Ο Απόστολος Παύλος, στο σημερινό μας Αποστολικό ανάγνωσμα, έχει στρέψει το λόγο του στα ποικίλα χαρίσματα τα οποία αναπτύσσονται στον χώρο της λατρευτικής κοινότητας της εν Ρώμη Εκκλησίας. Ο θεόπνευστος λόγος του είναι καθοδηγητικός και εποικοδομητικός και ο θεολογικός του «λυρισμός» τόσο έντονος και ρυθμικός, που τελειώνοντας το ανάγνωσμα, αισθάνεται κανείς, πλην των άλλων, να έχει διαβάσει ένα ποίημα της Χάριτος.

Όπως λοιπόν γράφει ο θείος Απόστολος, αλλά και όπως ολόκληρη η Εκκλησία βιώνει εικοσιένα τώρα αιώνες, οι Χριστιανοί έχουμε χαρίσματα. Ποικίλα χαρίσματα τα οποία δωρίζονται «εκ του Πατρός των φώτων, για την οικοδομήν του Σώματος».

Και φυσικά, όλα τα μέλη της Εκκλησίας γνωρίζουμε, ότι οι δωρεές αυτές που αποτελούν τα Χαρίσματα, τα λαμβάνουμε «εν σπέρματι» κατά την ευλογημένη ώρα του Αγίου Βαπτίσματος και συγκεκριμένα δια του ιερού μυστηρίου του Χρίσματος, το οποίο τελείται αμέσως μετά από το Βάπτισμα.

Τονίζουμε τον όρο «εν σπέρματι», όταν λαμβάνουμε τα Χαρίσματα, διότι είναι ανάγκη, προϊόντος του χρόνου και της ενηλικιώσεως του πιστού, τα δώρα αυτά της Χάριτος να καλλιεργούνται και να αυξάνουν, αφού αυτό άλλωστε είναι και το θέλημα του Θεού, όπως ακριβώς μελετούμε και στην παραβολή των ταλάντων. (Ματθ. ΚΕ΄ 14-30).

Και είναι τόσα τα Χαρίσματα και οι δωρεές, που ο άνθρωπος μένει εκστατικός μπροστά στην αγάπη του Θεού. Ο δε Αποστολικός λόγος, μας αναφέρει ορισμένα βασικά εξ αυτών, δίχως βεβαίως και να εξαντλήται ο κατάλογος και οι χαρισματικές καταστάσεις. Αυτό μάλιστα φαίνεται πολύ καθαρά και στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου των Εθνών, όπου εκεί όχι μόνο καταγράφεται δέσμη Χαρισμάτων, αλλά αποκαλύπτεται η φύσις, οι ποικίλες διαφορές και εκφάνσεις, μα κυρίως ο σκοπός των Χαρισμάτων.

Πριν όμως γίνει λόγος για το ποιος είναι ο σκοπός των Χαρισμάτων, είναι απόλυτη ανάγκη να επισημάνουμε κάτι σοβαρό.

Ότι δηλ., όπως σε όλα τα θέματα της Πίστεως, εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος, κινδυνεύει τη συνεργεία του εχθρού, να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, έτσι και στο κεφάλαιο αυτό της πνευματικής ζωής, στα Χαρίσματα δηλ., ελλοχεύει ο κίνδυνος, αντί των θετικών, να έρθουν αρνητικά τα αποτελέσματα.

Και δυστυχώς, τούτο το βλέπει κανείς όχι μόνο στην καθημερινότητα, όπου ακόμα και σε πνευματικούς χώρους, λόγω επιπολαιότητας ή απροσεξίας, αναφύονται τα «αγκάθια» των παρεξηγήσεων και ίσως και της διασπάσεως, αλλά το παρατηρεί κανείς ξεκάθαρα και αποκαλυπτικά και πάλι από την γραφίδα του Απ. Παύλου στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή και στο ΙΓ΄ κεφάλαιο, στο τμήμα αυτό που έχει χαρακτηρισθεί ως «ο υπέροχος ύμνος της αγάπης».

Συγκλονίζεται κανείς στην κυριολεξία όταν διαπιστώνει την τραγική αλήθεια, ότι ακόμα και όλες τις γλώσσες του κόσμου και των ουρανών εάν ομιλεί, του λείπει όμως η αγάπη, δεν είναι παρά ένα «κύμβαλον αλαλάζον». Και ακόμα, ότι και αυτό το μαρτύριο, άνευ της αγάπης, δεν φέρει καμμία απολύτως ωφέλεια.

Έτσι λοιπόν, στην διάσταση αυτή της πραγματικότητας, ο Απόστολος, στη συνέχεια του αναγνώσματος, υποδεικνύει τον τρόπο ασκήσεως των Χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία.

Δεν είναι βεβαίως ο τρόπος του κλεισίματος στον υποκειμενισμό και η περιχαράκωση του εγωϊσμού, αλλά κυρίως και πρωτίστως η αγνή και ανιδιοτελής αγάπη που εκφράζεται παντιοτρόπως.

Αλλά η αγάπη, φίλοι μου, δεν είναι μια απλή υπόθεση που ξεκινά και αυξάνεται από μόνη της, και χωρίς τη συμμετοχή του προσώπου.

Η αρετή αυτή για να καρποφορήσει έχει ανάγκη από τη σπουδή και την επιμέλεια, αυτού ο οποίος την αισθάνεται και θέλει να την ασκήσει. Γι΄αυτό και ο θεόπνευστος λόγος ζητά από τα μέλη του Σώματος, να γίνονται πάντοτε δραστήριοι και να αποδιώκουν την κατάρα της οκνηρίας.

Να είναι δηλ. οι πιστοί γεμάτοι από τον ευλογημένο ζήλο και να μη διαφεύγει ποτέ από την οθόνη της συνειδήσεως, ότι σε τελευταία ανάλυση, διά των Χαρισμάτων που έχουν λάβει δωρεάν από την αγάπη του Θεού, δεν υπηρετούν μόνον ανθρώπους, αλλά ουσιαστικώς τον ίδιο τον Κύριο!

Χρειάζεται άραγε να τονισθεί ότι η διακονία αυτή, μέσω των Χαρισμάτων, πρέπει να πραγματοποιείται όχι με βαριά καρδιά, αλλά με την σοβαρή ανιδιοτέλεια, την όμορφη απλότητα και την ευλογημένη χαρά;

Πόσο δίκαιο είχε μια ψυχή κάποτε, όταν μετά από μια επίσκεψη «παρηγοριάς» που δέχθηκε από κάποια πρόσωπα, είπε: «Καλύτερα να μου έλειπε η επίσκεψή τους. Όχι μόνο δεν με ανάπαυσαν, αλλά με την ¨αγάπη¨ τους, μου στράγγιξαν την καρδιά»

Γι΄αυτό λοιπόν, επιβάλλεται όχι μόνο να μας αρέσει η αλήθεια, αλλά να μας σαγηνεύει και η ομορφιά της αλήθειας, που δεν κρύβεται, παρά μέσα στην ταπείνωση και στην ειλικρινή αγάπη.

Κι ας μη ισχυριστεί τώρα κανείς, ότι αυτά αποτελούν ψιλά γράμματα και ξεπερασμένη μορφή ηθικισμού, διότι στη βάση αυτής της αγάπης, της εν Χριστώ ταπεινώσεως και της αποστολικής απλότητας, στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα των πνευματικών Χαρισμάτων.

Επομένως, μόνο ηθικισμός δεν μπορεί να λογισθεί η εν ταπεινώσει αγάπη…

Με χαρά λοιπόν και ουράνια αγαλλίαση θα ξεκινούμε, αλλά και θα ολοκληρώνεται η εν Χριστώ διακονία προς τους αδελφούς.

Με χαρά που ανθίζει επάνω στον κορμό της ελπίδας, ότι θα απολαύσουμε τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού.

Γι΄αυτόν δε τον λόγο, θα δείχνουμε και την αναγκαία υπομονή στις βέβαιες θλίψεις της ζωής και συνάμα επιμονή στην καρτερική προσευχή.

Και το καταστάλαγμα όλων αυτών; Μα, η συγχωρητικότητα προς τους «εχθρούς» και ιδίως τα καλά λόγια για όσους επιζητούν το «κακό» μας. Ναι, τα καλά λόγια όταν οι άλλοι μας κακολογούν και μας συκοφαντούν, τα οποία αποτελούν το αποδεικτικό στοιχείο των αυθεντικών Χαρισμάτων και πρωτίστως της ισορροπημένης πνευματικής ζωής.

Αδελφοί μου, δεν υπάρχουν μη Χαρισματούχοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας. Ο κάθε ένας από εμάς έχει λάβει τα Χαρίσματά του, αρκεί να τα ανακαλύψουμε και στη συνέχεια με συνειδητό αγώνα να τα καλλιεργήσουμε.

