Αρχική Συναξάρι 7ης Μαρτίου AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΥΟΡΚΗΣ

AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΥΟΡΚΗΣ