...

Η Λιτανεία του Απ. Παύλου στην Καβάλα στην διακριτική ευχέρεια του Χαρδαλιά

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και σε συνέχεια κοινής συνεντεύξεως τύπου που παρεχώρησαν ο Σεβ....