Βεβαίως, μπορεί ο ένας να έχει φανερά τα Χαρίσματα, ενώ ο άλλος να τα φέρει κρυφά και μυστικά, τα οποία όμως να έχουν μεγαλύτερη αξία από αυτά που εντυπωσιάζουν και που από τον κόσμο γίνονται ζηλευτά.

Δεν υπάρχει όμως κανένας απολύτως λόγος να δημιουργούνται πικρίες και στενοχώριες, τις οποίες εκμεταλλεύεται ο πονηρός και φέρει στην καρδιά σύγχυση και ταραχή.

Σημασία έχει ότι ο καθένας, αναλόγως βεβαίως της ιδιοσυγκρασίας και της Χάριτος (όπως τονίζει και ο Μ.Βασίλειος), διαθέτει τα δώρα του Θεού.

Εκεί που θα πρέπει να σταθούμε, δεν είναι τόσο το τί Χάρισμα διαθέτουμε, αλλά αυτό ή αυτά που διαθέτουμε, να τα αυξάνουμε ποικιλοτρόπως καθόλον τον χρόνον της ζωής μας.

Ο Δωρεοδότης Κύριος, δεν θα μας ζητήσει λόγο για το τί είχαμε, αλλά για το πώς και για ποιο σκοπό αξιοποιήσαμε αυτά που μας χάρισε. Αυτό ωφείλουμε να το έχουμε πάντοτε κατά νου και ας μη λησμονούμε ποτέ ότι μπορεί να έχουμε τόση πίστη και τόσα χαρίσματα, ώστε να μετακινούμε βουνά, αλλά αν μας λείπει η αγάπη και ο σύνδεσμος αυτής, τότε υπάρχει κίνδυνος, τα βουνά που μετατοπίζουμε, αλλοίμονο, να κλείσουν τον δρόμο των άλλων.

Αμήν.
Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επετειακά γραμματόσημαγια την Επανάσταση του 1821 από τα Αυστραλιανά Ταχυδρομεία και την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, τα Αυστραλιανά Ταχυδρομεία, σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας,...

Αγρυπνία για την εορτή του Αποστόλου Ανδρέου στην Λαμία

Ιερά Αρχιερατική Αγρυπνία για τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, τέλεσε χθες το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στο Ιερό...

Η εορτή του Αποστόλου Ανδρέα στην Μητρόπολη Θηβών

Το εσπέρας της Τρίτης 29 Νοεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα του ομωνύμου...

Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Καζαντζίδης – Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς

Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού Καζαντζίδη, ο...

Συνέρχεται αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Συνέρχεται από την Τετάρτη 1 έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 165ης Συνοδικής Περιόδου,...

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκέφτηκε τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...

Μέ ἀφορμή τόν Πάπα

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη Ὁ Πάπας αὐτές τίς μέρες (4-6η Δεκεμβρίου) ἐπισκέπτεται τήν πατρίδα μας. Ἄς διαλογισθοῦμε, ἄν ὡς Ἐκκλησία εἶναι πρέπον, νά τιμήσουμε τόν...

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς αφιέρωσε το Εγκόλπιό του στην «Παναγία Βηματάρισσα»

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς ιερούργησε την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ με την ευκαιρία συμπληρώσεως δύο ετών από την ενθρόνιση στον...

Πανήγυρις Ενορίας Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Γάνδης

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας τέλεσε την Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ενορία...

Άγιος Ανδρέας: Ο Πρωτοκλητος Μαθητής του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου –Καθηγητού Οι άγιοι Απόστολοι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, διότι αυτοί υπήρξαν οι άμεσοι διάδοχοι του Κυρίου και...

Ευρήκαμεν!!!

Mακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ "Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν" (Ιω. ά, 42) Κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας της ανθρωπότητος έγιναν αποκαλύψεις...

Θεία Κοινωνία χωρίς γλουτένη: Προώθηση μιας ακόμα ασεβούς καινοτομίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 29η Νοεμβρίου 2021 ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΑΣΕΒΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ο Κύριος μας...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου της Αγίας Θεοφανούς και του Αγίου Αμφιλοχίου

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος πλαισιούμενος από τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Καμπιών πανοσ. αρχιμ....

Ημέρα τιμής και μνήμης για την Εθνική Αντίσταση και τη θυσία των Σπαρτιατών στο Μονοδένδρι

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ο πανελλαδικός εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης, ενώ στη Σπάρτη τιμήθηκαν και οι εκτελεσθέντες συμπατριώτες μας στο Μονοδένδρι από...

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Τον Πατριάρχη συνόδευαν ο Έξαρχος του...