Την Τετάρτη 8 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην πρώτη τέλεση του Παρακλητικού Κανόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, έλαβε χώρα η εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης του Παρακλητικού Κανόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των ΚΗ´ Παυλείων.

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Ναούσης Αρχιμ. Ιωακείμ Δεσπότης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και κάλεσε τον Ποιμενάρχη μας, να απευθύνει τον χαιρετισμό του.

Στη συνέχεια ο κ. Παύλος Κυριακίδης, θεολόγος και κατηχητής της Ιεράς Μητροπόλεως μας παρουσίασε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων, έργο του Αρχιερατικού Επιτρόπου Βεροίας και Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Σεβασμιωτάτου, Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου π. Στυλιανού Μακρή, Δρ. Θεολογίας, ο οποίος έψαλλε στην Ακολουθία μαζί με τους υιούς του, Ιωάννη και Γεώργιο Μακρή.

Την έκδοση του Παρακλητικού Κανόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων επιμελήθηκε και ανέλαβε το Ίδρυμα Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Ναούσης.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απένειμε τα αναμνηστικά των «ΚΗ´ Παυλείων» στους συντελεστές της εκδήλωσης εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή τους.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης καί τό μαρτύριο τῶν ὑπερδισχιλίων ἁγί­ων Νεομαρτύρων ἀποτελεῖ γιά τήν ἡρωική καί ἁγιοτόκο πόλη μας ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν Ἠμα­θία μία σημα­ντική ἐπέτειο, πού μᾶς συγκινεῖ καί πρέπει νά μᾶς συγκινεῖ ὅλους, Ναουσαίους καί μή.

Μᾶς συγκινεῖ, γιατί μᾶς θυμίζει ὄχι μόνο τή δύναμη τῆς ψυχῆς τῶν προγόνων μας νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν ἐλευθερία χωρίς νά ὑπολο­γίσουν τήν ἴδια τους τή ζωή, ἀλλά καί τό θάρρος τους νά προτιμήσουν τόν θάνατο ἀπό τή ζωή γιά νά μήν ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους στόν Χριστό, εἴτε σφαγιαζόμενοι κατά τήν εἴσοδο τῶν Τούρκων στόν ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου, εἴτε πέφτο­ντας στά νερά τῆς Ἀράπιτσας μέ τά παιδιά τους στήν ἀγκαλιά, γιά νά μήν ὑποστοῦν τήν ἀτίμωση ἀπό τούς Τούρκους ἤ ἀναγκασθοῦν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, εἴτε ὁμολο­γώντας ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο ἐνώ­πιον τοῦ φοβεροῦ Λουμπούτ πασᾶ τήν πίστη τους καί ὑπομέ­νοντας τόν ἀποκεφαλισμό στό Κιό­σκι τῆς Ναούσης, εἴτε ὑπομένοντας τά φρικτά βα­­σανι­στήρια στίς φυλακές τῆς Θεσ­σαλο­νίκης.

Κληρικοί καί λαϊκοί, ἄνδρες καί γυναῖκες, νέοι καί νέες, παιδιά καί βρέφη θυσιάσθηκαν γιά τόν Χρι­στό, ἔγιναν ἥρωες καί μάρ­τυ­ρες, πρεσβευτές στόν θρόνο τῆς Χάρι­τος τοῦ Θεοῦ γιά τούς συμπολίτες του καί γιά ὅλους ὅσους ἐπικα­λοῦ­νται τίς πρεσβεῖες καί τή μεσι­τεία τους.

Τιμώντας τό μαρτύριο καί τή θυ­σία τους ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρ­χεῖο, ἀνταποκρινόμενο στό αἴτημα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πού ἦταν αἴτημα τοῦ λαοῦ, καί ἐξεπλήρωνε μέ αὐτό τόν τρόπο τό ὀφειλόμενο χρέος στούς προγό­νους μας, οἱ ὁποῖοι ἁγίασαν μέ τά αἵματα καί τά μαρτυρικά λείψανα αὐτή τή γῆ, κατέταξε τούς μάρ­τυρες τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῆς Να­ού­σης στή χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἤδη ἀπό τό ἔτος 2010, ὁπότε καί ἐξεδόθη ἡ Πατριαρχική καί Συνο­δική Πράξη τῆς Ἁγιοκατατάξεως ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας, εἶχε ἑτοιμάσει Ἀκολουθία πρός τιμήν τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Ναούσης, ποίη­μα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκου­μενικοῦ Θρόνου π. Στυ­λια­νοῦ, τήν ὁποία καί ψάλαμε κατά τήν ἑορτή τους.

Μέ τήν εὐκαιρία ὅμως τῆς ἐπε­τείου τῶν 200 χρόνων ἀπό τό Ὁλο­καύτωμα τῆς Ναούσης ὁ π. Στυ­λι­α­νός συνέθεσε δύο νέες Ἀκολου­θίες πρός τιμήν τῶν ἁγίων πέντε Ἱερο­μαρτύρων καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἱ ὁποῖοι σφαγιάσθηκαν στόν ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου κατά τήν εἴσο­δο τῶν Τούρκων, καί πρός τιμήν τῶν γυναικῶν πού βρῆκαν μαρτυ­ρικό θάνατο στήν Ἀράπιτσα, ἀλλά καί δύο παρακλητικούς κανόνες, ἕναν γιά τούς δισχιλίους ἁγίους Νεο­μάρ­­τυρες, τόν ὁποῖο καί ψάλαμε ἀπόψε, καί ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται καί στούς ἁγίους ἱερομάρτυρες στόν ἅγιο Γεώργιο καί στίς γυναῖκες πού ἔπεσαν στήν Ἀράπιτσα καί τά παιδιά τους, καί αὐτούς πού μαρτύρησαν στό Κιόσκι, ἀλλά καί στίς γυναῖκες πού τελειώθησαν μαρτυρικῶς στή Θεσσαλονίκη.

Ἀπόψε εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ψά­λουμε γιά πρώτη φορά τόν πα­ρα­κλητικό κανόνα γιά τούς ἁγίους Ναουσαίους Νεομάρτυρες καί νά τούς παρακαλέσουμε νά προστα­τεύουν τήν πόλη τους καί νά μεσι­τεύουν στόν Θεό καί γιά τή Νάουσα καί γιά τήν πατρίδα μας καί γιά ὅλο τόν κόσμο.

Γιά τό νέο αὐτό ὑμνογραφικό πό­νημα τοῦ π. Στυλιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖται τούς ἁγίους Νεομάρτυρες τῆς Ναούσης, θά μᾶς μιλήσει στή συνέχεια ὁ κ. Παῦλος Κυριακίδης, συνεργάτης τοῦ ραδιο­φωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Θά ἤθελα, κλείνοντας, νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω τόν π. Στυλια­νό γιά τήν ἀγάπη του πρός τούς ἁγίους τῆς Ναούσης καί τά νέα ὑμνο­γραφήματα πού συνέ­θεσε πρός τιμήν τους, ἀλλά καί τόν κ. Κυριακίδη γιά ὅσα θά μᾶς πεῖ στή συνέχεια.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Σπάρτης επισκέφθηκε τους μικρούς κατασκηνωτές στην Ταϋγέτη

Ύστερα από την διετή αναστολή των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεώς , εξαιτίας της πανδημίας, ξαναγέμισαν χαρά και  παιδικά γέλια οι άρτιες εγκαταστάσεις στην Ταϋγέτη. Ειδικότερα,...

Εσπερινός Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε την Πέμπτη 24-6-2022 το απόγευμα, επί τη εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου...

Τελετή παράδοσης – παραλαβής στην ΕΛΔΥΚ

Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρυών

Με λαμπρότητα εόρτασε την μνήμη της Γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου τον  προστάτη και έφορο της  η φερώνυμος ιερά μονή των Καρυών...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου στο Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων

Στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας», μετέβη το πρωί της...

Εορτάσθηκε το Γενέθλιο του Προδρόμου στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Ο Φθιώτιδος Συμεών στα ΚΑΑΥ Καραβομύλου

Αγιασμό για την έναρξη της θερινής περιόδου τέλεσε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Κέντρο Αναψυχής Αξιωματικών και Υπαξιωματικών (ΚΑΑΥ) Καραβομύλου μετά από...
video

Βεροίας Παντελεήμων: «Τῆς φιλοξενίας μή ἐπιλανθάνεσθε»

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε...

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ) Στούς...

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ Δοξολογία με αφορμή την απονομή πτυχίων στους αποφοίτους σπουδαστές της Θεολογικής...

Εντυπωσίασε ο Δημ. Μπάσης – Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας

Συνεχίστηκαν την Τετάρτη 22 Ιουνίου οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας στον Βόλο και ειδικότερα στον χώρο έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγ....

Στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική Καστρίου φέτος η Εορτή του Συνδέσμου Κληρικών

Σε ένα αρχαιότατο λατρευτικό μνημείο που εκφράζει την συνέχεια της αποστολοπαραδότου ιερωσύνης που μεταλαμπάδευσαν στη νήσο Κρήτη ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και έπειτα...

Εκδημία Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον λύπης, αγγέλλεται η προς Κύριον εκδημία του αοιδίμου ήδη Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη, διατελέσαντος Εφημερίου των Ενοριών Αγίας Παρασκευής Πολιούχου...

Πανήγυρις Γενεθλίου του Προδρόμου στην Μεγάρχη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, της Ενορίας Μεγάρχης Άρτης, χοροστάτησε στον Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης ταυτίστηκε με την ποιμαντική των ποιμένων»

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο «Η Αγία Αικατερίνη» της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Καινούργιο Λοκρίδος επέλεξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος για την τελετή λήξης του πρώτου κύκλου των...